Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

SELENYUMUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ VE DİYABETES MELLİTUSLA İLİŞKİSİ Effects of Selenium on Human Health and its Relationship With Diabetes Mellitus

Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 4, 66 - 71, 13.12.2017

Öz

ÖZET

Selenyum tiroid hormonu metabolizması, antioksidan savunma ve immün sistemin düzenlenmesi

başta olmak üzere vücutta birçok mekanizmada rol alan ve birçok enzime kofaktör olarak

katılan esansiyel bir elementtir. Selenyum eksikliğinin yaşlanma, kanser, insülin direnci, diyabet,

kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıklar, artmış mortalite riski, immün sistem hastalıklarıyla

ile ilişkili olabileceği belirtilmektedir. Serum selenyum seviyesini istenilen düzeyde tutmak için

selenyumdan zengin olan besinler yeterli miktarda diyette yer almalıdır. Selenyumun diyabetes

mellitus ile ilişkisinde literatürde çelişkili veriler bulunmakta bu nedenle, mekanizması tam olarak

açıklanamamaktadır. Sonuç olarak selenyunum diyabetle ile ilişkisinin hangi düzeyde olduğunun

belirlenmesi için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Selenyum; İnsan Sağlığı; Optimal alım; Diyabetes mellitus


ABSTRACT

Selenium is an essential element involved in many mechanisms in the body, especially in thyroid

hormone metabolism, antioxidant defense and regulation of the immune system, and involved

as a cofactor in many enzymes. It is reported that selenium deficiency might be associated with

aging, cancer, insulin resistance, diabetes, cardiovascular and neurodegenerative diseases, increased

mortality risk and immune system diseases. To keep serum selenium level at desired levels

it should be included in the diet. In the literature, there are contradictory data about the relationship

of selenium with diabetes mellitus, therefore the mechanism cannot be fully explained.

As a conclusion, more studies need to be for determining the level of association with selenium

and diabetes.

Keywords: Selenium; Human health; Optimal intake; Diabetes mellitus

Kaynakça

  • 1. Tajaddini MH, Keikha M, Razzazzadeh A, Kelishadi R. A systematic review on the association of serum selenium and metabolic syndrome. J Res Med Sci. 2015;20:782-9. 2. Iglesias P, Selgas R, Romero S, Díez JJ. Selenium and kidney disease. J Nephrol. 2013;26(2):266-72. 3. Roman M, Jitaru P, Barbante C. Selenium biochemistry and its role for human health. Metallomics. 2014;6(1):25-54. 4. Wang X, Wu H, Long Z, Sun Q, Liu J, Liu Y, Hai C. Differential effect of Se on insulin resistance: regulation of adipogenesis and lipolysis. Molecular and Cellular Biochemistry. 2016;415:89-102. 5. Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ, Teucher B, Goldson AJ, et al. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The American Journal of Clinical Nutrition. 2010;91(4):923-31. 6. Rayman MP. Food-chain selenium and human health: emphasis on intake. British Journal of Nutrition. 2008;100:254-68. 7. Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. 2012;379:1256–68. 8. Bal C, Büyükşekerci M, Ercan M, Hocaoğlu A, Çelik HT, Abuşoğlu S, et al. Farklı selenyum seviyelerinin tiroid hormon sentezi üzerine etkisi. Turk Hij Den Biyol Derg. 2015;72(4):311-6. 9. Duntas LH, Benvenga S. Selenium: an element for life. Endocrine. 2015;48:756-75. 10. Xia Y, Hill KE, Li P, Xu J, Zhou D, Motley AK, et al. Optimization of selenoprotein P and other plasma selenium biomarkers for the assessment of the selenium nutritional requirement: a placebocontrolled, double-blind study of selenomethionine supplementation in selenium-deficient Chinese subjects. The American Journal of Clinical Nutrition. 2010;92(3):525-31.
Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 4, 66 - 71, 13.12.2017

