Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 968 - 984 2019-09-30

Betonarme Yapılarda Kullanılan Malzeme Modellerinin Karşılaştırılması

Ercan IŞIK [1] , Mesut ÖZDEMİR [2] , İbrahim Baran KARAŞİN [3] , Abdulhalim KARAŞİN [4]


Malzeme modelleri yapıların sismik analizlerinde önemli rol oynamaktadır. Literatürde, betonarme yapılarda kullanılan malzemelerin gerilme-şekil değiştirme ilişkisini tanımlamak için çeşitli malzeme modelleri bulunmaktadır. Beton ve çelik gibi iki farklı yapı malzemesinin bir arada kullanılması ile elde edilen betonarme yapılarda malzeme modelleri ayrı bir öneme sahiptir. Hem beton hem de çelik için kullanılan farklı malzeme modellerinin karşılıklı etkileşimi çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı betonarme yapılarda kullanılan farklı malzeme modellerinin birbirleri ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmektir. Bu çalışmada dörder farklı beton ve çelik malzeme modeli dikkate alınarak seçilen iki katlı betonarme bir yapı için hesaplamalar yapılmıştır. Her bir malzeme modeli için X ve Y doğrultularında taban kesme kuvveti – deplasman eğrileri elde edilmiştir. Çalışmada dikkate alınan malzeme modelleri hakkında bilgiler verilmiştir. Farklı malzeme modelleri arasında bir uyum olduğu gözlemlenmiştir. Bu malzeme modellerinin birlikte kullanılabilirliğini ortaya koymuştur.  

Beton, Çelik, Malzeme modeli, Statik itme eğrisi
  • 1. Ersoy U. Özcebe G. 2007. Betonarme, Evrim Yayınevi, Türkiye2. Celep Z. 2014. Betonarme Taşıyıcı Sistemlerde Doğrusal Olmayan Davranış ve Çözümleme. Beta Dağıtım, İstanbul.3. Işık E. Özdemir M. 2017. Performance Based Assessment of Steel Frame Structures by Different Material Models. International Journal of Steel Structures. 17(3):1021-1031.4. Mander JB. Priestley MJN. Park R. 1998. Theoretical Stress-strain Model for Confined Concrete, Journal of Structural Engineerings. 114(8):1804-1825.5. İlki A. Fukuta T. Özdemir P. 2003. Sargılı Beton Davranışı ve Üç Doğrudan Oluşan Gerilme –Şekil Değiştirme Modeli. IMO Teknik Dergi. 190:2853-2871.6. Chang GA. Mander JB. 1994. Seismic Energy Based Fatigue Damage Analysis of Bridge Columns: Part 1 –Evaluation of Seismic Capacity. NCEER Technical Report No. NCEER-94-0006, State University of New York, Buffalo, N.Y.7. Kappos A. Konstantinidis D. 1999. Statistical Analysis of Confined High Strength Concrete Materials and Structures. 32:734-748.8. Antoniou S. Pinho R. 2003. Seismostruct–Seismic Analysis Program by Seismosoft. Technical Manual and User Manual.9. Menegotto M. Pinto PE. 1973. Method of Analysis for Cyclically Loaded RC. Plane Frames Including Changes in Geometry and Non-elastic Behavior of Elements under Combined Normal Force and Bending, Symposium on the Resistance and Ultimate Deformability of Structures Acted on by Well Defined Repeated Loads, International Association for Bridge and Structural Engineering, Zurich, Switzerland, 15-22.10. Monti G. Nuti C. 1992. Nonlinear Cyclic Behaviour of Reinforcing Bars Including Buckling Journal of Structural Engineerings. 118(12):3268-3284.11. Dodd L. Restrepo-Posada J. 1995. Model for Predicting Cyclic Behavior of Reinforcing Steel Journal of Structural Engineerings, 121(3):433–445.12. Işık E. Özdemir M. 2017. Consistency of Concrete Material Models that Used for RC Buildings. Scientific Herald of the Voronezh State University of Architecture & Civil Engineering., 36(4):92-105. 