Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 294 - 313 2019-06-30

Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi ve Motivasyon İlişkisi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

Mehmet ÖLMEZ [1] , S. Mustafa ÖNEN [2]


Stratejik yönetim, örgütün çevresel koşullarını göz önüne alarak kendi içindeki yapı ve faaliyetleri düzenlemesi ve değişikliklere karşı kendi kendini sürekli yenilemesi yoluyla gerçekleştirilen dinamik bir süreçtir. Bir örgütte stratejik yönetimin başarısını belirleyen birçok faktör vardır. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve motivasyon bu faktörlerden bazısı; belki de en önemlileridir. Örgütsel verimlilik ve etkililiğin artırılmasında kuşkusuz stratejik yönetim süreci içinde örgütte TKY anlayışının sağlanması ile bireylerin motivasyon düzeylerinin artırılması arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Hatta örgütte bireylerin motive edilmesi, örgütün TKY anlayışına da büyük ölçüde hizmet etmiş olacaktır. Dolayısıyla örgütte stratejik yönetim, TKY ve motivasyon unsurlarının birbirlerini tamamlayıcı ve destekleyici yönleri dikkat çekmektedir. Bu araştırmanın esas amacı, stratejik yönetim, TKY ve motivasyon arasındaki ilişki düzeyini saptamak ve bu kapsamda Bitlis Eren Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksek Okulu öğrencileri üzerinde ampirik bir araştırma yapmaktır. Araştırmada Bitlis Eren Üniversitesi’ne bağlı üç Meslek Yüksek Okulundaki toplam 476 öğrenciye bizzat araştırmacı tarafından anket uygulanmıştır.  

Strateji, Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, Motivasyon
  • Connor, P. E. (1997). Total Quality Management: A Selective Commentary on Its Human. Public Administration Review, Vol.57, Issue:6, 501-509.Coşkun, C. A. (2000). Yönetimde Rönesans ve Kalite Devrimi. Ankara: TOSYÖV Yayınları.Dean, J. W. & Bowen, D. E. (1994). Management Theory and Total Quality, Improving Research and Practice Through Theory Development. Academy of Management Review, 19(3): 392-418.Eroğlu, E. (2002). Örgütsel İletişim Kalitesi İçin Toplam Motivasyon Yönetimi. Kurgu Dergisi, S: 19, 163-168.Ginter, P. M. & White, D. D. (1982). A Social Learning Approach to Strategic Management: Toward A Theoretical Foundation. Academy of Management Review, Vol.7, No.2, 253-261.Güner, S. ( 2005). Stratejik Yönetim Anlayışı ve Kamu Yönetimi. Türk İdare Dergisi, Sayı: 446.Hackman, R. & Wageman, R. (1995). Total Quality Management: Empirical, Conceptual, and Practical Issues. Administrative Science Quarterly, 40(2), 309-342.Harrison, S. J. & Stupak, R. (1993). Total Quality Management: The Organizational Equivalent of Truth in Public Administration Theory and Practice. Public Administration Quarterly, Winter 93, Vol. 16, Issue 4, 416-429. Keser, A. (2006). Çalışma Yaşamında Motivasyon. Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.Lawler III, E. E. (2017). Reinventing Talent Management. Berrett-Koehler Publishers, First Edition.Leblebici, D. N. (2004). Örgüt-Çevre İlişkisinde Yeni Perspektif Arayışı: Dinamik Örgütsel Çevre ve Örgütsel Doku. HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2.Önen, S. M. ve Kanayran, H. G. (2015). Liderlik ve Motivasyon: Kuramsal Bir Değerlendirme. Birey ve Toplum Dergisi, Cilt:5, Sayı:10, 43-64.Panfil, G. & Nechita, D. (2015). Fundamental Principles in Strategic Management. European Journal of Public Order and National Security, Issue 8, Volume II, 5-9.Pettigrew, A. M., Thomas, H., Whittington, R. (2002). Strategic Management: The Strengths and Limitations of a Field. Handbook of Strategy and Management, London: Sage, 3-29.Salisbury, D. (1996). Five Technologies for Educational Change. New Jersey: Educational Technology Publications.Şencan, H., Ordun, G. (2000). İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencilerinin Üniversiteye Giriş Sınav Tercihleri ile Derslerden Duydukları Memnuniyet ve Mesleki Yönelimlerine İlişkin Göstergeler. İ.Ü İşletme Fakültesi Dergisi, C.29, Sayı.14. Toplam Kalite Yönetimi Araştırma Komitesi (1994). Toplam Kalite Yönetiminde Türkiye Perspektifi. İstanbul: Üniform Yayıncılık. Tortop, N., İsbir E., Aykaç B., Yayman H., Özer M. A. (2016). Yönetim Bilimi. Ankara: Nobel Yayınları.Wong, R. (2000). Motivation: A Biobehavioural Approach. Cambridge University Press.Wright, P. C. & Grant, E. S. (1995). The Strategic Application of TQM Principles to Salesforce Management: A Human Resource Perspective. Journal of Marketing Theory and Practice, 3(3), 10-22.Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.Yenen, Z. ve Gözlü S. (2003). Yüksek Öğretimde Müşteri Beklentileri: Türkiye’den Örnekler. İTÜ Mühendislik Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1462-1241
Yazar: Mehmet ÖLMEZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7284-2616
Yazar: S. Mustafa ÖNEN
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos526486, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {294 - 313}, doi = {}, title = {Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi ve Motivasyon İlişkisi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Ölmez, Mehmet and Önen, S. Mustafa} }
APA Ölmez, M , Önen, S . (2019). Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi ve Motivasyon İlişkisi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (1) , 294-313 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/46641/526486
MLA Ölmez, M , Önen, S . "Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi ve Motivasyon İlişkisi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma" . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 294-313 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/46641/526486>
Chicago Ölmez, M , Önen, S . "Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi ve Motivasyon İlişkisi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 294-313
RIS TY - JOUR T1 - Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi ve Motivasyon İlişkisi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma AU - Mehmet Ölmez , S. Mustafa Önen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 294 EP - 313 VL - 8 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi ve Motivasyon İlişkisi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma %A Mehmet Ölmez , S. Mustafa Önen %T Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi ve Motivasyon İlişkisi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Ölmez, Mehmet , Önen, S. Mustafa . "Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi ve Motivasyon İlişkisi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 1 (Haziran 2019): 294-313 .
AMA Ölmez M , Önen S . Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi ve Motivasyon İlişkisi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(1): 294-313.
Vancouver Ölmez M , Önen S . Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi ve Motivasyon İlişkisi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(1): 294-313.