Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 102 - 107 2019-09-16

NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANLARI AZOOSPERMİ VE ANORMAL SPERM PARAMETRELERİ İÇİN PREDİKTİF MARKER OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? Is It Possible to Use Neutrofil/Lymphocyte and Platelet/Lymphocyte Ratio as a Predictive Marker for Azoospermia and Abnormal Semen Parameters?

Ünal ÖZTEKİN [1] , Mehmet CANİKLİOĞLU [2] , Sercan SARI [3] , Volkan SELMİ [4] , Abdullah GÜREL [5] , Emin GÜRTAN [6] , Ayşen CANİKLİOĞLU [7] , Levent IŞIKAY [8]


ÖZET
Amaç: Erkek faktörlü infertilite toplunda sık karşılaşılan bir durumdur. Bu çalışmada amacımız basit ve ucuz
bir tetkik olan tam kan sayımı parametrelerini kullanarak, pro-inflamatuar belirteçler olan nötrofil/lenfosit
ve platelet/lenfosit oranlarının, azoospermi, oligoastenozoospermi ve normal sperm parametrelerinde prediktif
olarak kullanılabilirliğini araştırmaktır.
Materyal ve Metod: Kliniğimize erkek faktörlü infertilite araştırılması nedeniyle başvurmuş ve çalışma kriterlerini
sağlayan 358 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar Azoospermi grubu (Grup 1),
Oligoastenoteratozoospermi grubu (Grup 2), Normal sperm parametrelerine sahip grup (Grup 3) olmak üzere
üç gruba ayrıldı. Gruplar nötrofil, lenfosit, platelet değerleri ile nötrofil/lenfosit oranı ve platelet/lenfosit
oranları açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Demografik veriler ile nötrofil, lenfosit ve platelet değerleri açısından gruplar arası anlamlı fark
saptanmadı. Nötrofil/Lenfosit oranı ve Platelet/Lenfosit oranı açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu (sırasıyala
p: 0,745, p: 0,998).
Sonuç: Azospermi ve oligoastenoteratozoospermi olasılığını öngörebilmek için NLO ve PLO değerlerini prediktif
bir marker olarak kullanılmasını önermiyoruz.
Anahtar Sözcu¨kler: Azospermi; Nötrofil/Lenfosit Oranı; Platelet/Lenfosit Oranı
ABSTRACT
Objective: Male factor infertility is a common disease. In this study, we aimed to investigate the predictability
of neutrophil / lymphocyte and platelet / lymphocyte ratios in azoospermic, oligoasthenozoospermic
and normal semen parameters by using whole blood count parameters which are simple and inexpensive.
Material and Methods: The data of 358 patients who admitted to our clinic due to male factor infertility
were investigated retrospectively. The patients were divided into three groups as azoospermia group (Group
1), oligoastenoteratozoospermia group (Group 2) and normal group (Group 3). The groups were compared
in terms of neutrophil, lymphocyte, platelet values, neutrophil / lymphocyte ratio and platelet / lymphocyte
ratios.
