BibTex RIS Kaynak Göster

Investigations on the effect of Gibberellic acid (Ga<sub>3</sub>) applications to the damage of European Grapevine Moth (<em>Lobesia botrana </em>Den.-Schiff.) on the seedless grapes in the Aegean region.

Yıl 1998, Cilt: 38 Sayı: 3, - , 13.12.1998

Öz

Trials were carried out during 1992-1994 in Viticulture Research Institute in Manisa, to search for the effect of Gibberellic acid(GA3) treatments having various goals in the vineyards against the damage of the European grapevine moth(Lobesia botrana Den. Schiff.). Trials were designed in randomized blocks of 4 treatments and 4 replications in the first, 4 treatments and 5 replications in the second and third years. The treatments were planned as I (3 GA3 applications for table grapes), II (2 GA3 applications for table grapes), III (1 GA3 application for raisin) and IV (no treatment). None insecticide was applied in the plots having six vinestocks. First treatments were done in 30.04.1992, 29.04.1993 and 03.05.1994 at the stage of 2-4 cm bunch longevity, second treatments in 08.06.1992, 27.05.1993 and 27.05.1994, at the stage of 60-80% flowering, third treatments in 23.06.1992, 15.06.1993 and 06.06.1994 at the stage of 3-5 mm grapeberry diameter, respectively. Counts were done in 4 vinestocks placed in the middle of each plot. Evaluations were done by counting the damaged berries in 16 bunches collected from 4 vinestocks and 4 directions of the inner parts of each vinestock per plot. The average total berry number in the treatments were separately found, by counting the total berry number in 5 bunches from each treatment (totally 4x5=20 bunches). The average damage rates were calculated to be 1.4914% for I. treatment, 0.9800% for II., 1.1694% for III., and 1.0626% for IV. in 1992; respectively 1.5520, 1.2941, 1.5490 and 2.7240% in 1993; 1.1241, 2.5510, 2.7727 and 1.4510% in 1994. Infested bunch rates were 37.50, 67.50 and 72.50% for I. treatment; 43.75, 47.50 and 67.50% for II.; 38.75, 80.00 and 95.00% for III.; 45.00, 90.00 and 71.25% for IV. in 1992, 1993 and 1994, respectively. The bunch rates having more than 10 damaged berries in the infested bunches were 15.00, 37.03 and 12.06%; 15.00, 42.10 and 38.88%; 7.50, 40.00 and 34.21%; 11.25, 87.67 and 14.03% in the treatments in 1992, 1993 and 1994, respectively. The maximum damaged berry numbers in infested bunches in four treatments were respectively 26, 31, 22 and 56 in 1992; 84, 100, 44 and 67 in 1993; 31, 137, 88 and 22 in 1994.

Ege Bölgesinde çekirdeksiz üzümlerde Gibberellik asit (G<sub>3</sub>) uygulamalarının Salkım güvesi (<em>Lobesia botrana</em> Den.-Schiff.)'nin zararına etkisi üzerinde araştırmalar.

