Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 12 2018-06-28

Rönesans Dönemi İngiliz ve İtalyan Kayıt, Dua ve Seyahatnamelerinde Türk İmajına Epistemolojik Bakış
An Epistemological Outlook to Turkish Image in British and Italian Records, Psalters and Travel Works during the Renaissance Era

Ufuk EGE UYGUR [1]


Bu çalışmanın amacı, Britanya ve İtalyan kayıtları, dua kitapları ve seyahatnameler yoluyla Rönesans Dönemi Türk imajını incelemektir. Sanat bilgilerini arttırmak ve akıllarını geliştirmek için Britanyalı öğrenciler, İtalya’ya gittiğinden, bu makale için İtalyan yapıtları büyük önem arz etmektedir. Bu zaman diliminde Avrupa’ya olan bölgesel Osmanlı istilâları başlamıştır ve milli gurur ve vatanseverlik duygularına sahip Osmanlılara karşı, gittikçe artan bir korku vardır. Avrupalılar tarafından, Osmanlıların eşsiz yüceliği tahrip edici olarak görüşmüştür. Aylar içinde Avrupa’nın bazı nüfusları yitirilmiş ve bakımsız alanlar, terkedilmiş çocuklar ve nüfusları azalmış birçok kasabalar yer almıştır. Bu Türklerin gücünü arttırdı ve “güç temsili aslan”, “dehşet verici”, “kâfir” ve “kaçınılmaz savaşçılar” gibi lakaplar, Osmanlılar için uygun bulundu. İngilizler Osmanlılara seyahatnameler, istilâlar yoluyla aşina oldular ve Türkler, ticari dünya rota kontrolü ve fetihlerle, şaşkınlık, korku, tedirginlik, İslamın karşı çıkışı ve Hristiyanlığa tehdit unsuru içerdiler.

The aim of this study is to investigate the Turkish images through British and Italian Records, Psalters, and Travel works during the Renaissance era. Because British students went to Italy in order to broaden their knowledge of arts, and to quicken their mind, Italian Works attach a great importance to this article. During this time the territorial expansion of the Ottomans to Europe began and there was a mounting awe of the Ottomans who had national pride, and patriotism. The unprecedented glory of the Ottomans was thought to be devastating by Europeans. Some population of Europe perished within months, and untended areas, abandoned children, and even many villages depopulated took place. This accelerated the power of the Turks, and the epithets, “lion of power”, “violent”, “heathen”, and “inevitable warriors” were accorded to the Ottomans. The English were familiar with the Ottomans through travel works, and invasions, and the Turks had the elements of bewilderment, fear, restlessness, revolt of Islam and threat for Christianity by the route control of the world trade, and conquests of the Ottomans.

