Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 139 - 143 2019-03-26

TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE KORKU VE ANKSİYETENİN YAŞAM KALİTE VE İŞLEVSEL SONUÇLARA ETKİSİ Effect of Fear and Anxiety on Quality of Life and Functional Results in Total Knee Arthroplasty

Murat AŞÇI [1]


ÖZET
Amaç: Diz artroplastisi yapılan hastalarda yaklaşık olarak 1/5 oranında memnuniyetsizlik görülmektedir. Kötü sonuçlarla
ilişkili olan değişkenler ağrının şiddeti ve kronikliği, fizyolojik hastalıklar, kötü başa çıkma stratejileri ve ağrının
dayanılmaz şiddette olmasıdır. Fizyolojik hastalıklar anksiyete ve depresyon şeklinde semptom gösterebilir. Ne
anksiyetenin ne de depresyonun diz artroplastisi uygulaması öncesinde yapısal mı yoksa diz ağrısının bir sonucu mu
olduğu açık değildir. Total diz artroplastisi günümüzde sıklıkla uygulanan büyük bir cerrahi haline gelmiştir. Genellikle
yaşlı hastalara uygulanan bu cerrahiye veya hastalığa bağlı hastalarda korku ve anksiyete gelişebilmektedir. Bu
çalışmada total diz artroplastisi yapılan hastaların ameliyat öncesindeki korku ve anksiyete durumlarının ameliyat
sonrası yaşam kalitesi ve işlevsel sonuçlarına etkisi araştırıldı.
Yöntem: 2003-2011 yılları arasında 217 hastaya uygulanan total diz artroplastisi ameliyatından ulaşılan 112 hasta
retrospektif olarak Pain Anxiety Symptom Score(PASS), WOMAC ve SF-36(Short Form-36) skorlama sistemleri ile değerlendirildi.
112 hastanın (ort. yaş: 71,7, 86 kadın, 26 erkek) ameliyat öncesi dönemdeki korku ve anksiyete durumları
PASS skorlama sistemi ile elde edildi. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası yaşam kalitesi ve işlevsel durumları ise
WOMAC ve SF-36 ile elde edildi. PASS skoru için sınır değer 100 alındı ve hastalar 2 gruba ayrıldı. Ameliyat öncesi ve
ameliyat sonrası SF-36 skorları ve WOMAC skorları bu iki grup arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: PASS’a göre ayrılan her iki grupta ameliyat öncesine göre ameliyat sonrası dönemde SF-36’nın bütün
parametrelerinde ve WOMAC skorlarında istatistiksel olarak anlamlı iyileşme saptandı. Anksiyete durumlarına göre
WOMAC ve SF-36’daki değişim miktarları karşılaştırıldığında SF-36’nın sosyal işlev ve mental sağlık parametrelerindeki
iyileşme miktarının farklı olduğu gözlendi. PASS skorları 100’ün üzerinde olan hasta grubunda (70 hasta)
SF-36’nın sosyal işlev parametresindeki iyileşme miktarının daha fazla olduğu gözlendi. PASS skorları 100’ün altında
olan hasta grubunda ise(42 hasta) SF- 36’nın mental sağlık parametresindeki iyileşme miktarının daha fazla olduğu
gözlendi.
Çıkarımlar: Total diz artroplastisi hastalarının yaşam kalitelerinde ve işlevsel durumlarında belirgin iyileşme sağlamaktadır.
Hastaların ameliyat öncesi dönemdeki korku ve anksiyetesi total diz artroplastisinin işlevsel sonuclarına
etki etmemektedir. Ancak SF-36’nın sosyal ve mental parametrelerini etkilediği görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Gonartroz; Total diz artroplastisi; Korku; Anksiyete; SF-36
ABSTRACT
Aim: Approximately 1/5 of the patients with knee arthroplasty have dissatisfaction. The variables associated with
poor outcomes are severity and chronicity of pain, physiological diseases, poor coping strategies, and intolerable
severity of pain. Physiological diseases may present as symptoms of anxiety and depression. Neither anxiety nor
depression is a result of structural or knee pain prior to knee arthroplasty application. Total knee arthroplasty has
become a major surgical procedure that is frequently applied today. Generally, fear and anxiety may develop in
elderly patients due to this surgery or disease. In this study, the effect of preoperative fear and anxiety on total
quality and functional outcomes of patients with total knee arthroplasty were investigated.
Method: Between 2003 and 2011, 112 patients with total knee arthroplasty were evaluated retrospectively using
the Pain Anxiety Symptom Score (PASS), WOMAC and SF-36 (Short Form-36) scoring systems. The pre-operative
fear and anxiety levels of 112 patients (mean age: 71.7, 86 women, 26 men) were obtained with PASS scoring
system. Preoperative and postoperative quality of life and functional status were obtained by WOMAC and SF-
36. The limit value for the PASS score was 100 and the patients were divided into 2 groups. Preoperative and
postoperative SF-36 scores and WOMAC scores were compared between these two groups.
Results: According to the pre-operative period, statistically significant improvement was found in all parameters
of SF-36 and WOMAC scores in both groups according to PASS. When the changes in WOMAC and SF-36 were
compared according to the anxiety states, the improvement in SF-36 social function and mental health parameters
were found to be different. In the patient group with PASS scores more than 100 (70 patients), the improvement
in the social function parameter of SF-36 was higher. In patients with PASS scores below 100 (42 patients), the
improvement in mental health parameters of SF-36 was higher.
Conclusion: Total knee arthroplasty provides significant improvement in the quality of life and functional status of
patients. Patients' fear and anxiety before surgery did not affect the functional outcome of total knee arthroplasty.
