Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 385 - 405 2019-12-31

Ortodoks Ekonomi Yaklaşımına Alternatif Olarak Post Keynesyen Ekonominin Gelişimi

Ethem ESEN [1] , Kemal YILDIRIM [2]


Post Keynesyen ekonomi, günümüz ekonomi anlayışına hâkim olan Ortodoks ekonomi yaklaşımına karşı alternatif bir iktisadi yaklaşım olarak geliştirilmiştir. Post Keynesyen ekonominin temelleri John M. Keynes’in ve Michal Kalecki’nin görüşlerine dayanmaktadır. Post Keynesyen ekonomi heterodoks bir iktisadi okul olarak günümüzde gelişimini sürdürmektedir. Bu şekilde Post Keynesyen ekonomi uygun metodolojik yapısıyla kendine özgü pozitif bir düşünce okulu olarak literatürde yer almaktadır. Post Keynesyen ekonominin temel unsurunu efektif talep ilkesi oluşturmaktadır. Neo-klasik iktisatçılara göre ekonominin asıl sorunu mevcut kapasite altında kıt kaynakların nasıl dağıtılacağı iken, Post Keynesyenlere göre ise asıl sorun, kaynakların nasıl dağıtılacağından ziyade, nasıl genişletilebileceği ve talep yetersizliğinin nasıl ortadan kaldırılacağıdır. Bu bakımdan Post Keynesyen ekonomi, belirsizliğin olduğu bir dünyada tarihsel zaman içinde gerçek ekonomik sorunlarla ilgilenmektedirler. Bu çalışmada, diğer iktisadi okullara göre ekonomiye yeni bir bakış açısı getiren Post Keynesyen ekonomi açıklanacak, gelişimi ve temel ekonomik konulara nasıl yaklaştığı üzerinde durulacaktır. Sonuç olarak bu çalışmadan görülmektedir ki, Post Keynesyen ekonomi uygun yaklaşımlarıyla ekonomide yeni bir bakış açısı olarak literatürde yerini almaktadır.
Post Keynesyen ekonomi, Tarihsel zaman, Keynes, Kalecki
 • Akyüz, Y. (1977). Sermaye, Bölüşüm, Büyüme. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No. 400.
 • Arestis, P. (1992). The Post-Keynesian Approach to Economics: an Alternative Analysis of Economic Theory and Policy. Aldershot: Edward Elgar Publishing.
 • Arestis, P. (1996a). Post-Keynesian Economics: Toward Coherence. Cambridge Journal of Economics, 20.
 • Arestis, P. (1996b). Kalecki’s Role in Post Keynesian Economics:An overwiew. J.E. King içinde, An Alternative Macroeoconomic Theory: The Kaleckian Model and Post-Keynesian Economics, Boston: Kluwer Academic Publishers.
 • Arestis, P. (1997). Money, Pricing, Distribution and Economic Integration. London: Macmillan Press.
 • Chick, V. (1995). Is there a Case for Post Keynesian Economics?. Scottish Journal of Political Economy, Vol.42, No. 1.
 • Cottrell, A. (1994). Post Keynesian Monetary Economics. Cambridge Journal of Economics, 18:6.
 • Davidson, P. (2003). Setting the Record Straight on A History of Post Keynesian Economics. Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 26, No. 2.
 • Dow, S. (1985). Macroeconomic Thought: A Methodological Approach. Oxford: Basil Blackwell.
 • Dow, S. (1991). The Post-Keynesian School. D. Mair ve A. G. Miller içinde, A Modern Guide to Macroeconomic Thought. Aldershot: Edward Elgar Publishing.
 • Dow, S. (2003). Post Keynesian Economics. W. J. Samuels, J. E. Biddle ve J. B. Davis içinde, A Companion to the History of Economic Thought, Oxford: Blackwell Publishing.
 • Eichner, A. S. (1979). A Guide to Post Keynesian Economics. New York: M. E. Sharpe.
 • Eichner, A. S. & Kregel, J. A. (1975). An Essay on Post-Keynesian Theory: A New Paradigm in Economics. Journal of Economic Literature.
 • Esen, E. & Yıldırım, K. (2015). Belirsizlik Altında Fiyatlama Teorilerine Post Keynesyen Yaklaşımlar. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (27).
 • Fazzari, S. M. & Mott, T. (1986). The Investment Theories of Kalecki and Keynes: an Empirical Study of Firm Data, 1970-1982. Journal of Post Keynesian Economics, 9 (2).
 • Hamouda, O. F. & Harcourt, G. C. (1988). Post Keynesianism: From Criticism to Coherence?. Bulletin of Economic Research, 40:1.
 • Harcourt, G. C. & Kenyon, P. (1976). Pricing and the Investment Decision. Kyklos, Vol.29, Fasc. 3.
 • Hart, N. & Kriesler, P. (2014). Keynes, Kalecki, Sraffa: Coherence?. Australian School of Business Research, Paper No. 2014 ECON 06.
 • Holt, R. ve Pressman, S. (2001). What is Post Keynesian Economics. R. Holt ve S. Pressman içinde, A New Guide to Post Keynesian Economics, London: Routledge.
 • Işık, S. (2004). Para, Finans ve Kriz. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Kaldor, N. (1955). Alternative Theories of Distribution. The Review of Economic Studies, c. XXIII.
 • Kalecki, M. (1971). Selected Essays on the Dynamics of Capitalist Economy 1933-1970, London: Cambridge University Press.
 • Keen, S. (2003). Growth Theory. J. E. King içinde, The Elgar Companion to Post Keynesian Economics, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Kenyon, P. (1979). Pricing. A. S. Eichner içinde, A Guide to Post Keynesian Economics, New York: M. E. Sharpe.
 • Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. New York: Harcourt.
 • King, J. E. (1999). Post-Keynesian Political Economy: History. P. A. O’Hara içinde, Encyclopedia of Political Economy, London: Routledge.
 • King, J. E. (2002). A History of Post Keynesian Economics Since 1936, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Kregel, J. A. (1979). Income Distribution. A. S. Eichner içinde, A Guide to Post-Keynesian Economics, New York: M. E. Sharpe.
 • Lavoie, M. (1992). Foundations of Post-Keynesian Economic Analysis. Aldershot: Edward Elgar Publishing.
 • Lavoie, M. (2001). Pricing. R. Holt & S. Pressman içinde, A New Guide to Post Keynesian Economics, London: Routledge.
 • Minsky, H. P. (1975). John Maynard Keynes. New York: Columbia University Press.
 • Moore, B. J. (1988). Endogenous Money: Concluding Comments. Journal of Post Keynesian Economics, Vol. X, No. 3.
 • Mott, T. (2003). Investment. J. E. King içinde, The Elgar Companion to Post Keynesian Economics, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Panico, C. (2003). Growth and Income Distribution. J. E. King içinde, The Elgar Companion to Post Keynesian Economics, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Peterson, W. C. (1976). Gelir, İstihdam ve Ekonomik Büyüme. New York 1962. Çeviren: Servet Mutlu, Eskişehir: Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları.
 • Pollin, R. (1991). Two Theories Of Money Supply Endogeneity: Some Empirical Evidence. Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 13, No, 3.
 • Reynolds, P. J. (1996). Kalecki’s Theory of Prices and Distribution. J. E. King içinde, An Alternative Macroeconomic Theory: The Kaleckian Model and Post-Keynesian Economics, Boston: Kluwer Academic Publishers.
 • Roncaglia, A. (1999). Sraffa, Piero (1898-1983). P. A. O’Hara içinde, Encyclopedia of Political Economy, London: Routledge.
 • Rousseas, S. (1998). Post Keynesian Monetary Economics. Third Edition, London: Macmillan Press.
 • Togay, S. (2001). Kasım 2000 Krizine Teorik Yaklaşım: Para Arzının İçselliği ve Minsky’nin Finansal İstikrarsızlık Hipotezi Üzerine Bir Not. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Sayı: 182.
 • Weintraub, S. (1977). An Approach to the Theory of Income Distribution, Second reprinting, Westport: Greenwood Press.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5356-1798
Yazar: Ethem ESEN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3660-6886
Yazar: Kemal YILDIRIM

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos569589, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {385 - 405}, doi = {}, title = {Ortodoks Ekonomi Yaklaşımına Alternatif Olarak Post Keynesyen Ekonominin Gelişimi}, key = {cite}, author = {ESEN, Ethem and YILDIRIM, Kemal} }
APA ESEN, E , YILDIRIM, K . (2019). Ortodoks Ekonomi Yaklaşımına Alternatif Olarak Post Keynesyen Ekonominin Gelişimi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (2) , 385-405 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/51576/569589
MLA ESEN, E , YILDIRIM, K . "Ortodoks Ekonomi Yaklaşımına Alternatif Olarak Post Keynesyen Ekonominin Gelişimi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 385-405 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/51576/569589>
Chicago ESEN, E , YILDIRIM, K . "Ortodoks Ekonomi Yaklaşımına Alternatif Olarak Post Keynesyen Ekonominin Gelişimi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 385-405
RIS TY - JOUR T1 - Ortodoks Ekonomi Yaklaşımına Alternatif Olarak Post Keynesyen Ekonominin Gelişimi AU - Ethem ESEN , Kemal YILDIRIM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 385 EP - 405 VL - 8 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ortodoks Ekonomi Yaklaşımına Alternatif Olarak Post Keynesyen Ekonominin Gelişimi %A Ethem ESEN , Kemal YILDIRIM %T Ortodoks Ekonomi Yaklaşımına Alternatif Olarak Post Keynesyen Ekonominin Gelişimi %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD ESEN, Ethem , YILDIRIM, Kemal . "Ortodoks Ekonomi Yaklaşımına Alternatif Olarak Post Keynesyen Ekonominin Gelişimi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 2 (Aralık 2020): 385-405 .
AMA ESEN E , YILDIRIM K . Ortodoks Ekonomi Yaklaşımına Alternatif Olarak Post Keynesyen Ekonominin Gelişimi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(2): 385-405.
Vancouver ESEN E , YILDIRIM K . Ortodoks Ekonomi Yaklaşımına Alternatif Olarak Post Keynesyen Ekonominin Gelişimi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(2): 405-385.