Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 863 - 875 2018-12-21

Yatırım Teşvikleri Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme

Mehmet DAĞ [1] , Muhammet ÇELİK [2]


Yatırım teşvikleri, ekonomide kamunun rolünün artmasıyla beraber ekonomik büyüme ve kalkınma açısından pek çok ülkede yaygın olarak kullanılan bir iktisat politikası aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Uygulanan yatırım teşvik politikaları ülkelerin gelişmişlik seviyelerine ve politika önceliklerine göre değişkenlik göstermektedir.  Yatırım teşviklerinin başlıca amaçları; bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, ileri teknoloji yatırımlarını desteklemek, ölçek ekonomisi temelinde yatırım planlaması yapmak şeklinde ifade edilebilir. Yatırım teşvikleri, kamu idaresince hazırlanan politikalar çerçevesinde bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla kullanılmakta olup kavramsal boyutuyla ele alındığında çeşitlilikler içerdiği görülmektedir. Ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte yatırım ve teşvik kavramları dönüşümler geçirmiş olup nihai anlamıyla günümüzde yatırım teşvikleri kalkınma politikaları açısından büyük bir önem arz etmekte olup geniş kapsamlı bir kavram olarak nitelendirilmektedir.

Bu çalışmada, yatırım teşvikleri kavramı ve kapsamı üzerine bir literatür taraması yapılarak bugüne kadar yapılmış olan tanım ve ifadelere yer verilmiştir. Çalışma ile yatırım teşvikleri hakkında kavramsal boyutta ve kapsam üzerine değerlendirme yapılması amaçlanmıştır.

Yatırım, Teşvik, Yatırım Teşvikleri, Finansal Teşvikler, Mali Teşvikler
  • Akdeve, E , Karagöl, E . (2015). Geçmişten Günümüze Türkiye'de Teşvikler Ve Ülke Uygulamaları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (37).Altay, A.,(2018), Kamu Maliyesi, Seçkin Yayıncılık, 4.Baskı, Ankara, Arslan, Ü.. Siyasi İstikrarsızlık ve Ekonomik Performans: Türkiye Örneği. Ege Akademik Bakış, 11.1 (2011): 73-80.Çatal, F. (2010). Devlet Teşvikleri ve Erzurum’ da Tarihsel Bir Uygulama Örneği. Erzurum, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 24(4) , 289.Dinler, Zeynel. İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları. Beşinci Basım, Bursa (1998).Duran, M. S. (2003). Teşvik Politikaları ve Doğrudan Sermaye Yatırımları. Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Ankara.İnce, M. G. (2008). Yatırım Teşviklerinin Yatırım Kararlarına Olan Etkisi ve Türkiye Uygulaması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Mazlum, M. Yücel, İ. Tekeoğlu, M. Y. (1990). Özel Kesim Yatırım İmkanları ve Yatırım Kararlarında Teşviklerin Etkinliği. Ankara: TOBB Yayınları.Özdaş, Y. (2009). Türkiye’ de Uygulanan Yatırım Teşvikleri ve Diyarbakır Bölgesinde Bir Araştırma, Adana : Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Ülgener, S. F. (1991). Milli Gelir, İstihdam ve İktisadi Der Yayınları, 7. B., İstanbul.Ünsaldı, M. (2006). Devlet Teşvikleri ve Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları Üzerine Etkileri. Elazığ : Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölge Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAP Araştırmaları).Yavan, N. (2010). Teşviklerin Sektörel ve Bölgesel Analizi : Türkiye Örneği. Ankara . Maliye Hesapları Uzmanları Vakfı Yayınları.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2206-2184
Yazar: Mehmet DAĞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİİRT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3189-0141
Yazar: Muhammet ÇELİK
Kurum: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos471163, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {863 - 875}, doi = {}, title = {Yatırım Teşvikleri Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {DAĞ, Mehmet and ÇELİK, Muhammet} }
APA DAĞ, M , ÇELİK, M . (2018). Yatırım Teşvikleri Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (2) , 863-875 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/41200/471163
MLA DAĞ, M , ÇELİK, M . "Yatırım Teşvikleri Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018 ): 863-875 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/41200/471163>
Chicago DAĞ, M , ÇELİK, M . "Yatırım Teşvikleri Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2018 ): 863-875
RIS TY - JOUR T1 - Yatırım Teşvikleri Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme AU - Mehmet DAĞ , Muhammet ÇELİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 863 EP - 875 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yatırım Teşvikleri Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme %A Mehmet DAĞ , Muhammet ÇELİK %T Yatırım Teşvikleri Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme %D 2018 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD DAĞ, Mehmet , ÇELİK, Muhammet . "Yatırım Teşvikleri Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 2 (Aralık 2018): 863-875 .
AMA DAĞ M , ÇELİK M . Yatırım Teşvikleri Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 863-875.
Vancouver DAĞ M , ÇELİK M . Yatırım Teşvikleri Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 7(2): 875-863.