Yıl 2015, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 16 - 18 2015-06-01

DİABETİK HASTALARDA BEL VE BOYUN ÇEVRESİ ÖLÇÜMÜ İLE GLUKOZ, LİPİD VE HBA1C PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Elif TURAN [1] , Bülent SAVUT [2] , Mustafa KULAKSIZOĞLU [3] , Mehmet UYAR [4] , Yasar TURAN [5] , Ahmet KAYA [6]


Aim: To evaluate the effect of Waist circumference (WC) and Neck circumference (NC) on glucose, HbA1C, lipid parameters and blood pressure in patients with diabetes.Method:Two hundred and ninety patients with Diabetes Mellitus were included in the study. Height, weight, WC, NC, glucose, HbA1c, HDL, LDL, triglyceride and blood pressure levels were noted. We assessed the correlation between these measurements and the levels of fasting plasma glucose (FPG), HbA1c, lipid parameters and blood pressure.Results: Study population was consisted of 141 female (53.4%) and 123 male (46.6%) patients. Mean age was 55.7 ± 10 year, body mass index (BMI) was 31.1 ± 5.5 kg/m², HbA1c was %8.7±2.4, FPG was 181±82 mg/dL, trigliserid was 182±111.7 mg/dL, HDL was 42.9±11.7 mg/dL, LDL was 111.8±34 mg/dL, diastolic blood pressure (DBP) was 81.6±12 mmHg, sistolic blood pressure (SBP) was 131±20 mmHg. Mean WC was 106±14 cm and NC was 36.2±2.8 cm in women, mean WC was 105.9±12.8 cm and NC was 37.9±5.1 cm in men. BMI was significantly correlated with WC, SBP and DBP individually in women and men (p<0.001 for each). NC was positively correlated with SBP, DBP and triglycerides (p<0.001, p<0.001, p =0.02) and negatively correlated with HDL (p = 0.09) in all patients. WC was positively correlated with SBP and DBP (p<0.001, p<0.001) and negatively correlated with HDL (p = 0.049) in male and female diabetic patients.Conclusion:Waist circumference and neck circumference measurements are important and simple physical examination methods and may reflect metabolic changes in diabetic patients

Amaç: Diyabet olan hastalarda bel çevresi ve boyun çevresinin; glukoz, HBA1c lipid parametreleri ve kan
basıncı üzerine etkisini tespit etmek.
Gereç ve Yöntemler: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Endokrinoloji Kliniğine son 6 ayda
başvuran 264 Tip 2 Diabetes Mellitus tanısı olan hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların kan basıncı, boy,
kilo, bel çevresi ve boyun çevresi (BÇ) ölçüldü. Ölçüm sonuçları ile açlık plazma glukoz (APG), A1c lipid para- metreleri ve kan basıncı arasında verilerin korelasyonuna bakıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 264 hastanın 141’i (%53.4) kadın, 123’i (%46.6) erkekti. Hastaların ortalama yaş
55.7 ± 10, VKİ 31.1 ± 5.5 kg/m², A1c %8.7±2.4, APG 181±82 mg/dL, trigliserit 182±111.7 mg/dL, HDL 42.9±11.7
mg/dL, LDL 111.8±34 mg/dL, sistolik kan basıncı (SKB) 131±20 mmHg, diastolik kan basıncı (DKB) 81.6±12 mmHg, kadında bel çevresi ortalama 106±14 cm, BÇ 36.2±2.8 cm, erkekte bel çevresi ortalama 105.9±12.8 cm, BÇ 37.9±5.1 cm olarak ölçüldü. Kadınlarda ve erkeklerde ayrı ayrı analizde BKİ ile bel çevresi, BÇ, SKB, DKB arasında anlamlı pozitif korelasyon bulundu (her biri için p<0.001). Hem kadında hem erkekte boyun çevresi ile SKB, DKB trigliseritte pozitif korelasyon (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p=0.02) tespit edilirken, boyun çevresi ve HDL arasında negatif yönde korelasyon bulundu (p=0.09). Kadın ve erkekler diyabetik hastalarda bel çevresi ile SKB ve DKB arasında pozitif korelasyon varken (sırasıyla p<0.001, p<0.001) ve HDL arasında negatif yönde korelasyon tespit edildi (p=0.049). Bel çevresi ve boyun çevresi A1C, APG ve LDL-kolesterol arasında korelasyon tespit edilmedi.
Sonuç: Bel çevresinin yanında boyun çevresi ölçümü takibi diyabetik hastalarda metabolik değişiklikleri yan-
sıtan önemli ve basit fizik muayene bulgusu olarak kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: Diabetes mellitus, Bel çevresi, Verilerin korelasyon

