Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 42 - 50 2019-03-26

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Investigation of Genital Hygiene Behaviors of Health Services Vocational School Students

Hatice DEMİRAĞ [1] , Sevilay HİNTİSTAN [2] , Aynur CİN [3] , Birgül TUNCAY [4]


ÖZET
Amaç: Bu çalışma, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin genital hijyen davranışlarının incelenmesi
amacıyla planlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
paramedik kız öğrencileri (n=100) oluşturdu. Çalışma anketini doldurmayı kabul eden öğrencilere
(n=97) “katılımcıların sosyo-demografik özellikler” ve “genital hijyen davranışları ölçeği”nin bulunduğu anket
formu (Mayıs-Haziran 2018) dolduruldu. Verilerin değerlendirilmesinde (SPSS 18.00 paket programında) sayı-
yüzdelik dağılımı, ortalama ve bağımsız t-testi kullanıldı.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamasının 20,01±1,12 (min:18, max:23) olduğu, %55,7’sinin birinci sınıf olduğu,
%27’sinin Akdeniz bölgesinden geldiği tespit edilmiştir. Genital hijyen davranışları ölçeği puan ortalamasının
86,89±7,124 (min:68, max:108) bulundu. Katılımcıların %70,1’inin haftada en az bir kez banyo
yaptığı, %90,7’sinin iç çamaşırlarını sadece kendinin kullandığını fakat %2,1’inin başkalarıyla ortak kullandığı,
%20,6’sının iç çamaşırlarını 3-4 günde bir değiştirdiği, %41,2’sinin tuvalete girmeden önce ellerini yıkadığını,
%2,1’inin tuvalleten sonra ellerinin yıkayıp yıkamadığı konusunda karasız olduğu, 63,9’unun tuvaletten
sonra temizliğini her zaman önden arkaya doğru yaptığı, %92,8’inin adet dönemlerimde sadece hazır ped
kullandığı fakat %2,1’inin adet dönemlerinde bez kullandığı, %3,1’inin ped değiştirmeden önce ellerimi yıkamadığı
fakat %92,8’inin ped değiştirdikten sonra ellerimi yıkadığı, %3,1’inin adetli iken pedini yalnızca iyice
dolduğu zaman değiştirdiği belirlenmiştir.
Sonuç: Sonuç olarak; kız öğrencilerin genital hijyen alışkanlıkları ve adet hijyeni alışkanlıklarında yetersiz
oldukları saptanmıştır. Öğrencilerin ped değişimi sırasında, tuvalete öncesi ve sonrasında el hijyenin önemi,
genital enfeksiyonlar ve üreme sağlığı konusunda eğitim verilmesi gerektiği tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Genital hijyen; Kız öğrenci; Paramedik
ABSTRACT
Objective: This study was planned to examine the genital hygiene behavior of vocational high school
students in health services.
Materials and Methods: The study population consisted of paramedic female students (n=100) from
Gümüşhane University Kelkit Health Services Vocational School. The questionnaire (May-June 2018) was
filled out by the participants who agreed to fill the study questionnaire (n=97) with "socio-demographic
characteristics of participants" and "scale of genital hygiene behavior". Number-percentage distribution,
mean and independent t-test were used in the evaluation of the data (in the SPSS 18.00 package program).
Findings: It was determined that the mean age of participants was 20,01±1,12 (min:18, max:23), 55,7%
was first class and 27,0% was from Mediterranean region. The mean score of genital hygiene behaviors was
86,89±7,124 (min:68, max:108). 70,1% of the participants had at least once a week bathing, 90,7% of them
used their underwear only, 2,1% used common with others, 20,6% had their underwear in 3-4 days 41,2%
of them had washed their hands before entering the toilet, 2,1% were unfriendly about washing their hands
after quilting, 63,9 had always cleaned from the front to the back, 92,8% used only ready-to-use pads, 2,1%
used cloths during menstruation, 3,1% did not wash their fingers before replacing the pads, but 92,8% had
washed their hands after changing the pads, 3,1% it only changes the pad when it is fully loaded.
Conclusion: As a result; it was found that girls were inadequate in genital hygiene habits and menstrual
hygiene habits. It has been determined that students should be educated about hand hygiene prevention,
genital infections and reproductive health before and after the toilet.
Keywords: Genital hygiene; Female student; Paramedic
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Investigation of Genital Hygiene Behaviors of Health Services Vocational School Students
  • 1. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği: Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar. XI. Baskı. Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık. 2012. p. 585-607. 2. Çetintaş S. Gebelerde genital hijyen eğitiminin idrar yolu enfeksiyonu semptomlarına etkisi [Yüksek Lisans Tezi]. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir; 2015. 3. Czerwinski BS. Variation in Feminine Hygiene Practices as a Function of Age. JOGNN. 2000; 29(6): 625-33. 4. Erbil N, Özkan S, Demir Ü. Determination the Effectiveness of the Nurse to Identify Vaginitis and Examination of the Factors that Cause the Formation of Vaginitis in the Reproductive Aged Women Between 15 and 49 Age. Health and Society. 2002; 12(4): 54-61. 5. Yurdagül Y, Sevil Ü, Özkan S. Kadınlarda Sık Görülen Vulvavajinal Enfeksiyonlar. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004; 12(2): 105-10. 6. Erbil N, Aşık F. Kız Öğrencilerin Hijyen ve Vajinal Akıntı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları. Sağlık ve Toplum. 2005; 15(2): 91-5. 7. Karatay G, Özvarıs SB. Evaluation of Applications Regarding the Genital Hygiene of Women Living in Barrel Houses Within a Region Existing a Health Center. Journal of Cumhuriyet University School of Nursing. 2006; 10(1): 7-14. 8. Ilgaz A, Sevinç Ö, Utku Uzun S. İki farklı aile sağlığı merkezine kayıtlı doğurgan çağdaki evli kadınların genital hijyen davranışları. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2015; 14(2): 153-60. 9. Yağmur Y. Malatya ili Fırat Sağlık Ocağı bölgesinde yaşayan 15-49 yaş kadınların genital hijyen davranışları. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007; 6(5): 325-30. 10. Ünal KS. Determination of Knowledge Levels of Genital Hygiene Behaviors of Nursing Students. Journal of Current Researches on Health Sector. 2017; 7 (1): 23-36.
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Hatice DEMİRAĞ

