Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 773 - 795 2018-12-21

Küresel Piyasalarda Finansal Serbestleşmenin Popüler Bir Yansıma Ekseni Olarak Ulusal Varlık Fonları

Bahar BURTAN DOĞAN [1] , Mehmet KAYA [2]


Küreselleşmenin malî sektöre en önemli yansıması, sermayenin piyasalar arasında dolaşımının serbestleştirilmesi olmuştur. Küreselleşmeye ilave olarak teknolojik ilerlemelerin de etkisiyle sermaye sınırları hızlıca aşmış ve dünyada çeşitli ülkelere yayılan bir ağ oluşturulmuştur. Bu serbestleştirme bir yandan sermayeye yeni kar olanakları sağlarken, diğer yandan da sermaye açığı bulunan gelişmekte olan ülkelere sermaye akışı ile finansman olanakları sunmuştur.

 Küresel finansal serbestleştirmenin yansımasının görüldüğü bir başka alan ise ulusal varlık fonlarıdır. Ülkemizdeki varlığı görece yeni olmakla birlikte dünyadaki örnekleri çok eskilere dayanan ulusal varlık fonları, günümüz itibarıyla uluslararası finansal piyasaları temelinden sarsabilecek büyüklüklere ulaşmıştır. Önceleri stratejik sektörlere yatırım yapan ulusal varlık fonları, süreç içerisinde portföylerine her türlü yatırımı katmıştır.

Ulusal varlık fonlarının ele alındığı bu çalışmada, varlık fonlarının günümüz şartları dâhilinde ifade ettiği anlam, politika aracı haline dönüştürülme süreçleri, finansman alanındaki yeri, rolü, amaçları, uluslararası ilkeleri ve türleri irdelenerek, dünyadaki işleyişi belli başlı örnekleri mercek altına alınmıştır. Ayrıca Türkiye’de uygulanacak varlık fonunun özellikleri ile işleyişi ana hatlarıyla açıklandıktan sonra bu fonların finansal serbestleşmeyle ilişkisi analiz edilmiştir.

