Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 129 - 133 2019-09-16

VİSSERAL ADİPOZİTE İNDEKSİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Visceral Adiposity Index And Coronary Artery Disease

Yaşar TURAN [1] , Vahit DEMİR [2]


ÖZET
Amaç: Koroner arter hastalığı (KAH) tüm dünyada morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. KAH riski
açısından visseral adipozite, tek başına kilo fazlalığından daha değerli bir göstergedir. Biz bu çalışmada, tanı
amaçlı elektif koroner anjiyografi yapılan hastalarda visseral adipozite indeksi (VAİ) ile KAH varlığı ve ciddiyeti
arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, kliniğimizde Ocak 2018 – Aralık 2018 tarihleri arasında tanısal koroner
anjiyografi uygulanan 120 hastanın verileri kullanıldı. Koroner anjiyografiler geriye dönük olarak incelendi.
En az bir koroner arterinde %50 ve üzerinde darlığı olan hastalar KAH grubuna (n=75), belirgin koroner darlığı
olmayan hastalar (n=45) kontrol grubuna alındı. Hastaların demografik özellikleri, boy, kilo, bel çevreleri
ve tetkik sonuçları kaydedildi. VAİ skorları kadın ve erkek hastalar için ayrı ayrı hesaplandı.
Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, açlık serum glukoz (p=0.025) ve VAİ (p = 0.014) KAH grubunda
anlamlı olarak yüksek bulundu. KAH grubunda SYNTAX skoru, açlık glukoz (p = 0.011), trigliserid (p
= 0.048) ve VAİ (p=0.003) ile pozitif olarak korele idi. Çok değişkenli doğrusal regresyon analizinde, açlık
serum glukozu (p=0.012) ve VAİ (p =0.008) SYNTAX skorunun bağımsız prediktörü olarak tespit edildi.
Sonuç: Koroner arter hastalığının takibinde değiştirilebilir risk faktörlerinin belirlenmesi ve yönetimi çok
önemlidir. Basit bir skorlama olan VAİ, KAH riskini belirlemek için kullanışlı bir yöntem olabilir.
Anahtar Sözcükler: Koroner arter hastalığı; Obezite; Visseral adipozite
ABSTRACT
Aim: Coronary artery disease (CAD) is an important cause of morbidity and mortality worldwide. In terms
of CAD risk, visceral adiposity is a more valuable indicator than weight alone. In this study, we aimed to
evaluate the relation of visceral adiposity index (VAI) with the presence and severity of CAD in patients
undergoing diagnostic coronary angiography.
Methods: In this retrospective study, data of 120 patients who underwent diagnostic coronary angiography
between January 2018 and December 2018 were used. Coronary angiograms of the patients were
evaluated retrospectively. Patients with at least 50% stenosis in one or more coronary artery were included
in the CAD group (n = 75) and patients without significant coronary stenosis (n = 45) were included in
the control group. Demographic characteristics, height, weight, waist circumference and laboratory results
were recorded. VAI scores were calculated separately for male and female patients.
Results: Fasting serum glucose (p = 0.025) and VAI (p = 0.014) were significantly higher in CAD group when
compared with control group. SYNTAX score was positively correlated with fasting glucose (p = 0.011),
triglyceride (p = 0.048) and VAI (p = 0.003) in the CAD group. In multivariate linear regression analysis,
fasting serum glucose (p = 0.012) and VAI (p = 0.008) were determined as independent predictors of
SYNTAX score.
Conclusion: The determination and management of modifiable risk factors is very important in the followup
of patients with CAD. As a simple scoring method, VAI may be useful for determining the risk of CAD.
Keywords: Coronary artery disease; Obesity; Visceral adiposity

