Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 419 - 439 2019-12-31

Bağımsız Siyasi Aday Tercihinde Algılanan Siyasal Fiyat Olgusunun Değerlendirilmesi: Kırklareli İli’nde Nitel Bir Araştırma

Mehmet Can DEMİRTAŞ [1]


Siyasal pazarlama karması içerisinde belki de en tartışmalı alan siyasal fiyat olgusu ile ilgilidir. Seçmenlerin oy verme kararlarında algıladıkları siyasal maliyetlerin toplamı olarak görülmesi gereken siyasal fiyat olgusu, seçimlere yönelik başarının da anahtarını ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde bağımsız bir adaya yönelik oy kullanma kararı alan seçmenlerin ve seçimlere bağımsız olarak katılan siyasi adayın algıladığı siyasal fiyat bileşenlerini nitel bir analiz aracılığı ile değerlendirme amacını taşımaktadır. Çalışmada veriler literatür incelemesi sonucu oluşturulan yarı yapılandırılmış mülakat formu aracılığı ile Kırklareli İli’nde oy kullanacak yirmi seçmenin ve seçime bağımsız olarak katılan bağımsız adayın konuya yönelik değerlendirmelerinden elde edilmiştir. Çalışma sonucunda seçmenlerin bağımsız adaya yönelik oy kullanma sürecinde algıladıkları siyasal fiyat bileşenlerinin; “seçim türü”, “siyasi parti desteğinden mahrum kalma ve merkezi hükümet ilişkileri”, “adayın gelecekteki konumu”, “belediye meclisi ilişkisi”, “geçmişe yönelik değerlendirmeler”, “yerel imaj”, “görüş/ideoloji/fikir birliği” ve “adayın seçimi kazanmasına yönelik yüksek beklenti” olmak üzere yedi başlıkta ortaya çıktığı görülmüştür. Bağımsız adayın algıladığı siyasal fiyat bileşenleri ise; “bağımsız olma fikri, rakiplerden gelen negatif söylemler, siyasi geçmiş”, “belediye meclisi ilişkileri”, “medya görünürlüğü ve finansal kısıtlar” ve “seçim sonrası döneme ilişkin izlenecek politikalar” olmak üzere dört başlık altında sınıflandırılmıştır. 

