Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 123 - 129 2019-03-26

KONYA İLİNDE 6-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞI Obesity Frequency of Children aged 6-18 Years in Konya

Abdullah YAZAR [1] , Murat KILIÇASLAN [2] , Fatih AKIN [3] , Şükrü ARSLAN [4]


ÖZET
Amaç: Bu çalışmada Konya ilinde yaşayan 6-18 yaş arası öğrencilerin vücut kitle indeksleri (VKİ) ölçülerek obezite
sıklığının belirlenmesi, elde edilen verilerle persentil eğrilerinin oluşturulması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma Konya il merkezi ilk ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören 6-18 yaş arası 3171
çocukta gerçekleştirildi. Antropometrik ölçümler sonrası hesaplanan VKİ değerleri 5. persentilin altında olanlar
düşük kilolu, 5. ile 85. persentil arası normal kilolu, 85. ile 95. persentil arası fazla kilolu, 95. persentil ve üzeri
olanlar ise obez olarak tanımlandı.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 12,68±3,25 yıl; % 51,2’si (1624) erkek, % 48,8’i (1547) kız idi. Kız çocukların
ortalama VKİ’i 20 ± 4 kg/m2, erkek çocukların 20,1 ± 4,2 kg/m2 olarak hesaplandı. Her bir yaş aralığındaki
değerlere bakıldığında obezite (% 12,3) ve fazla kilolu olma sıklığı (% 11,9) 15 yaşında anlamlı derecede
(sırasıyla; p=0,018-p=0,02) yüksek bulundu. Elde edilen veriler ışığında Konya ili için 6-18 yaş arası çocukların
boy, vücut ağırlığı ve VKİ persentil eğrileri çıkarıldı. Buna göre öğrencilerin toplamda % 4,9’si obez, % 9,4’ü
fazla kilolu, % 79,2’si normal kilolu, % 6,5 düşük kilolu olarak saptanırken; erkeklerin % 5,4’ü obez, % 9,5’i fazla
kilolu, kızların % 4,3’ü obez, % 9,4’ü fazla kilolu olarak tespit edildi.
Sonuç: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkileyen obezite sıklığındaki artış Konya ilinde de etkisini göstermekteydi.
Bununla birlikte obezitenin doğru teşhisi için hali hazırda kullanılan standart büyüme persentillerin
yanısıra il bazlı verilerle oluşturulacak bölgesel eğrilere ihtiyaç duyulmaktadır ki; çalışmamız bu bağlamda yapılacak
daha ileri çalışmalara ışık tutacaktır.
Anahtar Sözcükler: Çocuk; Obezite; Vücut kitle indeksi
ABSTRACT
Objective: In this study, it was aimed to determine the frequency of obesity by measuring the body mass
indexes (BMI) of 6-18 year old students living in Konya and to ob-tain anthropometric percentile curves.
Materials and Methods: The study was carried out in 3171 children aged between 6 and 18 years, who
were going to primary and secondary schools in Konya city center. Children with a BMI value lower than
5th percentile were defined as underweight, BMI between 5th and 85th percentile as normal weight, BMI
between 85th and 95th percen-tile overweight, and BMI above 95th percentile were defined as obese.
Results: The average age of the students was 12,68±3,25 years, 51,2% (1624) were male and 48,8% (1547)
of female. The mean BMI of girls and boys were 20 ± 4 kg / m2 and 20.1 ± 4.2 kg / m2, respectively. When
the frequencies of obesity (12.3%) and overweight (11.9%) examined for each age, they were both found
to be significantly higher at the age of 15 years (p = 0.018-p = 0.02, respectively). With the obtained data,
the height, body weight and BMI percentile curves of the children aged 6-18 years were achieved for Konya
province. According to study results 4.9% of the students were obese, 9.4% were overweight, 79.2% were
normal weight and 6.5% were underweight. While 5.4% of boys were obese and 9.5% were overweight, 4.3%
of girls were obese and 9.4% were overweight.
Conclusion: The increase of the frequency of obesity, affects our country as in the whole world, also shows
its effect in the province of Konya. However, for the correct diag-nosis of obesity, there is a need for regional
anthropometric curves in addition to currently used standard growth percentages. Our work will shed light on
further works to be done in this context.
Keywords: Child; Obesity; Body mass index.
KONYA İLİNDE 6-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞI Obesity Frequency of Children aged 6-18 Years in Konya
  • 1. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO con-sultation. World Health Organ Tech Rep Ser 2000;894:1-253. 2. Widhalm K. Prevention of Obesity in Childhood and Adolescence. Obes Facts 2018;11(3):232-33. 3. Fox CK, Kaizer AM, Ryder JR, Rudser KD, Kelly AS, Kumar S et al. Cardio-metabolic risk factors in treatment-seeking youth versus population youth with obesity. Obes Sci Pract 2018;4(3):207-15. 4. Kandemir D. Obezitenin Sınıflandırması ve Klinik Özellikleri. Katkı Pediatri Dergisi 2000;21 (4):500-6. 5. Çolak B,Yormaz S, Ece İ, Acar F, Yılmaz H, Alptekin H et al. Morbid Obezite Cerrahisi ve Komplikasyonları. Selçuk Tıp Derg 2016;32(1):19-22 6. Pavela G, Lewis DW, Locher J, Allison DB. Socioeconomic Status, Risk of Obesity, and the Importance of Albert J. Stunkard. Curr Obes Rep 2016;5(1):132-9. 7. McLaren L. Socioeconomic status and obesity. Epidemiol Rev. 2007;29:29-48 8. Reilly JJ. Evidence-based obesity prevention in childhood and adolescence: cri-tique of recent etiological studies, preventive interventions, and policies. Adv Nutr 2012;3(4):636-41 9. Neyzi O, Furman A, Bundak R, Günöz H, Darendeliler F, Baş F. Growth referen-ces for Turkish children aged 6 to 18 years. Acta Paediatr 2006;95(12):1635-41. 10. Dibley M, Goldsby JB, Staehling NW, Trowbridge FL. Development of nor-malized curves for the international grovvth reference: historical and technical considerations. Am J Clin Nutr 1987; 46: 736-48
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Abdullah YAZAR

