Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 76 - 80 2019-09-16

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN GEBELİK VE NEONATAL SONUÇLARA ETKİSİ The Effect Of Body Mass Index On Pregnancy And Neonatal Results

Emre BAŞER [1] , Demet AYDOĞAN KIRMIZI [2] , Taylan ONAT [3] , Mustafa KARA [4] , Ethem Serdar YALVAÇ [5]


ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı diyabetik olmayan gebelerin vücut kitle indeksinin maternal ve fetal sonuçlara
etkisini değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmaya Ocak 2016- Aralık 2017 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları
ve Doğum Kliniğinde doğum yapan ve dosya kayıtlarına tam olarak ulaşılan 37 hafta üstü, 360 gebe dahil
edilmiştir. Gebeler vücut kitle indeksi <30 ve ?30 olanlar olarak ikiye ayrıldı. Gebeliğinde diyabetes mellitus ve
hipertansiyon gibi komplikasyon gelişen kadınlar ve 37 hafta altı gebeler çalışma dışı bırakılmıştır. İstatistiksel
analizler Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc; Chicago, IL, USA) versiyon 20.0 yazılımı kullanılarak
yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalamaları 28.24±5.74, VKİ ortalamaları 30,49±4,85, son adet
tarihine göre gebelik haftası ortalamaları 38.39±2.22 idi. Obez olan ve olmayan gruplar arasında makrozomik
fetus, ikiz gebelik ve sezaryen oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (sırasıyla p=0.007, p=0.041,
p=0.046).
Sonuç: Çalışmamızda diyabetik olmayan gebelerde obezitenin sezaryen oranlarını artırdığı, yenidoğanda pH
değerlerinin düşmesine neden olduğu ve özellikle makrozomi insidansını artırdığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vücut kitle indeksi; Gebelik; Neonatal sonuçlar
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of Body Mass Index in non-diabetic pregnant
women on maternal and fetal outcomes.
Method: Between January 2016- December 2017, 360 pregnant women who were delivered in the term in
our clinic and whose records were fully accessible were included in the study. The study groups were divided
into two as < 30 and ? 30 according to BMI. Pregnant women who had complications such as diabetes mellitus
and hypertension and pregnant women under 37 weeks of gestation were excluded from the study. Statistical
analysis was performed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc; Chicago, IL, USA) version
20.0 software.
Results: The mean age of the patients included in the study was 28.24 ± 5.74, their average BMI was 30.49 ±
4.85 and the mean gestational week according to the last menstrual period was 38.39 ± 2.22. A statistically
significant difference was found between obese and non-obese groups in terms of the macrosomic fetus, twin
pregnancy and cesarean rates (p = 0.007, p = 0.041, p = 0.046, respectively).
Conclusions: In our study, it was found that obesity increased cesarean rates in non-diabetic pregnant women,
decreased the pH values in newborn and increased the incidence of macrosomia.
Keywords: Body mass index; Pregnancy; Neonatal results
VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN GEBELİK VE NEONATAL SONUÇLARA ETKİSİ The Effect Of Body Mass Index On Pregnancy And Neonatal Results
  • 1. NCD Risk Factor Collaboration., Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19• 2 million participants. Lancet, 2016. 387(10026): p. 1377-96. 2. DAŞIKAN, Z. and O. KAVLAK, Maternal Obesity: Pregnancy Complications and Management of Pregnant Woman. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing, 2009. 1(1): p. 39. 3. Cedergren, M., Effects of gestational weight gain and body mass index on obstetric outcome in Sweden. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2006. 93(3): p. 269-274. 4. Lutsiv, O., et al., The effects of morbid obesity on maternal and neonatal health outcomes: a systematic review and meta‐analyses. Obesity Reviews, 2015. 16(7): p. 531-546. 5. Van Der Linden, E.L., et al., Maternal body mass index and adverse pregnancy outcomes: A ghanaian cohort study. Obesity, 2016. 24(1): p. 215-222. 6. Hilliard, A.M., et al., Effect of obesity on length of labor in nulliparous women. American journal of perinatology, 2012. 29(02): p. 127-132. 7. Scott‐Pillai, R.a., et al., The impact of body mass index on maternal and neonatal outcomes: a retrospective study in a UK obstetric population, 2004–2011. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 2013. 120(8): p. 932-939. 8. Lashen, H., K. Fear, and D. Sturdee, Obesity is associated with increased risk of first trimester and recurrent miscarriage: matched case–control study. Human reproduction, 2004. 19(7): p. 1644-1646. 9. McGuire, W., L. Dyson, and M. Renfrew. Maternal obesity: consequences for children, challenges for clinicians and carers. in Seminars in Fetal and Neonatal Medicine. 2010. Elsevier. 10. Abenhaim, H.A., et al., Effect of prepregnancy body mass index categories on obstetrical and neonatal outcomes. Archives of gynecology and obstetrics, 2007. 275(1): p. 39-43.
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Emre BAŞER

