BibTex RIS Kaynak Göster

Investigations on the distribution and infestation rates of Cereal weevil [<em>Pachytychius hordei </em>(Brullé) (Col.:Curculionidae)] on wheat and barley in Central Anatolia region.

Yıl 1998, Cilt: 38 Sayı: 3, - , 13.12.1998

Öz

This study related to determine the rate of distribution and infestation of Cereal Weevil [Pachytychius hordei (Brullé)] which is a main harmful insect of wheat and barley in Central Anatolia region has been carried out in 1995-1996. According to the results of survey; Konya, Isparta and Afyon are the major provinces interms of cereal planting area respectively. Also it has been seen that the line between Ankara and Konya is the last border where P.hordei has been distributed and infested. Interms of sexual index; the rate of male P.hordei was higher than female species, about 1/1.22-1/4.00. In the heading stage period 20.30% (14.6-23.9) infestation rate (larvae+adult harm) has been determined in barley field where 61.3-103.3 P.hordei had been founded every 10 sweep net. In the same phenological period 14.9% (10.2-19.2) yield loss has been determined wheat fields where 60.3-127.5 P.hordei adults had been founded in every 10 sweep net. The yield loss just coming from the adults of P.hordei is about 4.4% (2.5-5.6) in barley and 2.7% (0.0-4.9) in wheat. As a result the infestation rate of P.hordei larvae and adults higher than that was in wheat field, and the yield loss coming from larvae was higher than the yield loss coming from adults in both wheat and barley fields.

Orta Anadolu Bölgesi hububat ekilişlerinde Hububat Hortumluböceği [<em>Pachytychius hordei </em>(Brullé) (Col.:Curculionidae)]'nin yayılış alanı ile arpa ve buğday bitkilerinde bulaşma oranları üzerinde araştırmalar.

Yıl 1998, Cilt: 38 Sayı: 3, - , 13.12.1998

Öz

Ülkemizde Hububatın ana zararlılarından birisi olan Hububat hortumlu-böceği [Pachytychius hordei (Brullé)]'nin Orta Anadolu Bölgesinde yayılış alanı ile arpa ve buğdayda bulaşma oranlarını belirleyebilmek amacıyla ele alınan bu çalışma 1995-1996 yıllarında yürütülmüştür.
Sürvey sonuçlarına göre P.hordei'nin yoğunluğu ve yayılış alanının genişliği bakımından Konya ili hububat ekilişlerinin ilk sırayı aldığı, bunu Isparta ve Afyon'un izlediği; Ankara ile Konya illerini birleştiren doğrunun, zararlının Orta Anadolu Bölgesinde yayılış alanının son sınırını oluşturduğu belirlenmiştir.P.hordei cinsiyetler oranının 1/1.22-1/4.00 olduğu ve buna göre erkek birey oranının dişilerden yüksek olduğu saptanmıştır. Başaklanma döneminde 10 atrapta 61.3-103.3 P.hordei ergini bulunan arpa tarlasında ürüne yansıyan toplam bulaşma oranı (larva+ergin zararı) ortalama %20.8 (14.6-23.9) olarak bulunmuştur. Aynı fenolojik dönemde 10 atrapta 60.3-127.5 arasında zararlı yoğunluğu bulunan buğday tarlasında ise ürün kaybının ortalama %14.9 (10.2-19.2) olduğu belirlenmiştir. P.hordei erginlerinin neden olduğu ürün kaybı ise arpa bitkisinde ortalama %4.4 (2.5-5.6), buğdayda %2.7 (0.0-4.9) olarak bulunmuştur. Buna göre P.hordei gerek ergininin, gerekse larvalarının arpadaki bulaşma oranının buğdaydakinden yüksek olduğu; larva zararının ise her iki bitkide de erginlerden ağır olduğu kanısına varılmıştır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Z. Şimşek Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Aralık 1998
Gönderilme Tarihi 24 Aralık 2008
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998 Cilt: 38 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Şimşek, Z. (1998). Investigations on the distribution and infestation rates of Cereal weevil [Pachytychius hordei (Brullé) (Col.:Curculionidae)] on wheat and barley in Central Anatolia region. Plant Protection Bulletin, 38(3).
AMA Şimşek Z. Investigations on the distribution and infestation rates of Cereal weevil [Pachytychius hordei (Brullé) (Col.:Curculionidae)] on wheat and barley in Central Anatolia region. Plant Protection Bulletin. Aralık 1998;38(3).
Chicago Şimşek, Z. “:Curculionidae)] on Wheat and Barley in Central Anatolia Region”. Plant Protection Bulletin 38, sy. 3 (Aralık 1998).
EndNote Şimşek Z (01 Aralık 1998) Investigations on the distribution and infestation rates of Cereal weevil [Pachytychius hordei (Brullé) (Col.:Curculionidae)] on wheat and barley in Central Anatolia region. Plant Protection Bulletin 38 3
IEEE Z. Şimşek, “:Curculionidae)] on wheat and barley in Central Anatolia region”., Plant Protection Bulletin, c. 38, sy. 3, 1998.
ISNAD Şimşek, Z. “:Curculionidae)] on Wheat and Barley in Central Anatolia Region”. Plant Protection Bulletin 38/3 (Aralık 1998).
JAMA Şimşek Z. Investigations on the distribution and infestation rates of Cereal weevil [Pachytychius hordei (Brullé) (Col.:Curculionidae)] on wheat and barley in Central Anatolia region. Plant Protection Bulletin. 1998;38.
MLA Şimşek, Z. “:Curculionidae)] on Wheat and Barley in Central Anatolia Region”. Plant Protection Bulletin, c. 38, sy. 3, 1998.
Vancouver Şimşek Z. Investigations on the distribution and infestation rates of Cereal weevil [Pachytychius hordei (Brullé) (Col.:Curculionidae)] on wheat and barley in Central Anatolia region. Plant Protection Bulletin. 1998;38(3).

134351364813650136491344113445