Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 14 - 21 2019-03-26

NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN KRONİK HASTALIK BAKIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Evaluations of the chronic disease care from perspective of individuals with neurological Disease

Fatma ÖZKAN TUNCAY [1] , Tülay KARS FERTELLİ [2]


ÖZET
Amaç: Bu araştırma nörolojik hastalığı olan bireylerin aldıkları bakımı nasıl değerlendirdiklerini ve bakımı etkileyen
faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır
Gereç ve Yöntem: Araştırma 245 birey ile sürdürülmüştür. Araştırmanın verileri nöroloji polikliniğine başvuran
bireyler ile Tanıtıcı Bilgi Formu ve Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği kullanılarak, yüz yüze görüşme
yöntemi ile toplanmıştır.
Bulgular: Örneklem grubunun Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçek toplam puan ortalaması
2.52±0.722’dir. Ölçek alt boyutlarından alınan en yüksek puanı karar verme (2.73±0.92), en düşük puanın ise
izlem/koordinasyon boyutuna (2.17±0.88) ait olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Nörolojik hastalığı olan bireylerin kronik hastalık bakımından memnuniyetleri orta düzeydedir. Bununla
birlikte bireylerin kronik bakım sürecinde karar vermelerinin desteklenmesi yönünden memnun, ancak
hastalığın izlem/koordinasyonu yönünden yeterince memnun olmadıkları sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Nörolojik bozukluklar; Kronik hastalık; Hastalık yönetimi
ABSTRACT
Objective: This study was carried out to determine how the individuals with neurological diseases assess
their care, and what are the factors affecting the care.
Materials and Methods: The survey was conducted with 245 individuals. Data were collected using sociodemographic
form and Chronic Disease Assessment Scale-Patient Care Form by face-to-face interview with
the individuals applied to the neurology clinic. The data were analyzed with the statistical analysis package
program.
Results: The mean score of Chronic Disease Assessment Scale-Patient Care Form was 2.52±0.72. It was
determined that the highest score of subscale was for decision-making (2.73 ± 0.92) and the lowest score was
for monitoring/coordination dimension (2.17 ± 0.88).
Conclusion: Individuals with neurological disease had a moderate level of satisfaction with chronic disease
care. It was concluded that individuals were satisfied to support their decision making in the chronic care
process, but they were not sufficiently satisfied with monitoring / coordination of illness.
Keywords: Neurologic disorders; Chronic disease; Disease management
NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN KRONİK HASTALIK BAKIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Evaluations of the chronic disease care from perspective of individuals with neurological Disease
  • 1. Krucien N, Le Vaillant M, Pelletier-Fleury N. Adaptation and validation of the patient assessment of chronic illness care in the French context. BMC Health Serv Res. 2014; 14(1): 269-271. 2. Koşar C, Besen DB. Kronik hastalıklarda hasta aktifliği: Kavram analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2015; 8(1): 45-52. 3. Koley M, Saha S, Ghosh S, Nag G, Kundu M, Mondal R, et al. Patient-assessed chronic illness care (PACIC) scenario in an Indian homeopathic hospital. JTCM. 2016; 6(1): 72-77. 4. Dede B, Sarı M, Gürsul A. Hanedar A, Gadis A, Görgülü B, ve ark. Kronik hastalığı nedeniyle ayaktan izlenen hastaların aldıkları sağlık hizmetlerinin niteliğini etkileyen değişkenler. TAF Prev Med Bull. 2016; 5(3): 238-247. 5. Özkan Tuncay F, Mollaoğlu M. Effect of the cooling suit method applied to individuals with multiple sclerosis on fatigue and activities of daily living. J Clin Nurs. 2017; 26(23-24): 4527-4536 6. Aytaç E. Aybüke Ünal H, Ergün U, Sencer Demircan C, Ataç Uçar C, Topal Y, ve ark. Nörolojik hastalıklarda farkındalık: Ankara ili örneğinde 2. ve 3. basamak nöroloji polikliniklerinin karşılaştırılması. Turk J Neurol. 2014; 20(4): 112-120. 7. İncirkuş K, Nahcivan N. Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği-Hasta Formu’nun Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2011; 4(1): 102-109. 8. Arditi C, Iglesias K, Peytremann-Bridevaux I. The use of the Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC) instrument in diabetes care: a systematic review and meta-analysis. IJQHC. 2018; 1-8 9. Glasgow RE, Whitesides H, Nelson CC, King DK. Use of the Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC) with diabetic patients: relationship to patient characteristics, receipt of care, and self-management. Diabetes Care. 2005; 28: 2655-2666. 10. Wensing M, Lieshout JV, Jung HP, Hermsen J, Rosemann T. The Patients Assessment Chronic Illness Care (PACIC) questionnaire in The Netherlands: a validation study in rural general practice. BMC Health Serv Res. 2008; 8(182): 2-6.
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Fatma ÖZKAN TUNCAY

Yazar: Tülay KARS FERTELLİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bozoktip544797, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {14 - 21}, doi = {}, title = {NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN KRONİK HASTALIK BAKIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Evaluations of the chronic disease care from perspective of individuals with neurological Disease}, key = {cite}, author = {ÖZKAN TUNCAY, Fatma and KARS FERTELLİ, Tülay} }
APA ÖZKAN TUNCAY, F , KARS FERTELLİ, T . (2019). NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN KRONİK HASTALIK BAKIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Evaluations of the chronic disease care from perspective of individuals with neurological Disease. Bozok Tıp Dergisi , 9 (1) , 14-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/44160/544797
MLA ÖZKAN TUNCAY, F , KARS FERTELLİ, T . "NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN KRONİK HASTALIK BAKIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Evaluations of the chronic disease care from perspective of individuals with neurological Disease". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 14-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/44160/544797>
Chicago ÖZKAN TUNCAY, F , KARS FERTELLİ, T . "NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN KRONİK HASTALIK BAKIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Evaluations of the chronic disease care from perspective of individuals with neurological Disease". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 14-21
RIS TY - JOUR T1 - NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN KRONİK HASTALIK BAKIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Evaluations of the chronic disease care from perspective of individuals with neurological Disease AU - Fatma ÖZKAN TUNCAY , Tülay KARS FERTELLİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 21 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN KRONİK HASTALIK BAKIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Evaluations of the chronic disease care from perspective of individuals with neurological Disease %A Fatma ÖZKAN TUNCAY , Tülay KARS FERTELLİ %T NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN KRONİK HASTALIK BAKIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Evaluations of the chronic disease care from perspective of individuals with neurological Disease %D 2019 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD ÖZKAN TUNCAY, Fatma , KARS FERTELLİ, Tülay . "NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN KRONİK HASTALIK BAKIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Evaluations of the chronic disease care from perspective of individuals with neurological Disease". Bozok Tıp Dergisi 9 / 1 (Mart 2019): 14-21 .
AMA ÖZKAN TUNCAY F , KARS FERTELLİ T . NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN KRONİK HASTALIK BAKIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Evaluations of the chronic disease care from perspective of individuals with neurological Disease. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 14-21.
Vancouver ÖZKAN TUNCAY F , KARS FERTELLİ T . NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN KRONİK HASTALIK BAKIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Evaluations of the chronic disease care from perspective of individuals with neurological Disease. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 21-14.