Siyasal Pazarlama, Siyasal Fiyat, Bağımsız Aday, Yerel Seçimler
 • Akdoğan, Y. (2008). Yerel Siyaset-Kavramlar, Yerel Siyaset Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Okutan Yayınları, İstanbul, 9–14.
 • Başkale, H. (2016). Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi, DEUHFED, 9 (1), 23-28.
 • Baines, P. R. ,Brennan, R, Egan, J. (2003). Market Classification and Political Campaigning: Some Strategic Implications, Journal of Political Marketing, 2 (2), 47-65. Bongrad, M. (1992). Politikada Pazarlama. Çeviren: Fatoş Ersoy. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Çınar, T. (2007). Yerel Seçimlerde Kent Büyüklüğü İle Oy Vermenin Yönü Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği 1963-1999, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62 (3), 141-165.Demirtaş, M.C. (2015). Seçmen Davranışlarına Etki Eden Faktörlerin Siyasal Pazarlama Açısından Analizi: İzmir İlinde Çok Değişkenli Bir Uygulama (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kotler, P. ve Sidney J. L. (1969). Broadening The Concept of Marketing. Journal of Marketing. 33 (1): 10-15.
 • Limanlılar, M. (1991). Siyasal Pazarlama. Pazarlama Dünyası Dergisi. 5 (29): 29-39.
 • Lock, A. ve Harris, P. (1996). Political Marketing- Vive La Difference!. European Journal of Marketing. 30 (10/11), 21-31.
 • Niffenegger, P. B. (1989). Strategies For Success From Political Marketers. The Journal of Consumer Marketing. 6 (1): 45-51.
 • Odabaşı, Y. (2008). Siyasallaşan Tüketicililiğin Demokratik Denetim Gücü. Türkiye’de Siyasetin Dinamikleri Sempozyumu. 4-5 Nisan 2008, Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Bolu.
 • Polat, C., Gürbüz, E. ve İnal, M.E. (2004). Hedef Seçmen. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Reid, D.M. (1988). Marketing The Political Product. European Journal of Marketing. 22 (9): 34-47.
 • Sanbonmatsu, K. (2002). Gender Stereotypes and Vote Choice, American Journal of Political Science, 46 (1), 20-34.
 • Tek, Ö.B. ve Özgül, E. (2013). Modern Pazarlama İlkeleri Uygulamalı ve Yönetimsel Yaklaşım. İzmir: Birleşik Matbaacılık.
 • Torlak, Ö. (2002). Bir Politik Pazarlama Aracı Olarak Hükümet Pazarlaması. Akademik Araştırmalar Dergisi. 14 (1): 33-47.
 • Ustaahmetoğlu, E. (2014). Political Marketing: The Relationship Between Agenda-Setting and Political Participation. Innovative Marketing, 10 (1), 32-39.
 • Yılmaz, K.G. (2016). Politik Pazarlama Karmasına Kavramsal ve Güncel Bir Bakış, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 413-431.
 • http://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 04/05/2019
 • https://www.kbia.org/post/talking-politics-unopposed-mid-missouri-candidates-pay-price-political-marketing#stream/0 Erişim Tarihi: 05/04/2019.
 • http://theconversation.com/democracy-is-dead-long-live-political-marketing-2666 Erişim Tarihi: 10/03/2019.
 • https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf Erişim Tarihi: 05/05/2019
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4116-2415
Yazar: Mehmet Can DEMİRTAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos596985, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {419 - 439}, doi = {}, title = {Bağımsız Siyasi Aday Tercihinde Algılanan Siyasal Fiyat Olgusunun Değerlendirilmesi: Kırklareli İli’nde Nitel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {DEMİRTAŞ, Mehmet Can} }
APA DEMİRTAŞ, M . (2019). Bağımsız Siyasi Aday Tercihinde Algılanan Siyasal Fiyat Olgusunun Değerlendirilmesi: Kırklareli İli’nde Nitel Bir Araştırma. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (2) , 419-439 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/51576/596985
MLA DEMİRTAŞ, M . "Bağımsız Siyasi Aday Tercihinde Algılanan Siyasal Fiyat Olgusunun Değerlendirilmesi: Kırklareli İli’nde Nitel Bir Araştırma". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 419-439 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/51576/596985>
Chicago DEMİRTAŞ, M . "Bağımsız Siyasi Aday Tercihinde Algılanan Siyasal Fiyat Olgusunun Değerlendirilmesi: Kırklareli İli’nde Nitel Bir Araştırma". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 419-439
RIS TY - JOUR T1 - Bağımsız Siyasi Aday Tercihinde Algılanan Siyasal Fiyat Olgusunun Değerlendirilmesi: Kırklareli İli’nde Nitel Bir Araştırma AU - Mehmet Can DEMİRTAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 419 EP - 439 VL - 8 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bağımsız Siyasi Aday Tercihinde Algılanan Siyasal Fiyat Olgusunun Değerlendirilmesi: Kırklareli İli’nde Nitel Bir Araştırma %A Mehmet Can DEMİRTAŞ %T Bağımsız Siyasi Aday Tercihinde Algılanan Siyasal Fiyat Olgusunun Değerlendirilmesi: Kırklareli İli’nde Nitel Bir Araştırma %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD DEMİRTAŞ, Mehmet Can . "Bağımsız Siyasi Aday Tercihinde Algılanan Siyasal Fiyat Olgusunun Değerlendirilmesi: Kırklareli İli’nde Nitel Bir Araştırma". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 2 (Aralık 2020): 419-439 .
AMA DEMİRTAŞ M . Bağımsız Siyasi Aday Tercihinde Algılanan Siyasal Fiyat Olgusunun Değerlendirilmesi: Kırklareli İli’nde Nitel Bir Araştırma. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(2): 419-439.
Vancouver DEMİRTAŞ M . Bağımsız Siyasi Aday Tercihinde Algılanan Siyasal Fiyat Olgusunun Değerlendirilmesi: Kırklareli İli’nde Nitel Bir Araştırma. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(2): 439-419.