Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 148 - 158 2019-06-30

Fuad Sezgin’in Gas Adlı Eseri: Tahlil ve Tanıtım

İbrahim BARCA [1]


Prof. Dr. Fuad Sezgin, hem Müslümanlara hem de Müslüman olmayanlara İslam dünyasının bilime yapmış olduğu katkıları göstermeyi başarmıştır. Bunun ile Batı dünyasına bugünkü gelişmişliklerinin temelinde İslam dünyasının var olduğunu hatırlatan Fuad Sezgin, bir medeniyet durgunluğu yaşayan Müslüman dünyada ise yeniden bir canlanma ve heyecan etkisi yaratmıştır.

İslam bilim tarihçiliğinin son dönemlerdeki en büyük âlimlerinden sayılan Fuad Sezgin, birçok ilmi kurumun açılmasına ve farklı dallara ait yüzlerce ilmi eserin telif edilmesine ve basılmasına öncülük etmiştir.  Bizzat onun telif ettiği eser (Arap-İslam Bilim Tarihi /GAS Geschichte des Arabischen Schrifttums), İslam dünyasında biyografi-katalog-bibliyografi alanında bugüne kadar telif edilmiş en kapsamlı eser olarak kabul edilmektedir. Bu makalede Fuad Sezgin’in eseri tanıtılmış ve ona getirilen eleştiriler ve yapılan eklemeler ele alınmıştır. 
Fuad Sezgin, GAS, Tarîhu’t-Türâsi’l-Arabî, Bilim
 • Awrahim, T. (2017). el-Müerrih Fuad Sezgin ve Mefâhim sahhahehâ fi tarîhi’l-hadâreti’l-İslâmiyye, Mukaddime, 8 (2), 365-386.
 • Baliç, İ. 2013: “GAS”, DİA, Ankara, 37-38.
 • ed-Dûskî, M. İ. A. (2019). Tashihâtü’d-Doktor Fuad Sezgin li-Brockelmann fi kitabihi Tarihi’t-Türasi’l-Arabî, Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu III, Maltya: 2019.
 • Hansu, H. (2016). Kitap Değerlendirmesi Fuad Sezgin Arap-İslam Bilimleri Tarihi I, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 34.
 • Hüseyinpur, Asâr-e Fuad Sezgin, 10/04/2019 tarihinde http://shabestan.ir/detail/News/714268 adresinden alınmıştır.
 • http://m.ibtav.org/sayfa/1/ozgecmisi Erişim tarihi 08/03/2019
 • İbnü’n-Nedîm, Ebû’l-Ferec Muhammed b. Ebî Yaʼkûb İshâk b. Muhammed b. İshâk Nedîm. (1971). el-Fihrist, thk. Rızâ Teceddüdî b. Alî b. Zeynü’l-Abidîn, 2 cilt, Tahran.
 • Kâtip Çelebi, M. (1941). Keşfü’z-zunûn an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn, Beyrut: Dârü’l-İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî.
 • Muttaki, H. Zindeyad-e Fuad Sezgin ve Tarih-e Nigareşha-ye Arabi. 22/03/2019 tarihinde http://manuscripts.ir/fa/component/content/article/90-news adresinden alındı.
 • el-Ömeri, E. Z. (1983). Dirâsâtün tarîhiyyetün, 8 cilt, Medine: el-Camiatü’l-İslamiyye bi’l-Medineti’l-Münevvere.
 • Râd, A. (1383), Târîh-i türâs-i Arabî ve müellif-i an, Mecelle-ye Pejûheş-e Âyine, Kum: 85, 15-30.
 • Sezgin, F. (1956). Buhârî’nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar, İstanbul: İbrahim Horoz Basımevi.
 • Sezgin, F. (1991). Tarîhu’t-türâsi’l-Arabî, çev. Mahmûd Fehmî Hicâzî, Riyad: İdâretü’s-Sekâfe ve’n-Neşr bi-Câmiʻati’l-İmâm Muhammed b. Süʻûd el-İslâmiyye.
 • Sezgin, F. (2008). Tarîhu’t-türâsi’l-Arabî, trc. Abdullah b. Abdullah Hicâzî, Riyad: İdâretü’s-Sekâfe ve’n-Neşr bi-Câmiʻati’l-İmâm Muhammed b. Süʻûd el-İslâmiyye.
 • Sezgin, F. (2010). Tanınmayan Büyük Çağ, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Sezgin, F. (2001). Tarih-e Nigâreşhâ-ye Arabî, çev. Komisyon, 4 cilt, Tahran: Vezaret-e Ferheng ve İrşad-e İslamî.
 • Sezgin, F. (1987). Tarih-e Nigareşhâ-ye Arabî, çev. Cengiz Pehlivan, Tahran: İntişârât-e Maarif.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0835-9061
Yazar: İbrahim BARCA (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos557037, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {148 - 158}, doi = {}, title = {Fuad Sezgin’in Gas Adlı Eseri: Tahlil ve Tanıtım}, key = {cite}, author = {Barca, İbrahim} }
APA Barca, İ . (2019). Fuad Sezgin’in Gas Adlı Eseri: Tahlil ve Tanıtım . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (1) , 148-158 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/46641/557037
MLA Barca, İ . "Fuad Sezgin’in Gas Adlı Eseri: Tahlil ve Tanıtım" . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 148-158 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/46641/557037>
Chicago Barca, İ . "Fuad Sezgin’in Gas Adlı Eseri: Tahlil ve Tanıtım". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 148-158
RIS TY - JOUR T1 - Fuad Sezgin’in Gas Adlı Eseri: Tahlil ve Tanıtım AU - İbrahim Barca Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 148 EP - 158 VL - 8 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fuad Sezgin’in Gas Adlı Eseri: Tahlil ve Tanıtım %A İbrahim Barca %T Fuad Sezgin’in Gas Adlı Eseri: Tahlil ve Tanıtım %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Barca, İbrahim . "Fuad Sezgin’in Gas Adlı Eseri: Tahlil ve Tanıtım". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 1 (Haziran 2019): 148-158 .
AMA Barca İ . Fuad Sezgin’in Gas Adlı Eseri: Tahlil ve Tanıtım. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(1): 148-158.
Vancouver Barca İ . Fuad Sezgin’in Gas Adlı Eseri: Tahlil ve Tanıtım. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(1): 148-158.