Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Perception of the Child in The Jewish and Christian Sacred Texts

Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 19, 255 - 278, 30.06.2021
https://doi.org/10.51553/bozifder.866623

Öz

Human life occurs in various stages from birth to death. Although some different classifications have been made on this subject, we can roughly classify these periods as childhood, youth, middle age and old age. The child period, which is the main subject of our study, has been expressed by many scientists and scholars as the most important stage in shaping and making sense of other periods of life. With this study, we will try to examine how the matter of child is tackled in the scriptures. For this, we have taken as reference the Bible, the main source of Judaism and Christianity. The following issues will be examined in the light of the scriptures of these two heavenly religions: The child who is considered superior in Judaism due to his affiliation, being qualified as a sinner due to the "original sin" with her/his birth in Christianity; what kind of education he/she should receive in order to be a person who has the desired characteristics both religiously and worldly; how he/she should regulate his/her relations with his/her relatives and other individuals in the society, especially his/her parents; the responsibilities imposed by the religion and society to which he/she belongs in daily life. On these issues, especially in the Christian world, many studies with the content of "religion and children" prepared with both a secular and theological point of view have been conducted. The difference of our study from them is that we will study it by limiting it directly to the Bible instead of the historical, cultural, traditional and pedagogical perspectives and sources.

Kaynakça

 • Aktu, Yahya. “Levinson’un Kuramında İlk Yetişkinlik Döneminin Yaşam Yapısı”. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 8/2 (2016), 162-176. https://doi.org/10.18863/pgy.12690
 • Botha, M. Elaine. Metaphor and Its Moorings. Bern: Peter Lang, 2007.
 • Boyer, Pascal - Walker, Sheila. “Intuitive Ontology and Cultural Input in the Acquisition of Religious Concept”. Imagining the Impossible. ed. Karl S. Rosengren. 130-156. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
 • Bunge, Marcia J. vd. (ed.). The Child in the Bible. Grand Rapids: Eerdmans, 2008.
 • Carroll, John T. “Children in the Bible”. The Child 55/2 (April 2001), 121-134. https://doi.org/10.1177/002096430005500202
 • Cinpolat, Salih. “Yahudilikte Çocuk Sahibi Olma ve Çoğalmanın Yeri ve Önemi”. Dini Araştırmalar 20/51 (Haziran 2017), 137-152. https://doi.org/10.15745/da.325117
 • Cully, Iris V. “A Theology of Children”. The Review & Expositor 80/2 (May 1983), 201-210. https://doi.org/10.1177/003463738308000204
 • de Roos, Simone A. vd. “Influence of Maternal Denomination, God Concepts, and Child-Rearing Practices on Young Children's God Concepts”. Journal For the Scientific Study of Religion 43/4 (December 2004), 519-535. https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2004.00253.x
 • du Toit, Stephanus Jacobus. “God is: Children's Bibles and Bible Storybooks' Presentation of Religious Values”. Koers 76/1 (June 2011), 119-136. https://doi.org/10.4102/koers.v76i1.9
 • Erikson, Erik H. Identity and the Life Cycle. Selected Papers. New York: International Universities Press, 1959.
 • Godfrey, Jan - Ayres, Honor. Who Made the Morning?. Hertford: Anno Domini Publishing, 2012.
 • Gürses, İbrahim – Kılavuz, M. Akif. “Erikson’un Psiko-Sosyal Gelişim Dönemleri Teorisi Açısından Kuşaklararası Din Eğitimi ve İletişiminin Önemi”. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 20/2 (2011), 155-159.
 • Hollander, Harm W. “A Children's Bible or the Bible for Children?”. The Bible Translator 37/4 (October 1986), 420-425. https://doi.org/10.1177/026009438603700404
 • Josephus, Flavius. Againist Apion. Volume 10. trans. John M. G. Barclay. Leiden: Brill Press, 2006.
 • Katar, Mehmet. Yahudilikte, Hıristiyanlıkta ve İslam’da Tövbe. Ankara: Andaç Yayınları, 2. Basım, 2003.
 • Kitabı Mukaddes. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 2001.
 • Kutsal Kitap. Erişim 31 Aralık 2020. https://kutsal-kitap.net/index.html
 • Lockyer, Herbert. All the Children of the Bible. Grand Rapids: Zondervan, 1970.
 • O’Brien, Julia M. “Children”. The Oxford Encyclopedia of the Bible and Gender Studies. ed. Julia M. O’Brien. 25-60. Oxford and New York: Oxford University Press, 2014. https://doi.org/10.1093/acref:obso/9780199836994.001.0001
 • Philo. On the Decalogue: On the Special Laws. Volume 2. trans. F. H. Colson. Cambridge: Harvard University Press, 1937.
 • Selman, Adnan. “Aile-Din İlişkisi ve Aile İçi Roller”. Akademia Sosyal Bilimler Dergisi 4/1 (Aralık 2018), 13-20.
 • Sherman, Henry A. - Kent, Charles Foster. The Children's Bible. North Charleston: Createspace Independent Publishing, 2015.
 • Stolzenberg, Ross M. vd. “Religious Participation in Early Adulthood: Age and Family Life Cycle Effects on Church Membership”. American Sociological Review 60/1 (February 1995), 84-103. https://doi.org/10.2307/2096347
 • Taylor, Margaret vd. The Bible and Children. London: The British Council of Churches Publishig, 1988.
 • Wiedemann, Thomas. “Adults and Children in the Roman Empire”. Classical Philology. ed. Bradley Keith. 86/258-263. Chicago: The University of Chicago Press, 1991.
 • Zuck, Roy B. Precious in His Sight: Childhood and Children in the Bible. Michigan: Baker Books, 1996.

