Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 16 - 20 2019-09-16

AKUT APANDİSİTLERDE AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI CRP DEĞELERİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI The Comparison of Preoperative and Postoperative Crp Values With Histological Findings in Acute Appendicitis

Serdar KIRMIZI [1] , Muharrem KARAOĞLAN [2] , Fuat İPEKÇİ [3]


ÖZET
Akut apandisit acil cerrahi gerektiren akut karın nedenlerinin başlıca nedenidir. Tanı ve tedavide gecikme
önemli komplikasyonlara yol açabilir. Serum inflamasyon belirteçleri anammez, fizik muayene ile birlikte yaygın
olarak başvurulan ucuz ve ulaşılabilir tanısal araçlardır. C-reaktif protein (CRP) inflamasyonda karaciğerden
en hızlı, en çok sentezlenen akut faz reaktanı olup akut apandisitde tanısal amaçlı kullanılan inflamasyon
belirteçidir. Literatürde preoperetif ve postoperatif CRP değerlerinin perfore olmayan akut apandisitlerin histopatolojik
alt gruplarına göre karşılaştıran kısıtlı çalışma var. Bu amaçla Eylül 2008- Aralık 2008 tarihleri arasında
T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde akut apandisit nedeniyle
appendektomi uygulanan hastaların ameliyat öncesi ve sonrası CRP değerlerinin histopatolojik alt gruplarla
karşılaştırılması yapıldı. Perfore ve non-perfore flegmenöz alt grup apandisitlerde postoperatif CRP değerlerinin,
preoperatif değerlere göre anlamlı derecede yükseldiği (p<0,005, p<0,001), inflamasyonun daha az
olduğu eritematöz (p=0,05) ve oblitere akut apandisitlerde (p=0,38) ise anlamlı bir fark olmadığını saptadık.
Non-perfore flegmenöz apandisitlerde inflamasyon şiddetiyle orantılı olarak CRP değerlerinde preoperatif
yükselmeye yol açtığı ve postoperatif süreçte artarak devam etdiği gösterilmiştir. İnflamasyonun şiddetinin
daha az görüldüğü diğer histolojik alt gruplarda tanısal değeri olmasına rağmen postoperatif değerlerde anlamlı
değişiklik saptanmadı.
Anahtar Kelimeler: Akut Apandisit; C-Reaktif Protein; Apendisit Histopatoloji
ABSTRACT
Acute appendicitis is one of the leading causes of acute abdomen. The delay in diagnosis and treatment
can lead to significant complications. Serum inflammation markers are cheap, accessible diagnostic tools
commonly used along with history and physical examination. C-reactive protein (CRP) is the fastest, most
synthesized acute phase reactant in response to inflammation in the liver and is the diagnostic marker for
inflammation in acute appendicitis. There are limited studies comparing preoperative and postoperative CRP
values of histopathological subgroups of non-perforated acute appendicitis in the literature. The preoperative
and postoperative CRP values of patients who underwent appendectomy for acute appendicitis at the T.C.S.B.
İzmir Tepecik Training and Research Hospital General Surgery Clinic were compared with the histopathological
subgroups between September to December in 2008. Postoperative CRP values of perforated and non
perforated phlegmonous subgroup of appendicitis were found to be significantly higher than pre-operative
values (p <0.005, p <0.001). p = 0.38) but no significant difference in erythematous (p = 0.05) and obliterated
acute appendicitis (p = 0.38). It has been shown that non-perforated phlegmoneus appendicitis leads to a
pre-operative increase in CRP values in proportion to the severity of inflammation and continues to increase
in the post-operative process. Despite the diagnostic value of other histological subgroups with less severity
of inflammation, there were no significant changes in postoperative values.
Key Words: Acute appendicitis; C-reactive protein; Appendicitis Histopathology
AKUT APANDİSİTLERDE AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI CRP DEĞELERİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI The Comparison of Preoperative and Postoperative Crp Values With Histological Findings in Acute Appendicitis
  • 1. Hoffman J, Rasmussen OO. Aids in the diagnosis of acute appendicitis. Br JSurg. 1989;76:774-9. 2. Erkasap S, Ates E, Ustuner Z, Sahin A, Yilmaz S, Yasar B, et al. Diagnostic value of interleukin- 6 and C-reactive protein in acute appendicitis. Swiss Surg. 2000;6:169-72. 3. Shafi SM, Afsheen M, Reshi FA. Total leucocyte count, C-reactive protein and neutrophil count: diagnostic aid in acute appendicitis. Saudi journal of gastroenterology: official journal of the Saudi Gastroenterology Association. 2009;15(2): 117. 4. Akçay MN, Yıldırgan Mİ, Çapan MY, Çelebi F, Kılıç A, Atamanapl S, et al. CRP nin akut karın tanısındaki yeri .Turkish Journal of Trauma&Emergecy Surgery. 1996;2:100-4. 5. Yoon DY, Chu J, Chandler C, Hiyama S, Thompson JE, Hines OJ. Human cytokine levels in nonperforated cersus perforated appendicitis: Molecular serum markers for extent of disease? Am Surg. 2002;68:1033–7. 6. Yang HR, Wang YC, Chung PK, Chen WK, Jeng LB, Chen RJ. Role of leukocyte count, neutrophil percentage, and C-reactive protein in the diagnosis of acute appendicitis in the elderly. Am Surg. 2005;71: 344–7. 7. Grönroos JM, Grönroos P. Leucocyte count and C‐reactive protein in the diagnosis of acute appendicitis. British journal of surgery. 1999;86(4): 501-4. 8. Yildirim O, Solak C, Koçer B, Ünal B, Karabeyoğlu M, Bozkurt B, et al. The Role of Serum Inflammatory Markers in Acute Appendicitis and Their Success in Preventing Negative Laparotomy, Journal of Investigative Surgery. 2006;19(6):345-52. 9. Sengupta, A, Bax G, Paterson Brown S. White cell count and C-reactive protein measurement in patients with possible appendicitis. The Annals of The Royal College of Surgeons of England. 2009;91(2):113-5. 10. Gurleyik E, Gurleyik G, Unalmiser S. Accuracy of serum C-reactive protein measurements in diagnosis of acute appendicitis compared with surgeon's clinical impression. Diseases of the colon & rectum. 1995;38(12): 1270-4.
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Serdar KIRMIZI

