Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 287 - 297 2019-03-12

Bafa Gölü Sularında Element Konsatrasyonlarının Belirlenmesi ve Su Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi

Melik KARA [1]


Türkiye’nin güneybatısında yer alan büyük göllerimizden biri konumundaki Bafa Gölünden Nisan 2018 döneminde 10 noktadan yüzeysel su örnekleri toplanmıştır. Toplanan örneklerde ICP-MS (Endüktif Eşleşmiş Plazma – Kütle Spektrometresi) cihazı kullanılarak ağır metal ve eser element ölçümleri yapılmıştır. Ölçüm sonucunda elde edilen değerler farklı kategorilerdeki su kalitesi sınıflama ve sınır değerleri ile karşılaştırılarak göl suyu kalitesi incelenmiştir. Doğal kaynaklı elementlerden Na, Mg, K ve Ca değerleri sırasıyla en yüksek konsantrasyonlarda ölçülürken, toksik ya da tehlikeli olabilen ağır metallerden As ve Zn sırasıyla 15,3 ve 51,2 µg/L olarak ölçülmüştür. Element konsantrasyonlarının istatistiksel dağılım parametrelerinden çarpıklık ve basıklık incelendiğinde Sn, P, Ni, Pb, As, Cd, Tl, Co, Mo ve Cu elementlerinin antropojenik kaynaklardan etkilenmesinin olası olduğu ortaya çıkmıştır. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği kapsamında verilen sınıflama ölçütleri dikkate alındığında göl suyunun Na ve P parametreler dışında 1. Sınıf sular kapsamına dâhil olduğu görülmektedir. Ayrıca hayvansal ve tarımsal amaçlı kullanılan suların taşıması gereken kalite ölçütleri ile de karşılaştırılan değerler uygun bulunmuştur.  