Yazar: Murat KILIÇASLAN

Yazar: Fatih AKIN

Yazar: Şükrü ARSLAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bozoktip544877, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {123 - 129}, doi = {}, title = {KONYA İLİNDE 6-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞI Obesity Frequency of Children aged 6-18 Years in Konya}, key = {cite}, author = {YAZAR, Abdullah and KILIÇASLAN, Murat and AKIN, Fatih and ARSLAN, Şükrü} }
APA YAZAR, A , KILIÇASLAN, M , AKIN, F , ARSLAN, Ş . (2019). KONYA İLİNDE 6-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞI Obesity Frequency of Children aged 6-18 Years in Konya. Bozok Tıp Dergisi , 9 (1) , 123-129 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/44160/544877
MLA YAZAR, A , KILIÇASLAN, M , AKIN, F , ARSLAN, Ş . "KONYA İLİNDE 6-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞI Obesity Frequency of Children aged 6-18 Years in Konya". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 123-129 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/44160/544877>
Chicago YAZAR, A , KILIÇASLAN, M , AKIN, F , ARSLAN, Ş . "KONYA İLİNDE 6-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞI Obesity Frequency of Children aged 6-18 Years in Konya". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 123-129
RIS TY - JOUR T1 - KONYA İLİNDE 6-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞI Obesity Frequency of Children aged 6-18 Years in Konya AU - Abdullah YAZAR , Murat KILIÇASLAN , Fatih AKIN , Şükrü ARSLAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 129 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi KONYA İLİNDE 6-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞI Obesity Frequency of Children aged 6-18 Years in Konya %A Abdullah YAZAR , Murat KILIÇASLAN , Fatih AKIN , Şükrü ARSLAN %T KONYA İLİNDE 6-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞI Obesity Frequency of Children aged 6-18 Years in Konya %D 2019 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD YAZAR, Abdullah , KILIÇASLAN, Murat , AKIN, Fatih , ARSLAN, Şükrü . "KONYA İLİNDE 6-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞI Obesity Frequency of Children aged 6-18 Years in Konya". Bozok Tıp Dergisi 9 / 1 (Mart 2019): 123-129 .
AMA YAZAR A , KILIÇASLAN M , AKIN F , ARSLAN Ş . KONYA İLİNDE 6-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞI Obesity Frequency of Children aged 6-18 Years in Konya. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 123-129.
Vancouver YAZAR A , KILIÇASLAN M , AKIN F , ARSLAN Ş . KONYA İLİNDE 6-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞI Obesity Frequency of Children aged 6-18 Years in Konya. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 129-123.