Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Gebelikte Yaşanan Cinsel Sorunlar ve Güncel Ebelik Yaklaşımı

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 147 - 155, 28.08.2022
https://doi.org/10.46413/boneyusbad.1082022

Öz

Maslow’un temel insan gereksinimlerinden ilk basamakta yer alan cinsellik bireylerin yaşamında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bireylerin temel yaşam döngüsünün bazı evrelerinde cinsel eylemin fizyolojisinde pek çok değişim yaşanmaktadır. Bu değişimler gebe kadınları da etkilemektedir. Oysa sağlıklı devam eden gebelik sürecinde cinsel eylemin kısıtlama olmaksızın devam etmesi son derece normaldir. Gebelikte cinsel aktivitenin farklı davranışlarla sürdürülmesi hem çiftlerin birbirlerine yakınlaşmasını hem de gebenin fiziksel ve psikolojik açıdan daha rahat hissetmesini sağlamaktadır. Ancak gebelikte cinsel eylem pek çok faktör nedeniyle kaçınılan bir durumdur. Cinsel eylem sırasında çiftlerin fetüse zarar verme korkusu cinsel aktivitelerini kısıtlamaktadır. Fakat bu süreçte çiftler sağlıklı bir evlilik ilişkisi sürdürmek için cinsel yönden aktif olmanın ikilemini yaşamaktadır. Gebelerin cinsel sorunlarla baş edebilmeleri için primer bakım veren ebelerden danışmanlık almaları son derece önemlidir. Ancak literatür bilgilerinde sağlık profesyonellerinin cinsellikle ilgili danışmanlık verme konusunda sorunlar yaşadığı vurgulanmaktadır. Bu derleme ebelerin gebelikte yaşanan cinsel sorunları tespit ederek çözebilmeleri, ihtiyaçlara uygun cinsel sağlık danışmanlığı yapabilmeleri ve güncel ebelik yaklaşımı geliştirebilmeleri amacıyla yol gösterici olarak hazırlanmıştır.

Destekleyen Kurum

Herhangi bir kurumdan destek alınmamıştır.

