Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

EVALUATION OF THE RESULTS OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF PATIENTS WITH GASTRIC CANCER Mide Kanserli Hastaların Hematolojik Parametre Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 3, 36 - 42, 15.09.2023

Öz

ÖZET
Amaç: Mide kanseri, kansere bağlı ölümlerde dördüncü ve en sık görülen kanserlerde beşinci sırada yer alan
önemli bir sağlık sorunudur. Prognozun kötü olması ve ileri evrede tanı konması gibi güçlükleri vardır. Mide
kanserinde kolay ve daha az invaziv olarak elde edilen prognostik göstergeleri bulmaya yönelik çalışmalar
vardır ve hematolojik testler bunlardan biridir. Bu çalışmada hematolojik test sonuçları ile mide kanseri
arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada mide kanseri tanısı almış 48 hasta ve kontrol grubunda yer alan 45 sağlıklı
yetişkin retrospektif olarak incelendi. Tüm katılımcıların demografik verileri ve laboratuvar sonuçları hastane
veri tabanından elde edildi ve kaydedildi.
Bulgular: Mide kanserli grupta sağlıklı kontrol grubuna göre; kırmızı kan hücreleri (RBC), hemoglobin (HGB),
hematokrit (HCT), ortalama hücre hemoglobin konsantrasyonu (MCHC), trombosit dağılım genişliği (PDW),
lenfosit (LYM), eozinofil (EO) değerleri istatistiksel olarak daha düşüktü, ortalama eritrosit hemoglobin
(MCH), kırmızı hücre dağılım genişliği-standart sapma, kırmızı hücre dağılım genişlik-varyasyon katsayısı
(RDW-CV), çekirdekli kırmızı kan hücreleri ( NRBC), nötrofil lenfosit oranı (NLR), trombosit lenfosit oranı
(PLR) ve monosit lenfosit oranı (MLR) değerlerinin istatistiksel olarak daha yüksek olduğu gözlendi (p<0,05).
RBC, HGB, HCT, LYM, RDW-SD, RDW-CV, NLR, PLR ve MLR, bu parametrelerin alıcı çalışma karakteristiği (ROC)
analizinde oldukça yüksek eğri altı alan (AUC) değerleri sergiledi (p<0,001).
Sonuç: RBC, HGB, Hct, LYM, RDW-SD, RDW-CV, NLR, PLR ve MLR seviyeleri mide kanseri tanısında endoskopik
gecikmeleri ortadan kaldırmak için destekleyici test olarak kullanılabilir.

