BibTex RIS Kaynak Göster

Studies on the interaction of widely used insecticides with <em>Bacillus thuringiensis </em>var.<em> tenebrionis</em> against Colorado potato beetle (<em>Leptinotarsa decemlineata</em> Say).

Yıl 1997, Cilt: 37 Sayı: 1, - , 13.12.1997

Öz

The present study was planned to explore the possibility of using Bacillus thuringiensis var. tenebrionis in mixtures with sub-lethal levels of some insecticides to control 2.-4.larval stages of Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa decemlineata Say). In this study, the bacterial insecticide Bacillus thuringiensis var. tenebrionis and three widely used insecticides (deltamethrin, azinphos-methyl and trichlorfon) were tested against larvae of the Colorado potato beetle. It was concluded that insecticides and Bt were compatible. combinations of LC10, LC30 and LC50 levels of the three insecticides with LC15 of Bacillus thuringiensis var. tenebrionis showed potentiation of toxicity to the larval stages, especially with deltamethrin and azinphos-methyl. The results emphasize that the larvae which survive the treatment are subject to retardation of adult emergence, and do not always develop into normal adults. The long term effect of in mixtures with conventional insecticides pays the way for new advantageous uses in the context of IPM, rationalization the use of synthetic insecticides and less pollution of the environment.

Patates böceği (<em>Leptinotarsa decemlineata</em> Say )'nin mücadelesinde yaygın olarak kullanılan insektisitler ile <em>Bacillus thuringiensis </em>var.<em> tenebrionis'</em>in entegrasyon olanakları üzerinde toksikolojik çalışmalar.

Yıl 1997, Cilt: 37 Sayı: 1, - , 13.12.1997

Öz

Bio-preparat ile halen yaygın üç insektisitin sub-lethal dozlarının kombinasyonlarının Patates böceği mücadelesinde kullanılma imkanlarını ortaya koymada ışık tutacak bazı temel verilerin hedeflendiği bu araştırmada, öncelikle deltamethrin, azinphos-methyl, trichlorfon ve Bacillus thuringiensis var. tenebrionis'in LC50 değerleri saptanmış, insektisitlerin Bacillus thuringiensis var. tenebrionis'le güvenle karıştırılabileceği kanısına varılmıştır. Sonraki aşamada ise; Patates böceğinin 2-4dönem larvaları için deltamethrin, azinphos-methyl ve trichlorfonun LC10, LC30 ve LC50 değerleri ile biopreparatın LC15 değerinin birlikte etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Kombinasyonların Patates böceğinin larva dönemlerine sinergistik etki yaptığı bu durumun özellikle azinphos-methyl ve deltamethrin'de daha bariz olduğu saptanmıştır. Ayrıca kombinasyonlarda beklenenin yaklaşık %20 üzerinde gerçekleşen ölümlerin yanı sıra bu uygulamalara maruz kalan ikinci ve üçüncü dönem larvaların tamamı sonraki günlerde ölmüş, dördüncü dönem larvalar ise tüm kombinasyonlarda prepupa ve pupa dönemine geçebilmişler ancak pupa döneminde %16.7-54.2 civarında ölüm olmuş, ergin döneme geçişte gecikme ve ortalama %4.2 deformasyon olmuştur. Bu bulgular böyle kombinasyonların zararlı aleyhine gerçekleşen uzun süreli etkilerini açıkça ortaya koymaktadır. Kombinasyonlarla arazi çalışmalarından da olumlu sonuçlar alındığında, entegre zararlı yönetimi kavramı içersinde daha yüksek performans sağlayacak, çevreyle uyumlu biopreparat kullanımını artıracak, ve sentetik ilaçların ise daha rasyonel kullanılmasına imkan vererek çevrenin daha az kirlenmesini sağlayabilecek bir mücadele yöntemi ortaya konulmuş olacaktır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

G. Ünal Bu kişi benim

K. Benlioğlu

B. Kılıç Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Aralık 1997
Gönderilme Tarihi 16 Ocak 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997 Cilt: 37 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ünal, G., Benlioğlu, K., & Kılıç, B. (1997). Studies on the interaction of widely used insecticides with Bacillus thuringiensis var. tenebrionis against Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say). Plant Protection Bulletin, 37(1).
AMA Ünal G, Benlioğlu K, Kılıç B. Studies on the interaction of widely used insecticides with Bacillus thuringiensis var. tenebrionis against Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say). Plant Protection Bulletin. Aralık 1997;37(1).
Chicago Ünal, G., K. Benlioğlu, ve B. Kılıç. “ Say)”. Plant Protection Bulletin 37, sy. 1 (Aralık 1997).
EndNote Ünal G, Benlioğlu K, Kılıç B (01 Aralık 1997) Studies on the interaction of widely used insecticides with Bacillus thuringiensis var. tenebrionis against Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say). Plant Protection Bulletin 37 1
IEEE G. Ünal, K. Benlioğlu, ve B. Kılıç, “ Say)”., Plant Protection Bulletin, c. 37, sy. 1, 1997.
ISNAD Ünal, G. vd. “ Say)”. Plant Protection Bulletin 37/1 (Aralık 1997).
JAMA Ünal G, Benlioğlu K, Kılıç B. Studies on the interaction of widely used insecticides with Bacillus thuringiensis var. tenebrionis against Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say). Plant Protection Bulletin. 1997;37.
MLA Ünal, G. vd. “ Say)”. Plant Protection Bulletin, c. 37, sy. 1, 1997.
Vancouver Ünal G, Benlioğlu K, Kılıç B. Studies on the interaction of widely used insecticides with Bacillus thuringiensis var. tenebrionis against Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say). Plant Protection Bulletin. 1997;37(1).

134351364813650136491344113445