Results: No significant difference was found between the groups in terms of demographic data, neutrophil,
lymphocyte and platelet values. There was no statistically significant difference in Neutrophil / Lymphocyte
ratio and Platelet / Lymphocyte ratio (p: 0.745, p: 0.998).
Conclusion: We do not recommend the use of NLR and PLO to predict the probability of azoospermia and
oligoasthenoteratozoospermia.
Keywords: Azoospermia; Neutrophil/Lymphocyte Ratio; Platelet/ Lymphocyte Ratio
NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANLARI AZOOSPERMİ VE ANORMAL SPERM PARAMETRELERİ İÇİN PREDİKTİF MARKER OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? Is It Possible to Use Neutrofil/Lymphocyte and Platelet/Lymphocyte Ratio as a Predictive Marker for Azoospermia and Abnormal Semen Parameters?
  • 1. Jungwirth A, Diemer T, Kopa Z, Krausz C, Minhas S, Tournaye H. Guidelines on Male Infertility (EAU). 2018. 2. Azenabor A, Ekun AO, Akinloye O. Impact of Inflammation on Male Reproductive Tract. J Reprod Infertil. 2015;16(3):123-9. 3. Hamada A, Esteves SC, Nizza M, Agarwal A. Unexplained male infertility: diagnosis and management. Int Braz J Urol 2012;38:576-94. 4. Ilhan G, Atmaca FFV, Altan E, Zebitay AG, Sozen H, Akyol H et al. Evaluation of Neuthrophil-Lymphocyte Ratio, Platelet- Lymphocyte Ratio, Red Blood Cell Distrubution Widht-Platelet Ratio for Diagnosis of Premature Ovarian Insufficiency. Journal of Family and Reproductive Health. 2016;10(4):211-6. 5. Weidner, W, Pilatz, A, Diemer, T, Schuppe, H. C, Rusz, A, Wagenlehner, F. Male urogenital infections: Impact of infection and inflammation on ejaculate parameters. World Journal of Urology 2013;31:717–23. 6. Agarwal A, Saleh RA. Role of oxidants in male infertility: rationale, significance, and treatment. Urol Clin North Am. 2002;29(4):817-27. 7. Güneş M, Umul M, Altok M, Akyuz M, İşoğlu CS, Uruc F, et al. Predictive role of hematologic parameters in testicular torsion. Korean J Urol 2015;56:324–9. 8. Kaya H, Ertas F, Islamoglu Y, Kaya Z, Atılgan ZA, Cil H, et al. Association between neutrophil to lymphocyte ratio and severity of coronary artery disease. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 2012;20(1):50–4. 9. Imtiaz F, Shafique K, Mirza SS, Ayoob Z, Vart P, Rao S. Neutrophil lymphocyte ratio as a measure of systemic inflammation in prevalent chronic diseases in Asian population. Int Arch Med 2012; 26;5(1):2. 10. Guthrie, GJ, Charles, KA, Roxburgh, CS, Horgan, PG, McMillan, DC, Clarke, SJ. The systemic inflammation‐based neutrophil‐lymphocyte ratio: Experience in patients with cancer. Critical Reviews in Oncology Hematology 2013;88(1):218-30.
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Ünal ÖZTEKİN

Yazar: Mehmet CANİKLİOĞLU

Yazar: Sercan SARI

Yazar: Volkan SELMİ

Yazar: Abdullah GÜREL

Yazar: Emin GÜRTAN

Yazar: Ayşen CANİKLİOĞLU

Yazar: Levent IŞIKAY

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bozoktip622725, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {102 - 107}, doi = {}, title = {NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANLARI AZOOSPERMİ VE ANORMAL SPERM PARAMETRELERİ İÇİN PREDİKTİF MARKER OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? Is It Possible to Use Neutrofil/Lymphocyte and Platelet/Lymphocyte Ratio as a Predictive Marker for Azoospermia and Abnormal Semen Parameters?}, key = {cite}, author = {ÖZTEKİN, Ünal and CANİKLİOĞLU, Mehmet and SARI, Sercan and SELMİ, Volkan and GÜREL, Abdullah and GÜRTAN, Emin and CANİKLİOĞLU, Ayşen and IŞIKAY, Levent} }
APA ÖZTEKİN, Ü , CANİKLİOĞLU, M , SARI, S , SELMİ, V , GÜREL, A , GÜRTAN, E , CANİKLİOĞLU, A , IŞIKAY, L . (2019). NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANLARI AZOOSPERMİ VE ANORMAL SPERM PARAMETRELERİ İÇİN PREDİKTİF MARKER OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? Is It Possible to Use Neutrofil/Lymphocyte and Platelet/Lymphocyte Ratio as a Predictive Marker for Azoospermia and Abnormal Semen Parameters?. Bozok Tıp Dergisi , 9 (3) , 102-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/48757/622725
MLA ÖZTEKİN, Ü , CANİKLİOĞLU, M , SARI, S , SELMİ, V , GÜREL, A , GÜRTAN, E , CANİKLİOĞLU, A , IŞIKAY, L . "NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANLARI AZOOSPERMİ VE ANORMAL SPERM PARAMETRELERİ İÇİN PREDİKTİF MARKER OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? Is It Possible to Use Neutrofil/Lymphocyte and Platelet/Lymphocyte Ratio as a Predictive Marker for Azoospermia and Abnormal Semen Parameters?". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 102-107 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/48757/622725>
Chicago ÖZTEKİN, Ü , CANİKLİOĞLU, M , SARI, S , SELMİ, V , GÜREL, A , GÜRTAN, E , CANİKLİOĞLU, A , IŞIKAY, L . "NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANLARI AZOOSPERMİ VE ANORMAL SPERM PARAMETRELERİ İÇİN PREDİKTİF MARKER OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? Is It Possible to Use Neutrofil/Lymphocyte and Platelet/Lymphocyte Ratio as a Predictive Marker for Azoospermia and Abnormal Semen Parameters?". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 102-107
RIS TY - JOUR T1 - NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANLARI AZOOSPERMİ VE ANORMAL SPERM PARAMETRELERİ İÇİN PREDİKTİF MARKER OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? Is It Possible to Use Neutrofil/Lymphocyte and Platelet/Lymphocyte Ratio as a Predictive Marker for Azoospermia and Abnormal Semen Parameters? AU - Ünal ÖZTEKİN , Mehmet CANİKLİOĞLU , Sercan SARI , Volkan SELMİ , Abdullah GÜREL , Emin GÜRTAN , Ayşen CANİKLİOĞLU , Levent IŞIKAY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 107 VL - 9 IS - 3 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANLARI AZOOSPERMİ VE ANORMAL SPERM PARAMETRELERİ İÇİN PREDİKTİF MARKER OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? Is It Possible to Use Neutrofil/Lymphocyte and Platelet/Lymphocyte Ratio as a Predictive Marker for Azoospermia and Abnormal Semen Parameters? %A Ünal ÖZTEKİN , Mehmet CANİKLİOĞLU , Sercan SARI , Volkan SELMİ , Abdullah GÜREL , Emin GÜRTAN , Ayşen CANİKLİOĞLU , Levent IŞIKAY %T NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANLARI AZOOSPERMİ VE ANORMAL SPERM PARAMETRELERİ İÇİN PREDİKTİF MARKER OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? Is It Possible to Use Neutrofil/Lymphocyte and Platelet/Lymphocyte Ratio as a Predictive Marker for Azoospermia and Abnormal Semen Parameters? %D 2019 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD ÖZTEKİN, Ünal , CANİKLİOĞLU, Mehmet , SARI, Sercan , SELMİ, Volkan , GÜREL, Abdullah , GÜRTAN, Emin , CANİKLİOĞLU, Ayşen , IŞIKAY, Levent . "NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANLARI AZOOSPERMİ VE ANORMAL SPERM PARAMETRELERİ İÇİN PREDİKTİF MARKER OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? Is It Possible to Use Neutrofil/Lymphocyte and Platelet/Lymphocyte Ratio as a Predictive Marker for Azoospermia and Abnormal Semen Parameters?". Bozok Tıp Dergisi 9 / 3 (Eylül 2019): 102-107 .
AMA ÖZTEKİN Ü , CANİKLİOĞLU M , SARI S , SELMİ V , GÜREL A , GÜRTAN E , CANİKLİOĞLU A , IŞIKAY L . NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANLARI AZOOSPERMİ VE ANORMAL SPERM PARAMETRELERİ İÇİN PREDİKTİF MARKER OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? Is It Possible to Use Neutrofil/Lymphocyte and Platelet/Lymphocyte Ratio as a Predictive Marker for Azoospermia and Abnormal Semen Parameters?. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 102-107.
Vancouver ÖZTEKİN Ü , CANİKLİOĞLU M , SARI S , SELMİ V , GÜREL A , GÜRTAN E , CANİKLİOĞLU A , IŞIKAY L . NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANLARI AZOOSPERMİ VE ANORMAL SPERM PARAMETRELERİ İÇİN PREDİKTİF MARKER OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? Is It Possible to Use Neutrofil/Lymphocyte and Platelet/Lymphocyte Ratio as a Predictive Marker for Azoospermia and Abnormal Semen Parameters?. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 107-102.