Yıl 1998, Cilt: 38 Sayı: 3, - , 13.12.1998

Öz

Bağlarda yapılan değişik amaçlı Gibberellik asit(GA3)  uygulamalarının Salkım güvesi(Lobesia botrana Den.-Schiff.) zararına etkisini araştırmak amacıyla, 1992-1994 yıllarında Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'ne ait yuvarlak çekirdeksiz bağında ilk yıl 4 karakter 4 tekerrürlü, ikinci ve üçüncü yıllarda ise 4 karakter ve 5 tekerrürlü olarak tesadüf blokları deneme desenine göre denemeler açılmıştır. Denemelerde karakterler; I (Sofralıkta 3 kez GA3), II (Sofralıkta 2 kez GA3), III (Kurutmalıkta 1 kez GA3) ve IV (Kontrol) şeklinde oluşturulmuştur. Tüm parsellerde hiçbir insektisit uygulaması yapılmamıştır. İlk GA3 uygulamaları salkımların 2-4 cm olduğu devrede yıllara göre sırasıyla 30.04.1992, 29.04.1993 ve 03.05.1994 tarihlerinde, ikinci uygulamalar %60-80 çiçeklenme devresinde 08.06.1992, 27.05.1993 ve 27.05.1994 tarihlerinde ve üçüncü uygulamalar tanelerin 3-5 mm çapına ulaştığı 23.06.1992, 15.06.1993 ve 06.06.1994 tarihlerinde yapılmıştır. Sayımlar her tekerrürde ortada yer alan 4 omcada yapılmıştır. Bu 4 omcanın 4 farklı yönünden alınan 16 salkımda yenik taneler sayılmış, bu değerler her karakter için ayrı saptanmış olan bir salkımdaki ortalama tane sayısına oranlanarak zarar oranları bulunmuştur. Ortalama zarar oranları 1992 yılında I. karakter için %1.4914, II. karakter için %0.9800, III. karakter için %1.1694 ve IV. karakter için %1.0626; 1993 yılında sırasıyla %1.5520, 1.2941, 1.5490 ve 2.7240; 1994 yılında ise %1.1241, 2.5510, 2.7727 ve 1.4510 olarak bulunmuştur. Bulaşık salkım oranları ise 1992, 1993 ve 1994 yıllarında sırasıyla I. karakterde %37.50, 67.50 ve 72.50; II. karakterde %43.75, 47.50 ve 67.50; III. karakterde %38.75, 80.00 ve 95.00; IV. karakterde ise %45.00, 90.00 ve 71.25 olmuştur. 10 adetten fazla yenik taneli salkım oranları ise 1992, 1993 ve 1994 yıllarında sırasıyla I. karakterde %15.00, 37.03 ve 12.06; II. karakterde %15.00, 42.10 ve 38.88; III. karakterde %7.50, 40.00 ve 34.21; IV. karakterde ise %11.25, 87.67 ve 14.03 olmuştur. Bulaşık salkımlarda maksimum yenik tane sayısı 4 karakter için 1992 yılında sırasıyla 26, 31, 22 ve 56; 1993 yılında 84, 100, 44 ve 67; 1994 yılında ise 31, 137, 88 ve 22 olarak saptanmıştır. GA3 uygulamalı parsellerde (I., II., III) Kontrol (IV) parsellere göre daha fazla oranda L.botrana zararı saptanmıştır. GA3 uygulanan karakterler içinde de en fazla zarar sırasıyla II., III. ve I. parsellerde oluşmuştur.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

R. Altınçağ Bu kişi benim

F.Ö. Altındişli Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Aralık 1998
Gönderilme Tarihi 24 Aralık 2008
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998 Cilt: 38 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Altınçağ, R., & Altındişli, F. (1998). Investigations on the effect of Gibberellic acid (Ga3) applications to the damage of European Grapevine Moth (Lobesia botrana Den.-Schiff.) on the seedless grapes in the Aegean region. Plant Protection Bulletin, 38(3).
AMA Altınçağ R, Altındişli F. Investigations on the effect of Gibberellic acid (Ga3) applications to the damage of European Grapevine Moth (Lobesia botrana Den.-Schiff.) on the seedless grapes in the Aegean region. Plant Protection Bulletin. Aralık 1998;38(3).
Chicago Altınçağ, R., ve F.Ö. Altındişli. “) on the Seedless Grapes in the Aegean Region”. Plant Protection Bulletin 38, sy. 3 (Aralık 1998).
EndNote Altınçağ R, Altındişli F (01 Aralık 1998) Investigations on the effect of Gibberellic acid (Ga3) applications to the damage of European Grapevine Moth (Lobesia botrana Den.-Schiff.) on the seedless grapes in the Aegean region. Plant Protection Bulletin 38 3
IEEE R. Altınçağ ve F. Altındişli, “) on the seedless grapes in the Aegean region”., Plant Protection Bulletin, c. 38, sy. 3, 1998.
ISNAD Altınçağ, R. - Altındişli, F.Ö. “) on the Seedless Grapes in the Aegean Region”. Plant Protection Bulletin 38/3 (Aralık 1998).
JAMA Altınçağ R, Altındişli F. Investigations on the effect of Gibberellic acid (Ga3) applications to the damage of European Grapevine Moth (Lobesia botrana Den.-Schiff.) on the seedless grapes in the Aegean region. Plant Protection Bulletin. 1998;38.
MLA Altınçağ, R. ve F.Ö. Altındişli. “) on the Seedless Grapes in the Aegean Region”. Plant Protection Bulletin, c. 38, sy. 3, 1998.
Vancouver Altınçağ R, Altındişli F. Investigations on the effect of Gibberellic acid (Ga3) applications to the damage of European Grapevine Moth (Lobesia botrana Den.-Schiff.) on the seedless grapes in the Aegean region. Plant Protection Bulletin. 1998;38(3).

134351364813650136491344113445