Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 152 - 159 2019-03-26

BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Effect of Honey on Wound Healing

Ayşe TOPAL HANÇER [1] , Pınar YILMAZ [2]


ÖZET
Bal, yüzyıllar boyunca Çin, Mısır, Rum, Asur ve Roma gibi çeşitli medeniyetler tarafından çeşitli yaraları ve
hastalıkları tedavi etmek amacıyla kullanılmıştır. Ancak zaman içinde antibiyotiğin bulunması ile balın tedavi
amaçlı kullanımı azalmıştır. Son zamanlarda, mikrobik patojenlerde antibiyotik direncinin ortaya çıkması
ile alternatif tedavi seçeneği olarak bal pansumanlarının etkisi araştırılmış. Teknolojinin gelişimi ile balın
antibakteriyel ve iyileştirici etki mekanizmaları da yavaş yavaş anlaşılmaya başlanmıştır. Literatürde balın;
antimikrobiyal, antienflamatuvar ve antioksidan özelliği nedeniyle, bağışıklık sistemini güçlendirici etki gösterdiği
belirtilmektedir. Bu özelliklerinin yanı sıra balın içeriğindeki protein, glikoz çeşitli vitamin ve mineraller
sayesinde yara iyileşmesi üzerinde de olumlu etkileri olduğu ve yara iyileşmesini hızlandırdığı tespit
edilmiştir. Ayrıca balın, debridman eylemini uyarıcı, sahip olduğu osmotik etki, asiditesi, enzimatik reaksiyon
sonucunda oluşturduğu hidrojen peroksit ve nitrik oksit oluşumunu uyarma özellikleri sayesinde, yara yenilenmesine
önemli ölçüde katkıda sağladığı vurgulanmaktadır. Yapılan çalışmalarda, diğer yara iyileştirme
yöntemlerinin başarısız olduğu yaralarda ve farklı yara tipleri üzerinde, balın etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Uygun pansuman ve yara bakımı iyileşmeyi desteklemede oldukça önemlidir. Bu nedenle yara bakımının
primer sorumlusu olan sağlık profesyonellerinin alternatif tedavi seçeneği olarak bal pansumanı uygulaması
ve etkileri konusunda bilgi sahibi olmaları oldukça önemlidir.
Sonuç olarak bu derleme güncel çalışmalar ışığında balın yara iyileşmesi üzerine nasıl etki gösterdiğinin
incelenmesi ve bal pansumanlarının yara iyileşmesinde tedavi seçeneği olarak kullanımını artırmak amacı
ile yapıldı.
Anahtar Sözcükler: Bal pansumanı; Yara iyileşmesi; Balın etkileri; Antienflamatuvar
ABSTRACT
Honey has been used by various civilizations such as China, Egypt, Greece, Assyria and Rome for centuries
to treat various injuries and diseases. However, over time, the discovery of antibiotics reduced the use
of honey for therapeutic purposes. Recently, the effect of honey dressings as an alternative treatment
option has been investigated with the emergence of antibiotic resistance in microbial pathogens. With
the development of technology, the antibacterial and healing action mechanisms of honey have begun to
be understood gradually. Honey in literature; antimicrobial, antiinflammatory and antioxidant properties,
it is indicated that it has an immune system strengthening effect. In addition to these properties, it has
been found that the protein, glucose, and other vitamins and minerals in the content of honey, have
positive effects on wound healing and accelerate wound healing. It is also emphasized that honey provides
significant contribution to wound renewal by stimulating debridement, osmotic action, acidity, stimulating
the formation of hydrogen peroxide and nitric oxide, which is the result of the enzymatic reaction. Studies
have proven that honey is effective on different wound types and that other wound healing methods have
failed.
Proper dressing and wound care are very important in supporting healing. For this reason, it is very
important that health professionals who are primary responsibility of wound care have knowledge about
the application and effects of honey dressing as an alternative treatment option.
In conclusion, this review is aimed at examining how honey affects wound healing in current studies and to
increase the use of honey dressings as a treatment option in wound healing.
Keywords: Honey dressing; Wound healing; Effects of honey; Antiinflammatory
BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Effect of Honey on Wound Healing
  • 1. Rao PV, Krishnan KT, Salleh N, Gan SH. Biological and therapeutic effects of honey produced by honey bees and stingless bees: a comparative review. Revista Brasileira de Farmacognosia. 2016;26(5):657-664. 2. Terrab A, González AG, Díez MJ, Heredia, FJ. Characterisation of Moroccan unifloral honeys using multivariate analysis. European Food Research and Technology. 2003;218:88–95. 3. Ciulu M, Solinas S, Floris I, Panzanelli A, Pilo MI, Piu, PC, et al. RP-HPLC determination of water-soluble vitamins in honey. Talanta. 2011;83:924–929. 4. Taormina PJ, Niemira BA, Beuchat LR. Inhibitory activity of honey against foodborne pathogens as influenced by the presence of hydrogen peroxide and level of antioxidant power. International Journal of Food Microbiology. 2001;69:217–225. 5. Bittmann S, Luchter E, Thiel M, Kameda G, Hanano R, Langler A. Does honey have a role in paediatric wound management? Br J Nurs. 2010;19(15): S19-S24. 6. Oryan A, Alemzadeh E, Moshiri A. Biological properties and therapeutic activities of honey in wound healing: A narrative review and meta-analysis. Journal of Tissue Viability. 2016;25(2):98-118. 7. Lindberg T, Andersson O, Palm M, Fagerström C. A systematicreviewand meta-analysis of dressingsusedforwoundhealing: theefficiency of honeycomparedtosilver on burns. Contemporarynurse. 2015;51(2-3):121-134. 8. Kassim M, Achoui M, Mustafa MR, Mohd MA, Yusoff KM. Ellagic acid, phenolic acids, and flavonoids in Malaysian honey extracts demonstrate in vitro anti-inflammatory activity. Nutr. Res. 2010;30:650–659. 9. Fauzi AN, Norazmi MN, Yaacob NS. Tualang honey induces apoptosis and disrupts the mitochondrial membrane potential of human breast and cervical cancer cell lines. Food Chem. Toxicol. 2011;49:871–878. 10. Samarghandian S, Afshari JT, Davoodi S. Chrysin reduces proliferation and induces apoptosis in the human prostate cancer cell line pc-3. Clinics. 2011;66:1073–1079.
Birincil Dil tr
Bölüm Derleme
Yazarlar

