BibTex RIS Kaynak Göster

The relation between the biology of <em>Aelia rostrata</em> and wheat phenology in Central Anatolia.

Yıl 1998, Cilt: 38 Sayı: 3, - , 13.12.1998

Öz

The relation between the biology of Aelia rostrata Boh. and wheat phenology was investigated during the studies carried out in Central Anatolia in 1984-1991. The overwintering adults migrate from overwintering area to the planes while the wheat is at the end of tillering or at the beginning of heading period. The adults continue the development by feeding on the cereal up to harvest. The newly emerging adults from these insects are seen in the fields towards the end of June, the beginning of July when the wheats are at the milky or ripening period. And so they have a chance for feeding until third week of July when the harvesting-treching machines. But because of the stepped development of the biology which begins with the immigration from the overwintered areas to planes, the youngest nymph stages(3-5. instar nymph) though in small numbers, can also be seen in the fields. So the insect die during harvest because of the harvesting-threshing machines. This ratio was found as 24.4% in 1984. The insects taken to the stores with the harvested crop, died when the time passed.

Orta Anadolu Bölgesinde Kımıl (<em>Aelia rostrata</em> Boh)'ın  biyolojisi ile buğday fenolojisi arasındaki ilişkiler.

Yıl 1998, Cilt: 38 Sayı: 3, - , 13.12.1998

Öz

Orta Anadolu Bölgesinde 1984-1991 yıllarında Kımıl(Aelia rostrata Boh.)'ın biyolojisi ile hububat fenolojisi arasındaki ilişki belirlenmiştir. Buğday kardeşlenme sonu-sapa kalkma başlangıcı iken kışlamış Kımıl erginleri kışlaktan ovaya göç eder ve hububatla beslenerek gelişmelerini sürdürürler. Yeni nesil erginler ise haziran sonu temmuz başlarında, buğdaylar süt erme veya sarı erme döneminde iken hububat tarlalarında görülmektedir. Bu şekilde Kımıl, Orta Anadolu'da hasadın yoğunlaştığı temmuzun üçüncü haftasına kadar hububat ile beslenme şansına sahiptir. Ancak biyolojide kışlaktan ovaya göçte başlayan kademeli gelişme nedeniyle hasat döneminde çoğu yeni nesil ergin olsa da 3.-5. dönem nimfleri de tarlada görmek mümkündür. Bu nedenle zararlı hasat sırasında hasat-harman makinalarında zarar görmektedir. Bu oran 1984 de %24.4 olarak bulunmuştur. Hasattan sonra ambara gelen bireyler, yaşamını burada devam ettirmeyerek ölmektedirler.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

H. Memişoğlu Bu kişi benim

K. Melan Bu kişi benim

M. Özkan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Aralık 1998
Gönderilme Tarihi 24 Aralık 2008
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998 Cilt: 38 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Memişoğlu, H., Melan, K., & Özkan, M. (1998). The relation between the biology of Aelia rostrata and wheat phenology in Central Anatolia. Plant Protection Bulletin, 38(3).
AMA Memişoğlu H, Melan K, Özkan M. The relation between the biology of Aelia rostrata and wheat phenology in Central Anatolia. Plant Protection Bulletin. Aralık 1998;38(3).
Chicago Memişoğlu, H., K. Melan, ve M. Özkan. “ And Wheat Phenology in Central Anatolia”. Plant Protection Bulletin 38, sy. 3 (Aralık 1998).
EndNote Memişoğlu H, Melan K, Özkan M (01 Aralık 1998) The relation between the biology of Aelia rostrata and wheat phenology in Central Anatolia. Plant Protection Bulletin 38 3
IEEE H. Memişoğlu, K. Melan, ve M. Özkan, “ and wheat phenology in Central Anatolia”., Plant Protection Bulletin, c. 38, sy. 3, 1998.
ISNAD Memişoğlu, H. vd. “ And Wheat Phenology in Central Anatolia”. Plant Protection Bulletin 38/3 (Aralık 1998).
JAMA Memişoğlu H, Melan K, Özkan M. The relation between the biology of Aelia rostrata and wheat phenology in Central Anatolia. Plant Protection Bulletin. 1998;38.
MLA Memişoğlu, H. vd. “ And Wheat Phenology in Central Anatolia”. Plant Protection Bulletin, c. 38, sy. 3, 1998.
Vancouver Memişoğlu H, Melan K, Özkan M. The relation between the biology of Aelia rostrata and wheat phenology in Central Anatolia. Plant Protection Bulletin. 1998;38(3).

134351364813650136491344113445