13. Karaşin İB. Işık E. Karaşin A. Özdemir M. 2017. Consistency of Steel Material Models that Used in the Design of RC Buildings International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis), Bitlis14. Wu H. 2007. Constitutive Model of Concrete Confined by Advanced Fiber Composite Materials and Applications in Seismic Retrofitting, ProQuest.15. Turkish Earthquake Code 2007 Turkish Earthquake Code-Specification for Structures to be Built in Disaster Areas Turkey.16. Özmen HB. İnel M. 2011. Betonarme Yapılarda Malzeme Dayanımı ve Detaylandırma Özelliklerinin Sismik Hasar Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Türkiye.17. Rediiar MKM. 2009. Stress-strain Model of Unconfined and Confined Concrete and Stress-block Parameters Diss. Texas A&M University.18. Nagashima T. Sugano S. Kimura H. Ichikawa A. 1992. Monotonic Axial Compression Test on Ultra-high-strength Concrete Tied Columns. In 10th World Conference on Earthquake Engineering, 5:2983-2988.19. Sheikh SA. Uzumeri SM. 1982. Analytical Model for Concrete Confinement in tied columns J.ournal of Structural Division. 108(12):2703-2722.20. Yassin MHM. 1994. Nonlinear Analysis of Prestressed Concrete Structures under Monotonic and Cyclic Loads PhD Thesis, University of California, Berkeley, USA.21. Filippou FC. Popov EP. Bertero VV. 1983. Effects of Bond Deterioration on Hysteretic Behaviour of Reinforced Concrete joints. Report EERC 83-19, Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley.22. Fragiadakis M. Pinho R. Antoniou S. 2008. Modelling Inelastic Buckling of Reinforcing Bars under Earthquake Loading in Progress in Computational Dynamics and Earthquake Engineering, Eds. M. Papadrakakis, D.C. Charmpis, N.D. Lagaros and Y. Tsompanakis, A.A. Balkema Publishers – Taylor & Francis, The Netherlands.23. Prota A. Cicco F. Cosenza E. 2009. Cyclic Behaviour of Smooth Steel Reinforcing Bars: Experimental Analysis and Modelling Issues. Journal of Earthquake Engineering 13(4):500-519.24. Bosco M. Ferrara E. Ghersi A. Marino E. Rossi PP. 2014. Improvement of the Model Proposed by Menegotto and Pinto for Steel. 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology25. Abdelnaby AE. Elnashai AS. 2015. Numerical Modeling and Analysis of RC Frames Subjected to Multiple Earthquakes. Earthquakes and Structures. 9(5):957-981.26. Monti G. Nuti C. Santini S. 1996. CYRUS - Cyclic Response of Upgraded Sections Report No. 96-2, University of Chieti, Italy.27. Kim SH. 2015. Cyclic Uniaxial Constitutive Model for Steel Reinforcement. Doctoral Dissertation, Virginia Tech.28. Kim SH. Koutromanos I. 2016. Constitutive Model for Reinforcing Steel under Cyclic Loading Journal of Structural Engineerings. 142(12):04016133.29. Ademovic N. Hrasnica M. Oliveira DV. 2013. Pushover Analysis and Failure Pattern of a Typical Masonry Residential Building in Bosnia and Herzegovina. Engineering Structures, 50:13-29.30. Aydınoğlu MN. 2007. A Response Spectrum-based Nonlinear Assessment Tool for Practice: Incremental Response Spectrum Analysis (IRSA), ISET Journal of Earthquake Technology. 44(1):169-192.31. Kutanis M. Boru OE. 2014. The Need for Upgrading the Seismic Performance Objectives Earthquakes and Structures. 7(4):401-414.32. Foti D. 2015. A New Experimental Approach to the Pushover Analysis of Masonry Buildings Computers and Structures. 147:165-171.33. Isik E. Kutanis M. 2015. Performance Based Assessment for Existing Residential Buildings in Lake Van Basin and Seismicity of the Region. Earthquakes and Structures, 9(4):893-910.34. Krawinkler H. Seneviratna GDPK. 1998. Pros and Cons of a Pushover Analysis of Seismic Performance Evaluation Engineering Structures. 20(4):452-464.35. Estêvão JM. Oliveira CS. 2015. A New Analysis Method for Structural Failure Evaluation Engineering Failure Analysis. 