Bafa Gölü, Ağır Metaller ve Eser Elementler, Su Kalitesi
 • Singare P.U., Talpade M.S., Dagli D.V., Bhawe V.G. 2013. Heavy Metal Content in Water of Bhavan’s College Lake of Andheri, Mumbai, International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, 13 94-104.
 • Topal M. Arslan-Topal E.I. 2017. Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Keban Baraj Gölü’nde (Elazığ) Kurşun ve Nikel Konsantrasyonlarının Belirlenmesi, International Journal of Pure and Applied Sciences, 3 (1): 41-53.
 • Kaptan H. Tekin-Özan S. 2014. Eğirdir Gölü’nün (Isparta) Suyunda, Sedimentinde ve Gölde Yaşayan Sazan’ın (Cyprinus carpio L., 1758) Bazı Doku ve Organlarındaki Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi, SDU Journal of Science (E-Journal), 9 (2): 44-60.
 • Zinabu G.M. Pearce N.J.G. 2003. Concentrations of heavy metals and related trace elements in some Ethiopian rift-valley lakes and their in-flows, Hydrobiologia, 492 (1): 171-178.
 • Ogoyi D., Mwita C.J., Nguu E.K., Shiundu P.M. 2011. Determination of Heavy Metal Content in Water , Sediment and Microalgae from Lake Victoria , East Africa, The Open Environmental Engineering Journal, 4 156-161.
 • Kır İ., Tekin-Özan S., Tuncay Y. 2007. Kovada Gölü’nün Su ve Sedimentindeki Bazı Ağır Metallerin Mevsimsel Değişimi, E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 24 (1-2): 155-158.
 • Kırmızıgül O. 2013. Gökçekaya Baraj Gölü Dip Sedimentinin Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 71s, Ankara.
 • Yılgör S. 2012. Bafa Gölü Sedimanlarındaki Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Programı, Doktora Tezi, 64s, İzmir.
 • Jin Z.D., You C.F., Yu T.L., Wang B.S. 2010. Sources and flux of trace elements in river water collected from the Lake Qinghai catchment, NE Tibetan Plateau, Applied Geochemistry, 25 (10): 1536-1546.
 • Metin-Dereli E., Ertürk A., Çakmakçı M. 2017. Yüzeysel Sularda Ağır Metallerin Etkileri Ve Ötrofikasyon ile İlişkisi, Turkish Journal Of Aquatic Sciences, 32 (4): 214-230.
 • Donat J.R. Bruland K.W. 1994. Trace Elements in the Oceans, in Trace Elements in Natural Waters, Edited by B. Salbu and E. Steinnes, UK: Taylor & Francis, 247–283.
 • Gashi F., Frančišković-Bilinski S., Bilinski H., Haziri A., Gashi S. 2016. Assessing the trace element content in water samples from Badovci Lake (Kosovo) using inductively coupled plasma-mass spectrometry analysis, Arabian Journal of Geosciences, 9 (6): 454.
 • YSKY 2012. Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği. Resmi Gazete No 28483, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara.
 • ÇOB 2007. Turkiye‘de Su Sektoru icin Kapasite Gelistirme Projesi, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.
 • TÜBİTAK 2010. Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması Projesi Büyük Menderes Havzası, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Çevre Enstitüsü (TÜBİTAK MAM), Gebze, Kocaeli.
 • Yabanlı M., Coşkun Y., Öz B., Yozukmaz A., Sel F., Öndeş S. 2013. Bafa gölü’nden Elde Edilen Levreklerde (Dicentrarchus Labrax) Ve Göl Suyunda Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi Ve Balık/Halk Sağlığı Açısından Durum Değerlendirmesi, Bornova Veteriner Bilimleri Dergisi, 35 (49): 15-23.
 • SKKY 2004. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete No 25687, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.
 • SSKKSYKHY 2015. Sulama Sularının Kalitesi Ve Kullanılmış Suların Yeniden Kullanılması Hakkında Yönetmelik Taslağı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Socha M.T., Ensley S.M., Tomlinson D.J., Johnson A.B. 2003. Variability of water composition and potential impact on animal performance, Intermountain Nutrition Conference, pp85-96, Salt Lake C, UT., Utah State Universty, Logan.
 • ASTBYSKİHY 2014. Alabalık Ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete No 28880, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara.
 • Üçüncü-Tunca E. 2016. Beyşehir Gölü'nde Su ve Sedimentte Ağır Metal Birikimi ve Sedimentte Antropojenik Kontaminasyon Değerlendirmesi, Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 6 (2): 205-219.
 • Duman F. 2005. Sapanca ve Abant Gölü Su, Sediment ve Sucul Bitki Örneklerinde Ağır Metal Konsantrasyonlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 227s, Ankara.
 • Zengin O. 2008. Van Gölü Ve Gölü Besleyen Kaynaklarda Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması. Gazi Üniversitesi, Kimya, Yüksek Lisans Tezi, 104s, Ankara.
 • Benzer S., Arslan H., Uzel N., Gül A., Yılmaz M. 2013. Concentrations of metals in water, sediment and tissues of Cyprinus carpio L., 1758 from Mogan Lake (Turkey), Iranian Journal of Fisheries Sciences, 12 (1): 44-55.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7163-2679
Yazar: Melik KARA (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitlisfen469974, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, eissn = {2147-3188}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {287 - 297}, doi = {10.17798/bitlisfen.469974}, title = {Bafa Gölü Sularında Element Konsatrasyonlarının Belirlenmesi ve Su Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {KARA, Melik} }
APA KARA, M . (2019). Bafa Gölü Sularında Element Konsatrasyonlarının Belirlenmesi ve Su Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 287-297 . DOI: 10.17798/bitlisfen.469974
MLA KARA, M . "Bafa Gölü Sularında Element Konsatrasyonlarının Belirlenmesi ve Su Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 287-297 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlisfen/issue/43819/469974>
Chicago KARA, M . "Bafa Gölü Sularında Element Konsatrasyonlarının Belirlenmesi ve Su Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 287-297
RIS TY - JOUR T1 - Bafa Gölü Sularında Element Konsatrasyonlarının Belirlenmesi ve Su Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi AU - Melik KARA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.469974 DO - 10.17798/bitlisfen.469974 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 287 EP - 297 VL - 8 IS - 1 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.469974 UR - https://doi.org/10.17798/bitlisfen.469974 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bafa Gölü Sularında Element Konsatrasyonlarının Belirlenmesi ve Su Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi %A Melik KARA %T Bafa Gölü Sularında Element Konsatrasyonlarının Belirlenmesi ve Su Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 8 %N 1 %R doi: 10.17798/bitlisfen.469974 %U 10.17798/bitlisfen.469974
ISNAD KARA, Melik . "Bafa Gölü Sularında Element Konsatrasyonlarının Belirlenmesi ve Su Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 / 1 (Mart 2019): 287-297 . https://doi.org/10.17798/bitlisfen.469974
AMA KARA M . Bafa Gölü Sularında Element Konsatrasyonlarının Belirlenmesi ve Su Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 8(1): 287-297.
Vancouver KARA M . Bafa Gölü Sularında Element Konsatrasyonlarının Belirlenmesi ve Su Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 8(1): 297-287.