However, it is observed that SF-36 affects social and mental parameters.
Keywords: Gonarthrosis; Total knee arthroplasty, Fear, Anxiety, SF-36
TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE KORKU VE ANKSİYETENİN YAŞAM KALİTE VE İŞLEVSEL SONUÇLARA ETKİSİ Effect of Fear and Anxiety on Quality of Life and Functional Results in Total Knee Arthroplasty
  • 1. Sullivan, M., et al., Psychological determinants of problematic outcomes following total knee arthroplasty. Pain, 2009. 143(1): p. 123-129. 2. Forsythe, M.E., et al., Prospective relation between catastrophizing and residual pain following knee arthroplasty: two-year follow-up. Pain Research and Management, 2008. 13(4): p. 335-341. 3. Brander, V., et al., THE JOHN INSALL AWARD: Pain and Depression Influence Outcome 5 Years after Knee Replacement Surgery. Clinical orthopaedics and related research, 2007. 464: p. 21-26. 4. Scott, C., et al., Predicting dissatisfaction following total knee replacement. Bone & Joint Journal, 2010. 92(9): p. 1253-1258. 5. Brander, V.A., et al., Ranawat Award Paper: Predicting Total Knee Replacement Pain: A Prospective, Observational Study. Clinical orthopaedics and related research, 2003. 416: p. 27-36. 6. Faller, H., S. Kirschner, and A. König, Psychological distress predicts functional outcomes at three and twelve months after total knee arthroplasty. General Hospital Psychiatry, 2003. 25(5): p. 372-373. 7. Lingard, E.A. and D.L. Riddle, Impact of p8. Ayers, D.C., et al., Total knee replacement outcome and coexisting physical and emotional illness. Clinical orthopaedics and related research, 2005. 440: p. 157-161. 9. Sullivan, M.J., S.R. Bishop, and J. Pivik, The pain catastrophizing scale: development and validation. Psychological assessment, 1995. 7(4): p. 524. 10. Riddle, D.L., et al., Preoperative pain catastrophizing predicts pain outcome after knee arthroplasty. Clinical Orthopaedics and Related Research®, 2010. 468(3): p. 798-806.sychological distress on pain and function following knee arthroplasty. JBJS, 2007. 89(6): p. 1161-1169.
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Murat AŞÇI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bozoktip544898, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {139 - 143}, doi = {}, title = {TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE KORKU VE ANKSİYETENİN YAŞAM KALİTE VE İŞLEVSEL SONUÇLARA ETKİSİ Effect of Fear and Anxiety on Quality of Life and Functional Results in Total Knee Arthroplasty}, key = {cite}, author = {AŞÇI, Murat} }
APA AŞÇI, M . (2019). TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE KORKU VE ANKSİYETENİN YAŞAM KALİTE VE İŞLEVSEL SONUÇLARA ETKİSİ Effect of Fear and Anxiety on Quality of Life and Functional Results in Total Knee Arthroplasty. Bozok Tıp Dergisi , 9 (1) , 139-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/44160/544898
MLA AŞÇI, M . "TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE KORKU VE ANKSİYETENİN YAŞAM KALİTE VE İŞLEVSEL SONUÇLARA ETKİSİ Effect of Fear and Anxiety on Quality of Life and Functional Results in Total Knee Arthroplasty". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 139-143 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/44160/544898>
Chicago AŞÇI, M . "TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE KORKU VE ANKSİYETENİN YAŞAM KALİTE VE İŞLEVSEL SONUÇLARA ETKİSİ Effect of Fear and Anxiety on Quality of Life and Functional Results in Total Knee Arthroplasty". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 139-143
RIS TY - JOUR T1 - TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE KORKU VE ANKSİYETENİN YAŞAM KALİTE VE İŞLEVSEL SONUÇLARA ETKİSİ Effect of Fear and Anxiety on Quality of Life and Functional Results in Total Knee Arthroplasty AU - Murat AŞÇI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 143 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE KORKU VE ANKSİYETENİN YAŞAM KALİTE VE İŞLEVSEL SONUÇLARA ETKİSİ Effect of Fear and Anxiety on Quality of Life and Functional Results in Total Knee Arthroplasty %A Murat AŞÇI %T TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE KORKU VE ANKSİYETENİN YAŞAM KALİTE VE İŞLEVSEL SONUÇLARA ETKİSİ Effect of Fear and Anxiety on Quality of Life and Functional Results in Total Knee Arthroplasty %D 2019 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD AŞÇI, Murat . "TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE KORKU VE ANKSİYETENİN YAŞAM KALİTE VE İŞLEVSEL SONUÇLARA ETKİSİ Effect of Fear and Anxiety on Quality of Life and Functional Results in Total Knee Arthroplasty". Bozok Tıp Dergisi 9 / 1 (Mart 2019): 139-143 .
AMA AŞÇI M . TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE KORKU VE ANKSİYETENİN YAŞAM KALİTE VE İŞLEVSEL SONUÇLARA ETKİSİ Effect of Fear and Anxiety on Quality of Life and Functional Results in Total Knee Arthroplasty. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 139-143.
Vancouver AŞÇI M . TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE KORKU VE ANKSİYETENİN YAŞAM KALİTE VE İŞLEVSEL SONUÇLARA ETKİSİ Effect of Fear and Anxiety on Quality of Life and Functional Results in Total Knee Arthroplasty. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 143-139.