Yıl 2019, Cilt 59 , Sayı 3, Sayfalar 53 - 58 2019-09-30

Distribution and infestation rates of the olive psyllid species (Euphyllura spp., Hemiptera: Psyllidae) in İzmir and Aydın
Zeytin pamuklubiti (Euphyllura spp., Hemiptera: Psyllidae) türlerinin İzmir ve Aydın illerinde yayılışı ve bulaşıklık oranları

Serkan KAPTAN [1] , Tülin AKŞİT [2] , Malkie SPODEK [3]


Distribution and infestation rates of the olive psyllid species (Euphyllura spp., Hemiptera: Psyllidae) determined in Aydın and İzmir provinces, which are the most important olive production regions in Turkey between 2015 and 2016. Euphyllura phillyreae Foerster was only founded in İzmir, but both E. phillyreae and E. straminea Loginova were determined in Aydın. E. phillyreae was determined to be the dominant species. The infestation rates in olive groves in two cities between 2015 and 2016 years were 98.5% and 100% in İzmir; 100% and 94.5% in Aydın, respectively. Also infestation rates of the trees in olive groves were 89.4% and 83.4% in İzmir; 93.5% and 75.4% in Aydın, respectively.


Türkiye’deki en önemli zeytin yetiştirilen iller olan İzmir ve Aydın’da bulunan Zeytin pamuklubiti türleri (Euphyllura spp., Hemiptera: Psyllidae)’nin yayılış ve bulaşıklık oranları 2015-2016 yıllarında belirlenmiştir. İzmir’de Euphyllura phillyreae Foerster, Aydın’da ise iki tür E. phillyreae ve E. straminea Loginova saptanmıştır. E. phillyreae baskın tür olarak belirlenmiştir. İki ildeki zeytin bahçelerinde 2015 ve 2016 yıllarında bulaşıklık oranları, sırasıyla İzmir’de %98.5-%100; Aydın’da %100-%94.5 olmuştur. Ayrıca, zeytin bahçelerindeki ağaçların bulaşıklık oranları ise sırasıyla İzmir’de %89.4-%83.4; Aydın’da %93.5-%75.4 olarak saptanmıştır.


