BibTex RIS Kaynak Göster

Faunistic survey studies on harmful and beneficial insects on lucerne and sainfoin in Ankara and Konya provinces.

Yıl 1997, Cilt: 37 Sayı: 3, - , 13.12.1997

Öz

Survey  studies  on the lucerne and sainfoin  fields  in Ankara and Konya  were carried out  in order to determine harmful and beneficial insect  fauna  between 1990-1991. Samples were collected from 3 counties of each provinces, 3 villages of each county and 3 fields of each village. Counting were done by taking the samples on ground,  the leaves and stem,  checking the roots, sweeping. Counting have been done once a month. In this study, 60 different species  in 13 Coleoptera, in 10 Heteroptera, in 27 Homoptera, in 8 Thysanoptera, in 1 Hymenoptera, in 1  Lepidoptera  as harmful insects and 36 different species in 12 Coleoptera, in 5 Heteroptera, in 2 Thysanoptera, in 11 Hymenoptera, in 6  Diptera  as beneficial insects have been identified on  lucerne and sainfoin. According to the obtained results,  the lucerne and sainfoin fields  have a very rich  harmful and beneficial insects fauna. Among these species,  It has been determined that Bembecia scopigera   (Scopoli.)  and Sphenoptera  carceli  Cast. and Groy  are the most important pests in sainfoin fields. Hypera variabilis  Hbst., H.farinosa  Boh.  are most important pests  in lucerne fields. In addition, Bruchophagus  roddi  Guss.  which is harmful in lucerne seed  is  first record in lucerne fields and Turkey. In addition, since lucerne  fields  are  very rich  with respect to beneficial  insects, they should be  prevented from the harm of pesticides.

Ankara ve Konya illerinde korunga ve yoncada görülen zararlı ve faydalı böcekler üzerinde faunistik çalışmalar.

Yıl 1997, Cilt: 37 Sayı: 3, - , 13.12.1997

Öz

Yonca ve Korunga tarlalarında zararlı ve faydalı türlerin yayılış alanlarının ve yoğunluklarının saptanması amacıyla çalışmalar, 1990 yılında Ankara' da, 1991yılında Konya'da yürütülmüştür. Her ilde üç ilçede, üç köy ve bunun üç tarlasında örnekler alınmıştır. Sürvey çalışmaları yeşil aksam, kök, toprak sathından örnek alınarak, kökler incelenerek ve atrap sallanarak, mayıs ayından itibaren birer ay aralıklarla yapılmıştır. 1990 ve 1991 yıllarında yapılan sürvey çalışmalarında Coleoptera'dan 5 familyaya ait 25 tür; Heteroptera'dan 3 familyaya ait 15 tür; Homoptera'dan 6 familyaya ait 27 tür; Thysanoptera'dan 3 familyaya ait 10 tür; Hymenoptera'dan 4 familyaya ait 11 tür; Lepidoptera'dan 1 familyaya ait 1 tür; Diptera'dan 1 familyaya ait 6 tür bulunmuştur. Bu çalışmalar ışığı altında yonca ve korunga  tarlalarının gerek zararlı, gerekse faydalılar yönünden oldukça zengin olduğu saptanmıştır. Özellikle, korun-gada kök içinde beslenen Bembecia scopigera  (Scopoli.)'nın önemli bir zararlı olduğu, ayrıca Sphenoptera  carceli Cast. and Groy.'nin de öneme haiz olduğu belirlenmiştir. Yonca' da ise Hypera variabilis Hbst., H.farinosa Boh., ile tohumda beslenen ve bölgemiz için yeni bir tür olan Bruchophagus roddi  Guss. önemli zararlılardır. Ayrıca bu çalışmalarda özellikle yonca alanlarının faydalılar yönün-den oldukça zengin olduğu ve bu yüzden ilaçlı mücadelede buna dikkat edilmesi gerektiği  kanısına varılmıştır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

A. Tamer Bu kişi benim

M. Aydemir Bu kişi benim

A. Has Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Aralık 1997
Gönderilme Tarihi 6 Ocak 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997 Cilt: 37 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Tamer, A., Aydemir, M., & Has, A. (1997). Faunistic survey studies on harmful and beneficial insects on lucerne and sainfoin in Ankara and Konya provinces. Plant Protection Bulletin, 37(3).
AMA Tamer A, Aydemir M, Has A. Faunistic survey studies on harmful and beneficial insects on lucerne and sainfoin in Ankara and Konya provinces. Plant Protection Bulletin. Aralık 1997;37(3).
Chicago Tamer, A., M. Aydemir, ve A. Has. “Faunistic Survey Studies on Harmful and Beneficial Insects on Lucerne and Sainfoin in Ankara and Konya Provinces”. Plant Protection Bulletin 37, sy. 3 (Aralık 1997).
EndNote Tamer A, Aydemir M, Has A (01 Aralık 1997) Faunistic survey studies on harmful and beneficial insects on lucerne and sainfoin in Ankara and Konya provinces. Plant Protection Bulletin 37 3
IEEE A. Tamer, M. Aydemir, ve A. Has, “Faunistic survey studies on harmful and beneficial insects on lucerne and sainfoin in Ankara and Konya provinces”., Plant Protection Bulletin, c. 37, sy. 3, 1997.
ISNAD Tamer, A. vd. “Faunistic Survey Studies on Harmful and Beneficial Insects on Lucerne and Sainfoin in Ankara and Konya Provinces”. Plant Protection Bulletin 37/3 (Aralık 1997).
JAMA Tamer A, Aydemir M, Has A. Faunistic survey studies on harmful and beneficial insects on lucerne and sainfoin in Ankara and Konya provinces. Plant Protection Bulletin. 1997;37.
MLA Tamer, A. vd. “Faunistic Survey Studies on Harmful and Beneficial Insects on Lucerne and Sainfoin in Ankara and Konya Provinces”. Plant Protection Bulletin, c. 37, sy. 3, 1997.
Vancouver Tamer A, Aydemir M, Has A. Faunistic survey studies on harmful and beneficial insects on lucerne and sainfoin in Ankara and Konya provinces. Plant Protection Bulletin. 1997;37(3).

134351364813650136491344113445