Yıl 2016, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 0 - 0 2016-12-31

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6, 7 ve 8. SINIF SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARININ SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Ali GÖÇER [1] , Akife KURT [2]


 Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 yılında yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda hazırlanıp uygulamaya konulan ve 2015 yılında yeniden düzenlenen Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan 6,7 ve 8. sınıf sözlü iletişim kazanımlarının SOLO Taksonomisi’ ne göre analiz edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre incelenen 50 sözlü iletişim kazanımının 16’sı tek yönlü, 4’ü çok yönlü, 26’sı ilişkisel,7’si ise soyutlanmış yapıya aittir. Her üç sınıf düzeyi için ortak olan “Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır” kazanımı ayrı ayrı her sınıf için hem tek yönlü yapı hem de soyutlanmış yapı içerisine dâhil edilmiştir. Kazanımlara bakıldığında temsil gücü en yüksek basamağın ilişkisel ve tek yönlü yapıya; temsil gücü en az basamağın ise çok yönlü ve soyutlanmış yapıya ait olduğu görülmektedir. Sınıf seviyesi arttıkça tek yönlü, çok yönlü ve ilişkisel yapıya denk gelen kazanım sayısı azalırken soyutlanmış yapıya denk gelen kazanım sayısının arttığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: SOLO taksonomisi, Türkçe dersi, öğretim programı, sözlü iletişim becerisi, kazanım.

 

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali GÖÇER

Yazar: Akife KURT

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2016

Bibtex @ { bitlissos563793, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6, 7 ve 8. SINIF SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARININ SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {GÖÇER, Ali and KURT, Akife} }
APA GÖÇER, A , KURT, A . (2016). TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6, 7 ve 8. SINIF SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARININ SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (3) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/45109/563793
MLA GÖÇER, A , KURT, A . "TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6, 7 ve 8. SINIF SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARININ SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/45109/563793>
Chicago GÖÇER, A , KURT, A . "TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6, 7 ve 8. SINIF SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARININ SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6, 7 ve 8. SINIF SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARININ SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ AU - Ali GÖÇER , Akife KURT Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 5 IS - 3 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6, 7 ve 8. SINIF SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARININ SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ %A Ali GÖÇER , Akife KURT %T TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6, 7 ve 8. SINIF SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARININ SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ %D 2016 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD GÖÇER, Ali , KURT, Akife . "TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6, 7 ve 8. SINIF SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARININ SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 3 (Aralık 2017): 0-0 .
AMA GÖÇER A , KURT A . TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6, 7 ve 8. SINIF SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARININ SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 5(3): 0-0.
Vancouver GÖÇER A , KURT A . TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6, 7 ve 8. SINIF SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARININ SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 5(3): 0-0.