Kaynakça

 • Abalı Ç, S., Aslan E. (2018). Validity and reliability of the Turkish version of the Sexual Satisfaction Scale for Women, Sexuality & Culture, 22(3), 881-893.
 • Afshar, M., Mohammad-Alizadeh-Charandabi, S., Merghti-Khoei, E. S., Yavarikia, P. (2012). The effect of sex education on the sexual function of women in the first half of pregnancy: a randomized controlled trial. Journal of caring sciences, 1(4), 173. doi: 10.5681/jcs.2012.025
 • American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (2021). Is it safe to have sex during pregnancy? https://www.acog.org/womens-health/experts-and-stories/ask-acog/is-it-safe-to-have-sex-during-pregnancy#:~:text=Most%20sexual%20activity%20is%20safe,the%20uterus%20protect%20the%20fetus. Erişim Tarihi: 27.05.2022
 • Arıca, S. G., Alkan, S., Bali, S., Mansuroğlu, E., Özer, C. (2014). Gebeliğin cinsel yaşam üzerine etkileri. Turkish Family Physcian, 2(3), 19-24.
 • Aygin, D., Eti-Aslan, F. (2005). Kadın cinsel işlev ölçeğinin Türkçe’ye uyarlaması. Türkiye Klinikleri J Med Sci. 25(3):393-399.
 • Bartellas, E., Crane, J. M., Daley M., Bennett, K. A., Hutchens D. Sexuality and sexual activity in pregnancy. BJOG. 2000; 107(8):964–8.
 • Bayrami, R., Satarzadeh, N., Ranjbar-Kouchaksarei, F., Pezeshki, M. Z. (2009). Male sexual behavior and its relevant factors during the partner’s pregnancy. Research & Scientific Journal Ardabil University of Medical Sciences. 8(30):356–63.
 • Beji, N. K., Özkan, S. A. (2016). Gebelikte Görülen Fizyolojik/Psikolojik Değişiklikler. Kızılkaya N. (Ed.). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. S:285-302.
 • Brtnicka, H., Weiss, P., Zverina, J. (2009). Human sexuality during pregnancy and the postpartum period. Bratisl Lek Listy, 110(7), 427-31.
 • Çayır, G., Kızılkaya Beji, N. (2015). Cinsel sağlık eğitimi. Androloji Bülteni, 17(62), 231-240.
 • Demirci, N. (2016a). Kadının Yaşam Dönemlerinde Cinsellik ve Cinsel Sağlık. Coşkun AM. (Ed.) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. (2.bs.). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. S: 539-578.
 • Demirci, N. (2018b). Gebelikte Cinsel Yaşam. K. Yeşilçiçek Çalık, F. Coşar Çetin içinde Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Doğum Öncesi Dönem II (s.292-300). İstanbul: İstanbul Tıp Kitap Evleri
 • Efe, H., Bozkurt, M., Şahin, L., Mutlu, M. F., Api, M., Çetin, A. (2014). The effects of pregnancy on the sexual life of Turkish women. Proceedings in Obstetrics and Gynecology, 4(1), 1-11.
 • Erbil, N. (2018). Sexual function of pregnant women in the third trimester. Alexandria Journal of Medicine, 54(2), 139-142. doi: 10.1016/j.ajme.2017.03.004
 • Erkaya, R., Yeşilçiçek Çalık, K. (2018). Gebelikte fizyolojik değişiklikler. K. Yeşilçiçek Çalık, F. Coşar Çetin, içinde Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Normal Doğum Öncesi Dönem İ. (s.125-148). İstanbul: İstanbul Tıp Kitap Evleri.
 • Ertem, G., Sevil, Ü. (2009). Gebeliğin cinselliğe etkisi. Dirim Tıp Gazetesi, 85(1), 40- 47.
 • Fernández-Sola, C., Huancara-Kana, D., Granero-Molina, J., Carmona-Samper, E., López-Rodríguez, M. D. M., Hernández-Padilla, J. M. (2018). Sexuality throughout all the stages of pregnancy: Experiences of expectant mothers. Acta Paulista de Enfermagem, 31, 305-312. doi: 10.1590/1982-0194201800043
 • Foux, R. (2008). Sex education in pregnancy: does it exist? A literature review. Sexual and Relationship Therapy, 23(3), 271-277.
 • Fuchs, A., Czech, I., Sikora, J., Fuchs, P., Lorek, M., Skrzypulec-Plinta, V., … Drosdzol-Cop, A. (2019). Sexual functioning in pregnant women. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(21), 4216. doi: 10.3390/ijerph16214216
 • Gałązka, I., Drosdzol‐Cop, A., Naworska, B., Czajkowska, M., Skrzypulec‐Plinta, V. (2015). Changes in the sexual function during pregnancy. The Journal of Sexual Medicine, 12(2), 445-454. doi: 10.1111/jsm.12747
 • Gölbaşı, Z., Tuğut, N., Erenel, A. Ş., Eroğlu, K. (2014). Jinekoloji polikliniğine başvuran evli kadınlarda cinsel işlev bozukluğu yaygınlığı ve ilişkili bazı faktörler. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 36(1), 1-10. doi:10.7197/cmj.v36i1.1008002434
 • Gönenç, İ. M., Topuz, Ş. (2018). Gebelik ve Cinsel Sağlık. Büyükkayacı Duman, içinde Cinsel Sağlık. (s.187-195). İstanbul: Nobel Tıp Kitap Evleri
 • Grussu, P., Vicini, B., Quatraro, R. M. (2021). Sexuality in the perinatal period: A systematic review of reviews and recommendations for practice. Sexual & Reproductive Healthcare, 30, 100668. doi: 10.1016/j.srhc.2021.100668