 • Aksoy, Nazan (1990). Rönesans İngilteresinde Türkler. İstanbul: Çağdaş.
 • Ali Reis (1806). The Travels and Adventures of Turkish Admiral Ali Reis in India, Afghanistan, Central Asia, and Persia during the Years 1553-1556, Çev. Arminius Vambery, London: Luzak and Co.
 • Allinson, Rayne (2012). A Monarchy of Letters: Letters Full of Marvels, Sultan Murad III of the Ottoman Empire, 1579-1592. New York: Macmillan.
 • Antonius, Marcus, Sabellico (1546). Du Pugna inter Venetos et Turça. London: Courtauld Institute Records. İtalyanca ve Latince
 • Courtauld Institute kayıtlarının hepsi, 1993’de Olga Horner tarafından İngilizceye çevrilmiştir.
 • Ashton, Peter (1546). “A Short Treatise upon the Turkes Chronicles”, London: Courtauld Institute.
 • Aydın, Kamil (1999). Images of Turkey in Western Literature. Cambridge: Eothen.
 • Balkış, Babaoğlu, Lâle (2010). “Defining the Turk: Construction of Meaning in Operatic Orientalism”, I.R.A.S., IVI, 2, 185-193.
 • Barletto, Marino (1520). De Vitis et gestis Scasderbagi. London: Courtauld Institute Records.
 • Barton, Edward ve Edwin Pears (1893). “The Spanish Armada and the Ottoman Porte”, The English Historical Review, 831, 439-466.
 • Borde, Andrew (1542). Introduction of Knowledge. London: Courtauld Institute Records.
 • Botero, Giovanni (1601). “Traveller’s Breviat”, London: Courtauld Institute Records.
 • Brown, David (1660). Hymns and Homilies. London: Courtauld Institute Records.
 • Burian, Orhan (1951). “Türk – İngiliz Münasebetlerinin İlk Yılları”, D.T.C.F. Dergisi, X 1, 2. Ayrı Basım Eki, 3-16.
 • Cannon, Garland (2000). “Turkish and Persian Loans in English Literature”, Neophilologus, 84, 286-307.
 • Chew, Samuel Claggett (1937). The Crescent and the Rose. New York: N.P.
 • Crammer, Thomas (1547 – 1599). The Book of Homilies. London: Courtauld Institute Records.
 • Çevik, Mehmet (Ed). (2015). Doğu Edebiyatında Batı, Batı Edebiyatında Doğu. Ankara: Yunus Emre Enstitüsü, Instytut Orientalistuki Uniwersytetu, K.I.B.A.T.C.K.
 • Dallam, Thomas (1600). State Papers of the Diary of Thomas Dallam. London: Courtauld Institute Records.
 • Dereli, Hamit (1951). Kraliçe Elizabeth Devrinde Türkler ve İngilizler. İstanbul: Anıl.
 • Detter, Richard (1940). Liturgical Life in the Elizabethan Era. London: H.M.’s Press.
 • Doran, Susan (2000). Elizabeth I and Foreign Policy, 1558 – 1603. Florence: Routledge.
 • Dawney, Fairfax (1929). The Grande Turke Suleyman the Magnificent, Sultan of the Ottomans. New York: Balch and Co.
 • Easton, Thomas (1605). Homilies. London: Courtauld Institute Records.
 • Finett, John (Çev.), (1655). Rénè de Lucinge’s Beginning, Continuance and Decay of Estates. London: Courtauld Institute Records.
 • Fodden, Robin (1952). English Travellers in the Near East. London: Longman.
 • Gifford, George (1595). Sermons upon the Whole Books of Revelation. London: R. Field and F. Kingston.
 • Giovius, Paulus (1505). Commentrati delle cose de Turchi. London: Turcicorum Rerum Commentarius, Courtauld Institute Records.
 • Hakluyt, Richard (1904). The Principal Navigations, Voyages, Traffiquest and Discoveries of the English Nation. Glasgow: Maclegose and Sons.
 • Harold, Bowen (2011). Türkiye Hakkında İngiliz Tetkikleri, Çev. Orhan Burian, Ankara: T.D.K.
 • Hartwell, Abraham (1602). Epistles on Politics. London: Courtauld Institute Records.
 • Hartwell, Abraham (1603). Ottomans. London: Courtauld Institute Records.
 • Horniker, Arthur, Leon (1942). “William Harborne and the Beginning of Anglo-Turkish Diplomatic and Commercial Relations”. The Journal of Modern History, IVX, 3, 289- 316.
 • Hourani, Albert, Habib (1991). Islam – European Thought. Cambridge: Cambridge University.
 • İnalcık Halil (2017). Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300 – 1600). İstanbul: Y.K.Y.
 • Jenkinson, Anthony (1561). The Voyage of Jenkinson. London: Courtauld Institute Records.
 • Knolles, Richard (1610). The General History of the Turks. London: Courtauld Institute Records.
 • Kurat, Akdes, Nimet (1949). “İngiliz Devlet Arşivlerinde ve Kütüphanelerinde Türkiye Tarihine Ait Bazı Malzemeye Dair Belgeler”, D.T.C.F. Dergisi, VII, I, 1-18.
 • Lewis, Reina (2004). Rethinking Orientalism: Women, Travel and the Ottoman Harem. New Jersey: Rutgers.
 • Lithgow, William (1587). Rare Adventures. London: Courtauld Institute Records.
 • MacFie, A. L. (Ed.), (2000). Orientalism: A Reader. New York: New York University.
 • Menavino, G. A. (1548). Trattato et Vitae de Turchi. Frienze: Courtauld Institute Records.
 • Minadoi, G. T. (1541). Historia della Guerra fra Turchi a Persiani. London: Courtauld Institute Records.
 • Moran, Berna (1964). Türklerle İlgili İngilizce Yayınlar Bibliyografyası, Onbeşinci Yüzyıldan, Onsekizinci Yüzyıla Kadar. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Munster, Sebastian (1572). Strange and Memorable Things. London: Courtauld Institute.
 • Nash, Geoffrey, P. (2005). From Empire to the Middle East: Travellers to the Middle East. London: Tauris.
 • Osborne, Francis (1656). Reflection upon the Government of Turks. London: Courtauld Institute Records.
 • Refik, Ahmet (1932). “Türkler ve Kraliçe Elizabeth”, Darülfünün Edebiyat Fakültesi Mecmuası, VIII, 5, 3-29.
 • Rosodale, H.G. (1904). Queen Elizabeth and the Levant Company. London: H.M.’s Press.
 • Said, Edward (2017). Orientalism. London: Penguin.
 • Sanderson, John (1931). The Travels of John Sanderson in the Levant, 1584 – 1602. London: Hakluyt Society.
 • Sansovino, Francesco (1599). Dell’ Historia Univarsaledall’ origine et Imperio de Turchi Venice: Courtauld Institute Records.
 • Skilliter, S. A. (1977). William Harborne and the Trade with Turkey, 1578 – 1582. A Documentary Study of the First Anglo – Ottoman Relations. London: Oxford University.
 • Smith, Henry (1867). The Works of Henry Smith, Ed. J. Thomas (1608 – 1661). Edinburgh: James Nichol. Uygur, Ege Ufuk (2016). 623 Sayfada Realizm. Ankara: Ufuk Üniversitesi.
 • Uzunçarşılı, İsmail, Hakkı (1943). İstanbul’un Fethinden Kanuni Sultan Süleyman’ın Ölümüne Kadar Osmanlı Tarihi, II. Ankara: T.T.K.
Birincil Dil en
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6832-455X
Yazar: Ufuk EGE UYGUR (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Haziran 2018