VİSSERAL ADİPOZİTE İNDEKSİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Visceral Adiposity Index And Coronary Artery Disease
  • 1. Hennekens CH. Increasing burden of cardiovascular disease: current knowledge and future directions for research on risk factors. Circulation. 1998;97(11):1095-102. 2. Lennon RP, Claussen KA, Kuersteiner KA. State of the Heart: An Overview of the Disease Burden of Cardiovascular Disease from an Epidemiologic Perspective. Primary care. 2018;45(1):1-15. 3. Poirier P, Giles TD, Bray GA, Hong Y, Stern JS, Pi-Sunyer FX, et al. Obesity and cardiovascular disease: pathophysiology, evaluation, and effect of weight loss. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology. 2006;26(5):968-76. 4. Roberson LL, Aneni EC, Maziak W, Agatston A, Feldman T, Rouseff M, et al. Beyond BMI: The "Metabolically healthy obese" phenotype & its association with clinical/subclinical cardiovascular disease and all-cause mortality -- a systematic review. BMC public health. 2014;14:14. 5. Amato MC, Giordano C, Galia M, Criscimanna A, Vitabile S, Midiri M, et al. Visceral Adiposity Index: a reliable indicator of visceral fat function associated with cardiometabolic risk. Diabetes care. 2010;33(4):920-2. 6. Sianos G, Morel MA, Kappetein AP, Morice MC, Colombo A, Dawkins K, et al. The SYNTAX Score: an angiographic tool grading the complexity of coronary artery disease. EuroIntervention: journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology. 2005;1(2):219-27. 7. Davidson MH. Cardiovascular risk factors in a patient with diabetes mellitus and coronary artery disease: therapeutic approaches to improve outcomes: perspectives of a preventive cardiologist. The American journal of cardiology. 2012;110(9 Suppl):43b-9b. 8. Hanna-Moussa A, Gardner MJ, Kurukulasuriya LR, Sowers JR. Dysglycemia/prediabetes and cardiovascular risk factors. Reviews in cardiovascular medicine. 2009;10(4):202-8. 9. Schinner S, Futh R, Kempf K, Martin S, Willenberg HS, Schott M, et al. A progressive increase in cardiovascular risk assessed by coronary angiography in non-diabetic patients at sub-diabetic glucose levels. Cardiovascular diabetology. 2011;10:56. 10. Shimabukuro M, Kozuka C, Taira S, Yabiku K, Dagvasumberel M, Ishida M, et al. Ectopic fat deposition and global cardiometabolic risk: new paradigm in cardiovascular medicine. The journal of medical investigation : JMI. 2013;60(1-2):1-14.
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Yaşar TURAN

Yazar: Vahit DEMİR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bozoktip622745, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {129 - 133}, doi = {}, title = {VİSSERAL ADİPOZİTE İNDEKSİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Visceral Adiposity Index And Coronary Artery Disease}, key = {cite}, author = {TURAN, Yaşar and DEMİR, Vahit} }
APA TURAN, Y , DEMİR, V . (2019). VİSSERAL ADİPOZİTE İNDEKSİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Visceral Adiposity Index And Coronary Artery Disease. Bozok Tıp Dergisi , 9 (3) , 129-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/48757/622745
MLA TURAN, Y , DEMİR, V . "VİSSERAL ADİPOZİTE İNDEKSİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Visceral Adiposity Index And Coronary Artery Disease". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 129-133 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/48757/622745>
Chicago TURAN, Y , DEMİR, V . "VİSSERAL ADİPOZİTE İNDEKSİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Visceral Adiposity Index And Coronary Artery Disease". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 129-133
RIS TY - JOUR T1 - VİSSERAL ADİPOZİTE İNDEKSİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Visceral Adiposity Index And Coronary Artery Disease AU - Yaşar TURAN , Vahit DEMİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 133 VL - 9 IS - 3 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi VİSSERAL ADİPOZİTE İNDEKSİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Visceral Adiposity Index And Coronary Artery Disease %A Yaşar TURAN , Vahit DEMİR %T VİSSERAL ADİPOZİTE İNDEKSİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Visceral Adiposity Index And Coronary Artery Disease %D 2019 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD TURAN, Yaşar , DEMİR, Vahit . "VİSSERAL ADİPOZİTE İNDEKSİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Visceral Adiposity Index And Coronary Artery Disease". Bozok Tıp Dergisi 9 / 3 (Eylül 2019): 129-133 .
AMA TURAN Y , DEMİR V . VİSSERAL ADİPOZİTE İNDEKSİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Visceral Adiposity Index And Coronary Artery Disease. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 129-133.
Vancouver TURAN Y , DEMİR V . VİSSERAL ADİPOZİTE İNDEKSİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Visceral Adiposity Index And Coronary Artery Disease. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 133-129.