Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UYKU KALİTESİ, DEPRESYON VE OBEZİTE İLİŞKİSİ: TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ The Relationship Between Poor Sleep Quality, Depression and Obesity in University Students: The Case of Toros University

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 3, 26 - 35, 15.09.2023

Öz

ÖZET
Amaç: Bu çalışmada Toros Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin depresyon, beslenme durumları ve
bazı antropometrik özellikleri ile uyku kaliteleri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma Kasım-Aralık 2022 tarihleri arasında Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde
okuyan 200 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya dahil edilme kriterleri 19-40 yaş arası ve
çalışmaya gönüllü katılım sağlamış olmaları iken gebe ve emzikliler, kronik hastalığı olanlar, herhangi ilaç,
vitamin-mineral ve besin desteği kullanan ve yeme davranış bozukluğu olan öğrenciler çalışma dışında bırakılmışlardır.
Çalışmada öğrencilerle yapılan yüz yüze görüşmelerde öğrencilerin; tanımlayıcı özellikleri (yaş,
cinsiyet, medeni durum, çalışma durumu, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite kayıtları) sorgulanırken,
genel ve santral obezite durumlarının değerlendirilmesi için bazı antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı, boy
uzunluğu, bel ve kalça çevresi ölçümleri) ve beslenme durumlarının değerlendirebilmesi içinde 24 saatlik besin
tüketim kayıtları alınmıştır. Ayrıca öğrencilerin uyku kalitelerini değerlendirebilmesi için Pittsburgh Uyku
Kalite Ölçeği (PUKİ), depresyon durum ve şiddetini saptanabilmesi için de Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)
uygulanmıştır.
Bulgular: Çalışmada kötü uyku kalitesine sahip olan öğrencilerin vücut ağırlıkları uyku kalitesi iyi olan öğrencilere
göre anlamlı düzeyde daha fazla olduğu bulunurken, vücut ağırlığındaki bir birimlik artışın uyku
kalitesinin iyi olma düzeyini %3,6 oranında azalttığı saptanmıştır (p<0,05). Ayrıca 17’den küçük BDÖ puanına
sahip olan öğrencilerin 17’den fazla puana sahip olanlara göre daha iyi uyku kalitesine sahip oldukları
saptanmıştır (p<0,05).
Sonuç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinde kötü uyku kalitesinin depresyon durumu ile genel ve santral
obezite açısından risk faktörü olabileceğini göstermektedir.

Kaynakça

  • 1. Institute of Medicine (US) Committee on Sleep Medicine and Research. Sleep Disorders and Sleep Deprivation: An Unmet Public Health Problem. Colten HR, Altevogt BM, eds. Washington (DC), National Academies Press (US). 2006.
  • 2. Cappuccio FP, Taggart FM, Kandala N-B. Meta-analysis of short sleep duration and obesity in children and adults. Sleep. 2008;31:619–26.
  • 3. Hirshkowitz M, Whiton K, Albert SM, Alessi C, Bruni O, DonCarlos L, et al. National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary. Sleep Health. 2015;1:40–3.
  • 4. Peltzer K, Pengpid S. Sleep duration and health correlates among university students in 26 countries. Psychol Health Med. 2016;21(2):208–20.
  • 5. Clement-Carbonell V, Portilla-Tamarit I, Rubio-Aparicio M, Madrid-Valero JJ. Sleep Quality, Mental and Physical Health: A Differential Relationship. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(2):460.
  • 6. Zee PC, Badr MS, Kushida C, Mullington JM, Pack AI, Parthasarathy S, et al. Strategic opportunities in sleep and circadian research: report of the Joint Task Force of the Sleep Research Society and American Academy of Sleep Medicine. Sleep. 2014;37(2):219-27.
  • 7. Alafif N, Alruwaili NW. Sleep duration, body mass index, and dietary behaviour among KSU students. Nutrients. 2023;15:510.
  • 8. Dinis J, Bragança M. Quality of sleep and depression in college students: a systematic review. Sleep Sci. 2018;11(4):290-301.
  • 9. Chaput JP, Després JP, Bouchard C, Tremblay A. The association between sleep duration and weight gain in adults: a 6-year prospective study from the Quebec Family Study. Sleep. 2008;31:517–23.
  • 10. Pekcan G. Beslenme durumunun saptanması, (Baysal A, ed,) Diyet el kitabı, Ankara, Hatipoglu Yayınevi. 2008. p. 67-141.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Gıda ve Beslenme Dengesi
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Özlem ÖZPAK AKKUŞ
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Ayşe Gökçe ALP
TOROS UNIVERSITY
Türkiye


