Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 185 - 212 2019-06-30

Risk Toplumunda Afetlerde Erken Uyarı, Mukavemetli Toplum Ve Kamu Yönetiminin İkna Kapasitesi

Zerrin TOPRAK KARAMAN [1]


Afetlerde erken uyarı aşaması, afet yönetimi sürecinde başarıya giden önemli bir adımdır. Özellikle çok yönlü güvenlik tehditlerine açık risk toplumu koşullarında, erken uyarı sürecinin iyi yönetilmesi, giderek daha da önemli hale gelmiştir. Yazara göre, erken uyarı, temel unsurları itibariyle “ilgileri önceden çeşitli yöntemlerle bilgilendirerek ‘farkındalık’ yaratmak ve kendilerini tehlikeli bir durumdan kurtaracak ‘zamanı’ kazandırmak” faaliyetidir. Resmi tanım olarak, “erken uyarı” sözcüğü; “gelmekte olan tehlike veya tehdidin, kaynağı, yeri, zamanı, şiddeti veya büyüklüğü, olasılığı, muhtemel etkileri belirlenerek, resmî kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan duyurular” olarak belirtilmiştir. Ayrıca afete hazırlık çalışmaları içerisinde uyarı ile ilgili sistem kurmanın önemi vurgulanmıştır. Ancak, çeşitli ülkelerde yaşanan afetlerden ortaya çıkan değerlendirmelere göre,  erken uyarı konusu, sadece teknik yönüyle değil, toplumun ikna edilmesini de kapsayan bir sistem planlaması içinde değerlendirilmesi gereken bir boyuta da sahiptir. Bu araştırmada, afetlere mukavemetli olmayı sağlayan toplumsal koşullar ile afetlerde gönüllü görev alma istekliliği (afet gönüllüsü)  ve kamu yönetiminin erken uyarıya ilişkin bu süreçte ikna kabiliyeti hususlarına yer verilecektir. Araştırmanın topluma dayalı unsurları anket yöntemi ile oluşturulmuştur

Afetlerde Erken Uyarı, Yönetsel İkna, Afet Gönüllüsü, Toplumsal Mukavemet, Risk Toplumu
 • AFAD (2014), Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, https://www.afad.gov.tr/tr/23792/Aciklamali-Afet-Yonetimi-Terimleri-Sozlugu?kelime=erken+uyar%C4%B1 (30.01.2019)
 • Alberti Marina, John M. Marzluf, Eric Shulenberger, Gordon Bradley Clare Ryan, Craig Zumbrunnen (2003), "Integrating Humans into Ecology: Opportunities and Challenges for Studying Urban Ecosystems" AIBS Bulletin, 53.12: s.1169-1179.
 • Amadeo Kimberly (2019), Hurricane Harvey Facts, Damage and Costs: https://www.thebalance.com/hurricane-harvey-facts-damage-costs-4150087, (27.01.2019).
 • Babaoğlu Cenay, Çobanoğlu, Sedat (2018), “Kamu Yönetiminde Postmodern Savlar”, Sayıştay Dergisi, (108), 175-189.
 • Bayhan Vehbi, (2002), “Risk Toplumu”, Doğu Batı Dergisi, (19), 187-202.
 • BBC News (2017), Why was Houston not Evacuated before Hurricane Harvey? https://www.bbc.com/news/world-us-canada-41085438, (27.01.2019).
 • BBC News (2018), Endonezya: Deprem Sonrası Tsunami Erken Uyarı Sistemi Çalışmıyordu, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45710930 (01.01.2019).
 • BBC News (2019), https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-47057128, (30.01.2019).
 • CNN Türk (2018), “AFAD ve Meteoroloji'den Üst Üste Uyarı”, https://www.cnnturk.com/turkiye/afad-ve-meteorolojiden-ust-uste-uyari (28.10.2018).
 • Cottle Simon (1998), "Ulrich Beck, Risk Society' and the Media: A Catastrophic View?", European Journal of Communication, 13.1: 5-32.
 • Ejupi Vlera, Liljana Siljanovska, Arburim Iseni (2014), "The Mass Media and Persuasion", European Scientific Journal, ESJ 10.14
 • Ekman, Paul (1999), “Basic Emotions”, Handbook of Cognition and Emotion, 45-60.
 • Elias Benjamin (2018), “23 Persuasion Techniques: How to Use Psychological Persuasion Methods for Your Marketing”, Active Campaign, https://www.activecampaign.com/blog/persuasion-techniques-and-methods/ (01.01.2019).
 • Geray Cevat (2002), Halkla İlişkiler, Üçüncü Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara.
 • Karaman, Zerrin Toprak (2018), "Afetlerde Erken Uyarı ve Toplumsal Farkındalık Yaratmada Etkili Kamu Politikaları". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7.2: 493-517.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (t.y.), Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler, https://www.mgm.gov.tr/arastirma/dogal-afetler.aspx (01.01.2019).
 • Hopmann, David Nicolas, Peter Van Aelst, Guido Legnante (2012), "Political Balance in the News: A Review of Concepts, Operationalizations and Key Findings”, Journalism, 13.2 240-257.
 • Öner Yasemin (2015), İnsanları İkna Etmenin 6 Evrensel Kuralı, Uplifers, https://www.uplifers.com/insanlari-ikna-etmenin-6-evrensel-kurali/ (28.01.2019).
 • Öztürk Erdoğan (2019), “Antalya’da Hortum Dehşeti 2 Ölü, 1 Kayıp, 15 Yaralı”, Sabah, https://www.sabah.com.tr/yasam/2019/01/25/antalyada-hortum-dehseti-2-olu-1-kayip-15-yarali (25.01.2019).
 • Reinemann, Carsten, James Stanyer, Sebestian Scherr (2012), "Hard and Soft News: A Review of Concepts, Operationalizations and Key Findings" Journalism, 13.2 : 221-239.
 • Sargut A. Selami (2006), “Sosyal Sermaye: Yapının Sunduğu Bir Olanak mı, Yoksa Bireyin Amaçlı Bir Eylemi mi?”, Akdeniz İİBF Dergisi, (12): 1-13.
 • Solferino Nazaria, Serena Fiona Taurino, Maria Elisabetta Tessitore (2015), "Manipulating Persuasion in Debates: Fact Checking’s Usefulness", Theoretical Economics Letters, 5.04: 447.
 • Taşcı Deniz ve Eroğlu Erhan (2007), “Yöneticilerin Kişilik Özellikleri ile Kullandıkları İkna ve Etkileme Taktiklerinin Kullanım Sıklığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(17), 533-546.
 • Toprak Zerrin (1990), “Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılım”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1-2.
 • Twigg, John (2009), Characteristics of a Disaster Resilient Community, A Guidance Note, Version 2, Aon Benfield UCL Hazard Research Centre http://discovery.ucl.ac.uk/1346086/1/1346086.pdf, (01.01.2019)
 • KANUNLAR
 • 1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7153-2838
Yazar: Zerrin TOPRAK KARAMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos538160, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {185 - 212}, doi = {}, title = {Risk Toplumunda Afetlerde Erken Uyarı, Mukavemetli Toplum Ve Kamu Yönetiminin İkna Kapasitesi}, key = {cite}, author = {Toprak Karaman, Zerrin} }
APA Toprak Karaman, Z . (2019). Risk Toplumunda Afetlerde Erken Uyarı, Mukavemetli Toplum Ve Kamu Yönetiminin İkna Kapasitesi . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (1) , 185-212 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/46641/538160
MLA Toprak Karaman, Z . "Risk Toplumunda Afetlerde Erken Uyarı, Mukavemetli Toplum Ve Kamu Yönetiminin İkna Kapasitesi" . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 185-212 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/46641/538160>
Chicago Toprak Karaman, Z . "Risk Toplumunda Afetlerde Erken Uyarı, Mukavemetli Toplum Ve Kamu Yönetiminin İkna Kapasitesi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 185-212
RIS TY - JOUR T1 - Risk Toplumunda Afetlerde Erken Uyarı, Mukavemetli Toplum Ve Kamu Yönetiminin İkna Kapasitesi AU - Zerrin Toprak Karaman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 212 VL - 8 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Risk Toplumunda Afetlerde Erken Uyarı, Mukavemetli Toplum Ve Kamu Yönetiminin İkna Kapasitesi %A Zerrin Toprak Karaman %T Risk Toplumunda Afetlerde Erken Uyarı, Mukavemetli Toplum Ve Kamu Yönetiminin İkna Kapasitesi %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Toprak Karaman, Zerrin . "Risk Toplumunda Afetlerde Erken Uyarı, Mukavemetli Toplum Ve Kamu Yönetiminin İkna Kapasitesi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 1 (Haziran 2019): 185-212 .
AMA Toprak Karaman Z . Risk Toplumunda Afetlerde Erken Uyarı, Mukavemetli Toplum Ve Kamu Yönetiminin İkna Kapasitesi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(1): 185-212.
Vancouver Toprak Karaman Z . Risk Toplumunda Afetlerde Erken Uyarı, Mukavemetli Toplum Ve Kamu Yönetiminin İkna Kapasitesi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(1): 185-212.