Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 122 - 128 2019-09-16

POPLİTEAL VE DİZALTI TRAVMATİK ARTERYEL YARALANMALAR ( BULGULAR, RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİ) Traumatic Popliteal and Infrapopliteal Arterial Injuries(Findings, Risk Factors and Treatment)

İlker AKAR [1]


ÖZET
Amaç: Popliteal ve infrapopliteal travmatik arteriyel yaralanmayı takiben uzuv kaybı, hastanın yaşamı ve
işlevselliği üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde retrospektif olarak tedavi edilen
popliteal ve infrapopliteal arter yaralanmalarının sonuçlarını incelemektir.
Gereç ve Yöntemler: Ocak 2012 ve Kasım 2018 arasında; Travmatik popliteal ve infrapopliteal arter yaralanmaları
nedeniyle acil cerrahi geçiren 30 hasta analiz edildi.
Bulgular: Hastaların 27’si (% 90) erkek ve 3’ü (% 10) kadın idi. Yaralanma şekli olguların% 43'ünde bıçak
yaralanması (Grup 1),% 23,3'ünde (Grup 2) ateşli silah yaralanması ve % 33,3'ünde (Grup 3) künt travma
vardı. Ortalama MESS skoru tüm olgularda 3.90 iken Grup 1'de 3.15 ± 1.57, Grup 2'de 4 ± 0.82 ve Grup 3'te
4.8 ± 1.32 idi. Amputasyona giden 3 vaka da künt travma nedeniyle oluşmuştu. Delici-kesici alet yaralanması
olan hastalarda diğer yaralanma tiplerine göre daha kısa bir hastanede yatış süresi gözlendi (p <0.001). Uygulanan
cerrahi teknikler; primer tamir 8 (% 20,5), ters safen ven interpozisyonu 20 (% 51,2), ligasyon 11 (%
28,2) idi. Grup 1'de bir hastada, Grup 2'de 4 hastada ve Grup 3'te 1 hastada kompartman sendromu gelişti.
Amputasyon uygulanan 3 hasta grup 3’de idi.
Sonuç: Fizik muayene ve uygun görüntüleme yöntemleriyle doğru ve hızlı tanı koymak, uygun yöntemlerle
revaskülarizasyon sağlamak, gerektiğinde fasiyotomi yapmak hastayı ve ekstremiteyi kurtarmak için önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Travma; Arteryel yaralanma; Popliteal arter; Dizaltı arterler
ABSTRACT
Objective: Limb loss following popliteal and infrapopliteal traumatic arterial injury has serious implications
on the patient’s life and functionality. The objective of this study is to review popliteal and infrapopliteal
arterial injuries treated in our clinic retrospectively.
Material and Methods: Between January 2012 and November 2018; 30 patients whom underwent
emergency surgery due to traumatic popliteal and infrapopliteal arterial injuries were analyzed.
Results: There were 27 (90%) males and 3 (10%) females. The mechanism of injuries was stab wounds in
43% of the cases (Group 1), gunshot wounds in 23,3% (Group 2) and blunt trauma in 33.3% (Group 3). The
mean MESS score was 3.90 in all cases, while it was 3.15±1.57 in Group 1, 4±0.82 in Group 2 and 4.8±1.32
in Group 3. All 3 cases of amputation were resulted from blunt trauma. A shorter length of hospitalization
was observed in patients with stab wounds compared to other injury types (p<0.001). Primary repair was
performed in 8 (20.5%), reverse saphenous vein interposition in 20 (51.2%), and ligation was in 11 cases
(28.2%). Compartment syndrome was developed in one patient in Group 1, 4 patients in Group 2 and 1 in
Group 3. Three patients were undergone in group 3.
Conclusion: It is important to provide accurate and rapid diagnosis by physical examination, appropriate
imaging methods and providing revascularization with appropriate methods and performing fasciotomy,
when necessary, in order to save the patient and related extremity.
Key words: Trauma; Arterial injury; Popliteal artery; Infrapopliteal arteries.
POPLİTEAL VE DİZALTI TRAVMATİK ARTERYEL YARALANMALAR ( BULGULAR, RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİ) Traumatic Popliteal and Infrapopliteal Arterial Injuries(Findings
  • 1. Moniz MP, Ombrellaro MP, Stevens SL, Freeman MB, Diamond DL, Goldman MH Concomitant orthopedic and vascular injuries as predictors for limb loss in blunt lower extremity trauma. Am Surg.1997;63(1):24–28. 2. EAST Practice Management Guidelines Work Group: Practice management guidelines for penetrating trauma to the lower extremity. PMG revised for www.East.org/tpg/lepene.pdf 3. Guerrero A, Gibson K, Kralovich KA, Pipinos I, Agnostopolous P, Carter Y, et al. Limb loss following lower extremity arterial trauma: what can be done proactively? Injury. 2002; 33(9):765–769. 4. Galambos B, Banga P, Kovesi Z, Nemeth J, Jakab L, Czigany T. Treatment of limb injuries at a regional center. Magy Seb. 2007;60(2):95–98. 