Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 108 - 112 2019-03-26

FONKSİYONEL DİSPEPSİLİ HASTALARDA HELİKOBAKTER PİLORİ ERADİKASYONUNUN SERUM OKSİDE LDL DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ The Influence of Helicobacter Pylori Eradication on Serum Oxidized Low Density Lipoprotein in Patients With Functional Dyspepsia

Muammer BİLİCİ [1] , Yasin ÖZTÜRK [2] , Başak DELİKANLI ÇORAKCI [3] , İshak Özel TEKİN [4] , Selim AYDEMİR [5]


ÖZET
Amaç: Helicobacter pylori (H. pylori), ilk keşfinden itibaren sindirim sistemi ve diğer sistemlerle ilgili bir çok
hastalığın patogenezinde yer almakla suçlanmıştır. İlginç olarak, sindirim sistemi dışı hastalıklarla ilgili literatürün
çoğunluğu, özellikle iskemik kalp hastalığına odaklanmıştır. Aterosklerozun ilerlemesinde oksitlenmiş
düşük yoğunluklu lipoprotein (ox-LDL) önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, H. pylori eradikasyonunun
serum ox-LDL düzeyleri üzerine etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya H. pylori ile ilişkili dispepsisi olan 73 hasta ve 23 sağlıklı gönüllü kontrol grubu olarak dahil
edildi. Hastalara bizmut içeren dörtlü tedavi 14 gün süreyle verildi. Serum ox-LDL, LDL ve yüksek yoğunluklu
lipoprotein (HDL) düzeyleri tedaviden önce ve 8 hafta sonra olmak üzere ölçüldü. H. pylori eradikasyonu
14C-üre nefes testi ile doğrulandı.
Bulgular: Hasta ve kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark bulunmadı (sırasıyla p = 0,066
ve p = 0,475). H. pylori eradikasyonu öncesi hastalarda serum ox-LDL ve LDL düzeyleri sağlıklı kontrollere göre
anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla p = 0,04 ve p = 0,046). Düzeltilebilir kardiyovasküler hastalık risk
faktörü taşımayanlarda eradikasyon başarısı sonrası ox-LDL düzeylerinde anlamlı azalma saptandı (p = 0.047).
Ancak, diğer hastalar arasında tedavi öncesi ve sonrası serum ox-LDL düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı
bir fark yoktu (p> 0.05).
Sonuç: H. pylori ilişkili dispepsi hastalarında eradikasyon tedavisinin ateroskleroz progresyonuna sınırlıda olsa
yararlı etkisi olduğu kanaatindeyiz.
Anahtar Sözcükler: Helicobacter pylori; Ateroskleroz; oksitlenmiş LDL
ABSTRACT
Objectives: Since the discovery, Helicobacter pylori (H. pylori) it have been implicated in the pathogenesis of
several diseases located both in the digestive and extradigestive systems. Interestingly, the majority of the
literature on extradigestive-related disease mainly focuses on ischemic heart diseases. Oxidized low-density
lipoprotein (ox-LDL) is an important key point in the progression of atherogenesis. The aim of the present
study was to investigate whether the eradication of H. pylori infection affects serum ox-LDL levels.
Methods: A total of 73 patients with H. Pylori–associated dyspepsia and 23 controls were included in this
study. Bismuth quadruple therapy was given for 14 days. Serum levels of ox-LDL, LDL and high-density
lipoprotein (HDL) were measured at baseline and 8 weeks after therapy. Successful eradication was proven
with the 14C-urea breath test.
Results: There were no significant differences in terms of age and gender between the patients and controls
(p=0.066 and p = 0.475, respectively). Comparing H. Pylori patients to healthy controls with respect to serum
ox-LDL and LDL levels were significantly higher in the patient group (p=0.04 and p=0.046 respectively). It was
noticed that oxLDL levels were lower in eradicated patients with no correctable risk factors for cardiovascular
disease after therapy (p=0.047). However, there was no statistically significant difference in serum ox-LDL
levels between baseline and after therapy among the other patients (p>0.05).
Conclusion: The findings of our study might indicate that H. pylori eradication influences the oxidation of LDL.
However, the role of H. pylori infection on atherosclerosis progression is a controversial issue.
Keywords: Helicobacter pylori; Atherosclerosis; Oxidized LDL
FONKSİYONEL DİSPEPSİLİ HASTALARDA HELİKOBAKTER PİLORİ ERADİKASYONUNUN SERUM OKSİDE LDL DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ The Influence of Helicobacter Pylori Eradication on Serum Oxidized Low Density Lipoprotein in Patients With Functional Dyspepsia
  • Muammer BİLİCİ1 (0000-0002-8678-460), Yasin ÖZTÜRK1 (0000-0003-2634-2677), Başak DELİKANLI ÇORAKCI1 (0000-0001-7197-5209), İshak Özel TEKİN2 (0000-0002-9969-4254), Selim AYDEMİR3 (0000-0002-7298-7559)
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Muammer BİLİCİ

