Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 81 - 86 2019-09-16

İHMAL EDİLMİŞ AŞİL TENDON RÜPTÜRLERİNDE PRİMER ONARIM VE PLANTARİS TENDONU İLE ÖGMENTASYON TEKNİĞİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI Mid-Term Results of Primary Repair and Plantaris Tendon Augmentation Technique in Neglected Achilles Tendon Rupture

Enes ULUYARDIMCI [1] , Süleyman Bülent BEKTAŞER [2] , Muhammed Nadir YALÇIN [3] , İbrahim BOZKURT [4] , Durmuş Ali ÖÇGÜDER [5] , Ahmet Şükrü SOLAK [6]


ÖZET
Amaç: İhmal edilmiş Aşil tendon rüptürlerine uyguladığımız primer onarım ve plantaris tendonu ile ögmentasyon
tekniğinin klinik ve fonksiyonel sonuçlarını değerlendirmek.
Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada 2011-2014 yılları arasında ihmal edilmiş Aşil tendon rüptürü nedeniyle, primer
onarım ve plantaris tendonuyla ögmentasyon tekniği ile cerrahi tedavi uyguladığımız yirmi hasta retrospektif
olarak incelendi. Hastalar son takiplerde klinik olarak Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Topluluğu
(AOFAS) arka ayak skoru, Vizüel Ağrı Skalası (VAS) skoru, baldır çevresi uzunluğu, topuk yükseltme testi ve ayak
bileği eklem hareket açıklığı dereceleri ile değerlendirildi.
Bulgular: Yaralanma ile ameliyat arasında geçen süre ortalama 7,8 (4-16) hafta olarak bulundu. Ameliyat sırasında
tendon güdükleri arasındaki ortalama defekt miktarı 44 (30-75) mm olarak ölçüldü. Ortalama takip
süresi 62 (56-84) aydı. Son takiplerde AOFAS skoru ortalaması 93,6 (86-100) olarak bulundu ve VAS skoru tüm
hastalarda sıfırdı. Ortalama baldır çevresi uzunluğu, ayak bileği plantar fleksiyon ve dorsifleksiyon dereceleri
etkilenmemiş taraf ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p değerleri sırasıyla
0,40-0,59-0,68). Bir hasta hariç tüm hastalar topuk yükseltme testini gerçekleştirebilmekteydi. Bir hastada antibiyotik
tedavisi ile iyileşen yüzeysel cilt enfeksiyonu gözlendi. Hiçbir hastada derin ven trombozu, cilt nekrozu
ve tekrar rüptür tespit edilmedi.
Sonuç: İhmal edilmiş Aşil tendon rüptürlerinde, primer onarım ve plantaris tendonu ile ögmentasyon tekniği,
orta dönemde, klinik ve fonksiyonel olarak başarılı sonuçlar ile ilişkilidir
Anahtar Sözcükler: Aşil; Tendon; Rüptür; İhmal edilmiş; Kronik; Plantaris.
ABSTRACT
Objective: To assess clinical and functional outcomes of primary repair and plantaris tendon augmentation
technique employed in neglected Achilles tendon rupture.
Methods: We retrospectively reviewed 20 patients underwent surgical treatment with primary repair and
plantaris tendon augmentation technique for neglected Achilles tendon rupture between 2011 and 2014. At
the last follow-up, the patients were clinically assessed by American Orthopedic Foot & Ankle Society (AOFAS)