 • Heidari, M., Amin Shokravi, F., Zayeri, F., Azin, S. A., Merghati-Khoei, E. (2018). Sexual life during pregnancy: effect of an educational intervention on the sexuality of Iranian couples: a quasiexperimental study. Journal of Sex & Marital Therapy, 44(1), 45-55. doi: 10.1080/0092623X.2017.1313799
 • Kerdarunsuksri, A., Manusirivithaya, S. (2010). Attitudes and sexual function in Thai pregnant women. Journal Medicihe Assoc Thai, 93(3), 265-271.
 • Khalesi, Z. B., Bokaie, M., Attari, S. M. (2018). Effect of pregnancy on sexual function of couples. African health sciences, 18(2), 227–234. doi: 10.4314/ahs.v18i2.5
 • Kong, S.K., Wu, L.H., Loke, A.Y. (2009). Nursing students' knowledge, attitude and readiness to work for clients with sexual health concerns. Journal Clinicay Nursing, 18(16), 372-382. doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02756.x
 • Koyun, A. (2012). Gebelikte cinsel fonksiyonların değerlendirilmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 170-175.
 • Lee, J.T., Lin, C.L., Wan, G. H., Liang, C.C. (2010). Sexual positions and sexual satisfaction of pregnant women. Journal of Sex & Marital Therapy, 36(5), 408-420.
 • Leite, C. C., Masochini, R. G., Cunha, A. N., Paese, M. C., Barros, C. R., Jezus, S. V., … Cavalcante, P. P. (2020). Sexuality in pregnancy: perception of pregnant women in an educational group. Scientific Electronic Archives, 13(4), 76-85. doi: 10.36560/1342020904
 • London, ML., Ladewing, PW, Davidson M., Ball JW., Bindler RC., Cowen, K. (2016). Maternal and Child Nursing Care. (2. bs.). New Jersey: Spearson Education.
 • Nakić Radoš, S., Soljačić Vraneš, H., Šunjić, M. (2015). Sexuality during pregnancy: what is important for sexual satisfaction in expectant fathers?. Journal Of Sex & Marital Therapy, 41(3), 282-293. doi: 10.1080/0092623X.2014.889054
 • Oche, O. M., Abdullahi, Z., Tunau, K., Ango, J. T., Yahaya, M., Raji, İ. A. (2020). Sexual activities of pregnant women attending antenatal clinic of a tertiary hospital in North-West Nigeria. The Pan African medical journal, 37(140), 1-17. doi: 10.11604/pamj.2020.37.140.25471.
 • Öksüz, E., Malhan, S. (2005). Prevalence and risk factors for female sexual dysfunction in Turkish women, The Journal of Urology, 175, 654-658.
 • Özkan, S., Demirhan, H., Çınar, İ. Ö. (2009). Gebelik ve bazı sosyodemografik özelliklerin cinsel fonksiyon üzerine etkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(3), 28-37.
 • Pauleta, J. R., Pereira, N. M., & Graça, L. M. (2010). Sexuality during pregnancy. The journal of sexual medicine, 7(1), 136-142. doi: 10.1111/j.1743-6109.2009.01538.x
 • Pınar, G. (2010). Kanser tedavisi alan hastalarda cinsel disfonksiyon ve danışmanlığa ilişkin hemşirelik yaklaşımları. Gülhane Tıp Dergisi, 52(4), 241-247.
 • Salcan, E., Surucu, S.G. (2020). Development and Psychometric Evaluation of the Attitudes and Beliefs Scale about Sexuality during Pregnancy. Journal of sex & marital therapy, 46(5), 435–446. doi: 10.1080/0092623X.2020.1749741
 • Senkumwong, N., Chaovisitsaree, S., Rugpao, S., Chandrawongse, W., Yanunto, S. (2006). The changes of sexuality in Thai women during pregnancy. Journal of the Medical Association of Thailand, 89(4), 124-129.
 • Sezer, N. Y., Şentürk Erenel, A. (2021). Development of an Attitude Scale toward Sexuality during Pregnancy. Journal of Sex & Marital Therapy, 1-17. doi: 10.1080/0092623X.2021.1911892
 • Toker, E. (2018). Gebelikte Sosyo-Psikolojik Değişimler ve Adaptasyon. K. Yeşilçiçek Çalık, F. Coşar Çetin içinde Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Normal Doğum ve Sonrası Dönem İ (s.149-166). İstanbul: İstanbul Tıp Kitap Evleri.
 • Topatan, S., Koç, E. (2020). Gebelik döneminde yaşanan kadın cinsel sıkıntı durumu ve ilişkili faktörler. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 34(1), 13–19.
 • Tuğrul, C., Öztan, N., Kabakçı, E. (1993). Golombok-rust cinsel doyum ölçeğinin standardizasyon çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 4:83-88
 • Tuğut, N., Gölbaşı, Z. (2014). Cinselliğin değerlendirilmesi: hemşireler için öneriler ve klinik stratejiler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi,11, 59–64.
 • WHO (2006). Defining sexual health: Report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002. Geneva, World Health Organization.
 • Yılmaz, C. A., Eryılmaz, H. Y. (2004). Kadın cinsel fonksiyon sorgulama indeksinin (IFSF) geçerlik- güvenirlik çalışması. Androloji Bülteni. 18: 275276.
 • Yüksel, Ş., Cindoğlu, D. (2006). Cetad bilgilendirme dosyası 5. kadın cinselliği. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği.