ABSTRACT
Aim: To evaluate the effect of Waist circumference (WC) and Neck circumference (NC) on glucose, HbA1C,
lipid parameters and blood pressure in patients with diabetes.
Method: Two hundred and ninety patients with Diabetes Mellitus were included in the study. Height,
weight, WC, NC, glucose, HbA1c, HDL, LDL, triglyceride and blood pressure levels were noted. We assessed
the correlation between these measurements and the levels of fasting plasma glucose (FPG), HbA1c, lipid parameters and blood pressure.
Results: Study population was consisted of 141 female (53.4%) and 123 male (46.6%) patients. Mean age
was 55.7 ± 10 year, body mass index (BMI) was 31.1 ± 5.5 kg/m², HbA1c was %8.7±2.4, FPG was 181±82 mg/
dL, trigliserid was 182±111.7 mg/dL, HDL was 42.9±11.7 mg/dL, LDL was 111.8±34 mg/dL, diastolic blood pressure (DBP) was 81.6±12 mmHg, sistolic blood pressure (SBP) was 131±20 mmHg. Mean WC was 106±14 cm and NC was 36.2±2.8 cm in women, mean WC was 105.9±12.8 cm and NC was 37.9±5.1 cm in men. BMI was significantly correlated with WC, SBP and DBP individually in women and men (p<0.001 for each). NC was positively correlated with SBP, DBP and triglycerides (p<0.001, p<0.001, p =0.02) and negatively correlated with HDL (p = 0.09) in all patients. WC was positively correlated with SBP and DBP (p<0.001, p<0.001) and negatively correlated with HDL (p = 0.049) in male and female diabetic patients.
Conclusion: Waist circumference and neck circumference measurements are important and simple physical
examination methods and may reflect metabolic changes in diabetic patients.

Key words: Diabetes mellitus, Waist circumference, Correlation of data

  • GA Colditz, WC Willett, MJ Stamfer et al. Weight as arisk factor for clinical diabetes in women. Am J Epidemiol. 1990;132(3): 501-513.
  • Kanaya AM, Vaisse C. Obezite. Greenspan Temel ve Klinik Endokrinoloji. Çeviri ed: Tütüncü NB, 2013;20:699-709. ter Maaten JC, Bakker SJ, Serné EH, ter Wee PM, Donker
  • AJ, Gans RO. Insulin’s acute effects on glomerular filtration rate correlate with insulin sensitivity whereas insulin’s acute effects on proximal tubular sodium reabsorption corırelate with salt sensitivity in normal subjects. Nephrol Dial Transplant. 1999;14(10):2357–2363.
  • Young JB. Effect of experimental hyperinsulinemia on sympathetic nervous system activity in the rat. Life Sci. 1988;43(2):193–200.
  • Begum N, Song Y, Rienzie J, Ragolia L.. Vascular smooth muscle cell growth and insulin regulation of mitogen- activated protein kinase in hypertension. Am J Physiol. 1998;275(1):C42–C49
  • Aswathappa J, Garg S, Kutty K, Shankar V. Neck circumference as an anthropometric measure of obesity in diabetics. N Am J Med Sci. 2013;5(1):28-31.
  • Preis SR, Massaro JM, Hoffmann U, D’Agostino RB, Levy D, Robins SJ, et al. Neck circumference as a novel measure of cardiometabolic Risk: The Framingham hear study. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95(8):3701-10.
  • Onat A, Hergenc G, Yuksel H, Can G, Ayhan E, Kaya Z. Neck circumference as a measure of central obesity: Associations with metabolic syndrome and obstructive sleep apnea syndrome beyond waist circumference. Clin Nutr. 2009;28(1):46-51.
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Elif TURAN