İlayda YORULMAZ Bu kişi benim
TOROS UNIVERSITY
Türkiye


Ayşe TEK Bu kişi benim
TOROS UNIVERSITY
Türkiye


Esra CANLI Bu kişi benim
TOROS UNIVERSITY
Türkiye


Özge AYKUT Bu kişi benim
TOROS UNIVERSITY
Türkiye


Ezgi AYKUT Bu kişi benim
TOROS UNIVERSITY
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
ÖZPAK AKKUŞ, Ö., ALP, A. G., YORULMAZ, İ., TEK, A., vd. (2023). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UYKU KALİTESİ, DEPRESYON VE OBEZİTE İLİŞKİSİ: TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ The Relationship Between Poor Sleep Quality, Depression and Obesity in University Students: The Case of Toros University. Bozok Tıp Dergisi, 13(3), 26-35.
MLA
ÖZPAK AKKUŞ, Özlem vd. “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UYKU KALİTESİ, DEPRESYON VE OBEZİTE İLİŞKİSİ: TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ The Relationship Between Poor Sleep Quality, Depression and Obesity in University Students: The Case of Toros University”. Bozok Tıp Dergisi, c. 13, sy. 3, 2023, ss. 26-35.
Chicago
ÖZPAK AKKUŞ, Özlem, Ayşe Gökçe ALP, İlayda YORULMAZ, Ayşe TEK, Esra CANLI, Özge AYKUT, ve Ezgi AYKUT. “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UYKU KALİTESİ, DEPRESYON VE OBEZİTE İLİŞKİSİ: TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ The Relationship Between Poor Sleep Quality, Depression and Obesity in University Students: The Case of Toros University”. Bozok Tıp Dergisi 13, sy. 3 (Eylül 2023): 26-35.
EndNote
ÖZPAK AKKUŞ Ö, ALP AG, YORULMAZ İ, TEK A, CANLI E, AYKUT Ö, AYKUT E (01 Eylül 2023) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UYKU KALİTESİ, DEPRESYON VE OBEZİTE İLİŞKİSİ: TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ The Relationship Between Poor Sleep Quality, Depression and Obesity in University Students: The Case of Toros University. Bozok Tıp Dergisi 13 3 26–35.
ISNAD
ÖZPAK AKKUŞ, Özlem vd. “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UYKU KALİTESİ, DEPRESYON VE OBEZİTE İLİŞKİSİ: TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ The Relationship Between Poor Sleep Quality, Depression and Obesity in University Students: The Case of Toros University”. Bozok Tıp Dergisi 13/3 (Eylül 2023), 26-35.
AMA
ÖZPAK AKKUŞ Ö, ALP AG, YORULMAZ İ, TEK A, CANLI E, AYKUT Ö, AYKUT E. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UYKU KALİTESİ, DEPRESYON VE OBEZİTE İLİŞKİSİ: TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ The Relationship Between Poor Sleep Quality, Depression and Obesity in University Students: The Case of Toros University. Bozok Tıp Dergisi. Eylül 2023;13(3):26-35.
Vancouver
ÖZPAK AKKUŞ Ö, ALP AG, YORULMAZ İ, TEK A, CANLI E, AYKUT Ö, AYKUT E. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UYKU KALİTESİ, DEPRESYON VE OBEZİTE İLİŞKİSİ: TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ The Relationship Between Poor Sleep Quality, Depression and Obesity in University Students: The Case of Toros University. Bozok Tıp Dergisi. 2023;13(3):26-35.
IEEE
Ö. ÖZPAK AKKUŞ, “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UYKU KALİTESİ, DEPRESYON VE OBEZİTE İLİŞKİSİ: TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ The Relationship Between Poor Sleep Quality, Depression and Obesity in University Students: The Case of Toros University”, Bozok Tıp Dergisi, c. 13, sy. 3, ss. 26–35, 2023.
JAMA
ÖZPAK AKKUŞ Ö, ALP AG, YORULMAZ İ, TEK A, CANLI E, AYKUT Ö, AYKUT E. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UYKU KALİTESİ, DEPRESYON VE OBEZİTE İLİŞKİSİ: TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ The Relationship Between Poor Sleep Quality, Depression and Obesity in University Students: The Case of Toros University. Bozok Tıp Dergisi. 2023;13:26–35.
Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi