Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 354 - 373 2017-12-20

Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi

Seyfettin KAYA [1]


Abbasiler Dönemi’nde Müslüman Araplar tarafından Hint, İran ve İlkçağ-Yunan kaynakları Arapçaya çevrilmiştir. Hint-İran kaynakları Müslümanların astronomi hakkındaki bilgilerini arttırmıştır. Ancak zamanla İlkçağ-Yunan eserleri Arapçaya çevrilince Batlamyus’un astronomi anlayışının matematiksel düzeneklere dayandığını ve Aristoteles’in fizik mantığına uymadığını iddia edilmiş ve astronomi bilimcileri konuyu be kez bu yönü ile ele almışlardır. Müslüman-Arapların Ortaçağ’da astronomi alanında gösterdikleri başarı küçümsenmeyecek kadar önemlidir. Bu başarı zamanla Kopernik tarafından gerçeklerin ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır
Astronomi, Abbasiler, Endülüs Emeviler, Bilim
 • Aydüz, Salim (1995), “Osmanlı Devleti'nde Müneccimbaşılık”, Osmanlı Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı:1, İstanbul, s.159-207
 • Bakkal, Ali (2013), “İslam Astronomi Tarihinde İbn Rüşd, Büyük İslâm Filozofu İbn-i Rüşd”, Diyanet Dergisi, Cilt-XLVIII, Sayı:3, Temmuz-Ağustos-Eylül, s.195-205
 • Bîrûnî (2013), Tahdîdü Nihâyâti’l-Emâkin, (Çev: Melek Dosay Gökdoğan-Tuba Uymaz), Ankara
 • Dreyer, J.L.E. (1953), A History Of Astronomy From Thales To Kepler, Newyork
 • Eco, Umberto (2015), Ortaçağ’da Katedraller-Şövalyeler-Şehirler, Çev: Leyla Tonguç, İstanbul
 • Evans, James (1998), The History And Pratice Of Ancient Astronomy, Newyork
 • Hoskin, Micheal, The Cambrige İllustrated History of Astronomy, Newyork-1997
 • https://www.academia.edu/16290988/Ortaçağ_İslam_Dünyası_nda_Astronomi_Çalışmaları_ve_Batı_ya_Etkileri_Bilim_ve_Ütopya_Nisan_2003_Sayı_106_İstanbul_2003_s._48_53 (25.09.2016)
 • https://www.academia.edu/6280761/Battânî_ve_Zîc-i_Sâbî_Adlı_Astronomi_Eseri (26.09.2016) İbnu’l-Kıftî (1903), Târîhu’l-Hukemâ’, (Nşr. Julius Lippert), Leipzig
 • Kâhya, Esin-Topdemir, Hüseyin Gazi (2002), “İlk Müslüman Türk Devletlerinde Bilim”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt-V, Ankara, s.1106-1163
 • Kazıcı, Ziya-Şeker, Mehmet (1982), İslam-Türk Medeniyet Tarihi, İstanbul
 • King, David A. (2012), İslamic Astronomy and Geography, Burlington-2012
 • King, David A.,“İslamic Math And Science” Journal For The History Of Astronomy, Volume-IX, s. s.212-218 Köroğlu, Burhan (1996), “İbn Bâcce'nin Ahlâk ve Siyaset Düşüncesi”, Divan, 1, s.45-65
 • Nasr, Seyyid Hüseyin (1991), İslam’da Bilim ve Medeniyet, Çev: Naci Avcı-Kasın Turhan-Ahmet Ünal, İstanbul
 • Neugebauer, Otto (1983), Astronomy and History Selected Essays, Newyork Özdemir, Mehmet (1997), Endülüs Müslümanları-III, Ankara
 • Ronan, Colin A. (2003), Bilim Tarihi: Dünya Kültüründe Bilimin Tarihi ve Gelişimi, Çev: Ekmeleddin İhsanoğlu-Feza Günergün, Ankara
 • Said El-Endülüsi (2014), Tabakatü’l-Ümem, (Çev: Ramazan Şeşen), İstanbul
 • Samso, Julio (2007), Astronomy and Astrology in al-Andalus and the Maghrib, Burlington
 • Sarton, George (2954), Ancient Science And Modern Civilization, Newyork
 • Sezgin, Fuat (2008), İslam’da Bilim ve Teknik, Cilt-I/II, İstanbul
 • Tez, Zeki (1991), Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim ve Teknik, Diyarbakır
 • Unat, Yavuz (2008), “İslâm Dünyasında Astronomi Çalışmaları ve İslâm Astronomisinin Batı'ya Etkileri”, Ortaçağ İslam Dünyası’nda Bilim ve Teknik (Makaleler), Ankara, s.181-198
 • Unat, Yavuz (2004), “İslam’da ve Türklerde Zaman ve Takvim”, Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, İstanbul, s.15-25
 • Unat, Yavuz (2008), “Tarih Boyunca Türklerde Astronomi”, Ortaçağ İslam Dünyası’nda Bilim ve Teknik (Makaleler), Ankara
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Seyfettin KAYA
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos337570, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {354 - 373}, doi = {}, title = {Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi}, key = {cite}, author = {KAYA, Seyfettin} }
APA KAYA, S . (2017). Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (2) , 354-373 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/32431/337570
MLA KAYA, S . "Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2017 ): 354-373 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/32431/337570>
Chicago KAYA, S . "Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2017 ): 354-373
RIS TY - JOUR T1 - Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi AU - Seyfettin KAYA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 354 EP - 373 VL - 6 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi %A Seyfettin KAYA %T Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi %D 2017 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD KAYA, Seyfettin . "Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 2 (Aralık 2017): 354-373 .
AMA KAYA S . Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 6(2): 354-373.
Vancouver KAYA S . Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 6(2): 373-354.