Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 459 - 489 2019-12-31

Āşıkî’nin “Çıkdum Bādām Dalına” Şathiyesine Bursevî’nin Şerhi

Hatice ÖZDİL [1]


13. yüzyılda yaşayan şair Yunus Emre ile 18. Yüzyılda yaşayan şārih İsmail Hakkı Bursevî’nin yolları pek çok kez kesişmiştir. Yunus Emre’ye atfedilen birçok şiir İsmail Hakkı Bursevî tarafından şerh edilmiştir. Bursevî, 18. yüzyılın en çok eser veren divan şairlerinden ve şārihlerinden biridir.

Yunus Emre’nin olduğu düşünülen ancak Aşıkî mahlaslı başka bir şaire ait olan “Çıkdum bādām dalına anda yedüm üzümi” mısraı ile başlayan şathiyenin, İsmail Hakkı Bursevî tarafından yapılan bir şerhi mevcuttur. Bu şiir Yunus Emre’nin “Çıkdum erik dalına anda yidüm üzümi” mısraı ile başlayan şathiyesine yazılmış 16 beyitlik bir naziredir.

Çalışmamızda, İsmail Hakkı Bursevî’nin “Çıkdum bādām dalına anda yedüm üzümi / Ol dem ki üzüm yedüm ma˘na buldum sözümi” beyti ile başlayan şathiyesine yaptığı Türkçe şerhin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, No: OE_Yz_0296_01’de kayıtlı nüshası çeviri yazıya aktarılmıştır. Tam metni verilen şerh ile birlikte Yunus Emre, Aşıkî ve Bursevî’nin tasavvufî görüşlerine yeniden göz atma imkanı sağlanmış olacaktır.

Çıktım badem dalına, şathiye, Yunus Emre, Aşıkî, İsmail Hakkı Bursevî, şerh
 • AK, Suat (2015), Çıktım Erik Dalına/Yunus Emre’nin Bir Şiirinin Üç Şerhi, İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları.
 • ASLAN, Üzeyir (2008), “Fahrî Ahmed ve Şathiye Şerhi”, Turkish Studies Dergisi, 3/4, 120-155.
 • CEYLAN, Ömür (2007), Tasavvufî Şiir Şerhleri, İstanbul: Kapı Yayınları.
 • ÇELEBİOĞLU, Amil (1992), “Yunus’un Bir Şiirinin Şerhi”, Yunus Emre Sempozyumu Bildiriler, 73-82.
 • DURU, Rafiye (2007), Modern Metin Çözümleme Teknikleri Bakımından Şerh Geleneği ve İsmail Hakkı Bursevî, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GÖLPINARLI, Abdulbaki (1961), Yunus Emre ve Tasavvuf, İstanbul: Remzi Kitabevi. İsmail Hakkı Bursevî: Çıkdım Badem Dalına Şerhi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, No: OE_Yz_0296_01, v. 1b-17a.
 • ÖZCAN, Abdulkadir (1991), “Āşıkpaşazāde”, TDV İslām Ansiklopedisi, IV/6-7.
 • SEVİM, Emine (2014), Yunus Emre Şerhleri Çıktım Erik Dalına, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
 • TAŞTAN, Ahmet (1999), Bir Şārih olarak İsmail Hakkı Bursevî ve Edebî Şerhleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TOPRAK, Burhan (1960), Yunus Emre Divanı, İstanbul: İnkılap Yayınevi.
 • TOPRAK, Burhan (2004), Yunus Emre Divanı, İstanbul: Yeni Zamanlar Yayınları.
 • ULUDAĞ, Süleyman (2010), “Şathiye”, TDV İslām Ansiklopedisi, XXXVIII/370-371.
 • YAKIT, İsmail (2015), Yunus Emre’de Sembolizm/Çıktım Erik Dalına, İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • YAVUZ, Kemal (2013), “Türk Şiirinde Nazire”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, X/359-424.
 • YURTSEVER, Murat (2000), İsmail Hakkî Bursevî Divan, Bursa: Arasta Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6372-7272
Yazar: Hatice ÖZDİL (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos553288, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {459 - 489}, doi = {}, title = {Āşıkî’nin “Çıkdum Bādām Dalına” Şathiyesine Bursevî’nin Şerhi}, key = {cite}, author = {ÖZDİL, Hatice} }
APA ÖZDİL, H . (2019). Āşıkî’nin “Çıkdum Bādām Dalına” Şathiyesine Bursevî’nin Şerhi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (2) , 459-489 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/51576/553288
MLA ÖZDİL, H . "Āşıkî’nin “Çıkdum Bādām Dalına” Şathiyesine Bursevî’nin Şerhi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 459-489 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/51576/553288>
Chicago ÖZDİL, H . "Āşıkî’nin “Çıkdum Bādām Dalına” Şathiyesine Bursevî’nin Şerhi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 459-489
RIS TY - JOUR T1 - Āşıkî’nin “Çıkdum Bādām Dalına” Şathiyesine Bursevî’nin Şerhi AU - Hatice ÖZDİL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 459 EP - 489 VL - 8 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Āşıkî’nin “Çıkdum Bādām Dalına” Şathiyesine Bursevî’nin Şerhi %A Hatice ÖZDİL %T Āşıkî’nin “Çıkdum Bādām Dalına” Şathiyesine Bursevî’nin Şerhi %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZDİL, Hatice . "Āşıkî’nin “Çıkdum Bādām Dalına” Şathiyesine Bursevî’nin Şerhi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 2 (Aralık 2020): 459-489 .
AMA ÖZDİL H . Āşıkî’nin “Çıkdum Bādām Dalına” Şathiyesine Bursevî’nin Şerhi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(2): 459-489.
Vancouver ÖZDİL H . Āşıkî’nin “Çıkdum Bādām Dalına” Şathiyesine Bursevî’nin Şerhi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(2): 489-459.