Yıl 2019, Cilt 59 , Sayı 3, Sayfalar 47 - 51 2019-09-30

Determination of population density of Stephanitis pyri (F.) (Hemiptera: Tingidae) on apple trees in Adana (Balcalı)
Stephanitis pyri (F.) (Hemiptera: Tingidae)’nin Adana (Balcalı)’da elma ağaçlarında popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi

Gül SATAR [1] , Gülsevim TİRİNG [2]


Pear lace bug, Stephanitis pyri (F.) (Hemiptera: Tingidae) is one of the important pests of pome and stone fruit trees, especially apple in the Palearctic Region including Mediterranean countries. In this study, the population density of S. pyri was inspected on an apple orchard at Çukurova University (Balcalı-Adana) between 2013 and 2015. Nymph and adults were counted under laboratory conditions by collecting 10 leaves from 10 randomly selected trees. Additionally, overwintering place and stage of S. pyri were investigated and the number of S. pyri generation was calculated. As a result of these studies, the first individuals were observed in April and the highest population of S. pyri was observed in August for both years. The last individuals were seen in November in the first year and in December in the second year. According to the available data, both the population fluctuation and thermal constant calculations showed that the pest gave 6-7 offspring in the region. Moreover, the results showed that S. pyri overwintered on fallen apple leaves as an adult in the region.

Armut kaplanı, Stephanitis pyri (F.) (Hemiptera: Tingidae) Akdeniz ülkelerinin de içinde bulunduğu Palearktik bölgede elma başta olmak üzere sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarının önemli bir zararlısıdır. Bu çalışmada S. pyri’nin popülasyon yoğunluğu 2013-2015 yılları arasında Çukurova Üniversitesi’nde (Balcalı-Adana) bir elma bahçesinde takip edilmiştir. Rastgele seçilen 10 ağaçtan 10 yaprak örneği toplanarak laboratuvarda nimf ve ergin sayımı yapılmıştır. Bu çalışmada, S. pyri’nin kışlama yeri ve dönemi incelenmiş, ayrıca döl sayısı da hesaplanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, ilk bireyler her iki yılda da nisan ayında gözlemlenmeye başlanmış ve en yüksek popülasyona ağustos ayında ulaşmıştır. Son bireyler ise ilk yıl kasım ayında, ikinci yıl aralık ayında gözlemlenmiştir. Eldeki verilere göre hem popülasyon takibi hem de termal konstant hesaplamalarına göre zararlının bölgede 6-7 döl verdiği saptanmıştır. Ayrıca S. pyri’nin ergin dönemde yere düşen yapraklarda kışladığı belirlenmiştir.