Kaynakça

  • 1. Ferro A, Peleteiro B, Malvezzi M, BosettiC, Bertuccio P, Levi Fabio, et al. Worldwide trends in gastric cancer mortality (1980-2011), with predictions to 2015, and incidence by subtype. Eur J Cancer. 2014;50(7):1330-44.
  • 2. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin. 2011;61(2):69-90.
  • 3. Topi S, Santacroce L, Bottalico L, Ballini A, Inchingolo AD, Dipalma G, et al. Gastric Cancer in History: A Perspective Interdisciplinary Study. Cancers (Basel). 2020;12(2):264. 4. Fock KM. Review article: the epidemiology and prevention of gastric cancer. Aliment Pharm Ther. 2014;40(3):250-60.
  • 4. Fock KM. Review article: the epidemiology and prevention of gastric cancer. Aliment Pharm Ther. 2014;40(3):250-60.
  • 5. Chen ZD, Zhang PF, Xi HQ, Wei B, Chen L, Tang Y. Recent Advances in the Diagnosis, Staging, Treatment, and Prognosis of Advanced Gastric Cancer: A Literature Review. Frontiers in medicine. 2021;8:744839.
  • 6. Fuchs CS, Tomasek J, Yong CJ, Dumitru F, Passalacqua R, Goswami C, et al. Ramucirumab monotherapy for previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (REGARD): an international, randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2014;383(9911):31-9.
  • 7. Bae JM, Kim EH. Epstein-Barr. Virus and Gastric Cancer Risk: A Meta-analysis With Meta-regression of Case-control Studies. J Prev Med Public Health. 2016;49(2):97-107.
  • 8. Correa P. Gastric cancer: overview. Gastroenterol Clin North Am. 2013;42(2):211-7.
  • 9. Carcas LP. Gastric cancer review. J Carcinog. 2014;13:14.
  • 10. La Vecchia C, Negri E, D'Avanzo B, Franceschi S. Electric refrigerator use and gastric cancer risk. Br J Cancer. 1990;62(1):136-7.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hematoloji
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Mehmet Ali GÜL
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Duygu TOZCU
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Nezahat KURT
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Mustafa ÇAPRAZ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
GÜL, M. A., TOZCU, D., KURT, N., ÇAPRAZ, M. (2023). EVALUATION OF THE RESULTS OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF PATIENTS WITH GASTRIC CANCER Mide Kanserli Hastaların Hematolojik Parametre Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Bozok Tıp Dergisi, 13(3), 36-42.
MLA
GÜL, Mehmet Ali vd. “EVALUATION OF THE RESULTS OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF PATIENTS WITH GASTRIC CANCER Mide Kanserli Hastaların Hematolojik Parametre Sonuçlarının Değerlendirilmesi”. Bozok Tıp Dergisi, c. 13, sy. 3, 2023, ss. 36-42.
Chicago
GÜL, Mehmet Ali, Duygu TOZCU, Nezahat KURT, ve Mustafa ÇAPRAZ. “EVALUATION OF THE RESULTS OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF PATIENTS WITH GASTRIC CANCER Mide Kanserli Hastaların Hematolojik Parametre Sonuçlarının Değerlendirilmesi”. Bozok Tıp Dergisi 13, sy. 3 (Eylül 2023): 36-42.
EndNote
GÜL MA, TOZCU D, KURT N, ÇAPRAZ M (01 Eylül 2023) EVALUATION OF THE RESULTS OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF PATIENTS WITH GASTRIC CANCER Mide Kanserli Hastaların Hematolojik Parametre Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Bozok Tıp Dergisi 13 3 36–42.
ISNAD
GÜL, Mehmet Ali vd. “EVALUATION OF THE RESULTS OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF PATIENTS WITH GASTRIC CANCER Mide Kanserli Hastaların Hematolojik Parametre Sonuçlarının Değerlendirilmesi”. Bozok Tıp Dergisi 13/3 (Eylül 2023), 36-42.
AMA
GÜL MA, TOZCU D, KURT N, ÇAPRAZ M. EVALUATION OF THE RESULTS OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF PATIENTS WITH GASTRIC CANCER Mide Kanserli Hastaların Hematolojik Parametre Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Bozok Tıp Dergisi. Eylül 2023;13(3):36-42.
Vancouver
GÜL MA, TOZCU D, KURT N, ÇAPRAZ M. EVALUATION OF THE RESULTS OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF PATIENTS WITH GASTRIC CANCER Mide Kanserli Hastaların Hematolojik Parametre Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Bozok Tıp Dergisi. 2023;13(3):36-42.
IEEE
M. A. GÜL, D. TOZCU, N. KURT, ve M. ÇAPRAZ, “EVALUATION OF THE RESULTS OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF PATIENTS WITH GASTRIC CANCER Mide Kanserli Hastaların Hematolojik Parametre Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, Bozok Tıp Dergisi, c. 13, sy. 3, ss. 36–42, 2023.
JAMA
GÜL MA, TOZCU D, KURT N, ÇAPRAZ M. EVALUATION OF THE RESULTS OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF PATIENTS WITH GASTRIC CANCER Mide Kanserli Hastaların Hematolojik Parametre Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Bozok Tıp Dergisi. 2023;13:36–42.
Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi