Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 87 - 96 2019-09-16

GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ ENDOTOKSİK KALP DOKUSUNDAKİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLERE VE TNF-? VE BNP EKSPRESYONUNA ETKİSİ Effect of Grape Seed Extract of Silver Nanoparticles on TNF-? and BNP Expression and Histologic Changes in Endotoxic Heart Tissue

Züleyha DOĞANYİĞİT [1] , Fatma ÖZTÜRK KÜP [2] , Emin KAYMAK [3] , Aslı OKAN [4] , Burçin OÇAK [5] , Ali Tuğrul AKİN [6]


ÖZET
Lipopolisakkarit (LPS) tarafından oluşturulan endotokseminin patofizyolojik mekanizmalarının anlaşılmasında
ve tedavisinde pek çok strateji geliştirilmesine rağmen, hala yoğun bakım ünitelerinin en önemli
problemlerinden biridir. Bu çalışmada, endotoksik şok üzerine üzüm çekirdeği kullanılarak biyolojik olarak
sentezlenmiş gümüş nanopartiküllerin (AgNP) koruyucu bir etkisi olup olmadığının kalp dokusundaki histolojik
değişiklikler ve beyin natriüretik peptid (BNP) ekspresyonlarındaki değişimler ortaya konularak belirlenmesi
amaçlanmıştır. Çalışma için 80 adet Wistar albino cinsi yetişkin erkek sıçan 8 eşit gruba ayrılmıştır.
Çalışma sonucunda Kontrol ve AgNP uygulanan gruplarda sağlıklı normal bir kalp görüntüsü izlenirken, LPS
uygulanan grupta hücre çekirdeklerinde küçülme ve yapısal olarak düzensizlik görülmüştür. LPS ile birlikte
AgNP uygulanan gruplarda normale yakın görüntü izlenmiştir. Tümör nekroze edici faktör-alfa (TNF-?) ve
BNP immünreaktivite sonuçlarının LPS grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde
arttığı, LPS ile birlikte AgNP uygulanan gruplarda ise artmış olan TNF-? ve BNP immünreaktivitesinin kontrol
grubuna benzer şekilde olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: LPS; Gümüş nanopartikül; Üzüm çekirdeği ekstresi; Protoantosiyanidin, BNP; TNF- ?
ABSTRACT
Objectives: Although many strategies have been developed to understand and treat the pathophysiological
mechanisms of endotexemia induced by lipopolysaccharide (LPS), it is still one of the most important
problems of intensive care units. In this study, we aimed to determine whether there is a protective effect
of biologically synthesized silver nanoparticles (AgNP) on endotoxic shock by using grape seed to reveal the
changes in brain natriuretic peptide (BNP) expressions and histological changes in heart tissue. 80 Wistar
albino adult male rats were divided into 8 equal groups. At the end of the study, while a healthy normal
heart image was observed in control and AgNP treated groups, cell nuclei were reduced and structurally
irregular in the LPS group. In the groups treated with LPS and AgNP, a close to normal image was observed.
Tumor necrosis factor-alpha (TNF- ?) and BNP immunoreactivity results were significantly increased in
the LPS group compared to the control group, whereas increased TNF- ? and BNP immunoreactivity were
found to be similar to the control group in AgNP treated groups with LPS.
Keywords: LPS; Silver nanoparticle; Grape seed extract; Protoantosiyanidin; BNP; TNF- ?
GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ ENDOTOKSİK KALP DOKUSUNDAKİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLERE VE TNF-? VE BNP EKSPRESYONUNA ETKİSİ Effect of Grape Seed Extract of Silver Nanoparticles on TNF-? and BNP Expression and Histologic Changes in Endotoxic Heart Tissue
  • 1. Kasthuri J, Veerapandian S, Rajendiran N. Biological synthesis of silver and gold nanoparticles using apiin as reducing agent. Colloids Surf B Biointerfaces. 2009;68(1):55-60. doi: 10.1016/j.colsurfb.2008.09.021. PubMed PMID: 18977643. 2. Jain PK, El-Sayed IH, El-Sayed MA. Au nanoparticles target cancer. Nanotoday. 2007;2(1):18-29. 3. Hartung GA, Mansoori GA. In vivo General Trends, Filtration and Toxicity of Nanoparticles J Nanomater Mol Nanotechnol 2013;2(3). 4. Li JJ, Zou L, Hartono D, Ong C-N, Bay B-H, Lanry Yung L-Y. Gold nanoparticles induce oxidative damage in lung fibroblasts in vitro. Advanced Materials 2007;20(1):138-42. 5. Bihari P, Vippola M, Schultes S, Praetner M, Khandoga AG, Reichel CA, et al. Optimized dispersion of nanoparticles for biological in vitro and in vivo studies. Part Fibre Toxicol. 2008;5:14. doi: 10.1186/1743-8977-5-14. PubMed PMID: 18990217; PubMed Central PMCID: PMCPMC2584664. 6. Flippo E, Serra A, Buccolieri A, Manno D. Green synthesis of silver nanoparticles with surose and maltose: Morphological and structural characterization. J Non-Crystalline Solids. 2010;356(6-8):344-50. 7. Salam HA, Rajiv P, Kamaraj M, Jagadeeswaran P, Gunalan S, Sivaraj R. Plants: green route for nanoparticle synthesis. Int Res J Biol Sci. 2012;1(5):85-90. 8. Nichols JA, Katiyar SK. Skin photoprotection by natural polyphenols: anti-inflammatory, antioxidant and DNA repair mechanisms. Arch Dermatol Res. 2010;302(2):71-83. doi: 10.1007/s00403-009-1001-3. PubMed PMID: 19898857; PubMed Central PMCID: PMCPMC2813915. 9. Silva RC, Rigaud J, Cheynier V, Chemina A. Procyanidin dimers and trimers from grape seeds. Phytochemistry. 1991;30(4):1259-64. 10. Atasever A, Yaman D. The effects of grape seed and colchicine on carbon tetrachloride induced hepatic damage in rats. Exp Toxicol Pathol. 2014;66(8):361-5. doi: 10.1016/j.etp.2014.04.008. PubMed PMID: 24925249.
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Züleyha DOĞANYİĞİT

Yazar: Fatma ÖZTÜRK KÜP

Yazar: Emin KAYMAK

Yazar: Aslı OKAN

Yazar: Burçin OÇAK

Yazar: Ali Tuğrul AKİN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bozoktip622707, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {87 - 96}, doi = {}, title = {GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ ENDOTOKSİK KALP DOKUSUNDAKİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLERE VE TNF-? VE BNP EKSPRESYONUNA ETKİSİ Effect of Grape Seed Extract of Silver Nanoparticles on TNF-? and BNP Expression and Histologic Changes in Endotoxic Heart Tissue}, key = {cite}, author = {DOĞANYİĞİT, Züleyha and ÖZTÜRK KÜP, Fatma and KAYMAK, Emin and OKAN, Aslı and OÇAK, Burçin and AKİN, Ali Tuğrul} }
APA DOĞANYİĞİT, Z , ÖZTÜRK KÜP, F , KAYMAK, E , OKAN, A , OÇAK, B , AKİN, A . (2019). GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ ENDOTOKSİK KALP DOKUSUNDAKİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLERE VE TNF-? VE BNP EKSPRESYONUNA ETKİSİ Effect of Grape Seed Extract of Silver Nanoparticles on TNF-? and BNP Expression and Histologic Changes in Endotoxic Heart Tissue. Bozok Tıp Dergisi , 9 (3) , 87-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/48757/622707
MLA DOĞANYİĞİT, Z , ÖZTÜRK KÜP, F , KAYMAK, E , OKAN, A , OÇAK, B , AKİN, A . "GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ ENDOTOKSİK KALP DOKUSUNDAKİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLERE VE TNF-? VE BNP EKSPRESYONUNA ETKİSİ Effect of Grape Seed Extract of Silver Nanoparticles on TNF-? and BNP Expression and Histologic Changes in Endotoxic Heart Tissue". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 87-96 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/48757/622707>
Chicago DOĞANYİĞİT, Z , ÖZTÜRK KÜP, F , KAYMAK, E , OKAN, A , OÇAK, B , AKİN, A . "GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ ENDOTOKSİK KALP DOKUSUNDAKİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLERE VE TNF-? VE BNP EKSPRESYONUNA ETKİSİ Effect of Grape Seed Extract of Silver Nanoparticles on TNF-? and BNP Expression and Histologic Changes in Endotoxic Heart Tissue". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 87-96
RIS TY - JOUR T1 - GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ ENDOTOKSİK KALP DOKUSUNDAKİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLERE VE TNF-? VE BNP EKSPRESYONUNA ETKİSİ Effect of Grape Seed Extract of Silver Nanoparticles on TNF-? and BNP Expression and Histologic Changes in Endotoxic Heart Tissue AU - Züleyha DOĞANYİĞİT , Fatma ÖZTÜRK KÜP , Emin KAYMAK , Aslı OKAN , Burçin OÇAK , Ali Tuğrul AKİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 96 VL - 9 IS - 3 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ ENDOTOKSİK KALP DOKUSUNDAKİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLERE VE TNF-? VE BNP EKSPRESYONUNA ETKİSİ Effect of Grape Seed Extract of Silver Nanoparticles on TNF-? and BNP Expression and Histologic Changes in Endotoxic Heart Tissue %A Züleyha DOĞANYİĞİT , Fatma ÖZTÜRK KÜP , Emin KAYMAK , Aslı OKAN , Burçin OÇAK , Ali Tuğrul AKİN %T GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ ENDOTOKSİK KALP DOKUSUNDAKİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLERE VE TNF-? VE BNP EKSPRESYONUNA ETKİSİ Effect of Grape Seed Extract of Silver Nanoparticles on TNF-? and BNP Expression and Histologic Changes in Endotoxic Heart Tissue %D 2019 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD DOĞANYİĞİT, Züleyha , ÖZTÜRK KÜP, Fatma , KAYMAK, Emin , OKAN, Aslı , OÇAK, Burçin , AKİN, Ali Tuğrul . "GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ ENDOTOKSİK KALP DOKUSUNDAKİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLERE VE TNF-? VE BNP EKSPRESYONUNA ETKİSİ Effect of Grape Seed Extract of Silver Nanoparticles on TNF-? and BNP Expression and Histologic Changes in Endotoxic Heart Tissue". Bozok Tıp Dergisi 9 / 3 (Eylül 2019): 87-96 .
AMA DOĞANYİĞİT Z , ÖZTÜRK KÜP F , KAYMAK E , OKAN A , OÇAK B , AKİN A . GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ ENDOTOKSİK KALP DOKUSUNDAKİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLERE VE TNF-? VE BNP EKSPRESYONUNA ETKİSİ Effect of Grape Seed Extract of Silver Nanoparticles on TNF-? and BNP Expression and Histologic Changes in Endotoxic Heart Tissue. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 87-96.
Vancouver DOĞANYİĞİT Z , ÖZTÜRK KÜP F , KAYMAK E , OKAN A , OÇAK B , AKİN A . GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ ENDOTOKSİK KALP DOKUSUNDAKİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLERE VE TNF-? VE BNP EKSPRESYONUNA ETKİSİ Effect of Grape Seed Extract of Silver Nanoparticles on TNF-? and BNP Expression and Histologic Changes in Endotoxic Heart Tissue. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 96-87.