Sexual Problems in Pregnancy and Current Midwifery Approach

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 147 - 155, 28.08.2022
https://doi.org/10.46413/boneyusbad.1082022

Öz

Sexuality, which is in the first step of Maslow's basic human needs, has an important place in the lives of individuals. In some stages of the basic life cycle, many changes are experienced in the physiology of sexual act. One of these stages is pregnancy. In a healthy ongoing pregnancy, your sexuality can continue without restrictions. Maintaining sexual activity during pregnancy enables couples to get closer to each other and the pregnant woman to feel physically and psychologically comfortable. However, sexual act during pregnancy is a situation that is avoided due to many factors. Couples restrict sexual activity for fear of harming the fetus during sexual activity. However, in this process, couples experience the dilemma of being sexually active in order to maintain a healthy marital relationship. It is important for pregnant women to get counseling from midwives so that they can cope with sexual problems. However, it is emphasized in the literature that health professionals have problems in providing sexual counseling. This review has been prepared in order for midwives to identify and solve sexual problems experienced during pregnancy, to provide sexual health counseling according to their needs, and to develop an up-to-date midwifery approach.

Kaynakça

 • Abalı Ç, S., Aslan E. (2018). Validity and reliability of the Turkish version of the Sexual Satisfaction Scale for Women, Sexuality & Culture, 22(3), 881-893.
 • Afshar, M., Mohammad-Alizadeh-Charandabi, S., Merghti-Khoei, E. S., Yavarikia, P. (2012). The effect of sex education on the sexual function of women in the first half of pregnancy: a randomized controlled trial. Journal of caring sciences, 1(4), 173. doi: 10.5681/jcs.2012.025
 • American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (2021). Is it safe to have sex during pregnancy? https://www.acog.org/womens-health/experts-and-stories/ask-acog/is-it-safe-to-have-sex-during-pregnancy#:~:text=Most%20sexual%20activity%20is%20safe,the%20uterus%20protect%20the%20fetus. Erişim Tarihi: 27.05.2022
 • Arıca, S. G., Alkan, S., Bali, S., Mansuroğlu, E., Özer, C. (2014). Gebeliğin cinsel yaşam üzerine etkileri. Turkish Family Physcian, 2(3), 19-24.
 • Aygin, D., Eti-Aslan, F. (2005). Kadın cinsel işlev ölçeğinin Türkçe’ye uyarlaması. Türkiye Klinikleri J Med Sci. 25(3):393-399.
 • Bartellas, E., Crane, J. M., Daley M., Bennett, K. A., Hutchens D. Sexuality and sexual activity in pregnancy. BJOG. 2000; 107(8):964–8.
 • Bayrami, R., Satarzadeh, N., Ranjbar-Kouchaksarei, F., Pezeshki, M. Z. (2009). Male sexual behavior and its relevant factors during the partner’s pregnancy. Research & Scientific Journal Ardabil University of Medical Sciences. 8(30):356–63.
 • Beji, N. K., Özkan, S. A. (2016). Gebelikte Görülen Fizyolojik/Psikolojik Değişiklikler. Kızılkaya N. (Ed.). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. S:285-302.
 • Brtnicka, H., Weiss, P., Zverina, J. (2009). Human sexuality during pregnancy and the postpartum period. Bratisl Lek Listy, 110(7), 427-31.
 • Çayır, G., Kızılkaya Beji, N. (2015). Cinsel sağlık eğitimi. Androloji Bülteni, 17(62), 231-240.
 • Demirci, N. (2016a). Kadının Yaşam Dönemlerinde Cinsellik ve Cinsel Sağlık. Coşkun AM. (Ed.) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. (2.bs.). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. S: 539-578.