Yahudi ve Hıristiyan Kutsal Metinlerinde Çocuk Algısı

Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 19, 255 - 278, 30.06.2021
https://doi.org/10.51553/bozifder.866623

Öz

Doğumla başlayıp ölümle son bulan insan hayatı çeşitli evrelerden meydana gelmektedir. Bu konu hakkında farklı sınıflandırmalar yapılmışsa da biz bu dönemleri kabaca; çocukluk, gençlik, orta yaş ve ihtiyarlık şeklinde tasnif edebiliriz. Çalışmamızın ana konusu olan çocukluk dönemi, birçok bilim adamı tarafından hayatın diğer dönemlerinin şekillenmesinde ve anlamlandırılmasında en önemli evre olarak ifade edilmiştir. Biz de Yahudilik ve Hıristiyanlık dinlerinin ana kaynağı olan Kitab-ı Mukaddes’i temel referans olarak aldığımız bu çalışma ile kutsal metinlerde çocuk konusunun nasıl işlendiğini incelemeye çalışacağız. Bu iki semavi dinde; Yahudilikte mensubiyetinden dolayı üstün kabul edilen çocuğun Hıristiyanlıkta daha doğumuyla birlikte “asli günah” sebebiyle günahkâr olarak vasıflandırılması, onun hem dini hem de dünyevi açıdan arzulanan özelliklere sahip bir insan olabilmesi için nasıl bir eğitim alması gerektiği, ana babası başta olmak üzere akrabaları ve toplumdaki diğer bireylerle ilişkilerini neye göre düzenlemesi gerektiği, gündelik hayatta mensubu olduğu dinin ve toplumun kendisine ne gibi sorumluluklar yüklediği gibi konuları Eski ve Yeni Ahit’teki ayetlerden yola çıkarak ele alacağız. Yukarıda bahsi geçen bu konulara dair özellikle Hıristiyan dünyasında gerek seküler gerekse teolojik bakış açısıyla hazırlanmış “din ve çocuk” içerikli çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bizim bu çalışmamızın onlardan farkı, konuyu tarihsel, kültürel, geleneksel, pedagojik açılardan ve kaynaklardan değil doğrudan Kitab-ı Mukaddes ile sınırlandırarak işlememiz olacaktır.