Yazar: Bülent SAVUT

Yazar: Mustafa KULAKSIZOĞLU

Yazar: Mehmet UYAR

Yazar: Yasar TURAN

Yazar: Ahmet KAYA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015

Bibtex @ { bozoktip564021, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {16 - 18}, doi = {}, title = {DİABETİK HASTALARDA BEL VE BOYUN ÇEVRESİ ÖLÇÜMÜ İLE GLUKOZ, LİPİD VE HBA1C PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {TURAN, Elif and SAVUT, Bülent and KULAKSIZOĞLU, Mustafa and UYAR, Mehmet and TURAN, Yasar and KAYA, Ahmet} }
APA TURAN, E , SAVUT, B , KULAKSIZOĞLU, M , UYAR, M , TURAN, Y , KAYA, A . (2015). DİABETİK HASTALARDA BEL VE BOYUN ÇEVRESİ ÖLÇÜMÜ İLE GLUKOZ, LİPİD VE HBA1C PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Bozok Tıp Dergisi , 5 (2) , 16-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/45124/564021
MLA TURAN, E , SAVUT, B , KULAKSIZOĞLU, M , UYAR, M , TURAN, Y , KAYA, A . "DİABETİK HASTALARDA BEL VE BOYUN ÇEVRESİ ÖLÇÜMÜ İLE GLUKOZ, LİPİD VE HBA1C PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Bozok Tıp Dergisi 5 (2015 ): 16-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/45124/564021>
Chicago TURAN, E , SAVUT, B , KULAKSIZOĞLU, M , UYAR, M , TURAN, Y , KAYA, A . "DİABETİK HASTALARDA BEL VE BOYUN ÇEVRESİ ÖLÇÜMÜ İLE GLUKOZ, LİPİD VE HBA1C PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Bozok Tıp Dergisi 5 (2015 ): 16-18
RIS TY - JOUR T1 - DİABETİK HASTALARDA BEL VE BOYUN ÇEVRESİ ÖLÇÜMÜ İLE GLUKOZ, LİPİD VE HBA1C PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Elif TURAN , Bülent SAVUT , Mustafa KULAKSIZOĞLU , Mehmet UYAR , Yasar TURAN , Ahmet KAYA Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 18 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi DİABETİK HASTALARDA BEL VE BOYUN ÇEVRESİ ÖLÇÜMÜ İLE GLUKOZ, LİPİD VE HBA1C PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Elif TURAN , Bülent SAVUT , Mustafa KULAKSIZOĞLU , Mehmet UYAR , Yasar TURAN , Ahmet KAYA %T DİABETİK HASTALARDA BEL VE BOYUN ÇEVRESİ ÖLÇÜMÜ İLE GLUKOZ, LİPİD VE HBA1C PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2015 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD TURAN, Elif , SAVUT, Bülent , KULAKSIZOĞLU, Mustafa , UYAR, Mehmet , TURAN, Yasar , KAYA, Ahmet . "DİABETİK HASTALARDA BEL VE BOYUN ÇEVRESİ ÖLÇÜMÜ İLE GLUKOZ, LİPİD VE HBA1C PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Bozok Tıp Dergisi 5 / 2 (Haziran 2015): 16-18 .
AMA TURAN E , SAVUT B , KULAKSIZOĞLU M , UYAR M , TURAN Y , KAYA A . DİABETİK HASTALARDA BEL VE BOYUN ÇEVRESİ ÖLÇÜMÜ İLE GLUKOZ, LİPİD VE HBA1C PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Bozok Tıp Dergisi. 2015; 5(2): 16-18.
Vancouver TURAN E , SAVUT B , KULAKSIZOĞLU M , UYAR M , TURAN Y , KAYA A . DİABETİK HASTALARDA BEL VE BOYUN ÇEVRESİ ÖLÇÜMÜ İLE GLUKOZ, LİPİD VE HBA1C PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Bozok Tıp Dergisi. 2015; 5(2): 18-16.