Yazar: Demet AYDOĞAN KIRMIZI

Yazar: Taylan ONAT

Yazar: Mustafa KARA

Yazar: Ethem Serdar YALVAÇ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bozoktip621886, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {76 - 80}, doi = {}, title = {VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN GEBELİK VE NEONATAL SONUÇLARA ETKİSİ The Effect Of Body Mass Index On Pregnancy And Neonatal Results}, key = {cite}, author = {BAŞER, Emre and AYDOĞAN KIRMIZI, Demet and ONAT, Taylan and KARA, Mustafa and YALVAÇ, Ethem Serdar} }
APA BAŞER, E , AYDOĞAN KIRMIZI, D , ONAT, T , KARA, M , YALVAÇ, E . (2019). VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN GEBELİK VE NEONATAL SONUÇLARA ETKİSİ The Effect Of Body Mass Index On Pregnancy And Neonatal Results. Bozok Tıp Dergisi , 9 (3) , 76-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/48757/621886
MLA BAŞER, E , AYDOĞAN KIRMIZI, D , ONAT, T , KARA, M , YALVAÇ, E . "VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN GEBELİK VE NEONATAL SONUÇLARA ETKİSİ The Effect Of Body Mass Index On Pregnancy And Neonatal Results". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 76-80 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/48757/621886>
Chicago BAŞER, E , AYDOĞAN KIRMIZI, D , ONAT, T , KARA, M , YALVAÇ, E . "VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN GEBELİK VE NEONATAL SONUÇLARA ETKİSİ The Effect Of Body Mass Index On Pregnancy And Neonatal Results". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 76-80
RIS TY - JOUR T1 - VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN GEBELİK VE NEONATAL SONUÇLARA ETKİSİ The Effect Of Body Mass Index On Pregnancy And Neonatal Results AU - Emre BAŞER , Demet AYDOĞAN KIRMIZI , Taylan ONAT , Mustafa KARA , Ethem Serdar YALVAÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 80 VL - 9 IS - 3 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN GEBELİK VE NEONATAL SONUÇLARA ETKİSİ The Effect Of Body Mass Index On Pregnancy And Neonatal Results %A Emre BAŞER , Demet AYDOĞAN KIRMIZI , Taylan ONAT , Mustafa KARA , Ethem Serdar YALVAÇ %T VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN GEBELİK VE NEONATAL SONUÇLARA ETKİSİ The Effect Of Body Mass Index On Pregnancy And Neonatal Results %D 2019 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD BAŞER, Emre , AYDOĞAN KIRMIZI, Demet , ONAT, Taylan , KARA, Mustafa , YALVAÇ, Ethem Serdar . "VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN GEBELİK VE NEONATAL SONUÇLARA ETKİSİ The Effect Of Body Mass Index On Pregnancy And Neonatal Results". Bozok Tıp Dergisi 9 / 3 (Eylül 2019): 76-80 .
AMA BAŞER E , AYDOĞAN KIRMIZI D , ONAT T , KARA M , YALVAÇ E . VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN GEBELİK VE NEONATAL SONUÇLARA ETKİSİ The Effect Of Body Mass Index On Pregnancy And Neonatal Results. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 76-80.
Vancouver BAŞER E , AYDOĞAN KIRMIZI D , ONAT T , KARA M , YALVAÇ E . VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN GEBELİK VE NEONATAL SONUÇLARA ETKİSİ The Effect Of Body Mass Index On Pregnancy And Neonatal Results. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 80-76.