 • Demirci, N. (2018b). Gebelikte Cinsel Yaşam. K. Yeşilçiçek Çalık, F. Coşar Çetin içinde Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Doğum Öncesi Dönem II (s.292-300). İstanbul: İstanbul Tıp Kitap Evleri
 • Efe, H., Bozkurt, M., Şahin, L., Mutlu, M. F., Api, M., Çetin, A. (2014). The effects of pregnancy on the sexual life of Turkish women. Proceedings in Obstetrics and Gynecology, 4(1), 1-11.
 • Erbil, N. (2018). Sexual function of pregnant women in the third trimester. Alexandria Journal of Medicine, 54(2), 139-142. doi: 10.1016/j.ajme.2017.03.004
 • Erkaya, R., Yeşilçiçek Çalık, K. (2018). Gebelikte fizyolojik değişiklikler. K. Yeşilçiçek Çalık, F. Coşar Çetin, içinde Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Normal Doğum Öncesi Dönem İ. (s.125-148). İstanbul: İstanbul Tıp Kitap Evleri.
 • Ertem, G., Sevil, Ü. (2009). Gebeliğin cinselliğe etkisi. Dirim Tıp Gazetesi, 85(1), 40- 47.
 • Fernández-Sola, C., Huancara-Kana, D., Granero-Molina, J., Carmona-Samper, E., López-Rodríguez, M. D. M., Hernández-Padilla, J. M. (2018). Sexuality throughout all the stages of pregnancy: Experiences of expectant mothers. Acta Paulista de Enfermagem, 31, 305-312. doi: 10.1590/1982-0194201800043
 • Foux, R. (2008). Sex education in pregnancy: does it exist? A literature review. Sexual and Relationship Therapy, 23(3), 271-277.
 • Fuchs, A., Czech, I., Sikora, J., Fuchs, P., Lorek, M., Skrzypulec-Plinta, V., … Drosdzol-Cop, A. (2019). Sexual functioning in pregnant women. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(21), 4216. doi: 10.3390/ijerph16214216
 • Gałązka, I., Drosdzol‐Cop, A., Naworska, B., Czajkowska, M., Skrzypulec‐Plinta, V. (2015). Changes in the sexual function during pregnancy. The Journal of Sexual Medicine, 12(2), 445-454. doi: 10.1111/jsm.12747
 • Gölbaşı, Z., Tuğut, N., Erenel, A. Ş., Eroğlu, K. (2014). Jinekoloji polikliniğine başvuran evli kadınlarda cinsel işlev bozukluğu yaygınlığı ve ilişkili bazı faktörler. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 36(1), 1-10. doi:10.7197/cmj.v36i1.1008002434
 • Gönenç, İ. M., Topuz, Ş. (2018). Gebelik ve Cinsel Sağlık. Büyükkayacı Duman, içinde Cinsel Sağlık. (s.187-195). İstanbul: Nobel Tıp Kitap Evleri
 • Grussu, P., Vicini, B., Quatraro, R. M. (2021). Sexuality in the perinatal period: A systematic review of reviews and recommendations for practice. Sexual & Reproductive Healthcare, 30, 100668. doi: 10.1016/j.srhc.2021.100668
 • Heidari, M., Amin Shokravi, F., Zayeri, F., Azin, S. A., Merghati-Khoei, E. (2018). Sexual life during pregnancy: effect of an educational intervention on the sexuality of Iranian couples: a quasiexperimental study. Journal of Sex & Marital Therapy, 44(1), 45-55. doi: 10.1080/0092623X.2017.1313799
 • Kerdarunsuksri, A., Manusirivithaya, S. (2010). Attitudes and sexual function in Thai pregnant women. Journal Medicihe Assoc Thai, 93(3), 265-271.
 • Khalesi, Z. B., Bokaie, M., Attari, S. M. (2018). Effect of pregnancy on sexual function of couples. African health sciences, 18(2), 227–234. doi: 10.4314/ahs.v18i2.5
 • Kong, S.K., Wu, L.H., Loke, A.Y. (2009). Nursing students' knowledge, attitude and readiness to work for clients with sexual health concerns. Journal Clinicay Nursing, 18(16), 372-382. doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02756.x
 • Koyun, A. (2012). Gebelikte cinsel fonksiyonların değerlendirilmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 170-175.
 • Lee, J.T., Lin, C.L., Wan, G. H., Liang, C.C. (2010). Sexual positions and sexual satisfaction of pregnant women. Journal of Sex & Marital Therapy, 36(5), 408-420.