Öz

Kaynakça

  • 1. Tajaddini MH, Keikha M, Razzazzadeh A, Kelishadi R. A systematic review on the association of serum selenium and metabolic syndrome. J Res Med Sci. 2015;20:782-9. 2. Iglesias P, Selgas R, Romero S, Díez JJ. Selenium and kidney disease. J Nephrol. 2013;26(2):266-72. 3. Roman M, Jitaru P, Barbante C. Selenium biochemistry and its role for human health. Metallomics. 2014;6(1):25-54. 4. Wang X, Wu H, Long Z, Sun Q, Liu J, Liu Y, Hai C. Differential effect of Se on insulin resistance: regulation of adipogenesis and lipolysis. Molecular and Cellular Biochemistry. 2016;415:89-102. 5. Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ, Teucher B, Goldson AJ, et al. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The American Journal of Clinical Nutrition. 2010;91(4):923-31. 6. Rayman MP. Food-chain selenium and human health: emphasis on intake. British Journal of Nutrition. 2008;100:254-68. 7. Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. 2012;379:1256–68. 8. Bal C, Büyükşekerci M, Ercan M, Hocaoğlu A, Çelik HT, Abuşoğlu S, et al. Farklı selenyum seviyelerinin tiroid hormon sentezi üzerine etkisi. Turk Hij Den Biyol Derg. 2015;72(4):311-6. 9. Duntas LH, Benvenga S. Selenium: an element for life. Endocrine. 2015;48:756-75. 10. Xia Y, Hill KE, Li P, Xu J, Zhou D, Motley AK, et al. Optimization of selenoprotein P and other plasma selenium biomarkers for the assessment of the selenium nutritional requirement: a placebocontrolled, double-blind study of selenomethionine supplementation in selenium-deficient Chinese subjects. The American Journal of Clinical Nutrition. 2010;92(3):525-31.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Derleme
Yazarlar

Melda Kangalgil

Hülya Yardımcı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 7 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Kangalgil, M., & Yardımcı, H. (2017). SELENYUMUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ VE DİYABETES MELLİTUSLA İLİŞKİSİ Effects of Selenium on Human Health and its Relationship With Diabetes Mellitus. Bozok Tıp Dergisi, 7(4), 66-71.
AMA Kangalgil M, Yardımcı H. SELENYUMUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ VE DİYABETES MELLİTUSLA İLİŞKİSİ Effects of Selenium on Human Health and its Relationship With Diabetes Mellitus. Bozok Tıp Dergisi. Aralık 2017;7(4):66-71.
Chicago Kangalgil, Melda, ve Hülya Yardımcı. “SELENYUMUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ VE DİYABETES MELLİTUSLA İLİŞKİSİ Effects of Selenium on Human Health and Its Relationship With Diabetes Mellitus”. Bozok Tıp Dergisi 7, sy. 4 (Aralık 2017): 66-71.
EndNote Kangalgil M, Yardımcı H (01 Aralık 2017) SELENYUMUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ VE DİYABETES MELLİTUSLA İLİŞKİSİ Effects of Selenium on Human Health and its Relationship With Diabetes Mellitus. Bozok Tıp Dergisi 7 4 66–71.
IEEE M. Kangalgil ve H. Yardımcı, “SELENYUMUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ VE DİYABETES MELLİTUSLA İLİŞKİSİ Effects of Selenium on Human Health and its Relationship With Diabetes Mellitus”, Bozok Tıp Dergisi, c. 7, sy. 4, ss. 66–71, 2017.
ISNAD Kangalgil, Melda - Yardımcı, Hülya. “SELENYUMUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ VE DİYABETES MELLİTUSLA İLİŞKİSİ Effects of Selenium on Human Health and Its Relationship With Diabetes Mellitus”. Bozok Tıp Dergisi 7/4 (Aralık 2017), 66-71.
JAMA Kangalgil M, Yardımcı H. SELENYUMUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ VE DİYABETES MELLİTUSLA İLİŞKİSİ Effects of Selenium on Human Health and its Relationship With Diabetes Mellitus. Bozok Tıp Dergisi. 2017;7:66–71.
MLA Kangalgil, Melda ve Hülya Yardımcı. “SELENYUMUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ VE DİYABETES MELLİTUSLA İLİŞKİSİ Effects of Selenium on Human Health and Its Relationship With Diabetes Mellitus”. Bozok Tıp Dergisi, c. 7, sy. 4, 2017, ss. 66-71.
Vancouver Kangalgil M, Yardımcı H. SELENYUMUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ VE DİYABETES MELLİTUSLA İLİŞKİSİ Effects of Selenium on Human Health and its Relationship With Diabetes Mellitus. Bozok Tıp Dergisi. 2017;7(4):66-71.
Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi