Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 876 - 897 2018-12-21

Mehmet Akif Ersoy’un Safahat (Birinci Kitap) Adlı Şiir Kitabında Çocuklar

Mehmet Bakır ŞENGÜL [1]


Çocuklar, insanlığın geleceğini simgeler. Onlar üzerinden geliştirilen olumlu ya da olumsuz tutumlar, aslında insanlığın gelecekte varmak istediği noktayı aşikâr eder. Bu yüzden de çocukların küçüklükten itibaren donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi önemlidir. Bu öneminden dolayı da genel edebiyat biliminin içinde ‘çocuk edebiyatı’ gibi önemli bir alan açığa çıkmıştır. Saflık ve masumlukla özdeş olan çocuklar, ‘kirlenmemişlik’ dolayısıyla çoğunlukla eğitsel bağlamda bir bilinç düzeyinin geliştirilmesi için edebiyatın konusu edilirler. Hoşça zaman geçirmek olarak da düşünülebilecek olan edebiyat, çocuğun oyuna yüklediği anlamla yakın bir ilişki içindedir. Çocuğun oyun oynarken aldığı keyif gibi yetişkinler de edebi metni oluştururken ya da edebi metnin okuyucusuyken bu şekilde bir keyif almak arzusu içindedirler.

Bu çalışmada; milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Safahat (Birinci Kitap) adlı şiir kitabında çocukların yansıtılma biçimlerine yer verilecektir. Çocuk dünyası, çocuklardan beklentiler ve çocukların içinde bulunduğu durumlar irdelenecektir. Tüm şiirlerini hayatın içinden, yaşayarak kurgulayan Mehmet Akif’in, çocukları dâhil ettiği şiirleri hem dönemine dair bir durum tespitini hem de şairin çocuk dünyasına dair beklentilerini ifade ettiği söylenebilir.

Türk Edebiyatı, Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Çocuk, Oyun, Yoksulluk
  • Aydoğan, B. (1996). Mehmet Akif’in Manzum Hikâyeleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.4, S. 4, 7-54.Banarlı, N. S. (1998). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. C. 2. (s. 1151-1162). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Bilkan, A. F. (2005). Çocuk Edebiyatı –Kavram Ve Mahiyet-, Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, Yıl. 9, S. 104-105, 7-17. Cebeci, O. (2009). Psikanalitik Edebiyat Kuramı. İstanbul: İthaki.Çetişli, İ. (2007). Mehmet Âkif Ersoy, II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Haz. İsmail Çetişli vd., (s. 265-276). Ankara: Akçağ Yayınları.Emre, İ. (2006). Edebiyat ve Psikoloji. Ankara: Anı Yayıncılık. Erdoğan, İ. (2016). Eğitim Psikolojine Dair Ontolojik Bir Değerlendirme. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 13-2, S. 25, 2016-1, 89-102.Ersoy, M. A. (1989). Mehmet Âkif Külliyatı. Haz. İsmail Hakkı Şengüler. C. 1, İstanbul: Hikmet Neşriyat. Eşref, E. (2010). Mehmet Âkif. Haz. Fahrettin Gün. İstanbul: Beyan Yayınları. Geçtan, E. (1993). Psikanaliz Ve Sonrası. İstanbul: Remzi Kitabevi.Kabaklı, A. (1985). Türk Edebiyatı. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları. Kuntay, M. C. (2014). Mehmet Akif: Hayatı-Seciyesi-Sanatı. İstanbul: Oğlak.Özçelik, Mustafa (2014), Mehmet Akif Ve İstiklal Marşı, İstanbul, Nar Yayınları.Pearson, C. S. (2003). İçimizdeki Kahraman. Çev. Sema Ayanbaşı, İstanbul: Akaşa Yayın Dağıtım Tanıtım Ltd. Şti.Süleyman Nazif. (1991). Mehmet Âkif. İstanbul: İz Yayıncılık.Şirin, M. R. (2006). Dersimiz Çocuk. İstanbul: İz Yayıncılık.Temizyürek, F. & Kansızoğlu, H. B. (2016). Mehmet Âkif’in Safahat Adlı Eserinde Yer Alan Şiirlerin Çocuk Edebiyatı Ölçütlerine Göre Hikâyeleştirilmesi. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, C. 1, S. 1, 151-171.Yalçın, A. & Aytaş, G. (2008). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.Yetiş, K. (2006). Bir Mustarip: Mehmet Akif Ersoy. Ankara: Akçağ Yayınları.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9018-8531
Yazar: Mehmet Bakır ŞENGÜL (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos450460, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {876 - 897}, doi = {}, title = {Mehmet Akif Ersoy’un Safahat (Birinci Kitap) Adlı Şiir Kitabında Çocuklar}, key = {cite}, author = {ŞENGÜL, Mehmet Bakır} }
APA ŞENGÜL, M . (2018). Mehmet Akif Ersoy’un Safahat (Birinci Kitap) Adlı Şiir Kitabında Çocuklar. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (2) , 876-897 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/41200/450460
MLA ŞENGÜL, M . "Mehmet Akif Ersoy’un Safahat (Birinci Kitap) Adlı Şiir Kitabında Çocuklar". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018 ): 876-897 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/41200/450460>
Chicago ŞENGÜL, M . "Mehmet Akif Ersoy’un Safahat (Birinci Kitap) Adlı Şiir Kitabında Çocuklar". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018 ): 876-897
RIS TY - JOUR T1 - Mehmet Akif Ersoy’un Safahat (Birinci Kitap) Adlı Şiir Kitabında Çocuklar AU - Mehmet Bakır ŞENGÜL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 876 EP - 897 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mehmet Akif Ersoy’un Safahat (Birinci Kitap) Adlı Şiir Kitabında Çocuklar %A Mehmet Bakır ŞENGÜL %T Mehmet Akif Ersoy’un Safahat (Birinci Kitap) Adlı Şiir Kitabında Çocuklar %D 2018 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD ŞENGÜL, Mehmet Bakır . "Mehmet Akif Ersoy’un Safahat (Birinci Kitap) Adlı Şiir Kitabında Çocuklar". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 2 (Aralık 2018): 876-897 .
AMA ŞENGÜL M . Mehmet Akif Ersoy’un Safahat (Birinci Kitap) Adlı Şiir Kitabında Çocuklar. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 876-897.
Vancouver ŞENGÜL M . Mehmet Akif Ersoy’un Safahat (Birinci Kitap) Adlı Şiir Kitabında Çocuklar. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 897-876.