Yazar: Ayşe TOPAL HANÇER

Yazar: Pınar YILMAZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

Bibtex @derleme { bozoktip544908, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {152 - 159}, doi = {}, title = {BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Effect of Honey on Wound Healing}, key = {cite}, author = {Topal Hançer, Ayşe and Yılmaz, Pınar} }
APA Topal Hançer, A , Yılmaz, P . (2019). BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Effect of Honey on Wound Healing . Bozok Tıp Dergisi , 9 (1) , 152-159 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/44160/544908
MLA Topal Hançer, A , Yılmaz, P . "BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Effect of Honey on Wound Healing" . Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 152-159 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/44160/544908>
Chicago Topal Hançer, A , Yılmaz, P . "BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Effect of Honey on Wound Healing". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 152-159
RIS TY - JOUR T1 - BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Effect of Honey on Wound Healing AU - Ayşe Topal Hançer , Pınar Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 152 EP - 159 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Effect of Honey on Wound Healing %A Ayşe Topal Hançer , Pınar Yılmaz %T BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Effect of Honey on Wound Healing %D 2019 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Topal Hançer, Ayşe , Yılmaz, Pınar . "BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Effect of Honey on Wound Healing". Bozok Tıp Dergisi 9 / 1 (Mart 2019): 152-159 .
AMA Topal Hançer A , Yılmaz P . BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Effect of Honey on Wound Healing. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 152-159.
Vancouver Topal Hançer A , Yılmaz P . BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Effect of Honey on Wound Healing. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 152-159.
IEEE A. Topal Hançer ve P. Yılmaz , "BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Effect of Honey on Wound Healing", Bozok Tıp Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 152-159, Mar. 2019