Yıl 2015, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 4 - 9 2015-06-01

DERİN VEN TROMBOZUNDA TOTAL KOLESTEROL VE TRİGLİSERİD SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASININ ÖNEMİ

Meral EKİM [1] , Yunus Keser YILMAZ [2] , Hasan EKİM [3] , Zeynep Tuğba ÖZDEMİR [4]


Objective: Deep venous thrombosis (DVT) is a serious clinic problem and leads to severe complications such as pulmonary embolism, post-thrombotic syndrome and pulmonary hypertension. High serum lipoprotein and lipid levels have an effect on atherogenesis and also trigger the development of DVT. Our study aimed to investigate the total cholesterol and triglyceride levels in patients with DVT. Material and Methods:Between October 2012 and July 2014, 63 of the patients diagnosed to our hospital with deep venous thrombosis were included in our study. The diagnosis of DVT was based upon Wells scoring system and serum D-dimer level and confirmed by deep venous Doppler ultrasonography. Fasting total cholesterol, low-density lipoproteins (LDL), high density lipoproteins (HDL) and triglyceride levels were measured before starting the treatment of DVT. Also, biochemical parameters including creatinine phosphokinase (CPK) were regularly tested for avoiding severe complications in patients using lipid lowering drugs. Results: There were 32 male and 31 female patients ranging in age from 17 to 83 years, with a mean age of 53.57 years. Twenty five (39.7%) patients had elevated total cholesterol levels. Twenty five (39.7%) patients had elevated triglyceride levels of whom 12 (48%) had also increased total cholesterol levels. All patients gave a positive response to anticoagulant therapy and improved clinically. Cholesterol and triglyceride levels were gradually decreased to normal serum levels with proper treatment. There were no recurrences during the follow-up period.Conclusion:Our data suggest that in contrast to elevated HDL levels, elevated cholesterol or triglyceride levels may play a contributing role in the occurrence of DVT. Also, in addition to anticoagulant therapy, the adjustment of cholesterol and triglyceride levels to the normal limits may be useful to avoid recurrence of DVT. However, further investigations are required to clarify the relation among the high total cholesterol and triglyceride levels and DVT

Amaç: Derin ven trombozu (DVT) pulmoner embolizm, posttrombotik sendrom ve kronik pulmoner hipertan-
siyon gibi önemli komplikasyonlara yol açabilen ciddi bir klinik sorundur. Aterogenezis üzerine etkileri bilinen
lipidlerin ve lipoproteinlerin venöz tromboz gelişmesine de katkıda bulundukları göz önüne alınarak DVT tanısı konulan hastalarımızdaki total kolesterol ve trigliserid seviyeleri incelenmiştir.
Gereç ve Yöntemler: Ekim 2012 ile Temmuz 2014 tarihleri arasında DVT tanısı konulan hastalardan 63’ü
çalışma kapsamına alındı. Tüm olgularda tanı klinik değerlendirme, Wells skorlama sistemi ve venöz doppler
ultrasonografik inceleme ile kondu. Tedaviye başlamadan önce açlık total kolesterol, düşük dansiteli liporotein (LDL), yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) ve trigliserid düzeyleri ölçüldü. Keza, karaciğer ile böbrek fonksiyon testleri ve özellikle kreatinin fosfokinaz (CPK) ölçümleri lipid düşürücü ilaçları kullanan hastalarda ilaçların olası yan etkilerinden sakınılmak için düzenli aralıklarla ölçüldü.
Bulgular: Hastaların 32’si erkek ve 31’i kadın olup yaşları 17-83 arasında değişmekte ve ortalama yaş ise 53.57
yıldı. Hastaların 25’inde (39.7%) total kolesterol seviyesi yüksekti. Yine 25’inde (39.7%) trigliserid seviyesi
yüksekti. Trigliserid seviyesi yüksek olan 25 hastanın 12’sinde (%48) aynı zamanda total kolesterol seviyesi de yüksekti. Tüm hastalar antikoagülan tedaviye olumlu cevap verdi ve klinik olarak düzeldi. Kolesterol ve triglise- rid seviyeleri tedavi ile normal sınırlara çekildi. Takip süreleri içinde rekürrens olmadı.