Kaynakça

 • Aktu, Yahya. “Levinson’un Kuramında İlk Yetişkinlik Döneminin Yaşam Yapısı”. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 8/2 (2016), 162-176. https://doi.org/10.18863/pgy.12690
 • Botha, M. Elaine. Metaphor and Its Moorings. Bern: Peter Lang, 2007.
 • Boyer, Pascal - Walker, Sheila. “Intuitive Ontology and Cultural Input in the Acquisition of Religious Concept”. Imagining the Impossible. ed. Karl S. Rosengren. 130-156. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
 • Bunge, Marcia J. vd. (ed.). The Child in the Bible. Grand Rapids: Eerdmans, 2008.
 • Carroll, John T. “Children in the Bible”. The Child 55/2 (April 2001), 121-134. https://doi.org/10.1177/002096430005500202
 • Cinpolat, Salih. “Yahudilikte Çocuk Sahibi Olma ve Çoğalmanın Yeri ve Önemi”. Dini Araştırmalar 20/51 (Haziran 2017), 137-152. https://doi.org/10.15745/da.325117
 • Cully, Iris V. “A Theology of Children”. The Review & Expositor 80/2 (May 1983), 201-210. https://doi.org/10.1177/003463738308000204
 • de Roos, Simone A. vd. “Influence of Maternal Denomination, God Concepts, and Child-Rearing Practices on Young Children's God Concepts”. Journal For the Scientific Study of Religion 43/4 (December 2004), 519-535. https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2004.00253.x
 • du Toit, Stephanus Jacobus. “God is: Children's Bibles and Bible Storybooks' Presentation of Religious Values”. Koers 76/1 (June 2011), 119-136. https://doi.org/10.4102/koers.v76i1.9
 • Erikson, Erik H. Identity and the Life Cycle. Selected Papers. New York: International Universities Press, 1959.
 • Godfrey, Jan - Ayres, Honor. Who Made the Morning?. Hertford: Anno Domini Publishing, 2012.
 • Gürses, İbrahim – Kılavuz, M. Akif. “Erikson’un Psiko-Sosyal Gelişim Dönemleri Teorisi Açısından Kuşaklararası Din Eğitimi ve İletişiminin Önemi”. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 20/2 (2011), 155-159.
 • Hollander, Harm W. “A Children's Bible or the Bible for Children?”. The Bible Translator 37/4 (October 1986), 420-425. https://doi.org/10.1177/026009438603700404
 • Josephus, Flavius. Againist Apion. Volume 10. trans. John M. G. Barclay. Leiden: Brill Press, 2006.
 • Katar, Mehmet. Yahudilikte, Hıristiyanlıkta ve İslam’da Tövbe. Ankara: Andaç Yayınları, 2. Basım, 2003.
 • Kitabı Mukaddes. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 2001.
 • Kutsal Kitap. Erişim 31 Aralık 2020. https://kutsal-kitap.net/index.html
 • Lockyer, Herbert. All the Children of the Bible. Grand Rapids: Zondervan, 1970.
 • O’Brien, Julia M. “Children”. The Oxford Encyclopedia of the Bible and Gender Studies. ed. Julia M. O’Brien. 25-60. Oxford and New York: Oxford University Press, 2014. https://doi.org/10.1093/acref:obso/9780199836994.001.0001
 • Philo. On the Decalogue: On the Special Laws. Volume 2. trans. F. H. Colson. Cambridge: Harvard University Press, 1937.
 • Selman, Adnan. “Aile-Din İlişkisi ve Aile İçi Roller”. Akademia Sosyal Bilimler Dergisi 4/1 (Aralık 2018), 13-20.
 • Sherman, Henry A. - Kent, Charles Foster. The Children's Bible. North Charleston: Createspace Independent Publishing, 2015.
 • Stolzenberg, Ross M. vd. “Religious Participation in Early Adulthood: Age and Family Life Cycle Effects on Church Membership”. American Sociological Review 60/1 (February 1995), 84-103. https://doi.org/10.2307/2096347
 • Taylor, Margaret vd. The Bible and Children. London: The British Council of Churches Publishig, 1988.
 • Wiedemann, Thomas. “Adults and Children in the Roman Empire”. Classical Philology. ed. Bradley Keith. 86/258-263. Chicago: The University of Chicago Press, 1991.
 • Zuck, Roy B. Precious in His Sight: Childhood and Children in the Bible. Michigan: Baker Books, 1996.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasin İPEK (Sorumlu Yazar)
Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi
0000-0002-7178-6683
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 22 Ocak 2021
Kabul Tarihi 22 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 19

Kaynak Göster

ISNAD İpek, Yasin . "Yahudi ve Hıristiyan Kutsal Metinlerinde Çocuk Algısı". Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 / 19 (Haziran 2021): 255-278 . https://doi.org/10.51553/bozifder.866623

download

   Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BOZİFDER) Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC ND) ile lisanslanmıştır.