Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 621 - 630 2019-12-31

Sağlık Kurumlarına Müracaat Eden Hasta Bireylerin Hak ve Sorumluluk Bilgi Düzeyi Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Rıfat BİLGİN [1] , Hülya DİĞER [2]


Bu çalışmada sağlık kurumlarına müracaat eden hasta bireylerin hakları ile sorumlulukları konusundaki bilgi düzeylerini geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçen bir “Sağlık Kurumlarına Müracaat Eden Hasta Bireylerin Hak ve Sorumluluk Bilgi Düzeyi Ölçeği” geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen bu ölçek sağlık kurumlarından hizmet alan hastaların hasta hak ve sorumluluklarına yönelik bilgi düzeyini ve tutumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Ölçek iki boyutlu likert tipi bir bilgi düzeyi ölçeğidir. Ölçeğin ön uygulama formu Tokat ilinde bulunan bir hastaneden hizmet alan 247 hastaya uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğine ilişkin olarak yapılan faktör analizi sonucunda 18 maddenin yer aldığı birinci kısımda bulunan hasta hakları konusundaki faktör yükü değerlerinin ,74 ile ,54 arasında değiştiği, 6 maddenin yer aldığı ikinci kısımda bulunan ve hasta sorumlulukları konusundaki faktör yükü değerleri ise ,82 ile ,68 arasında değişmektedir. Hem hasta hakları hem hasta sorumluklarını içeren tutum ölçmeye yönelik faktörlerin toplam varyansın %50’sini açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin güvenirlik katsayısı ,93 bulunmuştur. 

Hasta, Hastalık, Hasta Hakları
  • Aydemir, İ. & Işıkhan, V. (2012). “Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Hastanelerde Hasta Hakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (2), 67-86.
  • Bolsoy, N. & Sevil, Ü. (2006). “Sağlık-Hastalık ve Kültür Etkileşimi”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9 (3), 78-87.
  • Canpolat, S. (2002). Hasta Hakları ve Etik, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi.
  • Costello, A.B., Osborne, J. W. (2005). “Best Practices In Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations For Getting The Most From Your Analysis”, Practical Assessment Research & Evaluation, 10 (7), 1-9.
  • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Kağıtçıbaşı, Çiğdem; Cemalcılar, Zeynep. (2014) Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş, İstanbul: Evrim Yayınları.Sağlık Bakanlığı, (1998). “Hasta Hakları Yönetmeliği”, Resmi Gazete, 01.08.1998, Sayı: 23420.
  • Kocaman, N. Özkan, M. Armay, Z. & Özkan, S. (2007). “Hastalık Algısı Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8, 271-280.
  • Özdamar, K. (2015). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi. Ankara: Nisan Kitapevi.
  • Yıldırım, İ. & Kızmaz, Z. (2018). “Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Aile İçi Şiddet Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 10 (3), 1135-1153.
  • Yılmaz Karabulutlu, E. & Okanlı, A. (2011). “Hemodiyaliz Hastalarında Hastalık Algısının Değerlendirilmesi”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14 (4), 25-31.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal1
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1253-3851
Yazar: Rıfat BİLGİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Fırat üniversitesi/İİBF Sosyal Hizmet BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1737-8195
Yazar: Hülya DİĞER
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos625896, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {621 - 630}, doi = {}, title = {Sağlık Kurumlarına Müracaat Eden Hasta Bireylerin Hak ve Sorumluluk Bilgi Düzeyi Ölçeği’nin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {BİLGİN, Rıfat and DİĞER, Hülya} }
APA BİLGİN, R , DİĞER, H . (2019). Sağlık Kurumlarına Müracaat Eden Hasta Bireylerin Hak ve Sorumluluk Bilgi Düzeyi Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (2) , 621-630 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/51576/625896
MLA BİLGİN, R , DİĞER, H . "Sağlık Kurumlarına Müracaat Eden Hasta Bireylerin Hak ve Sorumluluk Bilgi Düzeyi Ölçeği’nin Geliştirilmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 621-630 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/51576/625896>
Chicago BİLGİN, R , DİĞER, H . "Sağlık Kurumlarına Müracaat Eden Hasta Bireylerin Hak ve Sorumluluk Bilgi Düzeyi Ölçeği’nin Geliştirilmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 621-630
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Kurumlarına Müracaat Eden Hasta Bireylerin Hak ve Sorumluluk Bilgi Düzeyi Ölçeği’nin Geliştirilmesi AU - Rıfat BİLGİN , Hülya DİĞER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 621 EP - 630 VL - 8 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sağlık Kurumlarına Müracaat Eden Hasta Bireylerin Hak ve Sorumluluk Bilgi Düzeyi Ölçeği’nin Geliştirilmesi %A Rıfat BİLGİN , Hülya DİĞER %T Sağlık Kurumlarına Müracaat Eden Hasta Bireylerin Hak ve Sorumluluk Bilgi Düzeyi Ölçeği’nin Geliştirilmesi %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD BİLGİN, Rıfat , DİĞER, Hülya . "Sağlık Kurumlarına Müracaat Eden Hasta Bireylerin Hak ve Sorumluluk Bilgi Düzeyi Ölçeği’nin Geliştirilmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 2 (Aralık 2020): 621-630 .
AMA BİLGİN R , DİĞER H . Sağlık Kurumlarına Müracaat Eden Hasta Bireylerin Hak ve Sorumluluk Bilgi Düzeyi Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(2): 621-630.
Vancouver BİLGİN R , DİĞER H . Sağlık Kurumlarına Müracaat Eden Hasta Bireylerin Hak ve Sorumluluk Bilgi Düzeyi Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(2): 630-621.