Sonuç: Bulgularımız artmış HDL seviyelerinden farklı olarak, artmış kolesterol ve trigliserid seviyelerinin DVT
oluşumunda rol oynamış olabileceğini göstermektedir. Total kolesterol ve trigliserid seviyelerinin normal se-
rum seviyelerinde tutulması özellikle DVT rekürensini önlemede yararlı olabilir. Bununla birlikte, yüksek total kolesterol ve trigliserid düzeyleri ile DVT arasındaki ilişkiyi açıklamak için daha ileri araştırmaların yapılması gereklidir.

Anahtar kelimeler: Derin ven trombozu, Kolesterol, Trigliserid

ABSTRACT
Objective: Deep venous thrombosis (DVT) is a serious clinic problem and leads to severe complications such
as pulmonary embolism, post-thrombotic syndrome and pulmonary hypertension. High serum lipoprotein
and lipid levels have an effect on atherogenesis and also trigger the development of DVT. Our study aimed to investigate the total cholesterol and triglyceride levels in patients with DVT.
Material and Methods: Between October 2012 and July 2014, 63 of the patients diagnosed to our
hospital with deep venous thrombosis were included in our study. The diagnosis of DVT was based upon
Wells scoring system and serum D-dimer level and confirmed by deep venous Doppler ultrasonography. Fasting total cholesterol, low-density lipoproteins (LDL), high density lipoproteins (HDL) and triglyceride levels were measured before starting the treatment of DVT. Also, biochemical parameters including creatinine phosphokinase (CPK) were regularly tested for avoiding severe complications in patients using lipid lowering drugs.
Results: There were 32 male and 31 female patients ranging in age from 17 to 83 years, with a mean age of
53.57 years. Twenty five (39.7%) patients had elevated total cholesterol levels. Twenty five (39.7%) patients
had elevated triglyceride levels of whom 12 (48%) had also increased total cholesterol levels. All patients gave a positive response to anticoagulant therapy and improved clinically. Cholesterol and triglyceride levels were gradually decreased to normal serum levels with proper treatment. There were no recurrences during the follow-up period.
Conclusion: Our data suggest that in contrast to elevated HDL levels, elevated cholesterol or triglyceride
levels may play a contributing role in the occurrence of DVT. Also, in addition to anticoagulant therapy, the
adjustment of cholesterol and triglyceride levels to the normal limits may be useful to avoid recurrence of DVT. However, further investigations are required to clarify the relation among the high total cholesterol and triglyceride levels and DVT.


Key words: Deep venous thrombosis, Cholesterol, Triglyceride.

 • Kearon C. Epidemiology of venous thromboembolism. Semin Vasc Med. 2001;1(1):7-26.
 • Wakefield TW, Myers DD, Henke PK. Mechanisms of venous thrombosis and resolution. Arterioscler Thromb Vascular Biol 2008;28:387-391.
 • Nielsen LB and Moestrup SK. Lipids metabolism: lipids and lipoproteins - effect on blood clotting and risk of venous thrombosis. Curr Opin Lipidol. 2006;17(1):89-91.
 • Delluc A1, Malécot JM, Kerspern H, Nowak E, Carre JL, Mottier D. Lipid parameters, lipid lowering drugs and the risk of venous thromboembolism. Atherosclerosis. 2012;220(1):184-8.
 • Eichinger S, Pecheniuk NM, Hron G, Deguchi H, Schemper M, Kyrle PA, et al. High density lipoprotein and the risk of recurrent venous thromboembolism. Circulation. 2007;115(2):1609-1614.
 • Levi M, Poll T, Büller HR. Bidirectional relation between inflamation and coagulation. Circulation 2004;109(22):2698- 2698-2704.
 • Ay C, Tengler T, Vormittag R, Simanek R, Dorda W, Vukovich T, et al. Venous thromboembolism- a manifestation of the metabolic syndrome. Haematologica. 2007;92(3):374
 • Doggen CJ, Smith NL, Lemaitre RN, Heckbert SR, Rosendaal FR, Psaty BM. Serum lipid levels and the risk of venous thrombosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2004; 24(10):1970-5.
 • Kawasaki T, Kambayashi J, Ariyoshi H, Sakon M, Suehisa E, Monden M. Hypercholesterolemia as a risk factor for deep- vein thrombosis. Thromb Res. 1997;88(1):67-73.
 • Lippi G, Brocco GB, Manzato F, and Guidi G. Relationship between venous thromboembolism and lipid or lipoprotein disorders. Thromb Res. 1999;95(6):353-354.
 • Deguchi H, Pecheniuk NM, Elias DJ, Averell PM, Griffin JH. High density lipoprotein and dyslipoproteinemia associated with venous thrombosis in men. Circulation. 2005;112:893-899.
 • Delluc A1, Tromeur C, Le Moigne E, Nowak E, Mottier D, Le Gal G, et al. Lipid lowering drıgs and the risk of recurrent venous thromboembolism. Thromb Res. 2012;130(6):859
 • Squizzato A, Romualdi E, Ageno W. Why should statins prevent venous thromboembolism? A systematic literature search and a call for action. J Thromb Haemost. 2006;4(9):1925-7.
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Meral EKİM