 • Leite, C. C., Masochini, R. G., Cunha, A. N., Paese, M. C., Barros, C. R., Jezus, S. V., … Cavalcante, P. P. (2020). Sexuality in pregnancy: perception of pregnant women in an educational group. Scientific Electronic Archives, 13(4), 76-85. doi: 10.36560/1342020904
 • London, ML., Ladewing, PW, Davidson M., Ball JW., Bindler RC., Cowen, K. (2016). Maternal and Child Nursing Care. (2. bs.). New Jersey: Spearson Education.
 • Nakić Radoš, S., Soljačić Vraneš, H., Šunjić, M. (2015). Sexuality during pregnancy: what is important for sexual satisfaction in expectant fathers?. Journal Of Sex & Marital Therapy, 41(3), 282-293. doi: 10.1080/0092623X.2014.889054
 • Oche, O. M., Abdullahi, Z., Tunau, K., Ango, J. T., Yahaya, M., Raji, İ. A. (2020). Sexual activities of pregnant women attending antenatal clinic of a tertiary hospital in North-West Nigeria. The Pan African medical journal, 37(140), 1-17. doi: 10.11604/pamj.2020.37.140.25471.
 • Öksüz, E., Malhan, S. (2005). Prevalence and risk factors for female sexual dysfunction in Turkish women, The Journal of Urology, 175, 654-658.
 • Özkan, S., Demirhan, H., Çınar, İ. Ö. (2009). Gebelik ve bazı sosyodemografik özelliklerin cinsel fonksiyon üzerine etkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(3), 28-37.
 • Pauleta, J. R., Pereira, N. M., & Graça, L. M. (2010). Sexuality during pregnancy. The journal of sexual medicine, 7(1), 136-142. doi: 10.1111/j.1743-6109.2009.01538.x
 • Pınar, G. (2010). Kanser tedavisi alan hastalarda cinsel disfonksiyon ve danışmanlığa ilişkin hemşirelik yaklaşımları. Gülhane Tıp Dergisi, 52(4), 241-247.
 • Salcan, E., Surucu, S.G. (2020). Development and Psychometric Evaluation of the Attitudes and Beliefs Scale about Sexuality during Pregnancy. Journal of sex & marital therapy, 46(5), 435–446. doi: 10.1080/0092623X.2020.1749741
 • Senkumwong, N., Chaovisitsaree, S., Rugpao, S., Chandrawongse, W., Yanunto, S. (2006). The changes of sexuality in Thai women during pregnancy. Journal of the Medical Association of Thailand, 89(4), 124-129.
 • Sezer, N. Y., Şentürk Erenel, A. (2021). Development of an Attitude Scale toward Sexuality during Pregnancy. Journal of Sex & Marital Therapy, 1-17. doi: 10.1080/0092623X.2021.1911892
 • Toker, E. (2018). Gebelikte Sosyo-Psikolojik Değişimler ve Adaptasyon. K. Yeşilçiçek Çalık, F. Coşar Çetin içinde Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Normal Doğum ve Sonrası Dönem İ (s.149-166). İstanbul: İstanbul Tıp Kitap Evleri.
 • Topatan, S., Koç, E. (2020). Gebelik döneminde yaşanan kadın cinsel sıkıntı durumu ve ilişkili faktörler. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 34(1), 13–19.
 • Tuğrul, C., Öztan, N., Kabakçı, E. (1993). Golombok-rust cinsel doyum ölçeğinin standardizasyon çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 4:83-88
 • Tuğut, N., Gölbaşı, Z. (2014). Cinselliğin değerlendirilmesi: hemşireler için öneriler ve klinik stratejiler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi,11, 59–64.
 • WHO (2006). Defining sexual health: Report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002. Geneva, World Health Organization.
 • Yılmaz, C. A., Eryılmaz, H. Y. (2004). Kadın cinsel fonksiyon sorgulama indeksinin (IFSF) geçerlik- güvenirlik çalışması. Androloji Bülteni. 18: 275276.
 • Yüksel, Ş., Cindoğlu, D. (2006). Cetad bilgilendirme dosyası 5. kadın cinselliği. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği.
Toplam 47 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm DERLEME MAKALE
Yazarlar

