Yıl 2015, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 0 - 0 2015-06-01

Doğum Sonu Dönemde Anne Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamalar

Birsen Bilgen Sivri [1]


Giriş ve Amaç: Doğum, kadın yaşamında fizyolojik bir olay olmasının yanı sıra toplumun sosyal ve kültürel özellikleri ile şekillenmektedir. Bu nedenle araştırma, doğum sonu dönemde anne bakımına yönelik geleneksel uygulamaları tespit etmek için planlanmıştır.

Materyal ve Metod: Araştırmanın evrenini, Akşehir ilçe belediye sınırları içinde bulunan Aile Sağlığı Merkezleri’ne (1-7) kayıtlı 0-12 aylık bebekleri olan 880 anne, örneklemi ise bu evrenden tabakalı örnekleme yöntemiyle rastgele sayılar tablosu kullanılarak seçilen 286 anne oluşturmuştur. Veriler, anket formu aracılığı ile annelerle yüz yüze görüşülerek toplanmış ve verilerin değerlendirilmesinde ki-kare önemlilik testi ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan annelerin %38.4’ünün 26-30 yaş grubunda, %50’sinin ilkokul mezunu olduğu saptanmıştır. Annelerin doğum sonu dönemde anne bakımına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olduğunda yaptıkları uygulamalarda; aile tipi ve çocuk sayısı grupları arasında(p<0.05) ve büyüttükleri çocuk sıralaması ile kendilerine ilişkin yaptıkları (lohusa kadının kırkının çıkartılması, yarı kırkının çıkartılması, lohusa kadının su içmemesi ve lohusa kadının sütünü artırmaya yönelik uygulama yapması) uygulamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir(sırasıyla p<0.01, p<0.05, p<0.05, p<0.001).

Sonuç: Sonuç olarak araştırmaya katılan annelerin doğum sonu dönemde, anne bakımına yönelik bazı geleneksel uygulamaları sürdürdükleri bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Anne bakımı, geleneksel uygulamalar, doğum sonu dönem, hemşirelik

Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Birsen Bilgen Sivri

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015

Bibtex @ { bozoktip564040, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Doğum Sonu Dönemde Anne Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamalar}, key = {cite}, author = {Bilgen Sivri, Birsen} }
APA Bilgen Sivri, B . (2015). Doğum Sonu Dönemde Anne Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamalar. Bozok Tıp Dergisi , 5 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/45124/564040
MLA Bilgen Sivri, B . "Doğum Sonu Dönemde Anne Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamalar". Bozok Tıp Dergisi 5 (2015 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/45124/564040>
Chicago Bilgen Sivri, B . "Doğum Sonu Dönemde Anne Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamalar". Bozok Tıp Dergisi 5 (2015 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Doğum Sonu Dönemde Anne Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamalar AU - Birsen Bilgen Sivri Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi Doğum Sonu Dönemde Anne Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamalar %A Birsen Bilgen Sivri %T Doğum Sonu Dönemde Anne Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamalar %D 2015 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Bilgen Sivri, Birsen . "Doğum Sonu Dönemde Anne Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamalar". Bozok Tıp Dergisi 5 / 2 (Haziran 2015): 0-0 .
AMA Bilgen Sivri B . Doğum Sonu Dönemde Anne Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamalar. Bozok Tıp Dergisi. 2015; 5(2): 0-0.
Vancouver Bilgen Sivri B . Doğum Sonu Dönemde Anne Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamalar. Bozok Tıp Dergisi. 2015; 5(2): 0-0.