Yıl 2015, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 31 - 34 2015-06-01

İNME, HİPERTANSİYON VE BEYİN YARIKÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Nermin TANIK [1] , Savaş SARIKAYA [2] , Asuman ÇELİKBİLEK [3] , Yurdanur AKYÜZ [4]


Objective: The aim of the study was to research whether or not there was a relationship between hypertension and the involved brain hemisphere in patients who had suffered a stroke and in which brain hemisphere the stroke was most often seen.Mateials and Methods: A retrospective examination was made of the recorded data of 66 patients diagnosed and followed up for an ischemic or hemorrhagic stroke. Demographic characteristics, history and localization of the ischemic or hemorrhagic stroke were recorded.Results: The study comprised 33 (50%) females and 33 (50%) males with a mean age of 68.7±11.2 years. Ischemic stroke was determined in 40 (60.6%) cases and hemorrhagic stroke in 26 (39.4%) cases. There was involvement of the right hemisphere in 26 (39.4%) cases and the left hemisphere in 40 (60.6%) cases. Hypertension was determined in 36 (54.5%) cases. No difference was determined between hemisphere involvement in respect of ischemic/hemorrhagic stroke ratios (right 18:8, left 22:18, p>0.05) and hypertension (right 15, left 21, p>0.05). Conclusion: No relationship was found between the involved hemisphere and hypertension in patients who had experienced a stroke, although left hemisphere involvement was seen more often. Clinical and experimental data have shown hemispheric lateralization to be under the control of the autonomic nerve system. However, the data on this subject are contradictory. There is a need for further studies with greater participation to clarify the etiology in this area

Amaç: Biz inme geçirmiş hastalarda hipertansiyon ile tutulan beyin yarıküresini arasında ilişki olup olmadığını ve inmenin en sık hangi beyin yarıküresinde görüldüğünü araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: İskemik veya hemorajik inme tanısıyla takip edilen 66 hastanın dosya verileri retrospektif olarak incelendi. Demografik özellikler, özgeçmiş ve iskemik/hemorajik inme lokali- zasyonları kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 33’ü (%50 ) kadın, 33’ü (%50) erkek, yaş ortalaması 68,7±11,2 yıl idi. 40 hastada (%60,4) iskemik inme, 26 hastada (%39,4) hemorajik inme saptandı. 26 has- tada (%39,4) sağ hemisfer, 40 hastada (%60,6) ise sol hemisfer tutulumu mevcuttu. Hipertansiyon ise hastaların 36’sında (%54,5) mevcuttu. İskemik/hemorajik inme oranı ( sağ 18/8, sol 22/18, p>0.05) ve hipertansiyon (sağ 15, sol 21, p>0,05) açısından hemisfer tutulumları arasında fark yoktu.
Sonuç: İnme geçiren hastalarda hipertansiyon ile tutulan beyin yarıküresi arasında bir ilişki sap- tanmadı fakat inme geçiren hastalarda sol hemisfer tutulumu daha sık görülmektedir. Klinik ve deneysel veriler otonomik sinir sistemi kontrolünde hemisferik lateralizasyon olduğunu göster- mektedir. Fakat bu konudaki veriler çelişkilidir. Bu alanda etyolojiyi aydınlatmaya yönelik geniş katılımlı daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: İnme, Hipertansiyon, Serebral hemisferler

ABSTRACT
Objective: The aim of the study was to research whether or not there was a relationship between hypertension and the involved brain hemisphere in patients who had suffered a stroke and in which brain hemisphere the stroke was most often seen.
Mateials and Methods: A retrospective examination was made of the recorded data of 66 patients diagnosed and followed up for an ischemic or hemorrhagic stroke. Demographic characteristics, history and localization of the ischemic or hemorrhagic stroke were recorded.
Results: The study comprised 33 (50%) females and 33 (50%) males with a mean age of 68.7±11.2 years. Ischemic stroke was determined in 40 (60.6%) cases and hemorrhagic stroke in 26 (39.4%) cases. There was involvement of the right hemisphere in 26 (39.4%) cases and the left hemisphere in 40 (60.6%) cases. Hypertension was determined in 36 (54.5%) cases. No difference was determined between hemisphere involvement in respect of ischemic/hemorrhagic stroke ratios (right 18:8, left 22:18, p>0.05) and hypertension (right 15, left 21, p>0.05).
Conclusion: No relationship was found between the involved hemisphere and hypertension in patients who had experienced a stroke, although left hemisphere involvement was seen more often. Clinical and experimental data have shown hemispheric lateralization to be under the control of the autonomic nerve system. However, the data on this subject are contradictory. There is a need for further studies with greater participation to clarify the etiology in this area.
Key Words: Stroke, Hypertension, Cerebral hemispheres