Yazar: Muharrem KARAOĞLAN

Yazar: Fuat İPEKÇİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bozoktip620605, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {16 - 20}, doi = {}, title = {AKUT APANDİSİTLERDE AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI CRP DEĞELERİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI The Comparison of Preoperative and Postoperative Crp Values With Histological Findings in Acute Appendicitis}, key = {cite}, author = {KIRMIZI, Serdar and KARAOĞLAN, Muharrem and İPEKÇİ, Fuat} }
APA KIRMIZI, S , KARAOĞLAN, M , İPEKÇİ, F . (2019). AKUT APANDİSİTLERDE AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI CRP DEĞELERİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI The Comparison of Preoperative and Postoperative Crp Values With Histological Findings in Acute Appendicitis. Bozok Tıp Dergisi , 9 (3) , 16-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/48757/620605
MLA KIRMIZI, S , KARAOĞLAN, M , İPEKÇİ, F . "AKUT APANDİSİTLERDE AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI CRP DEĞELERİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI The Comparison of Preoperative and Postoperative Crp Values With Histological Findings in Acute Appendicitis". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 16-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/48757/620605>
Chicago KIRMIZI, S , KARAOĞLAN, M , İPEKÇİ, F . "AKUT APANDİSİTLERDE AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI CRP DEĞELERİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI The Comparison of Preoperative and Postoperative Crp Values With Histological Findings in Acute Appendicitis". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 16-20
RIS TY - JOUR T1 - AKUT APANDİSİTLERDE AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI CRP DEĞELERİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI The Comparison of Preoperative and Postoperative Crp Values With Histological Findings in Acute Appendicitis AU - Serdar KIRMIZI , Muharrem KARAOĞLAN , Fuat İPEKÇİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 20 VL - 9 IS - 3 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi AKUT APANDİSİTLERDE AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI CRP DEĞELERİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI The Comparison of Preoperative and Postoperative Crp Values With Histological Findings in Acute Appendicitis %A Serdar KIRMIZI , Muharrem KARAOĞLAN , Fuat İPEKÇİ %T AKUT APANDİSİTLERDE AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI CRP DEĞELERİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI The Comparison of Preoperative and Postoperative Crp Values With Histological Findings in Acute Appendicitis %D 2019 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD KIRMIZI, Serdar , KARAOĞLAN, Muharrem , İPEKÇİ, Fuat . "AKUT APANDİSİTLERDE AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI CRP DEĞELERİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI The Comparison of Preoperative and Postoperative Crp Values With Histological Findings in Acute Appendicitis". Bozok Tıp Dergisi 9 / 3 (Eylül 2019): 16-20 .
AMA KIRMIZI S , KARAOĞLAN M , İPEKÇİ F . AKUT APANDİSİTLERDE AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI CRP DEĞELERİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI The Comparison of Preoperative and Postoperative Crp Values With Histological Findings in Acute Appendicitis. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 16-20.
Vancouver KIRMIZI S , KARAOĞLAN M , İPEKÇİ F . AKUT APANDİSİTLERDE AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI CRP DEĞELERİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI The Comparison of Preoperative and Postoperative Crp Values With Histological Findings in Acute Appendicitis. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 20-16.