Ulusal Varlık Fonları, Finansal Serbestleşme
 • Aykın, H. (2014).Ulusal Refah Fonlarının Ekonomik Güvenlik Perspektifi ile Analizi. (1-26) 01.09.2018 tarihinde https://vergidosyasi.com/2017/02/07/ulusal-refah-fonlarinin-varlik-fonlari-ekonomik-guvenlik-perspektifi-ile-analizi/ adresinden alınmıştır.
 • Bahgat, G. (2010). Sovereign Wealth Funds: An Assesments.Global Policy, Cilt:1, Sayı:2 Yıl: Mayıs 2010. 162-171.
 • Bloomber View, The Rigth Dream for Saudi Arabia, 10.
 • Bortolotti, B. (2015). The Sky Did Not Fall. Torino: Sovereign Investment Lab Bocconi University. Sovereign Wealth Fund Annual Report 2015.
 • Dedeoğlu, E .(2016). Kamu Mali Yönetiminde Neler Oluyor:Varlık Fonu ve Tamamlayıcı Ödenek. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Değerlendirme Notu. Eylül 2016.1-6.
 • Eğilmez, M. (2016). Varlık Fonu. http://www.mahfiegilmez.com/2016/08/varlk-fonu.html. (Erişim Tarihi:11.02.2018)
 • Eğilmez, M. (2017). Karışık İşler Bunlar. https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2017/10 /22/karisik-isler-bunlar. (Erişim Tarihi:11.02.2018)
 • Eser, U. (2017). Finansallaşmanın Ekonomik Kapitalimi: Sermayenin Coğrafyası Üzerine Notlar. İktisat ve Toplum Dergisi. Sayı:75, Ocak 2017. 71-82
 • Ghosh, J. (2005). Economic and Social Effects of Financial Liberalization. New York, March 14-15, 2005, 1-21
 • IFSWF,(2010),23.06.2018,tarihinde,http://www.ifswf.org/sites/default/files/2010%20Kuwait%20Meeting%20-%20Kuwait%20 Declaration.pdf adresinden alınmıştır.
 • IFSWF,(2008),23.06.2018 tarihinde http://www.ifswf.org/santiago-principles-landing/santiago-principles adresinden alınmıştır.
 • International Working Group of Sovereign Wealth Funds, Sovereign Wealth Funds: Generally Accepted Principles and Practises: “Santiago Principles”, Ekim 2008
 • Karagül, E. T. ve Koç, Y. M. (2016)Dünya’da ve Türkiye’de Varlık Fonu. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA). Sayı:169, Ekim 2016.
 • Kayıran, M. (2016). Türkiye Varlık Fonunun Konusu Amaçları ve Yapısı Üzerine bir Değerlendirme. Eğitim Bilim ve Toplum Dergisi. Cilt:14 Sayı:56 Güz:2016. 55-90.
 • Konukman,A. Ve Şimşek,O.(2017).Ulusal Varlık Fonları ve Türkiye Uygulaması,Çalışma ve Toplum
 • Murphy, A. (2010). Saudi Arabia’s Restrained Sovereign Wealth, Saudi Arabia Report, FinanceAsia.com, August,18-20
 • Nas, Ç. (2017). Varlık Fonları Uluslararası Kriterler. İktisadi Kalkınma Vakfı. Sayı:195. Şubat 2017
 • Ngoc, D. B. (2012). The Impact of Sovereign Wealth Fund Investments on the Performance of Listed Companies. HAL archives-ouvertes.fr. 10.01.2012
 • Özkul, İ. (2017). 11 Soruda Türkiye Varlık Fonu. https://www.haberler.com/11-soruda-tum-yonleriyle-turkiye-varlik-fonu-9248680-haberi. (Erişim Tarihi:11.02.2018)
 • Sanlı, U. (2010). Körfezin Görünmeyen Elleri :Ulusal Varlık Fonları.Ortadoğu Analiz.Cilt:2 Sayı:23. 10.10.2010.18-24.
 • Sarsıcı,E.,Değirmenci,B.ve Öztürk,C. Sermaye Piyasalarına Yeni Bir Kavram Olarak Giren Türkiye Varlık Fonu Yönetimi, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi,Sayı:3,51-58
 • Sarısu, A. (2016). Dünyada Ulusal Varlık Fonu Yönetim Şekilleri. Yaklaşım Dergisi. Yıl: 24 Sayı: 287. Kasım 2016. 231-238
 • SWF INSTİTUDE,(2007) 28.12.2017 tarihinde https://www.swfinstitute.org. Adresinden alınmıştır.
 • Şen,G.(2016), Türkiye ve yeni başlayan Varlık Yönetim Fonu hikayesi, https://www.businessht.com.tr/piyasalar/haber/1273315-turkiye-ve-yeni-baslayan-varlik-yonetim-fonu-hikayesi
 • Townsend,M.(20159. A Race for Economic Diversification, Country Report: Kuwait, Global Finance, 19-23.
 • Truman, E. M. (2011). Are Asian Sovereign Wealth Funds Different? Asian Economic Policy Review. Issue: 6, 249-268
 • Yalçıner, K. ve Sürekli, M. A. (2014). Ekonominin Çeşitlendirilmesinin bir Aracı Olarak Ulusal Refah Fonu Modelinin Türkiye Ekonomisi Açısından Uygulanabilirliği. 1-29
 • Yeldan, E. (2017). Borca Dayalı Spekülatif Büyüme Cumhuriyet Gazetesi. http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/846999/Borca_dayali_spekulatif_buyume.html. (Erişim Tarihi:11.02.2018)
 • Yereli, A. B. ve Yaman, İ. (2017). Ulusal Varlık Fonlarını Anlamak: Fırsat mı Tehdit mi? Sosyoekonomi Dergisi. Cilt:25 sayı:34. 25.08.2017. 69-86
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9835-2423
Yazar: Bahar BURTAN DOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet KAYA
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos458469, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {773 - 795}, doi = {}, title = {Küresel Piyasalarda Finansal Serbestleşmenin Popüler Bir Yansıma Ekseni Olarak Ulusal Varlık Fonları}, key = {cite}, author = {BURTAN DOĞAN, Bahar and KAYA, Mehmet} }
APA BURTAN DOĞAN, B , KAYA, M . (2018). Küresel Piyasalarda Finansal Serbestleşmenin Popüler Bir Yansıma Ekseni Olarak Ulusal Varlık Fonları. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (2) , 773-795 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/41200/458469
MLA BURTAN DOĞAN, B , KAYA, M . "Küresel Piyasalarda Finansal Serbestleşmenin Popüler Bir Yansıma Ekseni Olarak Ulusal Varlık Fonları". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018 ): 773-795 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/41200/458469>
Chicago BURTAN DOĞAN, B , KAYA, M . "Küresel Piyasalarda Finansal Serbestleşmenin Popüler Bir Yansıma Ekseni Olarak Ulusal Varlık Fonları". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018 ): 773-795
RIS TY - JOUR T1 - Küresel Piyasalarda Finansal Serbestleşmenin Popüler Bir Yansıma Ekseni Olarak Ulusal Varlık Fonları AU - Bahar BURTAN DOĞAN , Mehmet KAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 773 EP - 795 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Küresel Piyasalarda Finansal Serbestleşmenin Popüler Bir Yansıma Ekseni Olarak Ulusal Varlık Fonları %A Bahar BURTAN DOĞAN , Mehmet KAYA %T Küresel Piyasalarda Finansal Serbestleşmenin Popüler Bir Yansıma Ekseni Olarak Ulusal Varlık Fonları %D 2018 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD BURTAN DOĞAN, Bahar , KAYA, Mehmet . "Küresel Piyasalarda Finansal Serbestleşmenin Popüler Bir Yansıma Ekseni Olarak Ulusal Varlık Fonları". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 2 (Aralık 2018): 773-795 .
AMA BURTAN DOĞAN B , KAYA M . Küresel Piyasalarda Finansal Serbestleşmenin Popüler Bir Yansıma Ekseni Olarak Ulusal Varlık Fonları. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 773-795.
Vancouver BURTAN DOĞAN B , KAYA M . Küresel Piyasalarda Finansal Serbestleşmenin Popüler Bir Yansıma Ekseni Olarak Ulusal Varlık Fonları. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 795-773.