Yazar: Yunus Keser YILMAZ

Yazar: Hasan EKİM

Yazar: Zeynep Tuğba ÖZDEMİR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015

Bibtex @ { bozoktip564017, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {4 - 9}, doi = {}, title = {DERİN VEN TROMBOZUNDA TOTAL KOLESTEROL VE TRİGLİSERİD SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASININ ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {EKİM, Meral and YILMAZ, Yunus Keser and EKİM, Hasan and ÖZDEMİR, Zeynep Tuğba} }
APA EKİM, M , YILMAZ, Y , EKİM, H , ÖZDEMİR, Z . (2015). DERİN VEN TROMBOZUNDA TOTAL KOLESTEROL VE TRİGLİSERİD SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASININ ÖNEMİ. Bozok Tıp Dergisi , 5 (2) , 4-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/45124/564017
MLA EKİM, M , YILMAZ, Y , EKİM, H , ÖZDEMİR, Z . "DERİN VEN TROMBOZUNDA TOTAL KOLESTEROL VE TRİGLİSERİD SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASININ ÖNEMİ". Bozok Tıp Dergisi 5 (2015 ): 4-9 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/45124/564017>
Chicago EKİM, M , YILMAZ, Y , EKİM, H , ÖZDEMİR, Z . "DERİN VEN TROMBOZUNDA TOTAL KOLESTEROL VE TRİGLİSERİD SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASININ ÖNEMİ". Bozok Tıp Dergisi 5 (2015 ): 4-9
RIS TY - JOUR T1 - DERİN VEN TROMBOZUNDA TOTAL KOLESTEROL VE TRİGLİSERİD SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASININ ÖNEMİ AU - Meral EKİM , Yunus Keser YILMAZ , Hasan EKİM , Zeynep Tuğba ÖZDEMİR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 4 EP - 9 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi DERİN VEN TROMBOZUNDA TOTAL KOLESTEROL VE TRİGLİSERİD SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASININ ÖNEMİ %A Meral EKİM , Yunus Keser YILMAZ , Hasan EKİM , Zeynep Tuğba ÖZDEMİR %T DERİN VEN TROMBOZUNDA TOTAL KOLESTEROL VE TRİGLİSERİD SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASININ ÖNEMİ %D 2015 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD EKİM, Meral , YILMAZ, Yunus Keser , EKİM, Hasan , ÖZDEMİR, Zeynep Tuğba . "DERİN VEN TROMBOZUNDA TOTAL KOLESTEROL VE TRİGLİSERİD SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASININ ÖNEMİ". Bozok Tıp Dergisi 5 / 2 (Haziran 2015): 4-9 .
AMA EKİM M , YILMAZ Y , EKİM H , ÖZDEMİR Z . DERİN VEN TROMBOZUNDA TOTAL KOLESTEROL VE TRİGLİSERİD SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASININ ÖNEMİ. Bozok Tıp Dergisi. 2015; 5(2): 4-9.
Vancouver EKİM M , YILMAZ Y , EKİM H , ÖZDEMİR Z . DERİN VEN TROMBOZUNDA TOTAL KOLESTEROL VE TRİGLİSERİD SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASININ ÖNEMİ. Bozok Tıp Dergisi. 2015; 5(2): 9-4.