Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 213 - 223 2019-06-30

Kentlerin Gelişiminde Terörün Etkilerinin Değerlendirilmesi

Vedat YILMAZ [1]


Bir kentin gelişimi ve refahı için öncelikle güvenli bir ortama ihtiyaç vardır. Bu güven ortamı topluma yansıyarak kentin her açıdan gelişimi sağlanacak ve güvenli bir kent oluşumu sonrası o kentteki ekonomik ve sosyal faaliyetler artacaktır. Günümüzde kentlerin gelişimine, dünyayı saran terör ve terörizm faaliyetleri engel olmaktadır. Bir kentin ekonomik, sosyal, kültürel birçok alanda gelişmesi için terör sorunlarının giderilmesi zorunludur. Terör veya terörizm şiddet faaliyetleri içererek toplumu bir travma ile etkisi altına almak ister. Terör örgütlerinin temelinde şiddet ve korku salma amacı yatmaktadır.

Bu çalışmada; kentler ele alınarak, kent güvenliği, terör kavramları ve oluşturulan şiddet konusunun kente etkileri hakkında bilgiler verilmesinin yanında, Türkiye'de süregelen terör faaliyetlerinin kentleri ve kent yaşantısını nasıl değiştirdiği örneklerle ele alınarak, terörün getirdiği şiddetin kent yaşamına ve topluma etkileri hakkında bilgiler verilecektir.

Kent, Kent Güvenliği, Terör
  • BAL, İhsan (2006), a.g.e., s. 8; Arthur Garrison, (2003), “Terrorism: The Nature of Its History”, Criminal Justice Studies, Vol. 16(1), s. 44.Beyazlı, Dilek (2005), “Kent Planlamada Birey, Kent, Kentlilik ve Kentlilik Bilinci”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Trabzon. Combs, Cindy C. (2006), Terrorism in the 21st Century (4th ed.), New York: Prentice Hall, s.4. Çan, M.Fatih (2014), Türkiye’de Kentleşme ve Bölgesel Kalkınma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, MalatyaErtürk, Hasan, Sam, Neslihan (2016), Kent Ekonomisi, 5. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.Garipağaoğlu, Nuriye (2010), “Türkiye’de Kentleşmenin, Kent Sayısı, Kentli Nüfus Kriterlerine Göre İncelenmesi ve Coğrafi Dağılışı”, Marmara Coğrafya Dergisi, S. 22, ss. 1-42.Göksu, Çetin (1993), Güneş ve Kent, ODTÜ, MF Yayınları, Ankara.Hayta, Yasemin (2016), “Kent Kültürü ve Değişen Kent Kavramı”, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, ss. 165-184.Hürriyet.com, (2017) http://www.hurriyet.com.tr/terore-karsi-dayanikli-kent-uygulamasi-40330524 Erişim tarihi: 15/03/2018Hürriyet.com (2018) https://www.ntv.com.tr/saglik/teror-toplum-psikolojisini-nasil-etkiliyor,0vfmA5ic8UqEyqoER5NrMA Erişim tarihi: 19/03/2018Kara, Mehmet (2010), “Kent Güvenliği Açısından Mahallenin Önemi: Hatay’da Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim DalıKarabulut, Bilal, (2011), Güvenlik, Küreselleşme Sürecinde Güvenliği Yeniden Düşünmek, Barış Kitabevi, Ankara.Keleş, Ruşen (2008), Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara.Kılınç, İsmail (1993), “Türkiye’de Kentleşmenin Özellikleri”, Amme İdaresi Dergisi, C.24, S.2, ss. 147-170.Kıray, Mübeccel B. (1982), “Toplumsal Değişme ve Kentleşme, Kentsel Bütünleşme”, Türkiye Geliştirme Vakfı Araştırmaları Yayınları, Ankara.Özer, İnan (2004), Kentleşme Kentlileşme ve Kentsel Değişme, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.Polat, Yeliz, (2014), Türkiye’de kentsel Dönüşüm Politikaları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya.Pustu, Yusuf (2006), “Küreselleşme Sürecinde Kent Antik Siteden Dünya Kentine”, Sayıştay Dergisi, S. 60, ss. 129-151.Şentürk, Ünal (1999), “ Göç ve Kentlileşme: Malatya Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.TDK, (2011); Büyük Türkçe Sözlüğü, İnternet Erişim: 16/01/2018.. http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=ter%C3%B6r TDK, (2018); Büyük Türkçe Sözlüğü, İnternet Erişim: 16/01/2018. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=298685Tokay, Faruk, (2011), “Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Gelişimi, Hukuki Yapı ve Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara.Tortop, Nuri (1991), Mahalli İdareler, TODAİE Yayını, Ankara. Tosun, Elif Karakurt (2010), “ Kentsel Ekolojinin Korunması Bağlamında Sürdürülebilir Kentleşme Yaklaşımı”, Yerel Yönetimler Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar (Ed. Bekir Parlak), Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa. s.375-391.Tunç, Ahmet, Belli, Aziz, Aydın, Abdullah (2017), “Kent Kimliği ile İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 22, Kayfor 15 Özel Sayısı, ss. 1673-1688.Yılmaz, Evrim, (2009), “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Süreç ve Aktörler: Sulukule Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4624-9824
Yazar: Vedat YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos562647, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {213 - 223}, doi = {}, title = {Kentlerin Gelişiminde Terörün Etkilerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Vedat} }
APA Yılmaz, V . (2019). Kentlerin Gelişiminde Terörün Etkilerinin Değerlendirilmesi . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (1) , 213-223 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/46641/562647
MLA Yılmaz, V . "Kentlerin Gelişiminde Terörün Etkilerinin Değerlendirilmesi" . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 213-223 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/46641/562647>
Chicago Yılmaz, V . "Kentlerin Gelişiminde Terörün Etkilerinin Değerlendirilmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 213-223
RIS TY - JOUR T1 - Kentlerin Gelişiminde Terörün Etkilerinin Değerlendirilmesi AU - Vedat Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 223 VL - 8 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kentlerin Gelişiminde Terörün Etkilerinin Değerlendirilmesi %A Vedat Yılmaz %T Kentlerin Gelişiminde Terörün Etkilerinin Değerlendirilmesi %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Yılmaz, Vedat . "Kentlerin Gelişiminde Terörün Etkilerinin Değerlendirilmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 1 (Haziran 2019): 213-223 .
AMA Yılmaz V . Kentlerin Gelişiminde Terörün Etkilerinin Değerlendirilmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(1): 213-223.
Vancouver Yılmaz V . Kentlerin Gelişiminde Terörün Etkilerinin Değerlendirilmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(1): 213-223.