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos420853, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {An Epistemological Outlook to Turkish Image in British and Italian Records, Psalters and Travel Works during the Renaissance Era}, key = {cite}, author = {EGE UYGUR, Ufuk} }
APA EGE UYGUR, U . (2018). An Epistemological Outlook to Turkish Image in British and Italian Records, Psalters and Travel Works during the Renaissance Era. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/38061/420853
MLA EGE UYGUR, U . "An Epistemological Outlook to Turkish Image in British and Italian Records, Psalters and Travel Works during the Renaissance Era". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018 ): 1-12 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/38061/420853>
Chicago EGE UYGUR, U . "An Epistemological Outlook to Turkish Image in British and Italian Records, Psalters and Travel Works during the Renaissance Era". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - An Epistemological Outlook to Turkish Image in British and Italian Records, Psalters and Travel Works during the Renaissance Era AU - Ufuk EGE UYGUR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 7 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi An Epistemological Outlook to Turkish Image in British and Italian Records, Psalters and Travel Works during the Renaissance Era %A Ufuk EGE UYGUR %T An Epistemological Outlook to Turkish Image in British and Italian Records, Psalters and Travel Works during the Renaissance Era %D 2018 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD EGE UYGUR, Ufuk . "An Epistemological Outlook to Turkish Image in British and Italian Records, Psalters and Travel Works during the Renaissance Era". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 1 (Haziran 2018): 1-12 .
AMA EGE UYGUR U . An Epistemological Outlook to Turkish Image in British and Italian Records, Psalters and Travel Works during the Renaissance Era. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(1): 1-12.
Vancouver EGE UYGUR U . An Epistemological Outlook to Turkish Image in British and Italian Records, Psalters and Travel Works during the Renaissance Era. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(1): 12-1.