Cilt: 2010 - Sayı: 3, 1.03.2010

Yıl: 2010

Makaleler

2. Apendektomi Operasyonu Sonrası Dispne: Olgu Sunumu

3. Neonatal Kompartman Sendromu

4. Neonatal Büllöz Ürtikerya Pigmentoza: Olgu Sunumu

5. Baş Düşmesi ile Prezente Olan Motor Nöron Hastalığı

6. Metakarp Yerleşimli Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu

8. Uykuda Saç Koparma: Bir Pediyatrik Olgu

9. Akciğer Adenokarsinomunun Nadir Görülen Dil Metastazı

10. Manisa Bölgesinde Yaşayan Klimakterik Dönem Kadınlarında Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler

11. Konvansiyonel Trakeotominin Perkütan Trakeotomi ile Karşılaştırılması

12. Topluma Dayalı Mamografi Taramasına Katılımı Etkileyen Faktörler

13. Kalça Kırıklı Yaşlı Türk Hasta Grubunda Bir ve İki Yıllık Mortaliteyi Etkileyen Faktörler

16. Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Ağrı Tedavisinde İntraperitoneal Uygulanan Lornoksikam ve Ropivakainin Etkisinin Karşılaştırılması

17. Yoğun Bakım Ünitesinde Konsültasyonlarla Belirlenen Hastane İnfeksiyonları ve Etkenleri

18. İkinci Trimester Maternal Hemoglobin Seviyesinin Doğum Ağırlığı ve Haftasına Etkisi

20. Akdeniz Benekli Ateşi: 16 Olgunun Retrospektif İncelenmesi

22. Vitamin E ile Kaplanmış Trakeotomi Kanülünün Trakeal Reaktif Oksijen Türleri Üzerine Etkisi