5. Mullenix PS, Steele SR, Andersen CA, Starnes BW, Salim A, Martin MJ. Limb salvage and outcomes among patients with traumatic popliteal vascular injury: an analysis of the National Trauma Data Bank. J Vasc Surg. 2006;44(1):94–100. 6. Johansen K, Daines M, Howey T, Helfet D, Hansen ST: Objective criteria accurately predict amputation following lower extremity trauma. J Trauma. 1990;30(5): 568-572, 7. Kohli A, Singh G. Management of extremity vascular trauma: Jammu experience. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2008;16(3):212–214. 8. Davidovic LB, Cinara IS, Ille T, Kostic DM, Dragas MV, Markovic DM. Civil and war peripheral arterial trauma: review of risk factors associated with limb loss. Vascular. 2005;13(3):141–147. 9. Mullenix PS, Steele SR, Andersen CA, Starnes BW, Salim A, Martin MJ. Limb salvage and outcomes among patients with traumatic popliteal vascular injury: an analysis of the National Trauma Data Bank. J Vasc Surg. 2006;44(1):94–100. 10. Hafez HM, Woolgar J, Robbs JV. Lower extremity arterial injury: Results of 550 cases and review of risk factors associated with limb loss. J Vasc Surg. 2001;33(6):1212–1219.
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: İlker AKAR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bozoktip622741, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {122 - 128}, doi = {}, title = {POPLİTEAL VE DİZALTI TRAVMATİK ARTERYEL YARALANMALAR ( BULGULAR, RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİ) Traumatic Popliteal and Infrapopliteal Arterial Injuries(Findings, Risk Factors and Treatment)}, key = {cite}, author = {AKAR, İlker} }
APA AKAR, İ . (2019). POPLİTEAL VE DİZALTI TRAVMATİK ARTERYEL YARALANMALAR ( BULGULAR, RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİ) Traumatic Popliteal and Infrapopliteal Arterial Injuries(Findings, Risk Factors and Treatment). Bozok Tıp Dergisi , 9 (3) , 122-128 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/48757/622741
MLA AKAR, İ . "POPLİTEAL VE DİZALTI TRAVMATİK ARTERYEL YARALANMALAR ( BULGULAR, RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİ) Traumatic Popliteal and Infrapopliteal Arterial Injuries(Findings, Risk Factors and Treatment)". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 122-128 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/48757/622741>
Chicago AKAR, İ . "POPLİTEAL VE DİZALTI TRAVMATİK ARTERYEL YARALANMALAR ( BULGULAR, RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİ) Traumatic Popliteal and Infrapopliteal Arterial Injuries(Findings, Risk Factors and Treatment)". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 122-128
RIS TY - JOUR T1 - POPLİTEAL VE DİZALTI TRAVMATİK ARTERYEL YARALANMALAR ( BULGULAR, RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİ) Traumatic Popliteal and Infrapopliteal Arterial Injuries(Findings, Risk Factors and Treatment) AU - İlker AKAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 122 EP - 128 VL - 9 IS - 3 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi POPLİTEAL VE DİZALTI TRAVMATİK ARTERYEL YARALANMALAR ( BULGULAR, RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİ) Traumatic Popliteal and Infrapopliteal Arterial Injuries(Findings, Risk Factors and Treatment) %A İlker AKAR %T POPLİTEAL VE DİZALTI TRAVMATİK ARTERYEL YARALANMALAR ( BULGULAR, RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİ) Traumatic Popliteal and Infrapopliteal Arterial Injuries(Findings, Risk Factors and Treatment) %D 2019 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD AKAR, İlker . "POPLİTEAL VE DİZALTI TRAVMATİK ARTERYEL YARALANMALAR ( BULGULAR, RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİ) Traumatic Popliteal and Infrapopliteal Arterial Injuries(Findings, Risk Factors and Treatment)". Bozok Tıp Dergisi 9 / 3 (Eylül 2019): 122-128 .
AMA AKAR İ . POPLİTEAL VE DİZALTI TRAVMATİK ARTERYEL YARALANMALAR ( BULGULAR, RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİ) Traumatic Popliteal and Infrapopliteal Arterial Injuries(Findings, Risk Factors and Treatment). Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 122-128.
Vancouver AKAR İ . POPLİTEAL VE DİZALTI TRAVMATİK ARTERYEL YARALANMALAR ( BULGULAR, RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİ) Traumatic Popliteal and Infrapopliteal Arterial Injuries(Findings, Risk Factors and Treatment). Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 128-122.