56:573-584.36. Karakaš N. Kalman Šipoš T. Hadzima-Nyarko M. 2018. Application of Different Seismic Analyses to RC Structures. E-GFOS, 9(17):39-51.37. Işık E. Özdemir M. Karaşin İB. 2018. Performance Analysis of Steel Structures with A3 Irregularities. International Journal of Steel Structures, 18(3):1083-1094.38. Inel M. Meral E. 2016. Seismic Performance of RC Buildings Subjected to Past Earthquakes in Turkey. Earthquakes and Structures. 11(3):483-503.39. SeismoStruct v6.5 2013 A computer program for static and dynamic nonlinear analysis of framed structures Seismosoft
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8057-065X
Yazar: Ercan IŞIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: BITLIS EREN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0769-5098
Yazar: Mesut ÖZDEMİR
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: İbrahim Baran KARAŞİN
Kurum: DICLE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8802-0588
Yazar: Abdulhalim KARAŞİN
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitlisfen520354, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, eissn = {2147-3188}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {968 - 984}, doi = {10.17798/bitlisfen.520354}, title = {Betonarme Yapılarda Kullanılan Malzeme Modellerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {IŞIK, Ercan and ÖZDEMİR, Mesut and KARAŞİN, İbrahim Baran and KARAŞİN, Abdulhalim} }
APA IŞIK, E , ÖZDEMİR, M , KARAŞİN, İ , KARAŞİN, A . (2019). Betonarme Yapılarda Kullanılan Malzeme Modellerinin Karşılaştırılması. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 968-984 . DOI: 10.17798/bitlisfen.520354
MLA IŞIK, E , ÖZDEMİR, M , KARAŞİN, İ , KARAŞİN, A . "Betonarme Yapılarda Kullanılan Malzeme Modellerinin Karşılaştırılması". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 968-984 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlisfen/issue/49103/520354>
Chicago IŞIK, E , ÖZDEMİR, M , KARAŞİN, İ , KARAŞİN, A . "Betonarme Yapılarda Kullanılan Malzeme Modellerinin Karşılaştırılması". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 968-984
RIS TY - JOUR T1 - Betonarme Yapılarda Kullanılan Malzeme Modellerinin Karşılaştırılması AU - Ercan IŞIK , Mesut ÖZDEMİR , İbrahim Baran KARAŞİN , Abdulhalim KARAŞİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.520354 DO - 10.17798/bitlisfen.520354 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 968 EP - 984 VL - 8 IS - 3 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.520354 UR - https://doi.org/10.17798/bitlisfen.520354 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Betonarme Yapılarda Kullanılan Malzeme Modellerinin Karşılaştırılması %A Ercan IŞIK , Mesut ÖZDEMİR , İbrahim Baran KARAŞİN , Abdulhalim KARAŞİN %T Betonarme Yapılarda Kullanılan Malzeme Modellerinin Karşılaştırılması %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 8 %N 3 %R doi: 10.17798/bitlisfen.520354 %U 10.17798/bitlisfen.520354
ISNAD IŞIK, Ercan , ÖZDEMİR, Mesut , KARAŞİN, İbrahim Baran , KARAŞİN, Abdulhalim . "Betonarme Yapılarda Kullanılan Malzeme Modellerinin Karşılaştırılması". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 968-984 . https://doi.org/10.17798/bitlisfen.520354
AMA IŞIK E , ÖZDEMİR M , KARAŞİN İ , KARAŞİN A . Betonarme Yapılarda Kullanılan Malzeme Modellerinin Karşılaştırılması. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 968-984.
Vancouver IŞIK E , ÖZDEMİR M , KARAŞİN İ , KARAŞİN A . Betonarme Yapılarda Kullanılan Malzeme Modellerinin Karşılaştırılması. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 984-968.