 • Abou-Kaf N.and Hamoudi O. 1999. Evaluation of damage caused by Olive psylla Euphyllura straminea Loginova (Homoptera: Aphalaridae) in Syria. Arab Journal of Plant Protection, 17 (2): 71-76.
 • Anonim 2016a. Food and Agriculture Organization (FAO) of The United Nations Statistics Division. Web: http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E. Erişim Tarihi: 12.04.2016.
 • Anonim 2016b. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bitkisel Üretim İstatistikleri. Web: http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1073. Erişim Tarihi: 12.04.2016.
 • Asadi R., Talebi A. A. Burckhardt D., Kfialgani J., Fathipour Y. and Moharramipour, Y. 2009. On the identity of the Olive psyllids in Iran (Hemiptera,Psylloidea). Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. Bull., 82:197- 200.
 • Başar M. 2016. Antalya İlinde Zeytinlerde Bulunan Zararlı ve Yararlı Böcek Türlerinin Saptanması ve Önemli Olanlarının Popülasyon Dalgalanmasının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Isparta, 128 s.
 • Bora T. ve Karaca İ. 1970. Kültür Bitkilerinde Hastalığın ve Zararın Ölçülmesi. Ege Üniversitesi Yardımcı Ders Kitabı, Yayın No: 167, E.Ü. Mat., Bornova,İzmir, 8 s.
 • Burckhardt D. and Önuçar A. 1993. A review of Turkish Jumping plantlice (Homoptera, Psylloidea). Rev. Suissue de Zool., 100 (3): 547-574.
 • Çetin H.,ve Alaoğlu Ö. 2005. Mut (Mersin) İlçesinde zeytin ağaçlarında Zeytin pamuklubiti [Euphyllura phillyrea Forst. (Hom.:Aphalaridae)]’nin populasyon değişimi ve zararı üzerinde araştırmalar. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (37):61-67.
 • Drohojowska J.and Burckhardt, D. 2014. The Jumping plant-lice (Hemiptera:Psylloidea) of Turkey: a checklist and new records. Turkish Journal of Zoology, 38: 559-568.
 • Güçlü Ş. ve Burckhardt D. 1996. New records of Jumping plant-lice (Hemiptera,Psylloidea) from Turkey. Entomofauna,17: 381– 384.
 • Güçlü Ş., Hayat R., ve Ozbek H. 1995. An investigation on phytophagous and predator insect species on olive trees (Olea europaea L.) in Artvin province. Türkiye Entomoloji Dergisi, 19 (3): 231-240.
 • Halperin J., Hodkinson I. D., Russell L. M., and Berlinger M. J. 1982. A contribution to the knowledge of the psyllids of Israel (Homoptera:Psylloidea).Israel Journal of Entomology,16: 27-44.
 • İyriboz N. Ş. 1968. Zeytin Zararlıları ve Hastalıkları. T. C. Tarım Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Yayını, İzmir, 112 s.
 • Jardak T. 1984. Trials on the evaluation of damage caused by the Olive psylla (Euphyllura olivina Costa) preliminary data on the damage level. Olea, June, 53-59 pp.
 • Jardak T., Ali Triki M., Rhouma A. and Ksantini M. 2007. Plant health protection. In: Sbitri, M., & Serafini, F. (Coord.).Production techniques in olive growing. International Olive Council, 215-313 pp.
 • Kaplan C., Büyük M. ve Eren, S. 2011. Güneydoğu Anadolu Bölgesi zeytin bahçelerinde saptanan zararlı ve faydalı böcek türleri. Bitki Koruma Bülteni, 51(3):267-275.
 • Kaplan M., Özgen İ. And Ayaz T. 2016. Mardin İli zeytin bahçelerinde Zeytin Pamuklubiti [Euphyllura straminea Loginova (Hemiptera:Psyllidae)]’nin doğal düşmanları ve önemli türlerin popülasyon değişimi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 20(3): 175-182.
 • Keçecioğlu E. 1984. Antalya ve çevresinde zeytinlerde zarar yapan-Zeytin pamuklubiti Euphyllura olivina (Costa) (Homoptera:Aphalaridae)’nın tanınması, kısa biyolojisi ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar. T.C. Tar. Or. Köy.Bak.Zir. Müc. Zir. Kar. Gn. Md., No:1, Ankara,19 s.Klimaszewski S. M. and Lodos N. 1977. New information about Jumping plant lice of Turkey (Homoptera: Psylloidea). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14: 1-9.
 • Klimaszewski S. M. and Lodos N. 1979. Further data about Jumping plant lice of Turkey (Homoptera, Psylloidea). Türkiye Bitki Koruma Dergisi,3: 3-16.
 • Kovancı B., Kumral N.A. ve Akbudak B. 2005. Bursa ili zeytin bahçelerinde Euphyllura phillyreae Foersters (Hom.:Aphalaridae)’nin popülasyon dalgalanması. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1):1-12.
 • Ksantini M., Jardak T. and Bouain, A. 2002. Temperature effect on the biology of Euphyllura olivina Costa. IV International Symposium on Olive Growing. Acta Horticulturae, 586: 827-829.
 • Lauterer P., Prophetou-Athanasiadou D. A. and Tzanakakis M. E. 1986. Occurrence of Euphyllura phillyreae Foerster (Homoptera:Aphalaridae) on olives of the Greek Mainland. Annals of the Entomological Society of America, 79 (1):7-10.
 • Lazarov A. and Grigorov P. 1961. Karantina na Rastenijata. Zemizdat, Sofia, 258 pp.
 • Lodos N. 1986. Türkiye Entomoloji II (Genel Uygulamalı ve Faunistik). Ege Üniv. Zir. Fak. Yay. No. 429, Ege Üniv. Basımevi, Bornova, İzmir, 591s.
 • Mustafa T. M. 1984. Factors affecting the distribution of Euphyllura olivina Costa (Hom.:Psyllidae) on olive. Zeitschrift fur Angewandte Entomologie, 97(4): 371-375.
 • Önuçar A. 1983. İzmir ve Çevresinde Bitkilerde Zararlı Psyllid (Homoptera:Psyllinea) Türlerinin Tanınmaları, Konukçuları ve Taksonomileri Üzerinde Araştırmalar. Tarım ve Orman Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, İzmir Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Araştırma Eserleri Serisi No:44, Ankara, 122 s.
 • Önuçar A., ve Ulu, O. 1991. Five Jumping plant lice species (Homoptera:Psylloidea) new for Turkish fauna. Türkiye Entomoloji Dergisi, 15 (3): 153-155.
 • Özgen İ., Gözüaçık C., and Burckhardt D. 2012. Contribution to the knowledge of Psylloidea (Hemiptera) of Southeastern Anatolia, Turkey. In: Sixth European Hemiptera Congress, Blagoevgrad, Bulgaria (25–29 June 2012), Abstracts, 81–82.
 • Pala Y., Nogay A., Damgacı E. ve Altın M. 2001. Zeytin Bahçelerinde Entegre Mücadele Teknik Talimatı.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara, 84 s.
 • Prophetou-Athanasiadou D. A. 1997. Occurrence of immature stages of Olive psyllid Euphyllura phillyreae (Hom.:Aphalaridae) in Phillyrea latifolia and Olea europaea in coastal northern Greece. Journal of Applied Entomology, 121 (7): 383-387.
 • Sharafel-Din A.A.A. and Hashem M. Y. 1999. Occurrence of various stages of Olive psylla, Euphyllura straminea Loginova (Homoptera: Aphalaridae) on olive trees (Olea europaea L.) in Egypt. By Department of Economic Entomology and Pesticides. Bull. ent. Soc. Egypt., 77:109-124.
 • Stavraki H. G. 1980. Biology of Euphyllura sp. (Homoptera:Psyllidae) in an olive grove in Attiki (Greece). Faculteit van de Landbouwwetenschappen 45: 603-611.
 • Tüfekli M. ve Ulusoy M. R. 2011. Adana ve Mersin illeri zeytin bahçelerinde zararlı Zeytin pamuklubiti [Euphyllura straminea Loginova (Hemiptera:Psyllidae)]’nin popülasyon değişimi. Bitki Koruma Bülteni, 51(3): 215-230.
 • Tzanakakis E. M. 2003. Seasonal development and dormancy of insects and mites feeding on olive a review. Netherlands Journal Of Zoology, 52 (2-4): 87-224.
 • Virender K., Malik G. H., Uma S., and Monobrullah M. 2007. Incidence and management of Olive psylla, Euphyllura pakistanica. Indian Journal of Entomology, 69: 331- 340.
 • Yayla A., Kelten M., Davarcı T., and Salman A. 1995. Antalya ili zeytinliklerindeki zararlılara karşı biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması. Bitki Koruma Bülteni, 35 (2): 63-91.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serkan KAPTAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İZMİR BORNOVA ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Tülin AKŞİT
Ülke: Turkey