Yazar: Yasin ÖZTÜRK

Yazar: Başak DELİKANLI ÇORAKCI

Yazar: İshak Özel TEKİN

Yazar: Selim AYDEMİR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bozoktip544860, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {108 - 112}, doi = {}, title = {FONKSİYONEL DİSPEPSİLİ HASTALARDA HELİKOBAKTER PİLORİ ERADİKASYONUNUN SERUM OKSİDE LDL DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ The Influence of Helicobacter Pylori Eradication on Serum Oxidized Low Density Lipoprotein in Patients With Functional Dyspepsia}, key = {cite}, author = {BİLİCİ, Muammer and ÖZTÜRK, Yasin and DELİKANLI ÇORAKCI, Başak and TEKİN, İshak Özel and AYDEMİR, Selim} }
APA BİLİCİ, M , ÖZTÜRK, Y , DELİKANLI ÇORAKCI, B , TEKİN, İ , AYDEMİR, S . (2019). FONKSİYONEL DİSPEPSİLİ HASTALARDA HELİKOBAKTER PİLORİ ERADİKASYONUNUN SERUM OKSİDE LDL DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ The Influence of Helicobacter Pylori Eradication on Serum Oxidized Low Density Lipoprotein in Patients With Functional Dyspepsia. Bozok Tıp Dergisi , 9 (1) , 108-112 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/44160/544860
MLA BİLİCİ, M , ÖZTÜRK, Y , DELİKANLI ÇORAKCI, B , TEKİN, İ , AYDEMİR, S . "FONKSİYONEL DİSPEPSİLİ HASTALARDA HELİKOBAKTER PİLORİ ERADİKASYONUNUN SERUM OKSİDE LDL DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ The Influence of Helicobacter Pylori Eradication on Serum Oxidized Low Density Lipoprotein in Patients With Functional Dyspepsia". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 108-112 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/44160/544860>
Chicago BİLİCİ, M , ÖZTÜRK, Y , DELİKANLI ÇORAKCI, B , TEKİN, İ , AYDEMİR, S . "FONKSİYONEL DİSPEPSİLİ HASTALARDA HELİKOBAKTER PİLORİ ERADİKASYONUNUN SERUM OKSİDE LDL DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ The Influence of Helicobacter Pylori Eradication on Serum Oxidized Low Density Lipoprotein in Patients With Functional Dyspepsia". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 108-112
RIS TY - JOUR T1 - FONKSİYONEL DİSPEPSİLİ HASTALARDA HELİKOBAKTER PİLORİ ERADİKASYONUNUN SERUM OKSİDE LDL DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ The Influence of Helicobacter Pylori Eradication on Serum Oxidized Low Density Lipoprotein in Patients With Functional Dyspepsia AU - Muammer BİLİCİ , Yasin ÖZTÜRK , Başak DELİKANLI ÇORAKCI , İshak Özel TEKİN , Selim AYDEMİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 108 EP - 112 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi FONKSİYONEL DİSPEPSİLİ HASTALARDA HELİKOBAKTER PİLORİ ERADİKASYONUNUN SERUM OKSİDE LDL DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ The Influence of Helicobacter Pylori Eradication on Serum Oxidized Low Density Lipoprotein in Patients With Functional Dyspepsia %A Muammer BİLİCİ , Yasin ÖZTÜRK , Başak DELİKANLI ÇORAKCI , İshak Özel TEKİN , Selim AYDEMİR %T FONKSİYONEL DİSPEPSİLİ HASTALARDA HELİKOBAKTER PİLORİ ERADİKASYONUNUN SERUM OKSİDE LDL DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ The Influence of Helicobacter Pylori Eradication on Serum Oxidized Low Density Lipoprotein in Patients With Functional Dyspepsia %D 2019 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD BİLİCİ, Muammer , ÖZTÜRK, Yasin , DELİKANLI ÇORAKCI, Başak , TEKİN, İshak Özel , AYDEMİR, Selim . "FONKSİYONEL DİSPEPSİLİ HASTALARDA HELİKOBAKTER PİLORİ ERADİKASYONUNUN SERUM OKSİDE LDL DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ The Influence of Helicobacter Pylori Eradication on Serum Oxidized Low Density Lipoprotein in Patients With Functional Dyspepsia". Bozok Tıp Dergisi 9 / 1 (Mart 2019): 108-112 .
AMA BİLİCİ M , ÖZTÜRK Y , DELİKANLI ÇORAKCI B , TEKİN İ , AYDEMİR S . FONKSİYONEL DİSPEPSİLİ HASTALARDA HELİKOBAKTER PİLORİ ERADİKASYONUNUN SERUM OKSİDE LDL DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ The Influence of Helicobacter Pylori Eradication on Serum Oxidized Low Density Lipoprotein in Patients With Functional Dyspepsia. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 108-112.
Vancouver BİLİCİ M , ÖZTÜRK Y , DELİKANLI ÇORAKCI B , TEKİN İ , AYDEMİR S . FONKSİYONEL DİSPEPSİLİ HASTALARDA HELİKOBAKTER PİLORİ ERADİKASYONUNUN SERUM OKSİDE LDL DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ The Influence of Helicobacter Pylori Eradication on Serum Oxidized Low Density Lipoprotein in Patients With Functional Dyspepsia. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 112-108.