Yazar: Sevilay HİNTİSTAN

Yazar: Aynur CİN

Yazar: Birgül TUNCAY

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bozoktip544806, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {42 - 50}, doi = {}, title = {SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Investigation of Genital Hygiene Behaviors of Health Services Vocational School Students}, key = {cite}, author = {DEMİRAĞ, Hatice and HİNTİSTAN, Sevilay and CİN, Aynur and TUNCAY, Birgül} }
APA DEMİRAĞ, H , HİNTİSTAN, S , CİN, A , TUNCAY, B . (2019). SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Investigation of Genital Hygiene Behaviors of Health Services Vocational School Students. Bozok Tıp Dergisi , 9 (1) , 42-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/44160/544806
MLA DEMİRAĞ, H , HİNTİSTAN, S , CİN, A , TUNCAY, B . "SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Investigation of Genital Hygiene Behaviors of Health Services Vocational School Students". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 42-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/44160/544806>
Chicago DEMİRAĞ, H , HİNTİSTAN, S , CİN, A , TUNCAY, B . "SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Investigation of Genital Hygiene Behaviors of Health Services Vocational School Students". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 42-50
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Investigation of Genital Hygiene Behaviors of Health Services Vocational School Students AU - Hatice DEMİRAĞ , Sevilay HİNTİSTAN , Aynur CİN , Birgül TUNCAY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 50 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Investigation of Genital Hygiene Behaviors of Health Services Vocational School Students %A Hatice DEMİRAĞ , Sevilay HİNTİSTAN , Aynur CİN , Birgül TUNCAY %T SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Investigation of Genital Hygiene Behaviors of Health Services Vocational School Students %D 2019 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD DEMİRAĞ, Hatice , HİNTİSTAN, Sevilay , CİN, Aynur , TUNCAY, Birgül . "SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Investigation of Genital Hygiene Behaviors of Health Services Vocational School Students". Bozok Tıp Dergisi 9 / 1 (Mart 2019): 42-50 .
AMA DEMİRAĞ H , HİNTİSTAN S , CİN A , TUNCAY B . SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Investigation of Genital Hygiene Behaviors of Health Services Vocational School Students. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 42-50.
Vancouver DEMİRAĞ H , HİNTİSTAN S , CİN A , TUNCAY B . SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Investigation of Genital Hygiene Behaviors of Health Services Vocational School Students. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 50-42.