İnme, Hipertansiyon, Serebral hemisferler
 • Sanossian N, Ovbiagele B. Multimodality stroke prevention. Neurologist. 2006;12(1): 14-31.
 • Balkan S, Topçuoğlu M.A. İnme ve Hipertansiyon. Turkiye Klinikleri J Neu. 2004;2(1):41-7.
 • Kocer B. Hypertension and Brain. Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics. 2009;2(4):53-8.
 • Meyer S, Strittmatter M, Fischer C, Georg T, Schmitz B. Lateralization in autononic dysfunction in ischemic stroke involving the insular cortex. Neuroreport. 2004; 15(2): 357
 • Hilz MJ, Dütsch M, Perrine K, Nelson PK, Rauhut U, Devinsky O. Hemispheric influence on autonomic modulation and baroreflex sensitivity. Ann Neurol. 2001; 49(5):575-84.
 • Naver HK, Blomstrand C, Wallin BG. Reduced heart rate variability after right-sided stroke. Stroke. 1996; 27(2): 247–51.
 • Temma T, Kuge Y, Sano K, Kamihashi J, Obokata N, Kawashima H et al. PET O-15 cerebral blood flow and metabolism after acute stroke in spontaneously hypertensive rats. Brain Res. 2008; 30:18-24.
 • Dicker D, Maya I, Vasilevsky V, Gofman M, Markowitz D, Beilin V et al. Blood pressure variability in acute ischemic stroke depends on hemispheric stroke location. Blood Press. 2006; 15(3):151–6
 • Banegas I, Prieto I, Vives F, Alba F, Gasparo M, Duran R et al. Asymmetrical response of aminopeptidase A and nitric oxide in plasma of normotensive and hypertensive rats with experimental hemiparkinsonism. Neuropharmacology. 2009; 56(3):573–9
 • Smeda J.S . Analysis of cerebrovascular sympathetic nerve density in relation to stroke development in spontaneously hypertensive rats. Stroke. 1990; 21(5): 785–9
 • Banegas I, Prieto I, Segarra AB, Durán R, Vives F, Alba F et al. Blood pressure increased dramatically in hypertensive rats after left hemisphere lesions with 6-hydroxydopamine. Neurosci Lett. 2011;500(2):148-50
 • Lis C.G, Gaviria M. Vascular dementia, hypertension, and the brain. Neurol Res. 1997; 19(5):471–80
 • Barron SA, Rogovski Z, Hemli J. Autonomic consequences of cerebral hemisphere infarction. Stroke. 1994; 25(1):113-6.
 • Christensen H, Boysen G, Christensen AF, Johannesen H.H. Insular lesions, ECG abnormalities, and outcome in acute stroke. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005 ;76(2):269-71.
 • Butcher KS, Hachinski V, Cechetto DF. Insular lesion evokes autonomic effects of stroke in normotensive and hypertensive rats. Stroke. 1995;26(3):459–65
 • Oppenheimer SM, Gelb AW, Girvin JP, Hachinski VC. Cardiovascular effects of human insular stimulation. Neurology. 1992; 42(9):1727–732
 • Yamori Y, Horie R, Handa H, Sato M, Fukase M. Pathogenic similarity of strokes in stroke-prone spontaneously hyperten- sive rats and humans. Stroke. 1976;7(1):46-53
 • Min J, Farooq M.U, Greenberg E, Aloka F, Bhatt A, Kassab M et al. Cardiac dysfunction after left permanent cerebral focal ischemia: the brain and heart connection. Stroke. 2009; 40(7):2560–3
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Nermin TANIK

Yazar: Savaş SARIKAYA

Yazar: Asuman ÇELİKBİLEK

Yazar: Yurdanur AKYÜZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015

Bibtex @ { bozoktip564026, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {31 - 34}, doi = {}, title = {İNME, HİPERTANSİYON VE BEYİN YARIKÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {TANIK, Nermin and SARIKAYA, Savaş and ÇELİKBİLEK, Asuman and AKYÜZ, Yurdanur} }
APA TANIK, N , SARIKAYA, S , ÇELİKBİLEK, A , AKYÜZ, Y . (2015). İNME, HİPERTANSİYON VE BEYİN YARIKÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Bozok Tıp Dergisi , 5 (2) , 31-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/45124/564026
MLA TANIK, N , SARIKAYA, S , ÇELİKBİLEK, A , AKYÜZ, Y . "İNME, HİPERTANSİYON VE BEYİN YARIKÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Bozok Tıp Dergisi 5 (2015 ): 31-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/45124/564026>
Chicago TANIK, N , SARIKAYA, S , ÇELİKBİLEK, A , AKYÜZ, Y . "İNME, HİPERTANSİYON VE BEYİN YARIKÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Bozok Tıp Dergisi 5 (2015 ): 31-34
RIS TY - JOUR T1 - İNME, HİPERTANSİYON VE BEYİN YARIKÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Nermin TANIK , Savaş SARIKAYA , Asuman ÇELİKBİLEK , Yurdanur AKYÜZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 34 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi İNME, HİPERTANSİYON VE BEYİN YARIKÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Nermin TANIK , Savaş SARIKAYA , Asuman ÇELİKBİLEK , Yurdanur AKYÜZ %T İNME, HİPERTANSİYON VE BEYİN YARIKÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2015 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD TANIK, Nermin , SARIKAYA, Savaş , ÇELİKBİLEK, Asuman , AKYÜZ, Yurdanur . "İNME, HİPERTANSİYON VE BEYİN YARIKÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Bozok Tıp Dergisi 5 / 2 (Haziran 2015): 31-34 .
AMA TANIK N , SARIKAYA S , ÇELİKBİLEK A , AKYÜZ Y . İNME, HİPERTANSİYON VE BEYİN YARIKÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Bozok Tıp Dergisi. 2015; 5(2): 31-34.
Vancouver TANIK N , SARIKAYA S , ÇELİKBİLEK A , AKYÜZ Y . İNME, HİPERTANSİYON VE BEYİN YARIKÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Bozok Tıp Dergisi. 2015; 5(2): 34-31.