Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 205 - 214 2017-06-29

Civil and Political Rights vs. Social and Economic Rights: A Brief Overview
Medeni ve Siyasal Haklara Karşı Ekonomik ve Sosyal Haklar: Kısa Bir Değerlendirme

Elif GÖZLER ÇAMUR [1]


There have been significant conflicts in constituting both civil & political and economic & social rights. While some advocate the civil and political rights as primary rights, others claim that civil and political rights are nothing without social and economic regulations. In this paper, the emergence of these rights, their characteristics, the divisions and interdependence between them will be viewed in general terms. The ambiguous distinction between two sets of rights and the opposition to these rights will be analysed from different points of view. Related to the economic and social rights, the impact of globalisation and the role of international organisation will be explained by referring the WTO and TRIPS. Consequently the interdependence between both sets of rights will be detailed generally by referring Fredman and Sen.

Medeni ve siyasi ile ekonomik ve sosyal hakların oluşumu ve içeriği geçmişten günümüze tartışmalı bir konu olagelmiştir. Kimi yazarlar medeni ve siyasal hakları daha temel ve öncül olarak görürken, diğerleri bu hakları sosyal ve ekonomik düzenlemeler olmaksızın işlevsiz olarak görürler. Bu çalışmada, bu hakların çıkış noktaları, içerikleri, farklılıkları ve karşılıklı bağımlılıkları genel olarak incelenecektir. Bu iki farklı hak kümesi arasındaki muğlak ayrım ve bu haklara karşı geliştirilen argümanlar farklı bakış açılarından açıklanacaktır. Ekonomik ve sosyal haklarla ilintili olarak, küreselleşmenin etkisi ve ulusüstü kurumların rolü, DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) ve TRIPS’e (ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet hakları anlaşması) atıfta bulunarak tartışılacaktır. Ayrıca, her iki hak kümesi arasındaki bağımlılık genel olarak Fredman ve Sen’ in argümanları çerçevesinde detaylandırılacaktır.

 • ALSTON P. (1994), Economic And Social Rights in L. Henkin and J. Hargrove (Eds), Human Rıghts: an Agenda For The Next Century, The American Society Of International Law Press.
 • BOUANDEL Y. (1997), Human Rights And Comparative Politics, Dartmouth Publishing.
 • BÚRCA G. (2005), The Future Of Social Rights Protection İn Europe İn G. Búrca and B. Witte (eds), Social Rights in Europe, Oxford University Press.
 • CRANSTON M. (1973), What Are Human Rights, The Bodley Head Publishing.
 • DONNELLY J. (1999), The Social Construction Of İnternational Human Rights in T Dunne and N. Wheeler(Eds) Human Rights İn Global Politics, Cambridge University Press.
 • EIDE A. (2000), Economic and Social Rights in J. Symonides (ed), Human Rights: Concept and Standarts, Unesco Publishing.
 • FELDMAN F. (2002), Civil Liberties and Human Rights in England And Wales, Oxford University Press.
 • FOSTER S. (2003), Human Rights and Civil Liberties, , Longman Press.
 • FREDMAN S. (2008), Human Rights Transformed-Positive Rights, Positive Duties, Oxford Univesity Press.
 • GAURI V. (2005), Social Rights And Economics: Claims To Health Care And Education İn Developing Counrties İn P. Alston And M. Robinson (Eds), Human Rights and Development: Towards Mutual Reinforcement, Oxford University Press.
 • HILL D. (1992), Rights and Their Realisation in R. Beddard and D. Hills (Eds), Economic, Social and Cultural Rights, Progress and Achievement, St. Martins Press, New York. KELLEY D. (2008), A Life Of One’s Own: Individual Rights And The Welfare State In H. Steiner, P. Alston, R. Goodman (Eds) , International Human Rights İn Context, Oxford University Press.
 • KENNER J. (2003), Economical and Social Rights in The EU Legal Order: The Mirage Of İndivisibility, in T. Hervey And J. Kenner (Eds), Economic And Social Rights Under The EU Charter Of Fundamental Rights- A Legal Perspective, Hart Publishing.
 • NEIER A. (2008), Social and Economic Rights: A Critique in H. Steiner, P. Alston, R. GOODMAN (Eds) , International Human Rights İn Context, Oxford University Press.
 • NICKEL J. (1987), Making Sense Of Human Rights: Philosphical Reflections On The Universal Decleration Of Human Rights, , University Of California Press.
 • NOWAK M. (2000), Civil and Political Rights in J. Symonides (ed), Human Rights: Concept and Standarts, Unesco Publishing.
 • POGGE T. (2003), World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms, Polity Press.
 • SEN A. (1999), Development As Freedom, , Oxford University Press.
 • STEINER H., ALSTON P., GOODMAN R. (2008), International Human Rights İn Context, Oxford University Press
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Haziran 2017
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Elif GÖZLER ÇAMUR
Kurum: Yalova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos321304, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {205 - 214}, doi = {}, title = {Civil and Political Rights vs. Social and Economic Rights: A Brief Overview}, key = {cite}, author = {GÖZLER ÇAMUR, Elif} }
APA GÖZLER ÇAMUR, E . (2017). Civil and Political Rights vs. Social and Economic Rights: A Brief Overview. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 205-214 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/28858/321304
MLA GÖZLER ÇAMUR, E . "Civil and Political Rights vs. Social and Economic Rights: A Brief Overview". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2017 ): 205-214 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/28858/321304>
Chicago GÖZLER ÇAMUR, E . "Civil and Political Rights vs. Social and Economic Rights: A Brief Overview". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2017 ): 205-214
RIS TY - JOUR T1 - Civil and Political Rights vs. Social and Economic Rights: A Brief Overview AU - Elif GÖZLER ÇAMUR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 214 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Civil and Political Rights vs. Social and Economic Rights: A Brief Overview %A Elif GÖZLER ÇAMUR %T Civil and Political Rights vs. Social and Economic Rights: A Brief Overview %D 2017 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD GÖZLER ÇAMUR, Elif . "Civil and Political Rights vs. Social and Economic Rights: A Brief Overview". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (Haziran 2017): 205-214 .
AMA GÖZLER ÇAMUR E . Civil and Political Rights vs. Social and Economic Rights: A Brief Overview. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 6(1): 205-214.
Vancouver GÖZLER ÇAMUR E . Civil and Political Rights vs. Social and Economic Rights: A Brief Overview. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 6(1): 214-205.