BibTex RIS Kaynak Göster

Comparison of the some biological parameters of <em>Trichogramma evanescens</em> Westwood on the eggs of <em>Ephestia kuehniella</em> Zeller and <em>Sitotroga cerealella</em> (Olivier).

Yıl 1997, Cilt: 37 Sayı: 1, - , 13.12.1997

Öz

The beneficial organisms as biological control agent have been used to decrease, the problems which created by applied pesticides in the agricultural area.. The egg parasitoid, Trichogramma species, from these beneficial organisms are very important for biological control, because they lay their eggs inside host eggs and killed them, before the larva didn't emerged. In our country, the studies related with efficiency of Trichogramma species has been done against the pests in different culture plants. In this work were compared with the effect of Trichogramma evanescens Westwood (Hym.:Trichogrammatidae), on the eggs of mass production hosts, Ephestia kuehniella Zeller, (Lep.:Pyralidae) and Sitotroga cerealella (Olivier), (Lep.:Gelechiidae). The experiment was conducted under conditions at 26±1oC temperature; L.D:(16:8) and 60-70% R.H. The average longevity of T.evanescens females was 7.70 and 7.98 days on the eggs of E.kuehniella and S.cerealella respectively. The average fecundity of parasitoid was 112.20 and 80.36 eggs per female, respectively. From the parasitized eggs of E.kuehniella and S.cerealella emerged the average 95.13 and 64.39 the adult, and the ratio of females was 63.26 and 72.39%, respectively. In the first day of females life, the parasitism was 28.05 and 41.06% for E.kuehniella and S.cerealella eggs, respectively.

<em>Ephestia kuehniella </em>Zeller ve <em>Sitotroga cerealella</em> (Olivier) yumurtaları üzerinde<em> Trichogramma evanescens </em>Westwood'inbazı biyolojik özelliklerinin karşılaştırılması.

Yıl 1997, Cilt: 37 Sayı: 1, - , 13.12.1997

Öz

Günümüzde pestisitlerin çevrede yarattığı sorunları azaltmak için zararlılarla mücadelede yararlı organizmalar, biyolojik savaş etmeni olarak tarım ve tarım dışı alanlarda kullanılmaktadır. Özellikle zararlıyı yumurta döneminde öldüren, Trichogramma türlerinin kullanımı önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde de değişik kültür bitkilerindeki zararlılara karşı Trichogramma türlerinin etkinliği ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışma, 1994 yılında Darmstadt'da Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsün'de yürütülmüş olup, Ephestia kuehniella Zeller, (Lep.:Pyralidae) ve Sitotroga cerealella (Olivier), (Lep.:Gelechiidae) yumurtaları üzerinde incelenen Trichogramma evanescens Westwood (Hym.: Trichogrammatidae)'in bazı biyolojik özellikleri karşılaştırılmıştır. Araştırma, 26±1°C sıcaklık ve %60-70 nisbi neme ayarlı uzun gün aydınlatmalı (16:8) klima odasında yürütülmüştür. E. kuehniella ve S. cerealella yumurtaları üzerinde T. evanescens dişileri sırasıyla, ortalama 7.70 ve 7.98 gün yaşamış olup, ömrü boyunca ortalama 112.20 ve 80.36 konukçu yumurtası parazitlemiştir. Parazitlenen E. kuehniella ve S. cerealella yumurtalarında 95.13 ve 64.39 adet ergin çıkmış ve bunların %63.26 ile %72.39'unu dişiler teşkil etmiştir. Parazitlenen tüm E. kuehniella veS. cerealella yumurtalarının %28.05 ve %41.06'sı parazitoit ömrünün ilk gününde gerçekleşmiştir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali Özpınar Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Aralık 1997
Gönderilme Tarihi 16 Ocak 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997 Cilt: 37 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özpınar, A. (1997). Comparison of the some biological parameters of Trichogramma evanescens Westwood on the eggs of Ephestia kuehniella Zeller and Sitotroga cerealella (Olivier). Plant Protection Bulletin, 37(1).
AMA Özpınar A. Comparison of the some biological parameters of Trichogramma evanescens Westwood on the eggs of Ephestia kuehniella Zeller and Sitotroga cerealella (Olivier). Plant Protection Bulletin. Aralık 1997;37(1).
Chicago Özpınar, Ali. “ (Olivier)”. Plant Protection Bulletin 37, sy. 1 (Aralık 1997).
EndNote Özpınar A (01 Aralık 1997) Comparison of the some biological parameters of Trichogramma evanescens Westwood on the eggs of Ephestia kuehniella Zeller and Sitotroga cerealella (Olivier). Plant Protection Bulletin 37 1
IEEE A. Özpınar, “ (Olivier)”., Plant Protection Bulletin, c. 37, sy. 1, 1997.
ISNAD Özpınar, Ali. “ (Olivier)”. Plant Protection Bulletin 37/1 (Aralık 1997).
JAMA Özpınar A. Comparison of the some biological parameters of Trichogramma evanescens Westwood on the eggs of Ephestia kuehniella Zeller and Sitotroga cerealella (Olivier). Plant Protection Bulletin. 1997;37.
MLA Özpınar, Ali. “ (Olivier)”. Plant Protection Bulletin, c. 37, sy. 1, 1997.
Vancouver Özpınar A. Comparison of the some biological parameters of Trichogramma evanescens Westwood on the eggs of Ephestia kuehniella Zeller and Sitotroga cerealella (Olivier). Plant Protection Bulletin. 1997;37(1).

134351364813650136491344113445