hindfoot score, Visual Analogue Scale (VAS) score, calf circumference, single-limb heel rise test and range of
motion in ankle.
Results: Mean time from rupture to surgery was 7.8 weeks (range 4-16 weeks). The mean gap was 44 mm
(range 30-75 mm). Mean postoperative follow-up period was 62 months (range 56-84 months). At the last
follow-up, mean AOFAS score was 93.6 (range 82-100) while VAS score was found as zero in all patients. No
significant difference was detected in mean calf circumference and plantar flexion and dorsiflexion range
of ankle between involved site and contralateral intact site (p=0.40; p=0.59 and p=0.68, respectively). One
patient suffered from superficial skin infection which was treated successfully with antimicrobial therapy.
There were no cases of deep-vein thrombosis, skin necrosis, or re-rupture.
Conclusion: In neglected Achilles tendon rupture, primary repair and plantaris augmentation technique is
associated with successful clinical and functional outcomes at mid-term.
Keywords: Achilles; Tendon; Rupture; Neglected; Chronic; Plantaris
İHMAL EDİLMİŞ AŞİL TENDON RÜPTÜRLERİNDE PRİMER ONARIM VE PLANTARİS TENDONU İLE ÖGMENTASYON TEKNİĞİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI Mid-Term Results of Primary Repair and Plantaris Tendon Augmentation Technique in Neglected Achilles Tendon Rupture
  • 1. Maffulli N. Rupture of the Achilles tendon. J Bone Joint Surg Am 1999;81(7):1019-36 2. Carden DG, Noble J, Chalmers J, Lunn P, Ellis J. Rupture of the calcaneal tendon. The early and late management. J Bone Joint Surg Br 1987;69(3):416-20. 3. Inglis AE, Scott WN, Sculco TP. Ruptures of the tendoachillis. An objective assessment of surgical and non-surgical treatment. J Bone Joint Surg 1976;58(7):990-3. 4. Abraham E, Pankovich AM. Neglected rupture of the Achilles tendon. Treatment by V-Y tendinous flap. J Bone Joint Surg Am 1975;57(2):253-5. 5. Wapner KL, Pavlock GS, Hecht PJ, Naselli F, Walther R. Repair of chronic Achilles tendon rupture with flexor hallucis longus tendon transfer. Foot Ankle 1993;14(8):443-9. 6. Gabel S, Manoli A. Neglected rupture of the Achilles tendon. Foot Ankle Int 1994;15(9):512–7. 7. Maffulli N, Leadbetter WB. Free gracilis tendon graft in neglected tears of the achilles tendon. Clin J Sport Med 2005;15(2):56-61. 8. Esenyel CZ, Tekin C, Cakar M, Bayraktar K,Saygili S, Esenyel M, et al. Surgical treatment of the neglected achilles tendon rupture with Hyalonect. J Am Podiatr Med Assoc 2014;104(5):434-43. 9. McClelland D1, Maffulli N. Neglected rupture of the Achilles tendon: reconstruction with peroneus brevis tendon transfer. Surgeon 2004;2(4):209-13. 10. Rush JH. Operative repair of neglected rupture of the tendo Achillis. Aust N Z J Surg 1980;50(4):420-2.
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Enes ULUYARDIMCI