 • Akbarzadeh Shoukat. G. A. (2006). Seasonal changes in population of the pear lace bug, Stephanitis pyri F.(Heteroptera: Tingidae), and identification of its natural enemies in West Azarbaijan apple orchards. Journal of Agrıcultural Scıence (Unıversıty of Tabriz) 15 (4): 91-100.
 • Aysal T. 2015 Tekirdağ ilinde bulunan Tiıngidae türleri, yayılışları, doğal düşmanları ve Stephanitis pyri (F.) ile Stethoconus pyri (Mella) arasındaki ilişkiler üzerinde çalışmalar. Namık Kemal Üniversitesi. Doktora tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 180s.
 • Aysal T. and Kıvan M. 2008. Development and population growth of Stephanitis pyri (F.)(Heteroptera: Tingidae) at five temperatures. Journal of Pest Science, 81(3), 135.
 • Drake C. J. and Ruhoff F. A. 1965. Lagebugs of The World, A Catalog (Hemiptera: Tingidae). Smithsonian Institution, 710p,Washington.
 • Du S. and Yao Y. 2018. A new genus and species of Tingidae (Heteroptera: Cimicomorpha) from Myanmar, with the analysis of the evolution of hood, carinae and paranota. Zoological Systematics, 43(3), 283-293.
 • Göksu M. E. 1964. Research on biology and control of pear lace bug (Stephanitis pyri Fabr.) in Sakarya ve Kocaeli. Göztepe Zir. Muc. Enst. Yay. No: 160, Istanbul, Turkey.
 • Gülperçin N. ve Önder F. 1999. Bornova Koşullarında Stephanitis pyri (F.)’nin Biyolojisi ve Doğal Düşmanları Üzerinde Çalışmalar. Türkiye. Entomoloji Dergisi, 23(1): 51-56.
 • Guidoti M., Montemayor S. I. and Guilbert É. 2015. Lace Bugs (Tingidae). In True bugs (Heteroptera) of the neotropics. Springer, Dordrecht, 395-419sLodos N. 1982. Türkiye Entomolojisi II, Genel Uygulamalı ve Faunistik. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 591s, İzmir.
 • Maral H. 2012. Diyarbakır, Mardin ve Elazığ İllerinde Tarım ve Tarım Dışı Alanlardaki Ağaçlarda Bulunan Tingidae (Hemiptera) Türleri İle Bunların Parazitoit ve Predatörlerinin Saptanması ve Zararı Önemli Görülen Türlerin Biyolojisi ve Popülasyon Gelişiminin Belirlenmesi. Doktora tezi, Ç. Ü Fen Bilimleri enstitüsü, Adana, 151s.
 • Önder F. ve Lodos N. 1983. Preliminary List of Tingidae with Notes on Distribution and Importance of Species in Turkey. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir, No: 449, 51 s.
 • Önder F., Karsavuran Y., Tezcan S. ve Fent M. 2006. Türkiye Heteroptera (Insecta) Kataloğu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 170s, İzmir.
 • Péricart J. 1983. Hémiptéres Tingidae Euro-Méditerranéens. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, 626p, Paris.
 • Samin N. and Linnavuori R.E. 2011. A Contribution to the Tingidae (Heteroptera) from North and Northwestern Iran. Entomofauna, 32(25):373-380.
 • Şahin A.K., Özpınar A., Polat B. ve Sakaldaş M. 2009. Çanakkale İlinde Farklı Elma Çeşitlerinde Armut kaplanı (Stephanitis pyri (F.), Heteroptera: Tingidae)’nın Popülasyon Yoğunluğu. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, (2), 119-122.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gül SATAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Yazar: Gülsevim TİRİNG
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitkorb571363, journal = {Bitki Koruma Bülteni}, issn = {0406-3597}, eissn = {1308-8122}, address = {}, publisher = {Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2019}, volume = {59}, pages = {47 - 51}, doi = {10.16955/bitkorb.571363}, title = {Stephanitis pyri (F.) (Hemiptera: Tingidae)’nin Adana (Balcalı)’da elma ağaçlarında popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi}, key = {cite}, author = {SATAR, Gül and TİRİNG, Gülsevim} }
APA SATAR, G , TİRİNG, G . (2019). Stephanitis pyri (F.) (Hemiptera: Tingidae)’nin Adana (Balcalı)’da elma ağaçlarında popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni , 59 (3) , 47-51 . DOI: 10.16955/bitkorb.571363
MLA SATAR, G , TİRİNG, G . "Stephanitis pyri (F.) (Hemiptera: Tingidae)’nin Adana (Balcalı)’da elma ağaçlarında popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi". Bitki Koruma Bülteni 59 (2019 ): 47-51 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitkorb/issue/48507/571363>
Chicago SATAR, G , TİRİNG, G . "Stephanitis pyri (F.) (Hemiptera: Tingidae)’nin Adana (Balcalı)’da elma ağaçlarında popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi". Bitki Koruma Bülteni 59 (2019 ): 47-51
RIS TY - JOUR T1 - Stephanitis pyri (F.) (Hemiptera: Tingidae)’nin Adana (Balcalı)’da elma ağaçlarında popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi AU - Gül SATAR , Gülsevim TİRİNG Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16955/bitkorb.571363 DO - 10.16955/bitkorb.571363 T2 - Bitki Koruma Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 51 VL - 59 IS - 3 SN - 0406-3597-1308-8122 M3 - doi: 10.16955/bitkorb.571363 UR - https://doi.org/10.16955/bitkorb.571363 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitki Koruma Bülteni Stephanitis pyri (F.) (Hemiptera: Tingidae)’nin Adana (Balcalı)’da elma ağaçlarında popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi %A Gül SATAR , Gülsevim TİRİNG %T Stephanitis pyri (F.) (Hemiptera: Tingidae)’nin Adana (Balcalı)’da elma ağaçlarında popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi %D 2019 %J Bitki Koruma Bülteni %P 0406-3597-1308-8122 %V 59 %N 3 %R doi: 10.16955/bitkorb.571363 %U 10.16955/bitkorb.571363
ISNAD SATAR, Gül , TİRİNG, Gülsevim . "Stephanitis pyri (F.) (Hemiptera: Tingidae)’nin Adana (Balcalı)’da elma ağaçlarında popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi". Bitki Koruma Bülteni 59 / 3 (Eylül 2019): 47-51 . https://doi.org/10.16955/bitkorb.571363
AMA SATAR G , TİRİNG G . Stephanitis pyri (F.) (Hemiptera: Tingidae)’nin Adana (Balcalı)’da elma ağaçlarında popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni. 2019; 59(3): 47-51.
Vancouver SATAR G , TİRİNG G . Stephanitis pyri (F.) (Hemiptera: Tingidae)’nin Adana (Balcalı)’da elma ağaçlarında popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni. 2019; 59(3): 51-47.