Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 406 - 418 2019-12-31

Ticaret Ahlakı -Tarihsel Bir İnceleme-Konya Örneği

Seyit TAŞER [1]


Her mesleğin gerektirdiği bilgi, donanım, kabiliyet ve tecrübe ayrı ayrıdır. Fakat ortak olan temel kriterlerden en önemlisi ahlaktır. Ticaretle uğraşmak her şeyden önce bir peygamber mesleği olduğu bilinciyle hareket etmeyi gerektirir.  Diğer taraftan bu konuda tarihten alınabilecek güzel dersler vardır. Çeşitli kıssalar veya özlü sözler ticarette ahlaki hassasiyetler konusunda, ticaretle uğraşanlara yol gösterir.

Bir şehrin tarihi, kültürel ve turistik zenginlikleri o şehri gerek yerelde gerekse dünya ölçeğinde tanıtan öncelikli unsurlardır. Bu zenginlikler şehir hakkında belli bir kanaat oluşmasını sağlar. Fakat uzun vadeli olarak bu kanaat üzerinde etkili olan en önemli husus, o şehrin insanıdır. Şehir ve şehirlileri temsil edenlerin başında ise esnaf ve tüccarlar gelir. Bu ve sair nedenlerle ticaret ahlakı önem taşır. Konunun tarihsel nitelikleri ise sosyal yaşamın yakından tanınmasına bağlı olup, geniş bir sahada ayrıntılı bir inceleme ve araştırma gerektirmektedir. Bu çalışmada Konya örneğinde tarihte ticaret ahlakının yaşama yansımalarının izi sürülmüştür. Bununla birlikte farklı kaynakların değerlendirilmesi konuyla ilgili akademik yayınların artmasını sağlayacaktır.

Konya, Ticaret, Ahlak
  • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, BOA,DH.İD,40-33BOA, DH.MKT,804-5BOA,BEO / 301 – 22554
  • Kitap, Makale ve TezlerAkar,M.(2018). İslam'da Ticari Ve Ahlâkî Prensipler, http://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/VaazHizmetleri/%C4%B0slam'da%20Ticari%20ve%20Ahlaki%20Prensipler.pdf,16.10.2018.Bildik, F,(2010). 1837-1840 Tarihlerinde Konya’nın Sosyal ve Ekonomik Durumu (83 Numaralı Konya Şeriye Siciline Göre, Yayınlanmamış Y.L.Tezi, Konya.Binbir, G.(2012). 18. Ve 19. Yüzyıllarda İstanbul’da Üretim ve Ticaret’in Denetiminde İhtisap Kurumunun Yeri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış, Doktora Tezi, İstanbul.Erginli, Z. , “Temel Tasavvuf Klasiklerinde Dünyâ Algısına Toplu Bir Bakış”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(2), 2006.Eroğlu, S.(2007).1847 – 1848 Tarihlerinde Konya’nın Sosyal Ve Ekonomik Durumu (80 Numaralı Konya Şer’iye Siciline Göre), S.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Y.L.Tezi, Konya.Göktaş, V.(2011). “Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler”, Uluslarası Ahilik Sempozyumu Kalite Merkezli Yaşam, 20-22 Eylül 2011, Kayseri, 2011.Nasır N.(2002). "Anadolu Ahîliği'nin Sosyo-Ekonomik Yönleri." Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 24 2002.Sevici, H.(2011). 54 Numaralı Konya Şer'iye Sicili'nin (1-190) Değerlendirme Ve Transkripsiyonu, (H. 1150 1152/M. 1738–1740), S..Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Y.L.Tezi.Şahin, M.(2013). Konya’da Tanzimat’ın Uygulanması (1840-1843 Tarihli 76 Numaralı Konya Şer’iye Siciline Göre), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.Taha E. Sunar L.(2010). “Türkiye’de İş Ahlakı Çalışmaları: Mevcut Durum ve Yönelimler”, İş Ahlakı Dergisi Turkish Journal of Business Ethics, Mayıs 2010, Cilt Volume 3, Sayı Issue 5, s. pp. 41-67.Tuş, M.(1993). , Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya (1756-1856), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.Yılmaz, E.(2015). II.Abdülhamit Döneminde Konya ve Kentin Yapısal Değişimi, Yayınlanmamış Y.L.Tezi, Eskişehir.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2236-4644
Yazar: Seyit TAŞER
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos536974, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {406 - 418}, doi = {}, title = {Ticaret Ahlakı -Tarihsel Bir İnceleme-Konya Örneği}, key = {cite}, author = {TAŞER, Seyit} }
APA TAŞER, S . (2019). Ticaret Ahlakı -Tarihsel Bir İnceleme-Konya Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (2) , 406-418 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/51576/536974
MLA TAŞER, S . "Ticaret Ahlakı -Tarihsel Bir İnceleme-Konya Örneği". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 406-418 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/51576/536974>
Chicago TAŞER, S . "Ticaret Ahlakı -Tarihsel Bir İnceleme-Konya Örneği". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 406-418
RIS TY - JOUR T1 - Ticaret Ahlakı -Tarihsel Bir İnceleme-Konya Örneği AU - Seyit TAŞER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 406 EP - 418 VL - 8 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ticaret Ahlakı -Tarihsel Bir İnceleme-Konya Örneği %A Seyit TAŞER %T Ticaret Ahlakı -Tarihsel Bir İnceleme-Konya Örneği %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD TAŞER, Seyit . "Ticaret Ahlakı -Tarihsel Bir İnceleme-Konya Örneği". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 2 (Aralık 2020): 406-418 .
AMA TAŞER S . Ticaret Ahlakı -Tarihsel Bir İnceleme-Konya Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(2): 406-418.
Vancouver TAŞER S . Ticaret Ahlakı -Tarihsel Bir İnceleme-Konya Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(2): 418-406.