Yıl 2015, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 19 - 23 2015-06-01

GÖĞÜS CERRAHİSİNİN İLGİ ALANLARI: ANKET ÇALIŞMASI

Şener YILDIRIM [1] , Bayram METİN [2] , Eylem YILDIRIM [3]


Background: Allied health personnel are inviduals who is working in hospital and consulted by the patients who needs to learn about which department they should apply according to their complaints.Material and Methods:A questionaire was performed to allied health personel working our hospital based on voluntary. The questionnaires were distributed to the 35 people who agreed to participate in the study and were collected after answered. Obtained data was analyzed using IBM SPSS Statistics version 15.0 software program.Results: 62.9% (n = 22) of the 35 participants were secretary and 37.1% (n = 13) were nurses. Most of the study participants (n = 31, 88.6%) said to know thoracic surgery specialists working in the hospital. When asking to participant about organs in region of thorax, of 94.3% (n:33) for lung, of 91.4% (n:32) for heart, of 100% (n:35) for kidney, of 94.3% (n:33) for spleen and of 88.6% (n:31) for gallbladder knew correctly region of organs in thorax. The percentage of Participants who knew the location of timus in the thorax was 20%(n:7). When assesment the answering to question on disease being treated by thoracic surgery, chest trauma, rib fractures and chest deformities were known highly accurate. the correct response rate to answering to question about esophagus, mediastinum, diaphragm and thymus gland diseases and regional hiperhiroz were low.68.6% (n = 24) of the participants knew that lung operations were performed by thoracic surgery and the ratio was 100% (n = 13) for nurses, and 50% (n = 11) for secretary group.When questioned about breast surgery, %82.9 (n:29) of all participants answered as general surgery, this ratio was %100 for nurses. The correct response rate to o questions was higher in nurses compared to secretaries.Conclusion:This study reveals that knowledge and awareness of non-physician health personnels about Thoracic Surgery is insufficient and especially secretarias triaging patients need to be educated on this subject

Amaç: Hastanede çalışmakta olan yardımcı sağlık personelleri çoğu zaman hastaların şikayetlerine göre baş-
vurmaları gereken branş hakkında danıştıkları kişilerdir. Bu çalışmanın amacı hekim dışı sağlık personellerinin
göğüs cerrahisinin ilgi alanları açısından bilgi düzeylerini ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntemler: Hastanemizde çalışan yardımcı sağlık personellerine gönüllük esasına dayanarak anket
yapıldı. Anketler çalışmaya katılmayı kabul eden 35 kişiye dağıtıldı ve cevaplandıktan sonra toplandı. Elde edi-
len veriler IBM SPSS Statistics 15.0 ile analiz edildi.
Bulgular: Ankete katılan 35 hastane çalışanının %62.9’u (n:22) sekreter ve %37.1’i (n:13) hemşire idi. Çalışma-
ya katılanların çoğu (n:31,%88.6) hastanede çalışan göğüs cerrahisi uzmanını tanıdığını belirtmekteydi. Katılım-
cılara göğüs kafesi bölgesindeki organlar sorulduğunda %94.3’ü (n:33) akciğerin, %91.4’ü (n:32) kalbin, %100’ü (n:35) böbreğin, %94.3’ü (n:33) dalağın ve %88.6’sı (n:31) safra kesesinin lokalizasyonunu doğru bilmekteydi. Timusun göğüs kafesinde olduğunu bilenlerin oranı ise %20 (n:7) idi. Göğüs cerrahisi tarafından tedavi edilen hastalıklara verilen cevaplar değerlendirildiğinde göğüs travmaları, kaburga kırıkları ve göğüs kafesi deformi- teleri yüksek oranda doğru bilinmişti. Özofagus, mediasten, timus bezi ve diafragma hastalıkları ile bölgesel hiperhiroziste doğru cevap oranları düşüktü. Akciğer operasyonlarının göğüs cerrahisi tarafından yapıldığının bilinme oranı %68.6 (n:24) iken, hemşire grubunda bu oran %100 (n:13), sekreter grubunda ise %50 (n:11) idi. Meme ameliyatları ayrı olarak branş bazında sorgulandığında tüm katılımcıların %82.9 (n:29)’u genel cerrahi cevabını vermekteydi. Bu oran sadece hemşire grubunda çalışıldığında %100 olarak bulundu. Çalışma genelin- de hemşire grubunun doğru yanıt oranlarının sekreter grubuna göre daha fazla olduğu gözlemlendi.

Sonuç: Bu çalışma hekim dışı sağlık çalışanları arasında göğüs cerrahisi konusunda bilgi ve farkındalık dü-
zeyinin yeterli olmadığını, özellikle hasta yönlendirmede görevli sekreterlerin bu konuda eğitime ihtiyaçları
olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler: Göğüs cerrahisi, Anket, İlgi alanları, Sekreter, Hemşireler

ABSTRACT
Background: Allied health personnel are inviduals who is working in hospital and consulted by the patients
who needs to learn about which department they should apply according to their complaints.