Yazar: Süleyman Bülent BEKTAŞER

Yazar: Muhammed Nadir YALÇIN

Yazar: İbrahim BOZKURT

Yazar: Durmuş Ali ÖÇGÜDER

Yazar: Ahmet Şükrü SOLAK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bozoktip621932, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {81 - 86}, doi = {}, title = {İHMAL EDİLMİŞ AŞİL TENDON RÜPTÜRLERİNDE PRİMER ONARIM VE PLANTARİS TENDONU İLE ÖGMENTASYON TEKNİĞİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI Mid-Term Results of Primary Repair and Plantaris Tendon Augmentation Technique in Neglected Achilles Tendon Rupture}, key = {cite}, author = {ULUYARDIMCI, Enes and BEKTAŞER, Süleyman Bülent and YALÇIN, Muhammed Nadir and BOZKURT, İbrahim and ÖÇGÜDER, Durmuş Ali and SOLAK, Ahmet Şükrü} }
APA ULUYARDIMCI, E , BEKTAŞER, S , YALÇIN, M , BOZKURT, İ , ÖÇGÜDER, D , SOLAK, A . (2019). İHMAL EDİLMİŞ AŞİL TENDON RÜPTÜRLERİNDE PRİMER ONARIM VE PLANTARİS TENDONU İLE ÖGMENTASYON TEKNİĞİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI Mid-Term Results of Primary Repair and Plantaris Tendon Augmentation Technique in Neglected Achilles Tendon Rupture. Bozok Tıp Dergisi , 9 (3) , 81-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/48757/621932
MLA ULUYARDIMCI, E , BEKTAŞER, S , YALÇIN, M , BOZKURT, İ , ÖÇGÜDER, D , SOLAK, A . "İHMAL EDİLMİŞ AŞİL TENDON RÜPTÜRLERİNDE PRİMER ONARIM VE PLANTARİS TENDONU İLE ÖGMENTASYON TEKNİĞİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI Mid-Term Results of Primary Repair and Plantaris Tendon Augmentation Technique in Neglected Achilles Tendon Rupture". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 81-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/48757/621932>
Chicago ULUYARDIMCI, E , BEKTAŞER, S , YALÇIN, M , BOZKURT, İ , ÖÇGÜDER, D , SOLAK, A . "İHMAL EDİLMİŞ AŞİL TENDON RÜPTÜRLERİNDE PRİMER ONARIM VE PLANTARİS TENDONU İLE ÖGMENTASYON TEKNİĞİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI Mid-Term Results of Primary Repair and Plantaris Tendon Augmentation Technique in Neglected Achilles Tendon Rupture". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 81-86
RIS TY - JOUR T1 - İHMAL EDİLMİŞ AŞİL TENDON RÜPTÜRLERİNDE PRİMER ONARIM VE PLANTARİS TENDONU İLE ÖGMENTASYON TEKNİĞİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI Mid-Term Results of Primary Repair and Plantaris Tendon Augmentation Technique in Neglected Achilles Tendon Rupture AU - Enes ULUYARDIMCI , Süleyman Bülent BEKTAŞER , Muhammed Nadir YALÇIN , İbrahim BOZKURT , Durmuş Ali ÖÇGÜDER , Ahmet Şükrü SOLAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 86 VL - 9 IS - 3 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi İHMAL EDİLMİŞ AŞİL TENDON RÜPTÜRLERİNDE PRİMER ONARIM VE PLANTARİS TENDONU İLE ÖGMENTASYON TEKNİĞİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI Mid-Term Results of Primary Repair and Plantaris Tendon Augmentation Technique in Neglected Achilles Tendon Rupture %A Enes ULUYARDIMCI , Süleyman Bülent BEKTAŞER , Muhammed Nadir YALÇIN , İbrahim BOZKURT , Durmuş Ali ÖÇGÜDER , Ahmet Şükrü SOLAK %T İHMAL EDİLMİŞ AŞİL TENDON RÜPTÜRLERİNDE PRİMER ONARIM VE PLANTARİS TENDONU İLE ÖGMENTASYON TEKNİĞİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI Mid-Term Results of Primary Repair and Plantaris Tendon Augmentation Technique in Neglected Achilles Tendon Rupture %D 2019 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD ULUYARDIMCI, Enes , BEKTAŞER, Süleyman Bülent , YALÇIN, Muhammed Nadir , BOZKURT, İbrahim , ÖÇGÜDER, Durmuş Ali , SOLAK, Ahmet Şükrü . "İHMAL EDİLMİŞ AŞİL TENDON RÜPTÜRLERİNDE PRİMER ONARIM VE PLANTARİS TENDONU İLE ÖGMENTASYON TEKNİĞİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI Mid-Term Results of Primary Repair and Plantaris Tendon Augmentation Technique in Neglected Achilles Tendon Rupture". Bozok Tıp Dergisi 9 / 3 (Eylül 2019): 81-86 .
AMA ULUYARDIMCI E , BEKTAŞER S , YALÇIN M , BOZKURT İ , ÖÇGÜDER D , SOLAK A . İHMAL EDİLMİŞ AŞİL TENDON RÜPTÜRLERİNDE PRİMER ONARIM VE PLANTARİS TENDONU İLE ÖGMENTASYON TEKNİĞİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI Mid-Term Results of Primary Repair and Plantaris Tendon Augmentation Technique in Neglected Achilles Tendon Rupture. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 81-86.
Vancouver ULUYARDIMCI E , BEKTAŞER S , YALÇIN M , BOZKURT İ , ÖÇGÜDER D , SOLAK A . İHMAL EDİLMİŞ AŞİL TENDON RÜPTÜRLERİNDE PRİMER ONARIM VE PLANTARİS TENDONU İLE ÖGMENTASYON TEKNİĞİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI Mid-Term Results of Primary Repair and Plantaris Tendon Augmentation Technique in Neglected Achilles Tendon Rupture. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 86-81.