Ayşenur Kahraman 0000-0001-8194-9776

Melek Şen Aytekin 0000-0003-2490-8390

Dilek Öcalan 0000-0001-8986-6449

Erken Görünüm Tarihi 28 Ağustos 2022
Yayımlanma Tarihi 28 Ağustos 2022
Gönderilme Tarihi 4 Mart 2022
Kabul Tarihi 3 Temmuz 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kahraman, A., Şen Aytekin, M., & Öcalan, D. (2022). Gebelikte Yaşanan Cinsel Sorunlar ve Güncel Ebelik Yaklaşımı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ve Araştırmaları Dergisi, 4(2), 147-155. https://doi.org/10.46413/boneyusbad.1082022
AMA Kahraman A, Şen Aytekin M, Öcalan D. Gebelikte Yaşanan Cinsel Sorunlar ve Güncel Ebelik Yaklaşımı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi. Ağustos 2022;4(2):147-155. doi:10.46413/boneyusbad.1082022
Chicago Kahraman, Ayşenur, Melek Şen Aytekin, ve Dilek Öcalan. “Gebelikte Yaşanan Cinsel Sorunlar Ve Güncel Ebelik Yaklaşımı”. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ve Araştırmaları Dergisi 4, sy. 2 (Ağustos 2022): 147-55. https://doi.org/10.46413/boneyusbad.1082022.
EndNote Kahraman A, Şen Aytekin M, Öcalan D (01 Ağustos 2022) Gebelikte Yaşanan Cinsel Sorunlar ve Güncel Ebelik Yaklaşımı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi 4 2 147–155.
IEEE A. Kahraman, M. Şen Aytekin, ve D. Öcalan, “Gebelikte Yaşanan Cinsel Sorunlar ve Güncel Ebelik Yaklaşımı”, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy. 2, ss. 147–155, 2022, doi: 10.46413/boneyusbad.1082022.
ISNAD Kahraman, Ayşenur vd. “Gebelikte Yaşanan Cinsel Sorunlar Ve Güncel Ebelik Yaklaşımı”. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi 4/2 (Ağustos 2022), 147-155. https://doi.org/10.46413/boneyusbad.1082022.
JAMA Kahraman A, Şen Aytekin M, Öcalan D. Gebelikte Yaşanan Cinsel Sorunlar ve Güncel Ebelik Yaklaşımı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi. 2022;4:147–155.
MLA Kahraman, Ayşenur vd. “Gebelikte Yaşanan Cinsel Sorunlar Ve Güncel Ebelik Yaklaşımı”. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ve Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy. 2, 2022, ss. 147-55, doi:10.46413/boneyusbad.1082022.
Vancouver Kahraman A, Şen Aytekin M, Öcalan D. Gebelikte Yaşanan Cinsel Sorunlar ve Güncel Ebelik Yaklaşımı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi. 2022;4(2):147-55.

23788 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.