Material and Methods: A questionaire was performed to allied health personel working our hospital based
on voluntary. The questionnaires were distributed to the 35 people who agreed to participate in the study and
were collected after answered. Obtained data was analyzed using IBM SPSS Statistics version 15.0 software program.
Results: 62.9% (n = 22) of the 35 participants were secretary and 37.1% (n = 13) were nurses. Most of the
study participants (n = 31, 88.6%) said to know thoracic surgery specialists working in the hospital. When
asking to participant about organs in region of thorax, of 94.3% (n:33) for lung, of 91.4% (n:32) for heart, of
100% (n:35) for kidney, of 94.3% (n:33) for spleen and of 88.6% (n:31) for gallbladder knew correctly region of organs in thorax. The percentage of Participants who knew the location of timus in the thorax was 20%(n:7). When assesment the answering to question on disease being treated by thoracic surgery, chest trauma, rib fractures and chest deformities were known highly accurate. the correct response rate to answering to question about esophagus, mediastinum, diaphragm and thymus gland diseases and regional hiperhiroz were low.68.6% (n = 24) of the participants knew that lung operations were performed by thoracic surgery and the ratio was 100% (n = 13) for nurses, and 50% (n = 11) for secretary group.When questioned about breast surgery, %82.9 (n:29) of all participants answered as general surgery, this ratio was %100 for nurses. The correct response rate to o questions was higher in nurses compared to secretaries.

Conclusion: This study reveals that knowledge and awareness of non-physician health personnels about
Thoracic Surgery is insufficient and especially secretarias triaging patients need to be educated on this subject.

Key words: Thoracic surgery, questionnaire, State Interest, Secretary, nurses.

  • Brodsky JB, Lemmens HJM. The history of anesthesia for thoracic surgery. Minerva Anestesiol. 2007;73(10):513- 24.
  • Bumin, O. Göğüs içi ameliyatlarda endotrakeal anestezi. Anadolu Kliniği. 1952;18:183-185.
  • Chaikhouni A. The magnicifent century of cardiothoracic Surgery, Heart Views. 2008;9(2):86-90
  • Hoşten T, Aksu C. Gelecek Bronşiyal Blokerlerin mi? Derleme. GKDA Derg. 2014;20(2):69-76
  • Aktin B,Apilioğulları B,Esme H, Yoldaş T. Uzman hekimler ile yapılan bir görüşme:Göğüs Cerrahisi nelerle uğraşır? Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2012;20(4):840-42
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Şener YILDIRIM

Yazar: Bayram METİN

Yazar: Eylem YILDIRIM

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015

Bibtex @ { bozoktip564022, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {19 - 23}, doi = {}, title = {GÖĞÜS CERRAHİSİNİN İLGİ ALANLARI: ANKET ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Şener and METİN, Bayram and YILDIRIM, Eylem} }
APA YILDIRIM, Ş , METİN, B , YILDIRIM, E . (2015). GÖĞÜS CERRAHİSİNİN İLGİ ALANLARI: ANKET ÇALIŞMASI. Bozok Tıp Dergisi , 5 (2) , 19-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/45124/564022
MLA YILDIRIM, Ş , METİN, B , YILDIRIM, E . "GÖĞÜS CERRAHİSİNİN İLGİ ALANLARI: ANKET ÇALIŞMASI". Bozok Tıp Dergisi 5 (2015 ): 19-23 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/45124/564022>
Chicago YILDIRIM, Ş , METİN, B , YILDIRIM, E . "GÖĞÜS CERRAHİSİNİN İLGİ ALANLARI: ANKET ÇALIŞMASI". Bozok Tıp Dergisi 5 (2015 ): 19-23
RIS TY - JOUR T1 - GÖĞÜS CERRAHİSİNİN İLGİ ALANLARI: ANKET ÇALIŞMASI AU - Şener YILDIRIM , Bayram METİN , Eylem YILDIRIM Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 23 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi GÖĞÜS CERRAHİSİNİN İLGİ ALANLARI: ANKET ÇALIŞMASI %A Şener YILDIRIM , Bayram METİN , Eylem YILDIRIM %T GÖĞÜS CERRAHİSİNİN İLGİ ALANLARI: ANKET ÇALIŞMASI %D 2015 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD YILDIRIM, Şener , METİN, Bayram , YILDIRIM, Eylem . "GÖĞÜS CERRAHİSİNİN İLGİ ALANLARI: ANKET ÇALIŞMASI". Bozok Tıp Dergisi 5 / 2 (Haziran 2015): 19-23 .
AMA YILDIRIM Ş , METİN B , YILDIRIM E . GÖĞÜS CERRAHİSİNİN İLGİ ALANLARI: ANKET ÇALIŞMASI. Bozok Tıp Dergisi. 2015; 5(2): 19-23.
Vancouver YILDIRIM Ş , METİN B , YILDIRIM E . GÖĞÜS CERRAHİSİNİN İLGİ ALANLARI: ANKET ÇALIŞMASI. Bozok Tıp Dergisi. 2015; 5(2): 23-19.