Yazar: Malkie SPODEK
Ülke: Israel


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitkorb499955, journal = {Bitki Koruma Bülteni}, issn = {0406-3597}, eissn = {1308-8122}, address = {}, publisher = {Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2019}, volume = {59}, pages = {53 - 58}, doi = {10.16955/bitkorb.499955}, title = {Zeytin pamuklubiti (Euphyllura spp., Hemiptera: Psyllidae) türlerinin İzmir ve Aydın illerinde yayılışı ve bulaşıklık oranları}, key = {cite}, author = {KAPTAN, Serkan and AKŞİT, Tülin and SPODEK, Malkie} }
APA KAPTAN, S , AKŞİT, T , SPODEK, M . (2019). Zeytin pamuklubiti (Euphyllura spp., Hemiptera: Psyllidae) türlerinin İzmir ve Aydın illerinde yayılışı ve bulaşıklık oranları. Bitki Koruma Bülteni , 59 (3) , 53-58 . DOI: 10.16955/bitkorb.499955
MLA KAPTAN, S , AKŞİT, T , SPODEK, M . "Zeytin pamuklubiti (Euphyllura spp., Hemiptera: Psyllidae) türlerinin İzmir ve Aydın illerinde yayılışı ve bulaşıklık oranları". Bitki Koruma Bülteni 59 (2019 ): 53-58 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitkorb/issue/48507/499955>
Chicago KAPTAN, S , AKŞİT, T , SPODEK, M . "Zeytin pamuklubiti (Euphyllura spp., Hemiptera: Psyllidae) türlerinin İzmir ve Aydın illerinde yayılışı ve bulaşıklık oranları". Bitki Koruma Bülteni 59 (2019 ): 53-58
RIS TY - JOUR T1 - Zeytin pamuklubiti (Euphyllura spp., Hemiptera: Psyllidae) türlerinin İzmir ve Aydın illerinde yayılışı ve bulaşıklık oranları AU - Serkan KAPTAN , Tülin AKŞİT , Malkie SPODEK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16955/bitkorb.499955 DO - 10.16955/bitkorb.499955 T2 - Bitki Koruma Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 58 VL - 59 IS - 3 SN - 0406-3597-1308-8122 M3 - doi: 10.16955/bitkorb.499955 UR - https://doi.org/10.16955/bitkorb.499955 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitki Koruma Bülteni Zeytin pamuklubiti (Euphyllura spp., Hemiptera: Psyllidae) türlerinin İzmir ve Aydın illerinde yayılışı ve bulaşıklık oranları %A Serkan KAPTAN , Tülin AKŞİT , Malkie SPODEK %T Zeytin pamuklubiti (Euphyllura spp., Hemiptera: Psyllidae) türlerinin İzmir ve Aydın illerinde yayılışı ve bulaşıklık oranları %D 2019 %J Bitki Koruma Bülteni %P 0406-3597-1308-8122 %V 59 %N 3 %R doi: 10.16955/bitkorb.499955 %U 10.16955/bitkorb.499955
ISNAD KAPTAN, Serkan , AKŞİT, Tülin , SPODEK, Malkie . "Zeytin pamuklubiti (Euphyllura spp., Hemiptera: Psyllidae) türlerinin İzmir ve Aydın illerinde yayılışı ve bulaşıklık oranları". Bitki Koruma Bülteni 59 / 3 (Eylül 2019): 53-58 . https://doi.org/10.16955/bitkorb.499955
AMA KAPTAN S , AKŞİT T , SPODEK M . Zeytin pamuklubiti (Euphyllura spp., Hemiptera: Psyllidae) türlerinin İzmir ve Aydın illerinde yayılışı ve bulaşıklık oranları. Bitki Koruma Bülteni. 2019; 59(3): 53-58.
Vancouver KAPTAN S , AKŞİT T , SPODEK M . Zeytin pamuklubiti (Euphyllura spp., Hemiptera: Psyllidae) türlerinin İzmir ve Aydın illerinde yayılışı ve bulaşıklık oranları. Bitki Koruma Bülteni. 2019; 59(3): 58-53.